Máte
otázku?

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitra

Otázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Dobrý deň,
prosím Vás, zaujímalo ma ako vysporiadať pozemok ak som väčšinový spolupodielnik a jeden spoluvlastník pozemku si pýta príliš vysokú sumu za m2.
Existuje prosím zákon alebo niečo čo by mi pomohlo prinútiť ho k odpredaju jeho podielu za cenu, ktorú navrhujem ja?
Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Dobrý deň,
nevieme konkrétne okolnosti prípadu, rovnako ani ponuky spoluvlastníkov pozemku. Vec sa má tak, že pokiaľ sa nedohodnete na vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva, vec skončí pravdepodobne na súde a súd s prihliadnutím na ust. § 142 Obč. zákonníka vychádza z trhovej hodnoty nehnuteľnosti na základe znaleckého posudku.

Citujeme ust. § 142 Obč. zákonníka :

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

Odporúčam vo veci konzultáciu u advokáta za účelom argumentácie ohľadom ceny a celkového vyporiadania nehnuteľnosti bez účasti súdu.

Môžete kontaktovať aj našu adovkátsku kanceláriu.

Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku