Domáce väzenie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 4. 12. 2019

Otázka: Domáce väzenie

Dobrý deň. Je možné požiadať o domáce väzenie pri zločine? Priateľ nie je ešte odsúdený, ale je vo vyšetrovacej väzbe. Jeho matka, stará matka a brat sú zdravotné ťažko postihnutý - staral sa o nich. Je možné o to požiadať?

Odpoveď: Domáce väzenie

Dobrý deň. Podľa platnej právnej úpravy trestu domáceho väzenia platí, že súd môže (je to na jeho zvážení) uložiť tento druh trestu vo výmere až na štyri roky páchateľovi za trestný čin s hornou hranicou trestnej sadzby ustanovenej týmto zákonom neprevyšujúcou desať rokov. Hoci v zadanej otázke uvádzate, že ide o zločin, nie je zrejmé, aká mu hrozí trestný sadzba. Ak spĺňa vyššie uvedenú podmienku, tak je ešte potrebné splniť nasledovné:

a) vzhľadom na povahu trestného činu, osobu a pomery páchateľa postačuje uloženie tohto trestu,

b) páchateľ dal písomný sľub, že sa v určenom čase bude zdržiavať v obydlí na určenej adrese a pri výkone kontroly poskytne potrebnú súčinnosť,

c) sú splnené podmienky výkonu kontroly technickými prostriedkami.

Ak sú splnené všetky vyššie uvedené podmienky, je možné súd žiadať o uloženie trestu domáceho väzenia.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk