Ústavná sťažnosť a lehota na jej podanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ústavná sťažnosť a lehota na jej podanie

Rozsudkom z krajskeho sudu som bol 27. 10. pravoplatne odsudeny na 8 mesiacov odnatia slobody za porusenie podmienky viest motorove vozidla. Zvazoval som ustavnu staznost, ale prave som sa docital, ze lehota je 2 mesiace od pravoplatnosti. Mne vsak prislo oznamenie az 15. 12. 2016 spolu s vyzvou na nastup. Je uz teda po lehote, alebo sa to pocita od oznamenia? Dakujem

Odpoveď: Ústavná sťažnosť a lehota na jej podanie

Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 53 ods. 3 zákona č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov je možné ústavnú sťažnosť podľa článku 127 Ústavy SR podať v lehote 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu. Ak vo Vašom prípade nadobudlo súdne rozhodnutie právoplatnosť dňa 27.10.2016, lehota na podanie ústavnej sťažnosti uplynula dňa 27.12.2016. Rovnako je potrebné podotknúť, že sťažnosť je prípustná iba v tých prípadoch, ak sťažovateľ vyčerpal všetky opravné prostriedky alebo iné právne prostriedky, ktoré mu zákon účinne poskytuje na ochranu svojich práv a na ktorých použitie ste v zmysle príslušných ustanovení oprávnený.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:



JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo



Podotázka: Ústavná sťažnosť a lehota na jej podanie (Trestné právo)

Kto mi pomôže so sťažnosťou na ÚS proti porušeniu základných práv a slobôd a ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z cl. 13 ods. 4, cl. 20, cl. 46 ods. 1 a cl. 47 ods. 3 Ústavy SR a cl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd rozsudkom KS BA (v spojitosti s OS BAI) v spore s nízkou hodnotou sporu, kde nie je voči napadnutému rozsudku KS možné podať dovolanie podľa § 421 CSP a ani samotné porušenie procesných práv (nedoručenie žaloby, porušenie § 118 OSP a pod) nezakladá v tomto prípade podľa prevládajúcich judikátov NS SR dovolací dôvod podľa § 420, písm f, CSP? V tomto prípade ide o spojené porušenie procesných práv aj hmotnoprávnych nárokov pričom len preskúmanie merita veci, aj z ústavnoprávneho hľadiska môže dať korektnú odpoveď na otázku intenzity a rozsahu porušenia dotknutých základných práv a slobôd. Ide o nútený odťah vozidla subjektom, ktorý napriek podporujúcemu judikátu NS SR v podobnom spore nemá podľa všetkých ostatných znakov aktívnu legitimáciu v takomto spore.

Odpoveď: Ústavná sťažnosť a lehota na jej podanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.02.2017)

Dobrý deň, ak chcete pomôžeme Vám s tým.

Na to, aby sme Vám vedeli pomôcť, musíte mať doklady? Tiež budeme potrebovať dodať celý spisový materiál z okresného a krajského súdu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ústavná sťažnosť a lehota na jej podanie (Trestné právo)

Dobrý deň, prosím Vás ako a na aké tlačivo sa podáva sťažnosť na Ústavný a Najvyšší súd SR. Ďakujem

Odpoveď: Ústavná sťažnosť a lehota na jej podanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.05.2016)

Dobrý deň, na podanie sťažnosti na ÚS SR alebo dovolania na NS SR neexistuje univerzálne tlačivo, ktoré by ste len vyplnili a podali poštou na príslušnú adresu. V zmysle ustanovenia § 241 ods. 1 Občiansko-súdneho poriadku musí byť dovolateľ pri podaní dovolania zastúpený advokátom, pokiaľ nemá sám alebo jeho zamestnanec (ak ide o právnickú osobu) právnické vzdelanie. Rovnako v zmysle ustanovenia § 20 ods. 2 o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov musí byť sťažovateľ v konaní pred Ústavným súdom SR zastúpený advokátom alebo komerčným právnikom. Vzhľadom na to, že vo vyššie uvedených konaniach je potrebné, aby sťažovateľ alebo dovolateľ boli zastúpení advokátom, nie sú k dispozícií žiadne osobitné (univerzálne) tlačivá pre podanie ústavnej sťažnosti alebo dovolania. Ak chcete vo Vašej veci podať ústavnú sťažnosť alebo dovolanie je potrebné, aby ste si našli advokáta, ktorý Vás bude v týchto konaniach zastupovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ústavná sťažnosť a lehota na jej podanie (Trestné právo)

Dobrý deň, som študent strednej školy a žijem s otcom. Moji rodičia sa rozviedli pred pár rokmi. Rád by som sa stretával s mamou no otec mi to zakazuje a bráni mi v tom. Počul som o možnosti podania sťažnosti na Ústavný súd, avšak obávam sa toho, že vzhľadom na to, že nie som plnoletý bude ma zatupovať môj otec a ten jasné nebude hájiť moje záujmy, čiže stretávať sa s mamou. Viete mi poradiť, či k takejto situácii môže dôjsť? Ďakujem.

Odpoveď: Ústavná sťažnosť a lehota na jej podanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.11.2014)

Dobrý deň, 

vo Vašom prípade sa báť nemusíte, pretože budete zastúpený kolíznym opatrovníkom. Dôvodom je, že by v tomto prípade jednoznačne došlo k stretu záujmov (otec by sa nesnažil robiť všetko pre Váš úspech, pretože by tým išiel sám proti sebe a svojim záujmom).

 

Otec Vás teda zastupovať nebude. Kolízny opatrovník bude namietať porušenie Vašich práv ak k ním došlo.

 

V nižšie uvedenom uznesení uvádzam judikát Ústavného súdu:

 

Uznesenie ÚS SR sp. zn. II. ÚS 141/04

V konaní, v ktorom bol maloletý zastúpený kolíznym opatrovníkom, je oprávnený namietať porušovanie základných práv a slobôd maloletého na Ústavnom súde Slovenskej republiky ako zástupca maloletého, a nie jeho rodičia, ak v konaní, v ktorom malo dôjsť k porušeniu základných práv a slobôd maloletého, dochádza k stretu záujmu maloletého a jeho rodičov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:



1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.



Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk