Máte
otázku?

Uplatnenie nároku na náhradu škody na občiansko súdne konanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trenčín

Otázka: Uplatnenie nároku na náhradu škody na občiansko súdne konanie

Dobrý večer. Chcem sa opýtať, ako mám vymáhať peniaze za ujmu spôsobenú na zdraví, keď súd rozhodol v trestnom rozkaze, že obžalovaný je vinný a nárok na náhradu škody odkázal na občiansko súdne konanie. Trestný rozkaz bol vydaný dňa 30. 6. 2016. Aká je lehota na uplatnenie náhrady škody, ak bol prečin ublíženia na zdraví spáchaný 3. 2. 2015 a trestný rozkaz bol vydaný 30. 6. 2016? Ďakujem.

Odpoveď: Uplatnenie nároku na náhradu škody na občiansko súdne konanie

Dobrý deň,

jednotlivé nároky na náhradu škody na zdraví sú samostatnými nárokmi (strata na zárobku po dobu pracovnej neschopnosti, strata na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti, nárok na bolestné, nárok za sťaženie spoločenského uplatnenia a nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov na liečenie poškodeného), pri ktorých plynie vlastná premlčacia doba. Začiatok ich plynutia je stanovený okamihom, kedy sa poškodený dozvie o škode a zodpovednej osobe. Ide o tzv. subjektívnu premlčaciu lehotu, pričom tzv. objektívna premlčacia lehota sa v prípade nároku na náhradu škody na zdraví neuplatňuje. Subjektívna premlčacia doba je 2 roky. Pokiaľ ste si však svoj nárok na náhradu škody riadne uplatnili v trestnom konaní, počas tohto konania premlčacia doba neplynula. Nárok na náhradu škody si môžete od odsúdeného vymáhať najskôr formou mimosúdnej výzvy a pokiaľ bude táto neúspešná, formou podania žaloby na príslušnom súde. V danom konaní by ste boli ako žalobca oslobodený od súdnych poplatkov, keďže ide o škodu spôsobenú trestným činom. V súdnom konaní je potrebné vydokladovať a preukázať každý jednotlivý nárok, ktorý si voči odsúdenému škodcovi uplatníte. 

Trápi vás "Uplatnenie nároku na náhradu škody na občiansko súdne konanie" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Uplatnenie nároku na náhradu škody na občiansko súdne konanie (Vymáhanie pohľadávok)

Rád by som sa opýtal, či si môže firma, ktorej súd dal za pravdu, uplatniť náhradu škody za ušlý zisk za každý deň strávený na súdnom pojednávaní. Môže tiež nárokovať náhradu za pošpinenie obchodného mena počas súdneho pojednávania týkajúceho sa reklamácie presahujúcej strechy? Ďakujem, Roman

Odpoveď: Uplatnenie nároku na náhradu škody na občiansko súdne konanie

(odpoveď odoslaná: 17.03.2020)

Dobrý deň, 
z otázky vyplýva, že súdne konanie je právoplatne ukončené a proti doručenému rozsudku nebolo podané z Vašej strany ako žalobcu odvolanie. Súd v konaní už zrejme aj rozhodol o náhrade trov konania podľa ust. §  255 a nasl. Civil. sporového poriadku.
Ak Vám uznesenie o náhrade trov konania nebolo ešte doručené, po jeho doručení budete môcť podať proti nemu odvolanie.

Ak sa pýtate na to, či žalovaný - stavebná firma si môže požadovať náhradu škody za to, že ste na ňu podali žalobu, sme názoru že nie, keďže Vy ste uplatňovali svoje právo a že súdne konanie bolo skončené tak, že žaloba bola zamietnutá, nie je dôvodom na náhradu škody z dôvodu "pošpinenia" jej dobrého mena.
Škoda, že ste sa neozvali v našej poradni, aby sme Vám s predmetným návrhom pomohli, resp. v rámci predídenia súdnemu sporu usmernili.
V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Uplatnenie nároku na náhradu škody na občiansko súdne konanie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava