Ako sa zbaviť ťarchy na dome?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako sa zbaviť ťarchy na dome?

Dobry den, potreboval by som vediet ako sa zbavit tarchy na dome kde maju rodicia dozivotne byvanie, ale dom je uz prepisany na mna, aby sa to dozivotne byvanie dalo na nejaku inu zmluvu a ja mohol rucit domom na hypoteku. dakujem

Odpoveď: Ako sa zbaviť ťarchy na dome?

Dobrý deň, ťarcha na dome (vecné bremeno) vo Vašom prípade vznikla pravdepodobne zmluvou medzi Vami a Vašimi rodičmi. Následne bolo toto vecné bremeno zapísané do príslušného katastra. Každé vecné bremeno sa dá zrušiť zmluvou medzi oprávneným z vecného bremena a povinným z vecného bremena. Tzn. že ak uzavriete s Vašimi rodičmi zmluvu o zrušení vecného bremena (či už za určitú náhradu alebo i bez nej), následne ju zavkladujete do katastra nehnuteľnosti, dôjde k zániku vecného bremena na nehnuteľnosti. Ak by Vaši rodičia nesúhlasili so zrušením vecného bremena je možné podať návrh na zrušenie vecného bremena na súd. V súdnom konaní však musia byť splnené zákonom predpokladané skutočnosti, aby mohol (na základe Vášho návrhu súd môže zrušiť, tzn. že má možnosť zrušiť vecné bremeno a nie povinnosť) súd vecné bremeno zrušiť. Týmito podmienka je zmena pomerov, na základe ktorej vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného. Nakoľko ste uviedli, že vecné bremeno chcete zrušiť z dôvodu ručenia, mám za to, že by ste v súdnom konaní veľmi ťažko preukazovali zmenu pomerov.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako sa zbaviť ťarchy na dome? (Občianske právo)

Dobrý deň
Prosím o radu čo sa týka mojich rodičov. Nevedia ako odťažiť ich rodinný dom, ktorý zaťažil ich syn, bude to už 10 rokov. On sa nemá k ničomu, aj keď ho rodičia nabádajú k tomu, aby to urobil. Dá sa zmluva, ktoru rodičia podpísali právne napadnúť, keď s tým už nesúhlasia?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako sa zbaviť ťarchy na dome?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.01.2020)

Dobrý deň, ak pod ťarchou máte na mysli záložné právo v prospech banky, tak tohto záložného práva nie je možné sa jednoducho zbaviť. Banka vydá súhlas s výmazom záložného práva iba v prípade, že úver, ktorý je zabezpečený týmto záložným právom bude splatený alebo sa úver zabezpečí iným záložným právom na nehnuteľnosť, s ktorou by banka súhlasila. Iné možnosti ako sa zbaviť záložného práva na nehnuteľnosti neexistuje. Nepostačuje k tomu ani to, že rodičia v tejto dobe už so záložným právom nesúhlasia. Zmluvu o zriadení záložného práva podpísali slobodne a dobrovoľne a touto zmluvou budú viazaní, kým nedôjde k takej zmene okolností, ktorá spôsobí zánik záložného práva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako sa zbaviť ťarchy na dome? (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím v roku 2016 brala dcéra hypotéku a ja som jej podpísala byt ako ťarchu. Teraz chcem byt predať a ako sa môžem domôcť zrušenia ťarchy na byt.

Odpoveď: Ako sa zbaviť ťarchy na dome?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.09.2019)

Dobrý deň prajem,

záložné právo, je možné vymazať zo založeného predmetu len v súčinnosti so záložným veriteľom - bankou. V praxi je najčastejší spôsob taký, že sa vyplatí zostatok úveru a následne je banka povinná vymazať ťarchu z bytu. V tomto prípade je potrebné byť súčinná s bankou a dcérou a pokúsiť sa s nimi dohodnúť na postupe. Druhá možnosť (aj keď nepravdepodobná) je, že by budúci kupujúci súhlasil s tým, že na byte je daná ťarcha. Tretia možnosť je, "preniesť" ťarchu na inú nehnuteľnosť, napr. na nehnuteľnosť, ktorej vlastníkom je dcéra. Opäť aj v tomto prípade j potrebné spolupracovať s bankou a dcérou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako sa zbaviť ťarchy na dome? (Občianske právo)

Otec v závete mi zanechal ovocnú záhradu a ako ťarchu uviedol doživotné užívanie polovice výmery záhrady pre 3 maloleté bratove deti. Záhradu chcem so zdravotných dôvodov predať. Vtedajšie deti o tom ani nevedeli a nejavia nijaký záujem. Poprosím o radu ako sa zbaviť vecného bremena pre budúceho vlastníka. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako sa zbaviť ťarchy na dome?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.02.2019)

Dobrý deň, pokiaľ na liste vlastníctva je zapísané vecné bremeno - doživotné užívacie právo k nehnueľnsoti v prospech vnukov, z toho vyplýva, že toto vecné bremeno sa viaže len na tieto deti, nie na ich rodičov. 
V otázke nepíšete, kedy bolo zapísané vecné bremeno v prospech vnúčat Vášho nebohého otca. 
Podľa § 109 Občianskeho zákonníka platí :
"Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa premlčí, ak sa desať rokov nevykonávalo."

Možnosti riešenia prípadu :

1./ Predať nehnuteľnosť a samozrejme v KPZ uviesť, že na nehnuteľnosti viazne vecné bremeno a jeho rozsah.
2./ Nepíšete v otázke, kedy vzniklo vecné bremeno a teda pokiaľ nebolo vykonávané desať rokov, môžete sa s osobami oprávnenými z vecného bremena sa písomne dohodnúť na jeho zrušení a následne túto zmenu zapísať v katastri nehnuteľností.
V prípade, že by nedošlo k dohode a doba 10 rokov už uplynula, t.j. od doby kedy vecné bremeno bolo zapísané do katastra nehnuteľností a teda aj možnosť objektívne ho využívať, môžete podať návrhu na súd o uloženie o povinnosti zdražať sa výkonu premlčaného práva zodpovedajúceho vecnému bremenu /BECK : Obč. zákonník str.707/.

Samotné vecné bremeno nebráni tomu, aby ste nehnuteľnosť predali.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako sa zbaviť ťarchy na dome? (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať v roku 2006 som bral prvý hypotekárny úver v Dexia banka niekedy v roku 2013 som ho refinancoval v OTP banke a v roku 2016 som opäť refinancoval hypotekárny úver v Primabanke. Tohto roku som sa rozhodol preniesť si úver od VÚB a tam ma upozornili na to, že na liste vlastníctva mám dve ťarchy a to z roku 2006 v prospech Dexia Banky a z roku 2016 v prospech Prima Banky. V prvom prípade, a teda Dexia banka z roku 2006 už tam ťarcha nemala byt viete mi poradiť ako mám postupovať, aby som čím skôr zrušil túto ťarchu nakoľko mi vo VÚB neposkytnú úver. Za skorú odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Ako sa zbaviť ťarchy na dome?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.08.2018)

Dobrý deň,

predpokladám, že tým, že ste úver refinancovali, ste zakaždým vyplatili starý úver a platili ste nový. Podstata záložného práva spočíva v tom, že zabezpečuje pohľadávku veriteľa (v tomto prípade banky) voči dlžníkovi. Ak by dlžník dlh nesplatil riadne a včas, potom mohla by banka pristúpiť k výkonu záložného práva a napr. speňažiť nehnuteľnosť, aby uspokojila svoj peňažný nárok z nezaplateného dlhu. Záložné právo okrem iného zaniká aj v prípade zániku zabezpečenej pohľadávky. Inak povedané, ak vyplatíte celý dlh banke, potom tento zanikne a s ním automaticky zaniká aj záložné právo. Samozrejme kataster nehnuteľností sa o tomto nemá ako dozvedieť z vlastnej činnosti a treba ho o tom upovedomiť. Túto povinnosť má záložný veriteľ (banka). Ak si túto povinnosť nesplnila a nepožiadala kataster o výmaz záložného práva, môžete tak urobiť aj Vy sám. Pôjde o návrh na vykonanie záznamu - výmazu záložného práva. Katastru budete musieť predložiť zmluvu o úvere, záložnú zmluvu a preukázať, že ste riadne a včas splnili dlh. Následne by mal vykonať výmaz týchto tiarch.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk