POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Súdny poplatok 3% za vysporiadanie BSM.


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Žilina

Otázka: Súdny poplatok 3% za vysporiadanie BSM.

Dobrý deň, prosím o odpoveď na nasledujúce otázky: 1. Môže súd nariadiť zaplatiť súdny poplatok 3% iba jednému z manželov, pokiaľ BSM nebude súdne vysporiadaný podľa návrhu žiadneho z manželov? 2. Ak sa jedná o vysporiadanie nehnuteľného majetku, napríklad nad 1 000 000,- EUR, súd určí maximálny poplatok 16 600,- EUR. Ale čo ak žiadny z manželov v súčasnosti nemá príjem ani finančnú hotovosť, je možné požiadať súd o splátky tohoto poplatku? Ak áno, v akej výške a v akých termínoch? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Súdny poplatok 3% za vysporiadanie BSM.

Dobrý deň, v rámci konania o vyporiadaní BSM súd vždy rozhodne podľa návrhu niektorého z manželov. Návrhy manželov sú vo väčšine prípadov protichodné, a preto sa súd na základe vykonaných dôkazov rozhoduje medzi nimi. Súd je v tomto smere návrhmi účastníkov viazaný. Ak by náhodou rozhodol spôsobom, ktorý nenavrhol ani jeden z účastníkov konania, uplatní sa ustanovenie § 2 ods. 1 písm. c) zákona o súdnych poplatkoch, na základe ktorého sú poplatníkmi obaja účastníci konania. Ak ani jeden z manželov nie je v dobrej finančnej situácii je možné súd požiadať o oslobodenie od súdnych poplatkov. Pre rozhodovanie o oslobodení od súdnych poplatkov je potrebné vyplniť a zaslať súdu tlačivo nachádzajúce sa na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.  Spolu s tlačivom je potrebné predložiť doklady preukazujúce tvrdené skutočnosti v tlačive. Ak súd rozhodne o oslobodení od súdnych poplatkov, nebudete musieť platiť súdny poplatok ani v splátkach (súd Vás môže oslobodiť úplne alebo čiastočne).

Trápi vás "Súdny poplatok 3% za vysporiadanie BSM." a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Súdny poplatok 3% za vysporiadanie BSM. (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň. Nemám finančné prostriedky na zaplatenie súdnych poplatkov za vyporiadanie BSM. Keďže mám syna, ktorý študuje v zahraničí, a nedávno mi zomrel otec, nemám nikoho, kto by mi mohol pomôcť. Zároveň platím úver. Čo mám robiť?

Odpoveď: Súdny poplatok 3% za vysporiadanie BSM.

(odpoveď odoslaná: 08.08.2022)

Dobrý deň,

ak neviete zaplatiť súdny poplatok vzhľadom na vaše životné okolnosti, v ktorých ste sa ocitli, môžete súd požiadať o oslobodenie od súdneho poplatku. Ak o to požiadate, súd Vám zašle tlačivo aj spolu s dokladmi, ktoré je nevyhnutné k nemu priložiť.  Jedná sa o doklady preukazujúce vaše pomery. Následne po ich predložení súd vašu žiadosť posúdi a rozhodne, či vás oslobodzuje od povinnosti platiť súdny poplatok v celom rozsahu alebo len sčasti. Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé súdne konanie a má i spätnú účinnosť. Poplatky, ktoré ste zaplatili pred takýmto rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú.

Na začiatku súdneho konania sa platí poplatok 33 eur, ak je návrh podaný elektronicky, inak 66 eur. Čo považujem za dôležitejšie je, že či vôbec máte podať návrh na súd, či sa to nedá vyriešiť mimosudne. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Súdny poplatok 3% za vysporiadanie BSM. (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, som rozvedená od januára 2020. Exmanželovi zostal rodinný dom a ja som sa musela odsťahovať. Chcela by som vedieť, ako mám postupovať pri vyporiadaní majetku. S exmanželom sme si v roku 2000 brali hypotéku, kde je on žiadateľ a ja spoludlžník. Chcela by som si vziať hypotéku a kúpiť si dom. Ale pokiaľ som vedená v exmanželovej hypotéke, nemám šancu. Ako to mám riešiť? Vo všetkých bankách mi povedali, že hypotéku nedostanem, pokiaľ sa nevysporiadam s exmanželom.

Odpoveď: Súdny poplatok 3% za vysporiadanie BSM.

(odpoveď odoslaná: 19.05.2020)

Dobrý deň,
vzhľadom na obsah položenej otázky vyporiadanie BSM je pre Vás podstatné, aby bolo urýchlene ukončení.

Odporúčame vec riešiť dohodou o vyporiadaní BSM podľa ust. § 149 a nasl. Obč. zákonníka, ktorá vzhľadom na skutočnosť, že ide o nehnuteľnosť, musí byť písomná a účinnosť nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností. Keďže na nehnuteľnosti viazne hypotéka, musíme uviesť, že dohoda o vyporiadaní BSM spísaná medzi Vami nie je pre banku právne záväzná.  Bez vyporiadania BSM medzi Vami ako býv. manželmi a vyporiadania hypotéky s bankou, kde by bol následne dlžníkom len Váš manžel, Vám banka hypotéku neposkytne.

Odporúčame kontaktovať banku pre zistenie stavu hypotéky ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva a následne spísať dohodou o vyporiadaní BSM. Vyporiadanie BSM odporúčame riešiť dohodou s bývalým manželom, keďže súdne konanie je ako nákladné, tak aj zdĺhavé.

Vo veci vyporiadanai BSM môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Súdny poplatok 3% za vysporiadanie BSM. (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, Môžem Vás veľmi pekne poprosiť o odpoveď na tieto dve otázky: 1. Čoskoro ma čaká rozvod s manželom a následne by sa malo riešiť vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva. V bezpodielovom spoluvlastníctve mame pozemok v hodnote 400 000 Eur. Súd zrejme rozhodne tak, že každému určí polovicu, ale nie je mi jasne, kto uhradí súdny poplatok, ktorý by mal byt 66 Eur na začiatku konania a po vynesení rozsudku 3% z hodnoty pozemku, teda 12 000 Eur. (Zmierom sa súd neskončí, pretože môj manžel sa vyjadril, že urobí všetko preto, aby som sa k svojej polovici nedostala). Som nezamestnaná a starám sa doma o maloleté dieťa (4-ročne), na úhradu polovice súdneho poplatku vo výške 6 000 Eur nemám peniaze, keďže manžel pri nečakanom odchode od rodiny zobral všetky naše úspory v hodnote 160 000 Eur, určené na stavbu domu, a ktoré nikdy neboli na účte a je teda nedokázateľné, že vôbec existujú, čo si uvedomujem. Môžem žiadať o oslobodenie od súdneho poplatku? Som ale vlastníčkou bytu a garáže, tak neviem, či by sa to dalo. Musela by som predať garáž, aby som uhradila prvý súdny poplatok a to nehovorím o druhom súde, kde sa bude pojednávať už o samotnom osude pozemku, teda, či manžel odkúpi moju polovicu pre seba alebo sa celý predá, tam ako navrhovateľka by som musela hradiť neuveriteľných 12 000 Eur. On navrhovateľom nebude, povedal, že radšej pozemok nechá ležať len tak dlhé roky. Takže spolu by ma súd s mojim mužom vyšiel na 18 000 Eur, to by nestačilo predať ani garáž, ale musela by som predať aj svoj byt, v ktorom 13 rokov bývam a kde mám vybudované sociálne väzby a dieťa zázemie. Dá sa nejakým spôsobom docieliť, aby môj muž uhradil tieto súdne poplatky? Rozdelí súd automaticky súdny poplatok na 2 časti a každý z nás bude musieť uhradiť tých 6 000 Eur alebo sa dá nejako dosiahnuť, aby súdne poplatky prešli na neho, keďže určite nebude ochotný sa dohodnúť mimosúdne? Pokiaľ nebudem mať istotu, že tie poplatky uhradí on, ani sa nemôžem rozviesť, pretože, keď sa hneď po rozvode začne riešiť majetok, nebudem mať peniaze na súdne poplatky. 2. Ešte by som sa chcela spýtať, na čo mám vlastne zo zákona nárok ohľadom ďalšieho nášho majetku. Ako som spomínala, nasetrili sme za dobu trvania manželstva 160 000 Eur, ktoré mali byt určené na stavbu domu. Tieto peniaze ale manžel v celej výške so sebou zobral, neboli nikdy na účte. Je mi preto jasne, že ich existenciu bude zrejme nemožné dokázať. Na druhej strane som ale bola 3 roky na rodičovskej dovolenke, kde som sa starala o domácnosť a o maloleté dieťa a celý štvrtý rok som ešte tiež ostala doma s dieťaťom, keďže ešte nezvládalo škôlku. Takúto starostlivosť zákon povoľuje do 6. Roku veku dieťaťa, stat mi hradí sociálne a zdravotné poistenie. Zároveň som nezamestnaná. Mám právo žiadať od svojho manžela v rámci prvého súdu, kde sa bude vyporiadavať bezpodielové spoluvlastníctvo, nejaké financie? Pri pozemku je to jasne, tam sa rozdelí na polovicu, ale neviem, či je možné od manžela žiadať aj nejakú hotovosť, keďže, ako som spomínala, celé 4 roky som ostala doma kvôli starostlivosti o naše maloleté dieťa a domácnosť? Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Súdny poplatok 3% za vysporiadanie BSM.

(odpoveď odoslaná: 16.10.2018)

Dobrý deň, áno, dá sa žiadať o oslobodenie od platenia súdneho poplatku. Môže to byť možné aj keď máte byt a garáž. Prípadne je možné žiadať znížiť súdny  poplatok.

Ak on zapríčiní súdne konanie (čo by v tomto prípade mohlo byť splnené), môžete žiadať, aby nahradil súdny poplatok on.

Od manžela môžete žiadať už teraz manželské výživné (ak ste ešte stále manželia). Po rozvode - príspevok na rozvedenú manželku.

Na čo všetko by ste mali nárok sa môžeme pozrieť na osobnej konzultácii. Veľakrát si manželky ani neuvedomujú, čo všetko môžu žiadať. BSM je často komplexný problém a čím dlhšie trvá manželstvo, tým tých nárokov môže byť viac.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Súdny poplatok 3% za vysporiadanie BSM." a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.