Máte
otázku?

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitra

Otázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa vysporiadania pozemku, v ktorom som väčšinovým spolupodielnikom. Jeden zo spoluvlastníkov pozemku si vyžaduje príliš vysokú sumu za m2. Existuje nejaký zákon alebo pravidlo, ktoré by mi umožnilo prinútiť ho k predaju jeho podielu za cenu, ktorú navrhujem ja? Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Dobrý deň,
nevieme konkrétne okolnosti prípadu, rovnako ani ponuky spoluvlastníkov pozemku. Vec sa má tak, že pokiaľ sa nedohodnete na vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva, vec skončí pravdepodobne na súde a súd s prihliadnutím na ust. § 142 Obč. zákonníka vychádza z trhovej hodnoty nehnuteľnosti na základe znaleckého posudku.

Citujeme ust. § 142 Obč. zákonníka :

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

Odporúčam vo veci konzultáciu u advokáta za účelom argumentácie ohľadom ceny a celkového vyporiadania nehnuteľnosti bez účasti súdu.

Môžete kontaktovať aj našu adovkátsku kanceláriu.

Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.