Spoluvlastnicky podiel na nehnuteľnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Banskobystrický
Odpovedá: advokát Zvolen
Odpovedané dňa: 30. 3. 2016

Otázka: Spoluvlastnicky podiel na nehnuteľnosti

Dobrý deň, otec darovacou zmluvou cca 10 rokov rozdelil nehnuteľnosť na pol synovi pol dcére. Syn sa dostal do fin. problémov, preto jeho polovicu prepísal späť na otca. Na nehnuteľnosti je tarcha v mene otca a družky na doživotne užívanie. V nehnuteľnosti má sídlo obchod v ktorom pracuje syn. Má dcéra nejaku možnosť dostať sa k svojej polovici, či už odpredanim polovičného podielu alebo rozdelenia nehnuteľnosti, prípadne by jej vyplácali nájomné a pod. alebo má nárok až po otcovej smrti v dedičskom konaní. Ďakujem za odpoveď.

 

Odpoveď: Spoluvlastnicky podiel na nehnuteľnosti

Dobrý deň 

nerozumiem čo myslíte pod pojmom “dostať sa k svojej polovici”. Samozrejme je na dohode medzi spoluvlastníkmi ako sa nehnuteľnosť užíva, prípadne či sa niekomu platí nájom, resp. či niekto platí nájom a pod. Je možné, aby spoluvlastníčka, ktorá neužíva svoj podiel žiadala nejakú kompenzáciu, avšak na základe horeuvedeného ide o dohodu medzi spoluvlastníkmi (otec, dcéra). Pokiaľ dcéra nechce zotrvať v spoluvlastníctve, taktiež je tu najskôr možnosť dohody na zrušení podielového spoluvlastníctva a vyplatení zo svojho spoluvlastníckeho podielu. Pokiaľ sa spoluvlastníci nevedia dohodnúť môže zrušiť a vyporiadať spoluvlastníctvo súd na návrh podľa § 142 ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.” Pokiaľ by chcela svoju polovicu predať, je tu zákonné predkupné právo, ktoré patrí spoluvlastníkovi, teda musí svoju polovicu najprv ponúknuť spoluvlastníkovi a až po odmietnutí (teda, že tento nemá záujem odkúpiť podiel) jednať s treťou osobou. Je však nutné uvedomiť si, že nehnuteľnosť je zaťažená (nemám vedomosť ako znie vecné bremeno) a teda predaj podielu bude komplikovaný.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk