Máte
otázku?

Spoluvlastník, dedičstvo po manželke


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Spoluvlastník, dedičstvo po manželke

Dobrý deň. Prosím Vás o radu. 26. Januára 2017 som mal dedičské konanie po zomrelej manželke. Som spoluvlastník bytu a v banke sme mali nejaké úspory. Chcem sa spýtať, ako mám postupovať ohľadom daní, či podať daňové priznanie alebo majetkové priznanie, a dokedy to treba podať a kde v Bratislave bývam v II obvode. Som jediný dedič. Mám 74 rokov a nemám v tom jasno. Za pochopenie vopred ďakujem. Milan.

Odpoveď: Spoluvlastník, dedičstvo po manželke

Dobrý deň daň z dedičstva neexistuje a preto nebudete platiť žiadnu daň bodka nadobudnutie nehnuteľnosti oznámiť správcovi dane a prvý rok je potrebné podať daňové priznanie bodka

Daňové priznanie je povinný vlastník nehnuteľnosti podať vždy, ak nastanú zmeny (vrátane zmeny vlastníka nehnuteľnosti) alebo zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre vyrubenie dane (napr. zmena druhu pozemku). Daňové priznanie je potrebné podať príslušnému správcovi dane (t. j. obci / mestu) najneskôr do 31. januára podľa právneho stavu, ktorý bol k 1. januáru. Ak sa teda stanete vlastníkom nehnuteľnosti do 31.12.2016, daňové priznanie je treba podať do 31. 1. 2017. Ak sa ale stanete vlastníkom nehnuteľnosti 1. januára 2017, daňové priznanie podáte až 31.1.2018. Ak nenastanú žiadne zmeny, povinnosť podať priznanie nasledujúce roky už nemáte, vždy Vám príde výmer.

 

Pokiaľ ste z Bratislavy, tak dane z nehnuteľností rieši:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 
Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií 
Blagoevova 9 
P.O. BOX 76 
850 05 Bratislava 55

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Spoluvlastník, dedičstvo po manželke (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, či po smrti otca a zdedení podielu na nehnuteľnosti (bytu) sa musím podieľať na nákladoch spojených s bývaním (inkaso, kúrenie, elektrika), keďže v byte naďalej býva mama?

Odpoveď: Spoluvlastník, dedičstvo po manželke

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.02.2020)

Dobrý deň,

ak v byte nebývate aj Vy a energie užíva len matka, tak potom sa na týchto podieľať nemusíte. Čo sa ale týka nákladov, ako je napr. daň z nehnuteľnosti, či služby správcu, v tomto smere by ste sa svojím podielom na nich podieľať mali. Treba rozlišovať náklady, ktoré sa viažu priamo na byt bez ohľadu a nákladmi, ktoré sa viažu na spotrebu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Spoluvlastník, dedičstvo po manželke (Dedičské právo)

Dobrý deň, prajem. Mám na Vás jednu otázočku. Moja mama v roku 2018 zdedila po mame časť bytu 1/4. Chcem sa spýtať, či bude platiť daň z dedičstva. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Spoluvlastník, dedičstvo po manželke

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.01.2020)

Dobrý deň, 

daň z dedičstva bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004, neplatí teda žiadnu daň z dedičstva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Spoluvlastník, dedičstvo po manželke (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím poradiť ohľadne nehnuteľnosti, ktorú manželka zdedila po nebohom otcovi, to je 1/6. Dom bol znalcom ohodnotení na 108 000 €. Nakoľko manželka nesúhlasí so sumou, a svoju 1/6 nechce predať, brat sa jej vyhráža súdom. Chcem sa opýtať, či manželke súd môže uložiť povinnosť predať zdedenú časť to je 1/6 ak ju súrodencovi nechce predať a ako postupovať v prípade, ak ju brat dá na súd. Mohlo by dôjsť k situácii, že súd prehrá? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Spoluvlastník, dedičstvo po manželke

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.04.2017)

Dobrý deň, Občiansky zákonník pri vyporiadaní podielového spoluvlastníctva dáva prednosť dohode spoluvlastníkov. Ak sa spoluvlastníkom nepodarí dohodnúť je možné, aby sa ktorýkoľvek zo spoluvlastníkov domáhal na súde vyporiadania podielového spoluvlastníctva. Tzn. že môže podať na súde žalobu o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, kde bude žiadať, aby súd prikázal podielový spoluvlastník Vašej manželky do jeho vlastníctva za primeranú náhradu. V súdnom konaní bude potrebné zistiť všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti. Z tejto všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti súd určí 1/6, ktorá bude tvoriť náhradu za jej spoluvlastnícky podiel. Ak podá na súd žalobu bude potrebné sa v súdnom konaní brániť tým, že nesúhlasíte s výškou všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti. Budete musieť zabezpečiť znalecký posudok, ktorým bude ohodnotená nehnuteľnosť a použiť ho ako dôkaz v súdnom konaní. Súd v tomto prípade nezaujíma, či Vaša manželka súhlasí s výškou odplaty, nakoľko výšku odplaty určuje súd podľa znaleckých posudkov. Môže sa stať, že súd "prehrá", ale prehra bude tkvieť to, že nedostane takú výšku odplaty ako si predstavuje. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Spoluvlastník, dedičstvo po manželke" a chcete pomôcť?

Podotázka: Spoluvlastník, dedičstvo po manželke (Dedičské právo)

Dobrý deň. Dedila som po otcovi pozemok. Ako spoluvlastník je otcova sestra (moja teta), pricom vlastní 1/4 pozemku. Teta ma kontaktovala s tým, že pri dedičskom konaní, po smrti babky (jej mamky), bol pozemok prepísaný na môjho otca s tým, že po jeho prípadnom predaji ju vyplatí. Ja som pri dedičskom konaní po mojom oteckovi nebola informovaná o tejto veci. Je dohoda, ktorú uzavreli medzi sebou teta a môj otec pri dedičskom konaní, pre mňa ako nasledujúceho dediča záväzná? Som povinná pri predaji pozemku tetu vyplatiť? Môže teta žiadať predaj tohto pozemku? Vopred Vám ďakujem.

Odpoveď: Spoluvlastník, dedičstvo po manželke

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.09.2016)

Dobrý deň, v prípade, ak by aj skutočne existovala dohoda medzi Vašim otcom a Vašou tetou, táto zanikla smrťou Vášho otca ako zmluvnej strany. Pre Vás z tejto dohody neplynú žiadne povinnosti. Akékoľvek pohľadávky Vašej tety voči Vášmu otcovi mali byť uplatnené v konaní o dedičstve po ňom. Vzhľadom na skutočnosť, že Vaša teta je podielovou spoluvlastníčkou, pozemok v celosti môžete predať len spoločne, inak môžete samostatne previesť len svoj spoluvlastnícky podiel za dodržania podmienok zákonného predkupného práva druhého spoluvlastníka. Uvedené platí aj pre Vašu tetu, keďže rovnako ako Vy, nevlastní predmetnú nehnuteľnosť v celosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Spoluvlastník, dedičstvo po manželke (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku ohľadne dedičstva a majetku - sme tri sestry, pričom jedna zo sestier žije dlhodobo (9 rokov v zahraničí - pracovala pre europske inštituúcie a momentálne pre MMF), čiže celá tiaha starostlivosti o rodičov bola na mne a staršej sestre (otec Alzheimer a mama v zlom zdravotnom stave). Otec už nežije niekolko rokov, mama umrela pol roka dozadu. Posledné 3 roky vzhladom na mamin zdravotný stav a moju situáciu (matka samoživiteľka bez vlastného bývania - dovtedy som bývala po drahých podnájmoch, mama sama v 4 izbovom byte) - som sa s detmi prestahovala do bytu k mame a doopatrovala ju - celodennú starostlivosť a opateru, čo sa samozrejme odrazilo aj na mojej finančnej situácii. A tu nastáva kameň úrazu. Stredná sestra celý čas slubovala, že si nebude robiť nároky na byt (sama ma dom a dalšie nehnuteľnosti v ba), mama sa bohužiaľ spolahla na jej slovo a nechcela to právne riešiť. No a nastal klasicky scenár.... Staršia sestra mi odstúpila výmenou za ostatný majetok, takže som 2/3 vlastník bytu. Notárka mi poradila, aby som po uzavretí dedičského konania dala podnet na súd Návrh na zrušenie podieloveho spoluvlastníctva kde môže súd zohladniť všetky skutočnosti a ja by som jej nemusela vyplatiť celú sumu a mala možnosť jej to nejakým spôsobom splácať. Sestra chce vyplatiť už aj peniaze do konca tohto roka jej tretinu... pozná moju situáciu, samozrejme si je vedomá svojho slubu, ktorý dala a niekolkokrát ho zopakovala - pred svojím manželom, synom a staršou sestrou. Dalšia otázka - ona ako spoluvlastník by sa mala podieľať na nákladoch na byt - mám na mysli príspevok do fondu opráv a takisto vzhladom na vek bytu a jeho dezolátny technický stav (odchádza elektroištalácia, padá omietka zo stropu atd.... prasklo potrubie pod vaňou a vytopilo susedu)? Môže mi sem nasťahovať niekoho? Čo je najlepšie urobiť a ako vyriešiť celú situáciu? Dakujem za každú radu

Odpoveď: Spoluvlastník, dedičstvo po manželke

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.07.2016)

Dobrý deň, z Vášho pohľadu najlepším a najjednoduchším riešením by bolo uzatvorenie dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva s Vašou sestrou. Ide o najrýchlejší spôsob zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva, pričom zákon dáva tiež prednosť dohode. V rámci tejto dohody by ste sa následne mohli s Vašou sestrou dohodnúť na postupnom splácaní náhrady za jej spoluvlastnícky podiel. V tomto smere však musí byť vôľa aj na jej strane, aby Vám postupné splácanie umožnila. Ak by sa s ňou nedalo dohodnúť, nezostávalo by Vám nič iné ako podať na súd žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Tieto súdne konania však patria medzi najzdĺhavejšie a z dôvodu dokazovania medzi najzložitejšie (z toho dôvodu je lepšie uzatvoriť dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva). O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú podieloví spoluvlastníci spoločne. Svojvoľne sa Vaša sestra nemôže rozhodnúť, že do spoločného bytu nasťahuje tretiu osobu (do prenájmu). Rovnako však podieloví spoluvlastníci majú znášať náklady na starostlivosť o nehnuteľnosť a tiež na nevyhnutné opravy. Tieto náklady podieloví spoluvlastníci znášajú v pomere ich spoluvlastníckych podielov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Spoluvlastník, dedičstvo po manželke (Dedičské právo)

Dobrý deň, jeden podnikateľ skúpil okolité parcely a aj podiel na parcele, kde som spoluvlastníkom spolu s ďalším pánom. Takže na našej parcele sú traja spoluvlastníci - istý podnikateľ vlastní 5/8, jeden pán vlastní 2/8 a ja 1/8. Podnikateľ si dal vypracovať geometrický plán a chce dohodou zrušiť spoluvlastníctvo. Chce ho zrušiť tak, že jemu bude vyčlenená jeho časť a nám ďalšia časť parcely, kde by som ostal spoluvlastníkom s tým pánom. Takže podnikateľ by bol jediný vlastník na novej parcele a my by sme ostali v spoluvlastníctve na našej novej parcele. Najprv som s tým rozdelením moc nesúhlasil, ale už v podstate súhlasím. Dohodu som mu chcel pred notárom podpísať, ale keďže sa nedostavil tretí spoluvlastník, tak som ju nepodpísal. Podnikateľ sa začal vyhrážať, že bude žiadať zrušenie spoluvlastníctva súdnou cestou. Môže žiadať zrušenie spoluvlastníctva súdnou cestou len tak? Nemal nás najprv písomne vyzvať k uzavretiu dohody o zrušení spoluvlastníctva? S tým, že by nám dal nejakú dobu na vyjadrenie? Komunikovali sme iba telefonicky, písomne nás nevyzval. Je síce pekné, že nežiada od nás náklady na geometrický plán (však nakoniec to rozdelenie inicioval on). Nemal nás však prizvať k vytýčeniu novej parcely? Iba vravel, že parcela je už rozdelená a vytýčená kolíkmi, že sa máme ísť pozrieť. Kolíky však už v teréne nie sú... Máme nárok na overenú kópiu geometrického plánu alebo sa máme uspokojiť iba s nascanovanou časťou GP, ktorá je súčasťou dohody o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva? Keby dal naozaj návrh na súd, myslím, že sa platí okrem iného súdny poplatok 6% z ceny majetku. Z akého podielu by sa platilo týchto 6%? Z jeho podielu alebo nášho podielu? V podstate mi ide najmä o to, či za týchto okolností môže dať návrh na súd? Či sa naozaj nemal pokúsiť poslať napr. list do vlastných rúk, aby mal nejaký dôkaz, že sa naozaj o dohodu chcel pokúsiť? Ďakujem. Dušan

Odpoveď: Spoluvlastník, dedičstvo po manželke

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.03.2016)

Dobrý deň, pokiaľ Vám podnikateľ neposlal výzvu na zrušenie a vysporiadanie spoluvlastníctva, tak potom je v nevýhode v prípade náhrady trov súdneho konania. Žalobu môže podať až po tom, ako sa pokúsi s Vami dohodnúť. Pokus dohody však nemusí byť písomný.

Ak ste sa Vy chceli s ním dohodnúť a vysporiadanie zmaril tretí spoluvlastník, potom by tento spoluvlastník mal znášať v konečnom dôsledku trovy konania a nie Vy. 

Nárok na geometrický plán - originál nemáte, ak ste ho neplatili. On Vám ho nemusí poskytnúť. 

Pokiaľ ide o súdny poplatok, ten by sa platil v tomto prípade z jeho podielu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Spoluvlastník, dedičstvo po manželke" a chcete pomôcť?

Podotázka: Spoluvlastník, dedičstvo po manželke (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či je možné zrušiť a vyporiadať spoluvlastníctvo ešte pred tým ako sa bude prejednávať dedičstvo. Ďakujem.

Odpoveď: Spoluvlastník, dedičstvo po manželke

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.04.2015)

Dobrý deň, 

zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva je možné až po právoplatnom ukončení dedičského konania. K odpovedi pripájam rozhodnutie súdu R 31/1978

Pred právoplatným skončením konania o dedičstve nemôže súd rozhodovať o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k veciam po poručiteľovi medzi viacerými dedičmi s poukazom na to, že nadobudli vlastníctvo k týmto veciam smrťou poručiteľa podľa veľkosti dedičských podielov. Kým nie je isté, že v dôsledku dedenia vzniklo podielové spoluvlastníctvo veci, treba návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva považovať za predčasný a súd nemôže tomuto návrhu vyhovieť.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Spoluvlastník, dedičstvo po manželke" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku