'

Môže odsúdený na 5 mesiacov žiadať o domáce väzenie?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Banskobystrický
Odpovedá: advokát Zvolen
Odpovedané dňa: 26. 10. 2015

Otázka: Môže odsúdený na 5 mesiacov žiadať o domáce väzenie?

Môže odsúdený na 5 mesiacov žiadať o domáce väzenie, alebo uzavrieť dohodu o vine a treste o koľko sa to zníži. Ďakujem

Odpoveď: Môže odsúdený na 5 mesiacov žiadať o domáce väzenie?

Dobrý deň

podľa § 53 ods. 1 zák. č.  300/2005 Z. z. Trestný zákon.: “Trest domáceho väzenia až na jeden rok môže súd uložiť páchateľovi prečinu.” To znamená, že zákon umožňuje uložiť tento druh trestu len páchateľovi, ktorého odsudzuje za prečin, a to v max. výmere 1 roka.

Podľa § 435 zák. č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok: “Výkon trestu domáceho väzenia nariadi súd bez meškania po tom, ako sa rozsudok, ktorým bol uložený, stal vykonateľným. Súd súčasne odsúdeného upozorní na obmedzenia a povinnosti, ktoré z uloženého trestu vyplývajú, ako aj na hrozbu premeny tohto trestu na trest odňatia slobody. Kontrolou výkonu trestu domáceho väzenia predseda senátu poverí orgán spravujúci technické prostriedky kontroly odsúdeného alebo probačného a mediačného úradníka.”

Konanie o dohode o vine a treste upravuje § 232 (podmienky) a § 331 zák. č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. Podľa § 39 ods. 1, 2 písm. d) TZ, ktorý upravuje mimoriadne zníženie trestu, súd môže znížiť trest pod dolnú hranicu trestnej sadzba ustanovenej zákonom.

Nepíšete v akom štádiu je trestné konanie čo je v tomto prípade podstatné.

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk