Máte
otázku?

Uplatnenie nároku na náhradu škody na občiansko súdne konanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trenčín
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Uplatnenie nároku na náhradu škody na občiansko súdne konanie

Dobrý večer. Chcem sa opýtať, ako si mám vymáhať peniaze za ujmu spôsobenú na zdraví, keď súd rozhodol v trestnom rozkaze obžalovaného vinným a uplatnenie s nárokom na náhradu škody dal na občiansko súdne konanie. Trestný rozkaz bol vydaný dňa 30. 6. 2016. Aká doba je na uplatnenie náhrady škody, keď prečin ublíženia na zdraví bol 3. 2. 2015 a trestný rozkaz bol vydaný dňa 30. 6. 2016. Ďakujem.

Odpoveď: Uplatnenie nároku na náhradu škody na občiansko súdne konanie

Dobrý deň,

jednotlivé nároky na náhradu škody na zdraví sú samostatnými nárokmi (strata na zárobku po dobu pracovnej neschopnosti, strata na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti, nárok na bolestné, nárok za sťaženie spoločenského uplatnenia a nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov na liečenie poškodeného), pri ktorých plynie vlastná premlčacia doba. Začiatok ich plynutia je stanovený okamihom, kedy sa poškodený dozvie o škode a zodpovednej osobe. Ide o tzv. subjektívnu premlčaciu lehotu, pričom tzv. objektívna premlčacia lehota sa v prípade nároku na náhradu škody na zdraví neuplatňuje. Subjektívna premlčacia doba je 2 roky. Pokiaľ ste si však svoj nárok na náhradu škody riadne uplatnili v trestnom konaní, počas tohto konania premlčacia doba neplynula. Nárok na náhradu škody si môžete od odsúdeného vymáhať najskôr formou mimosúdnej výzvy a pokiaľ bude táto neúspešná, formou podania žaloby na príslušnom súde. V danom konaní by ste boli ako žalobca oslobodený od súdnych poplatkov, keďže ide o škodu spôsobenú trestným činom. V súdnom konaní je potrebné vydokladovať a preukázať každý jednotlivý nárok, ktorý si voči odsúdenému škodcovi uplatníte. 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Uplatnenie nároku na náhradu škody na občiansko súdne konanie (Vymáhanie pohľadávok)

Chcem sa spýtať, môže si firma, ktorej dal súd za pravdu, nárokovať náhradu škody za ušlý zisk za každý deň strávený na súdnom pojednávaní a náhradu za pošpinenie obchodného mena na súdnom pojednávaní ohľadom reklamácie presahu strechy. Ďakujem Roman

Odpoveď: Uplatnenie nároku na náhradu škody na občiansko súdne konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.03.2020)

Dobrý deň, 
z otázky vyplýva, že súdne konanie je právoplatne ukončené a proti doručenému rozsudku nebolo podané z Vašej strany ako žalobcu odvolanie. Súd v konaní už zrejme aj rozhodol o náhrade trov konania podľa ust. §  255 a nasl. Civil. sporového poriadku.
Ak Vám uznesenie o náhrade trov konania nebolo ešte doručené, po jeho doručení budete môcť podať proti nemu odvolanie.

Ak sa pýtate na to, či žalovaný - stavebná firma si môže požadovať náhradu škody za to, že ste na ňu podali žalobu, sme názoru že nie, keďže Vy ste uplatňovali svoje právo a že súdne konanie bolo skončené tak, že žaloba bola zamietnutá, nie je dôvodom na náhradu škody z dôvodu "pošpinenia" jej dobrého mena.
Škoda, že ste sa neozvali v našej poradni, aby sme Vám s predmetným návrhom pomohli, resp. v rámci predídenia súdnemu sporu usmernili.
V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Uplatnenie nároku na náhradu škody na občiansko súdne konanie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku