Máte
otázku?

Trestné stíhanie vo veci poškodenia cudzej veci


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Žilina
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Trestné stíhanie vo veci poškodenia cudzej veci

Dobrý neskorý večer Vám prajem. Nedávno som mal trošku nedorozumenie Jednalo sa o údajne kopnutie do auta to si ani vo výpovedi ani v skutočnosti nepamätám a neviem to potvrdiť ani vyvrátit. Poškodenému bola vyplatená suma(250) a vzájomná dohoda medzi subjektmi kde je podľa službu konajúceho policajta a následného zapísaného vypočúvania priestupok vo výške 250, s ktorým súhlasil službukonajúci policajt aj policajt pri vypočutí poškodeného. Následne vyšetrovateľ/znalec počas vyšetrovania stanovil vyšlú škody na 502 Eur kde sa to stáva trestným činom a na základe toho začal trestné stíhanie. Môžem sa voči tomu odvolať do troch dni. Chcel by som Vás požiadať o radu a Vašu radu v ďalšom postupe. Prosím Vás ďakujem. 

Odpoveď: Trestné stíhanie vo veci poškodenia cudzej veci

Dobrý deň. 

Voči uzneseniu o začatí trestného stíhanie máte právo podať sťažnosť do 3 dní odo dňa jej doručenia. Odporúčam túto sťažnosť podať, aby celé konanie vykonané vyšetrovateľom preveril prokurátor.

Predpokladám, že sa začalo trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovania cudzej veci, na ktoré trestné stíhanie je potrebný súhlas poškodeného. Ak poškodený tento súhlas vezme späť, nie je možné v trestnom stíhaní pokračovať. Preto sa obráťte na poškodeného, ktorému bolo tiež doručené uznesenie o začatí trestného stíhania a zistite, či súhlasí s výškou škody, ktorú ste mu uhradili alebo nie. V prípade, že súhlasí, tak ho požiadajte, aby oznámil polícii, že nesúhlasí s trestným stíhaním, pričom toto oznámenie je možné urobiť kedykoľvek v priebehu trestného konania (nemusí byť urobené v 3 dňovej lehote, ktorú máte na podanie sťažnosti). 

4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Trestné stíhanie vo veci poškodenia cudzej veci (Trestné právo)

Dobrý deň,
potrebujeme poradiť ako mame postupovať pri rekonštrukcii BD vlastníkov, ak daná vec je predmetom žaloby na súde cca. 2roky. Doteraz neprebehlo žiadne pojednávanie ani uznesenie zo súdu. Správca sa i napriek týmto skutočnostiam rozhodol danú rekonštrukciu realizovať. Žiadam, Vás  o radu ako v danej veci mame postupovať, Ďakujem.

Odpoveď: Trestné stíhanie vo veci poškodenia cudzej veci

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.01.2021)

Dobrý deň,
neviem, čo presne je predmetom konania. Ak ste napadli uznesenie schôdze a správca sa aj tak chystá k rekonštrukcii, tak môžete požiadať o nariadenie neodkladného opatrenia, aby súd zakázal pokračovať v prácach, kým nerozhodne vo veci samej. Ak by konal aj napriek tomu, potom odporúčam zvážiť to, že podáte trestné oznámenie pre porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku. Súdu tiež napíšte žiadosť o informáciu o stave konania. Vzhľadom na situáciu v krajine sa však veľa konaní predlžuje.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trestné stíhanie vo veci poškodenia cudzej veci (Trestné právo)

Dobrý deň,
Mám otázku keď mi kaderníčka úmyselne odstrihla 7cm z vlasov namiesto 2cm môžem to podať ako trestný čin poškodzovania cudzej veci?

Ďakujem.

Odpoveď: Trestné stíhanie vo veci poškodenia cudzej veci

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.12.2020)

Dobrý deň,
podľa môjho právneho názoru, toto konanie nemožno považovať za trestný čin poškodzovania cudzej veci. V tomto prípade predpokladám, ze nepôjde o škodu nad 266 eur. Máte právo reklamovať túto službu a žiadať napr. zľavu z ceny alebo náhradu škody. Škodu a jej výšku by ste museli preukázať. Určite by bol rozdiel, ak mate vlasy 10cm a odstrihne Vám 7 cm ako keď majú 40cm a odstrihne 7 cm. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trestné stíhanie vo veci poškodenia cudzej veci (Trestné právo)

Dobrý deň,
dnes mi susedkin syn poškodil evidentne naschvál dvere auta, dverami od jeho auta. Videla som ho z balkóna. No ušiel. Nechala som mu správu na messengeri. Nevyjadril sa. Ako mám postupovať, prosím? Neviem jeho EČV, iba typ, farbu vozidla a jeho meno.

Odpoveď: Trestné stíhanie vo veci poškodenia cudzej veci

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.01.2020)

Dobrý deň, takéto veci majú dve roviny. Buď môžete od neho v zmysle Občianskeho zákonníka požadovať náhradu škody, a to súdnou alebo mimosúdnou cestou. Ak však na základe mimosúdnej výzvy odmietne zaplatiť škodu, ktorú spôsobil, vzhľadom na absenciu dôkazov, ktoré by mohli preukázať, že dvere Vám poškodil práve, bude súdne vymáhanie tejto škody obtiažne. Druhou možnosťou je, že na obvodnom oddelení PZ SR oznámite a preukážete (fotografiami, prípadne obhliadkou veci priamo policajtom), že Vám bola spôsobená škoda na motorovom vozidle. Následne oznámite totožnosť osoby, ktorú ste videli z balkóna. Príslušný policajt v databáze vyhľadá údaje o jeho motorovom vozidle a zrejme si ho predvolajú na výsluch ohľadom tejto záležitosti. Tento postup môže dopomôcť k tomu, že škodová udalosť bude riadne zdokumentovaná pre účely poisťovní a jemu zrejme uložená aj pokuta príslušným policajtom (v závislosti od viacerých okolností).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Trestné stíhanie vo veci poškodenia cudzej veci" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestné stíhanie vo veci poškodenia cudzej veci (Trestné právo)

Dobrý deň,

V sobotu som s kamarátom oslavoval narodeniny, po vypitých poharikoch alkoholu sme rozbili výkladové dvere suma bola vyčíslená na 400 eur s poškodeným sme sa dohodli, že škodu zaplatíme a polícia to dá na priestupkové chcem sa opýtať, či v prípade toho, že si to poškodený rozmysli bude voči nám v tom prípade bude vedené trestne stíhanie? A v prípade uznania vini by nám mohol byt uložený aj nepodmienečný trest? Ďakujem
.

Odpoveď: Trestné stíhanie vo veci poškodenia cudzej veci

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.07.2019)

Dobrý deň,

ak by išlo o úmyselné rozbitie dverí, v zmysle ustanovenia § 245 Trestného zákona by mohol byť skutok kvalifikovaný ako trestný čin poškodzovania cudzej veci. Pri tomto trestnom čine môže byť páchateľovi uložený trest odňatia slobody až na jeden rok. Uvedené platí však v prípade, ak páchateľovi nebude pričítaný niektorý z kvalifikačných znakov daného trestného činu.  

V prípade ak bude celá záležitosť vybavená ako priestupok a poškodeným uhradíte spôsobenú škodu, nemôže už voči Vám byť opätovne vedené trestné stíhanie pre ten istý skutok. Išlo by o porušenie zásady "nie dvakrát v tej istej veci". 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trestné stíhanie vo veci poškodenia cudzej veci (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať môžem mať niečo z toho, keď som bývalej oblial auto nealko pivom a má to na kamere? Nič som jej nepoškodil, iba oblial, a predsa to chce dať na políciu. Ďakujem.

Odpoveď: Trestné stíhanie vo veci poškodenia cudzej veci

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.09.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ išlo skutočne len o to, že ste obliali auto a reálne nedošlo k poškodeniu danej veci, som toho názoru, že takéto konanie nie je trestným činom a ani priestupkom. Pri stotožnení sa s názorom, že nešlo o trestný čin a ani o priestupok, nemala by Vám hroziť žiadna sankcia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trestné stíhanie vo veci poškodenia cudzej veci (Trestné právo)

Dobrý deň, na služobnom aute v dhl firme som zadrel motor tým, že som jazdil ako blázon, a majiteľ za výmenu motora zaplatil 7000 eur a obvinil ma na základe 3kolegov za poškodzovanie cudzej veci. Viete mi poradiť ako ďalej?

Odpoveď: Trestné stíhanie vo veci poškodenia cudzej veci

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.07.2018)

Dobrý deň,

záleží na tom, aké právne dôsledky voči Vám vyvodil. Ak na Vás podal trestné oznámenie, orgány činné v trestnom konaní vec prešetria a budú zisťovať, či sú naplnené znaky skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 Trestného zákona: Kto zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou cudziu vec a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok. V tomto prípade sa vyžaduje úmyselné zavinenie, čo by Vám museli preukázať. Ak by Vám úmysel nepreukázali, bolo by možné konanie klasifikovať ako priestupok proti majetku. 

Ak chce voči Vám vyvodiť dôsledky z pracovného práva, mohol by žiadať náhradu škody. Ak by chcel žiadať celú škodu, musel by Vám preukázať úmysel. Ak by sa mu to nepodarilo, mohol by žiadať len náhradu škody do výšky 4 násobku priemernej mzdy zamestnanca.

Brániť sa je potrebné podľa toho, či voči Vám bude vedené trestné stíhanie, alebo voči Vám bude žiadať len náhradu škody.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Trestné stíhanie vo veci poškodenia cudzej veci" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestné stíhanie vo veci poškodenia cudzej veci (Trestné právo)

Dobrý deň. Mám chalupu na dedine. Mojim susedom je firma, ktorá ma prevádzku v prenajatých priestoroch od cirkvi. Táto firma sa zaoberá zberom a skladovaním použitých olejov. Neustále im vytekajú rôzne oleje a výkaly a všetko steká do nášho dvora. Mame vypálený celý trávnik, aj tuje. Podali sme sťažnosť na obecný úrad, no starosta sa tvári, že sa nič nedeje. Chcem sa opýtať, či v prípade náhrady škody môžem túto náhradu žiadať od cirkvi, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti. Mňa nezaujíma komu to prenajala. Akým spôsobom by som mala vyčísliť náhradu škody. Stačí mojim odhadom? Musím podať návrh na súd alebo stačí podať trestne oznámenie a zároveň žiadať náhradu škody? Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď. N. 

Odpoveď: Trestné stíhanie vo veci poškodenia cudzej veci

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.07.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku zasielame nasledovnú odpoveď :

Náhrada škody  resp. jej vyčíslenie sme názoru že je vecou dokazovania a jej výška sa dá určiť znaleckým posudkom podľa dĺžky trvania znečistenia a zdevastovania Vášho pozemku. Je potrebné prevádzkovateľa upozorniť na to, že Vám znečisťuje pozemok a upozorniť na vymáhanie náhrady vzniklej škody súdnou cestou.  Škoda a jej výška budete musieť preukázať, najskôr znaleckým posudkom. 

Vo veci odporúčame predovšetkým hlavne fotografiami zdokumentovať predmetný stav.

Ohľadom spoločnosti, ktorá prevádzkuje svoju činnosť na pozemku môžete zistiť informácie o nej na stránke živnostenského registra  - zrsr.sk, prípadne obchodného registra - orsr.sk.

Odporúčame súčasne písomne doporučenými listami, ako aj emailovou komunikáciou oznámiť tento stav odboru životného prostredia prísl. okresného úradu, obci, odboru živnostenského podnikania, regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, prípadne aj polícii. 

Nevieme z otázky o akú prevádzku sa jedná, resp. jej rozsah a podobne, ale média môžu pomôcť tiež.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Trestné stíhanie vo veci poškodenia cudzej veci" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku