Trvanie vyživovacej povinnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trnavský
Odpovedá: Advokát Trnava
Odpovedané dňa: 23. 5. 2016

Otázka: Trvanie vyživovacej povinnosti

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o pomoc pri riešení nasledovného problému. Otec môjho dieťaťa podal návrh na zrušenie výživného na plnoleté dieťa dňa 22.4.2016 na OS. Moja dcéra sa t. č. pripravuje na ústnu maturitnú skúšku na strednej umeleckej škole a je študentkou uvedenej školy. Súd ju predvoláva na pojednávanie a žiada o doloženie dokladov o evidencií na úrade práce a doklade o zamestnaní. Dcéra je predbežne prijatá na dve vysoké školy a na tretiu pôjde v čase pojednávania na prijímacie pohovory. Rozhodnutie o prijatí na VŠ bude, ak doloží maturitné vysvedčenie a vysvedčenie zo 4. ročníka. Výživné od otca dostávame cez exekútora a k 30.4.2016 je dieťaťu dlžný 2738,52€. Chcela som sa spýtať, či je dcéra povinná ísť na súd na základe predvolania /nechce sa stretnúť s otcom a je to pre ňu frustrujúce/ alebo je možné, aby som ju ako jej matka zastupovala bez jej účasti. Dokedy je povinný otec platiť výživné.

Odpoveď: Trvanie vyživovacej povinnosti

Dobrý deň. Úvodom považujem za potrebné uviesť, že vyživovacia povinnosť rodičov k dieťaťu trvá do času, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Pokiaľ teda dieťa nepracuje, ale stále študuje (či už na strednej škole alebo dennou formou na vysokej škole) spravidla trvá aj vyživovacia povinnosť rodičov k tomuto dieťaťu. Pokiaľ ide o procesnú stránku veci a spomenuté predvolanie, odporúčam Vám, aby ste požiadali o odročenie pojednávania. Súdu napíšte list, v ktorom opíšete súčasnú situáciu dieťaťa, najmä to, že aktuálne prebiehajú maturitné skúšky a taktiež príprava na prijímacie skúšky na vysoké školy. K listu priložte všetky relevantné doklady, ako je potvrdenie o návšteve školy, pozvánky na prijímacie skúšky, prípade potvrdenia o prijatí na štúdium a pod. Súdu vysvetlite, že dieťa nepracuje a ani nie je vedené v evidencii uchádzačov o zamestnanie, nakoľko stále študuje a v štúdiu aj bude pokračovať. Zároveň požiadajte súd, aby pojednávanie vo veci nariadil až v období, kedy bude mať dieťa všetky skúšky (maturitné aj prijímacie) za sebou. Pokiaľ ide o osobnú účasť dieťaťa na pojednávaní, predpokladám, že táto bude nevyhnutná. To však nevylučuje to, aby si v prípade potreby zvolila zástupcu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk