Máte
otázku?

Spísať uznanie dlhu alebo nie?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Košice

Otázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

Prosím vás, kamarát, ktorému som pred približne tromi rokmi požičal peniaze, sa rozhodol, že mi ich vráti, avšak chce ich splácať. Informoval som ho, že súhlasím, avšak navrhol som, že napíšeme dohodu o uznaní dlhu. Odpovedal, že je to zbytočné, tvrdí, že mi peniaze vráti, garantujúc mi, že sa nemusím báť a že ako dôkaz mi zašle výpis z účtu potvrdzujúci, že mi peniaze dorazili. Som však na pochybách, či je to správne. Prosím, poraďte mi v tejto situácii. Ďakujem.

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

Dobrý deň, 

nakoľko ste požičali kamarátovi peniaze pred viac, ako 3 rokmi, je s dlh pravdepodobne premlčaný. Záleží od toho, kedy ste si dohodli dobu splatnosti (vrátenia dlhu). Odporúčam Vám určite spísať uznanie dlhu, nakoľko od jeho spísania začína plynúť nová premlčacia doba, a to 10 rokov. Podľa § 558 Občianskeho zákonníka Ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní.

Trápi vás "Spísať uznanie dlhu alebo nie?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či je najlepšie dlžobný úpis spísať priamo u notára alebo ho pripraviť vopred s právnikom. Ďakujem.

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

(odpoveď odoslaná: 25.04.2024)

Dobrý deň, vzor dlžobného úpisu ako uvádzate v otázke nájdete aj na našej stránke, ktorý však v prípade, že by ste ho vyplniť nevedeli úplne a správne, odporúčam konzultovať s našou advokátskou kanceláriou.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, dňa 25.08.2023 som uzavrel kúpno-predajnú zmluvu, kde som zakúpil vozidlo, ktoré bolo predmetom aukcie. Predávajúcemu som odovzdal hotovosť. Napriek tomu mi vozidlo nepríde a predávajúci ma len neustále zavádzal, preto som požadoval zrušenie aukcie a vrátenie peňazí. Predávajúci ma odvtedy zdržiava rôznymi výhovorkami - že ešte len vybavuje peniaze, že firmám padá systém, nemôže sa dovolať atď. Po dnešnom osobnom stretnutí mi predávajúci navrhol uzavrieť dohodu o splácaní dlhu, s tým, že ak prídu peniaze za vozidlo, bude mi ich schopný vyplatiť. Je mi však jasné, že pravdepodobne nikdy nedostanem peniaze za vozidlo späť. Okrem mňa je takýmto konaním poškodených minimálne ďalší dvaja ľudia. Moja otázka znie: Mám podpísať túto dohodu o uznaní dlhu? A ak už viem, že sa jedná o podvodné konanie zo strany predávajúceho, aké kroky by som mal ďalej podniknúť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

(odpoveď odoslaná: 13.03.2024)

Dobrý deň, na úvod je dôležité upozorniť, že v prípade, že máte podozrenie na podvodné konanie zo strany predávajúceho, máte viacero možností, ako sa brániť a chrániť svoje práva. Pred podpísaním dohody o uznaní dlhu by ste mali zvážiť niekoľko faktorov a prinajmenšom zabezpečiť, aby táto dohoda obsahovala všetky dôležité prvky z hľadiska ochrany Vašich záujmov.

Nechajte si podpísať uznanie dlhu zo stránky https://uznanie-dlhu.sk

Pri rozhodovaní, či podpísať dohodu o uznaní dlhu, je dôležité zabezpečiť, aby dohoda:
1. Jasne špecifikovala výšku dlhu a podmienky jeho splatenia vrátane presného harmonogramu platieb alebo čas.
2. Obsahovala záväzok dlžníka, že dlh bude splatený v určených termínoch alebo v jednom termíne. 

Máte tiež právo obrátiť sa na príslušné orgány v prípade, že máte dôvodné podozrenie na podvod. To urobte ale až potom ak bude neúspešne vymahanie pohľadávky. 
Ľudia robia tú chybu, že to urobia naopak, najskôr trestné a az potom civilné konanie. Znížia si tak šancu na vymozenie pohľadávky. 


Podotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať: Prišiel mi papier o uznaní dlhu. Mám ho podpísať, alebo nie? V roku 2018 som si vzal revolvingový úver. Platí na to premlčacia doba? Ďakujem. Martin

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

(odpoveď odoslaná: 04.09.2021)

Dobrý deň,
z otázky usudzujeme, že ste zobrali pôžičku od banky alebo nebankovej spoločnosti, ktorá nebola uhradená podľa zmluvy a banka prípadne nebanková spoločnosť teraz vec postúpila vymáhačskej spoločnosti, ktorá Vás kontaktovala a žiada od Vás, aby ste podpísali uznanie dlhu.

Nepíšete v otázke podrobnosti a je možné, že samotný dlh je už premlčaný. Všeob. premlčacia doba v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka je tri roky a plynie odo dňa, kedy sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Ak od splatnosti neuhradenej splátky uplynuli tri roky, potom je nárok veriteľa /banky, nebank. spoločnosti/ premlčaný a súd by návrh zamietol v celosti aj s poukázaním na vyššie uvedené zák. ustanovenie.

Ako sme už uviedli, nepoznáme podrobnosti a preto nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Ak by ste dlh uznali, v zmysle ust. § 110 Obč. zákonníka by došlo k predĺženiu premlčacej doby o 10 rokov.


Trápi vás "Spísať uznanie dlhu alebo nie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. V septembri 2020 som priateľovi požičal 13 000 eur. Peniaze boli odoslané bankovým prevodom, bez akéhokoľvek zmluvného dohovoru. Vrátil mi 2000 eur a viac nič. Je ochotný podpísať zmluvu o tom, že som mu peniaze požičal. Prosím, poraďte mi, ako by som mal ďalej postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

(odpoveď odoslaná: 05.07.2021)

Dobrý deň,
pre zmluvu o pôžičke právny poriadok nevyžaduje písomnú zmluvu. Zmluva o pôžičke môže byť uzatvorená aj ústnou formou. Dôležité je, aby ste vedeli preukázať, že ste mu peniaze reálne poskytli. Rovnako dôležité je v takýchto prípadoch zistiť a posúdiť, či disponuje majetkom, z ktorého by v budúcnosti mohla byť Vaša pohľadávka vymožená.


Podotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, rád by som vás poprosil o radu. Manželka požičala peniaze kamarátke s tým, že ich jej vráti do dohodnutého termínu, ale nestalo sa tak. Po niekoľkých dohovoroch som sa rozhodol spísať dohodu o uznaní dlhu (tento dokument mám od vás). S dohodou pani súhlasila a podpísala mi ju. O niekoľko dní sa však začala zdráhať, že dohodnutú sumu nevyplatí a že podpísaná dohoda nie je platná pretože, podpis nie je overený notárom. Pokiaľ mi je známe, takáto dohoda je stále platná aj bez overenia. Môžete mi, prosím, poradiť, ako vyriešiť túto situáciu? Za vašu odpoveď ďakujem. S pozdravom, P.

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

(odpoveď odoslaná: 21.12.2020)

Dobrý deň, podpis dlžníka na dohode o uznaní dlhu nemusí byť overený notárom prípadne na matrike.
Ako je Vám známe, podľa ust. § 558 Obč. zákonníka platí :

"Ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní."

Ak ste postupovali podľa inštrukcií uvedených na našej stránke www.uznanie-dlhu.sk, otázkou je či nastala už splatnosť dlhu ako celku, resp. či v dohode o uznaní dlhu ste sa dohodli v zmysle ust. § 565 Obč. zákonníka, že neuhradením niektorej splátky sa stáva splatný celý dlh naraz.

Odporúčame vo veci kontaktovať advokáta, aby vo veci podal návrh na súd na vydanie platobného rozkazu. Ak návrh bude podaný advokátom, ktorý predmetný návrh podáva výlučne elektronicky, plat. rozkaz bude vydaný do 10 pracovných dní.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu podľa inštrukcií uvedených na úvodnej stránke /časť kontakty/.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Požičal som kamarátovi (vedúcemu) peniaze bez zmluvy, na základe ústnej dohody dňa 9. 6. 2020. Prevodom zo svojho účtu som mu poslal 15 000 EUR na jeho účet. Vrátenie peňazí bolo dohodnuté do 4-5 pracovných dní. Dňa 9. 7. 2020 mi vrátil na môj účet 3000 EUR. Zvyšok peňazí zostal ako dlh. Snažil som sa to vyriešiť dohovorom, no on stále sľubuje, že mi peniaze vráti. Mám uloženú celú sms komunikáciu, v ktorej sa mi snaží vrátenie peňazí sľubovať, no mám pocit, že len naťahuje čas a vyhovára sa. Chcel by som sa spýtať, či mám nejakú šancu peniaze vymáhať. Vedeli by ste mi poradiť, ako by som mal postupovať? Prípadne, ak sa s ním nedohodnem, vedeli by ste ma právne zastupovať a pomôcť mi s tým? Koľko by ma taká služba stála? Ďakujem.

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

(odpoveď odoslaná: 23.07.2020)

Dobrý deň, 
áno, pomôžeme vám s tým. Najskôr vyskúšajte to, aby Vám podpísal uznanie dlhu. Stiahnuť si ho môžete zadarmo zo stránky www.uznaniedlhu.sk. Dajte mu čas cca 3 týždne a ak sa neozve a ani to nepodpíše, tak to znamená, ze dlh nechce zaplatiť. Pretože dlžník, ktorý uznáva dlh nemá žiaden problém podpísať uznanie dlhu. 

To bude pre vás signál, aby ste to hned riešili. Potom sa mi ozvite a pomôžeme vám. 


Trápi vás "Spísať uznanie dlhu alebo nie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, pôžička od spoločnosti Home Credit pochádza z roku 2007. V septembri 2019 klientka podpísala dohodu o začiatku mediácie a v októbri 2019 klientka podpísala dohodu o výsledku mediácie. V máji 2020 žalobca podal na stály rozhodcovský súd žalobu o zaplatenie pôžičky. Môže klientka vo svojom vyjadrení sa na žalobu vzniesť námietku premlčania? Alebo tým, že podpísala dohodu o začiatku mediácie, uznala svoj dlh? K mediácii fyzicky nedošlo, ona iba podpísala mediátorské dohody, ktoré jej nejaká pani doručila osobne domov. Ďakujem.

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

(odpoveď odoslaná: 22.06.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že v roku 2007 bola poskytnutá pôžička a v 09/2019 bola spísaná dohoda o začatí mediácie. V otázke neuvádzate, kedy nastala splatnosť dlhu. Podľa ust. § 101 Obč. zákonníka platí, že všeobecná premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Je však viac ako pravdepodobné, že v 09/2019 bol dlh premlčaný. Aj keď klienta podpísala dohodu o mediácii, dovoľujeme si vysloviť pochybnosť, že bola upozornená na to, že dlh je už premlčaný.

Podľa ust. § 558 Obč. zákonníka platí, že " ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní."

Z uvedeného dôvodu je treba namietať premlčanie.


Podotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, som rok po vyhlásení bankrotu a jeden z mojich veriteľov na mňa vyvíja nátlak, aby som mu podpísal uznanie dlhu. Viete mi prosím poradiť, ako môže inak voči mne postupovať? Mám na mysli návrh na zrušenie konkurzu, pri ktorom musí dokázať moju nepoctivú intenciu. Ako by som mal v tejto situácii postupovať ja? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

(odpoveď odoslaná: 15.06.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že pohľadávku veriteľ prihlásil do konk. konania a Vy ste ju tiež uviedli v návrhu na vyhlásenie konkurzu. Ak je to, tak, nie je právny dôvod v zmysle ust. § 166f/ zákona o konkurze a reštrukturalácii, aby súd vyhovel návrhu na zrušenie oddľženia.

Nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy.

Odkážte veriteľa na uznesenie o vyhlásení konkurzu, ktoré bolo zverejnené v obchodnom vestníku, aby postupoval v súlade s uvedeným uznesením.

Pripomíname, že podľa ust. § 167b/ Zákona o konkurze a reštrukturalizácii platí :

"Nakladanie s konkurznou podstatou
(1) Oprávnenie dlžníka nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu, ako aj konať vo veciach týkajúcich sa tohto majetku vyhlásením konkurzu prechádza na správcu; správca koná v mene a na účet dlžníka.
(2) Právne úkony dlžníka urobené počas konkurzu, ak ukracujú majetok podliehajúci konkurzu, sú voči veriteľom neúčinné; tým nie je dotknutá ich platnosť."

 


Podotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, ak by som mal ešte doplňujúce otázky je potrebné vám uhradiť nejaký poplatok?

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

(odpoveď odoslaná: 15.06.2020)

Dobrý deň,
je na Vašom rozhodnutí, ktorý typ resp. druh poradne na našej stránke si zvolíte - bezplatná alebo prémium /platená. V platenej poradni máte záruku, že odpoveď dostanete - link : https://ficek.sk/online-pravna-poradna.html.

JUDr. Ficek


Podotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Niekde som čítal, že Vaša právna poradňa odporúča nepodpisovať s vymáhačskými agentúrami dohodu o uznania dlhu. Moja pohľadávka bola presunutá zo splátkovej spoločnosti k vymáhačskej agentúre a oni vyžadujú podpis tejto dohody. Hoci pravidelne mesačne platím na účet splátkovej spoločnosti za úverovú zmluvu, požadujú, aby som platil na ich účet. Aký je postup, ak to nepodpíšem? Okrem toho mi poslali na podpis aj nejakú zmluvu o rozhodcovskom konaní a ďalší dokument - splátkový kalendár. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

(odpoveď odoslaná: 13.05.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že splátková spoločnosť postúpila pohľadávku vymáhačskej spoločnosti, ktorá od Vás požaduje podpísanie splátkového kalendára a zmluvu o rozhodcovskom konaní. Z otázky tiež vyplýva, že splátky naďalej riadne platíte splátkovej spoločnosti.

K tomuto uvádzame, že podľa ust. § 524 a nasl. Obč. zákonníka platí, že veriteľ /splátková spoločnosť/ je oprávnená Veriteľ môže svoju pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka postúpiť písomnou zmluvou inému.
(2)S postúpenou pohľadávkou prechádza aj jej príslušenstvo a všetky práva s ňou spojené.

Ďalej platí ust. § 526 Obč. zákonníka a to, že "postúpenie pohľadávky je povinný postupca bez zbytočného odkladu oznámiť dlžníkovi. Dokiaľ postúpenie pohľadávky nie je oznámené dlžníkovi alebo dokiaľ postupník postúpenie pohľadávky dlžníkovi nepreukáže, zbaví sa dlžník záväzku plnením postupcovi. Ak postúpenie pohľadávky oznámi dlžníkovi postupca, nie je dlžník oprávnený sa dožadovať preukázania zmluvy o postúpení."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že postupca (splátková spoločnosť) bola povinná oznámiť Vám ako dlžníkovi, že postúpila pohľadávku voči Vám inej spoločnosti a ak Vám to bolo oznámené uvedenou splátkovou spoločnosťou, nie ste oprávnený ako dlžník dožadovať sa preukázania zmluvy o postúpení pohľadávky.
Ak vymáhačská spoločnosť od Vás požaduje podpísanie splátkového kalendára, tento nie ste povinný podpísať. Zrejme v novom splátkovom kalendári sú uvedené iné podmienky splátok, ako aj ich výška.
Pokiaľ ide o rozhodcovskú zmluvu, túto tiež nie ste povinný podpísať.
Podstatné teda vo Vašom prípade je, či Vám zo strany splátkovej spoločnosti bolo oznámené postúpenie pohľadávky.
 
Odporúčame platiť pohľadávku len podľa pôvodnej zmluvy a žiadne dodatky o splátkach, prípadne dohody o zrážkkach zo mzdy, dohody o ozhodcovkom konaní nepodpisovať.
 
Súčasne odporúčame, aby ste kópiu zmluvy s pôvodnou splátkovou spoločnosťou poslali na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, keďže je predpoklad, že táto obsahuje aj neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré v zmysle ust. § 53 Obč. zákonníka sa považujú za neplatné a teda v podstate preplácate kúpený tovar. O uvedenom svedčia aj mnohé rozsudky súdov.
Po posúdení zmluvy MS SR zrejme bude potrebné podať žalobu o neplatnosť zmluvy o spotreb. úvere a žiadať vrátiť vydanie bezdôvodného obohatenia.
Môžete kontaktovať anšu advokátsku kanceláriu.
 

Trápi vás "Spísať uznanie dlhu alebo nie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)

Ak som podpísala uznanie dlhu, ktoré však nebolo overené notárom a chcem tento dlh splácať vo splátkach, no veriteľ chce celý dlh vrátiť naraz, existuje v tomto prípade možnosť dohodnúť sa? Ďakujem.

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

(odpoveď odoslaná: 27.11.2018)

Dobrý deň, uznanie dlhu nemusí byť podpísané pred notárom. V prípade, ak bolo dohodnuté, že budete dlh splácať v splátkach a nebolo v zmluve o pôžičke dohodnutá strata výhody splátok, nemôže veriteľ požadovať splatiť celý dlh naraz. Strata výhody splátok znamená, že ak dlžník nesplatí čo i len jednu celú splátku v lehote splatnosti, stáva sa splatným celý dlh.

Ak nebol dlh dohodnutý na splácanie v splátkach, tak aj tak sa môžete dohodnúť na splácaní dlhu v splátkach, ale veriteľ s tým musí súhlasiť. Nemá to však vplyv na veriteľov nárok na úroky z omeškania (pokiaľ Vám ich veriteľ neodpustí). Veriteľ teda môže požadovať splnenie dlhu v celku.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Spísať uznanie dlhu alebo nie?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.