Máte
otázku?

Spísať uznanie dlhu alebo nie?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Košice

Otázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

Prosím vás, kamarát, ktorému som prednedávnom požičal peniaze, asi tak 3 roky dozadu sa rozhodol, že mi to vráti, ale chce to splácať. Písal som mu, že súhlasím ale, že napíšeme dohodu o uznaní dlhu. On mi povedal, že načo, že mi to vráti, že sa nemusím báť a že ak chcem doklad tak to bude výpis z účtu, že mi došli peniaze. Len neviem, či je to správne takto, nezdá sa mi to. Prosím poraďte. Ďakujem .

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

Dobrý deň, 

nakoľko ste požičali kamarátovi peniaze pred viac, ako 3 rokmi, je s dlh pravdepodobne premlčaný. Záleží od toho, kedy ste si dohodli dobu splatnosti (vrátenia dlhu). Odporúčam Vám určite spísať uznanie dlhu, nakoľko od jeho spísania začína plynúť nová premlčacia doba, a to 10 rokov. Podľa § 558 Občianskeho zákonníka Ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní.

Trápi vás "Spísať uznanie dlhu alebo nie?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať : prišiel mi papier o uznaní dlhu. Mám to podpísať či nie  ? V roku 2018 som zobral revolvigovy úver. Platí premlčacia doba ? Ďakujem. Martin

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

(odpoveď odoslaná: 04.09.2021)

Dobrý deň,
z otázky usudzujeme, že ste zobrali pôžičku od banky alebo nebankovej spoločnosti, ktorá nebola uhradená podľa zmluvy a banka prípadne nebanková spoločnosť teraz vec postúpila vymáhačskej spoločnosti, ktorá Vás kontaktovala a žiada od Vás, aby ste podpísali uznanie dlhu.

Nepíšete v otázke podrobnosti a je možné, že samotný dlh je už premlčaný. Všeob. premlčacia doba v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka je tri roky a plynie odo dňa, kedy sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Ak od splatnosti neuhradenej splátky uplynuli tri roky, potom je nárok veriteľa /banky, nebank. spoločnosti/ premlčaný a súd by návrh zamietol v celosti aj s poukázaním na vyššie uvedené zák. ustanovenie.

Ako sme už uviedli, nepoznáme podrobnosti a preto nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Ak by ste dlh uznali, v zmysle ust. § 110 Obč. zákonníka by došlo k predĺženiu premlčacej doby o 10 rokov.


Podotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. V 9/2020 som požičal kamarátovi 13000e. Peniaze išli bankovým prevodom, bez zmluvy. Vrátil mi 2000e a viac nič. Nemá problém podpísať zmluvu, že som mu peniaze požičal. Prosím poraďte ako mám ďalej postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

(odpoveď odoslaná: 05.07.2021)

Dobrý deň,
pre zmluvu o pôžičke právny poriadok nevyžaduje písomnú zmluvu. Zmluva o pôžičke môže byť uzatvorená aj ústnou formou. Dôležité je, aby ste vedeli preukázať, že ste mu peniaze reálne poskytli. Rovnako dôležité je v takýchto prípadoch zistiť a posúdiť, či disponuje majetkom, z ktorého by v budúcnosti mohla byť Vaša pohľadávka vymožená.


Podotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, rad by som Vás poprosil o radu. Manželka požičala kamarátke peniaze s tým, že jej ich vráti do dohodnutého termínu, no nestalo sa tak. Po niekoľkých dohovoroch som sa rozhodol spísať dohodu o uznaní dlhu (tento dokument je od Vás ). S dohodou pani súhlasila a podpísala mi ju. O niekoľko dni sa začala zdráhať, že dohodnutú sumu nevyplatí a že podpísaná dohoda nie je platná pretože, podpis nie je overený notárom. Pokiaľ viem tak takáto dohoda je stále platná aj bez overenia. Môžete mi prosím poradiť ako vyriešiť túto situáciu ?
Za Vašu odpoveď ďakujem.
S pozdravom P.

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

(odpoveď odoslaná: 21.12.2020)

Dobrý deň, podpis dlžníka na dohode o uznaní dlhu nemusí byť overený notárom prípadne na matrike.
Ako je Vám známe, podľa ust. § 558 Obč. zákonníka platí :

"Ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní."

Ak ste postupovali podľa inštrukcií uvedených na našej stránke www.uznanie-dlhu.sk, otázkou je či nastala už splatnosť dlhu ako celku, resp. či v dohode o uznaní dlhu ste sa dohodli v zmysle ust. § 565 Obč. zákonníka, že neuhradením niektorej splátky sa stáva splatný celý dlh naraz.

Odporúčame vo veci kontaktovať advokáta, aby vo veci podal návrh na súd na vydanie platobného rozkazu. Ak návrh bude podaný advokátom, ktorý predmetný návrh podáva výlučne elektronicky, plat. rozkaz bude vydaný do 10 pracovných dní.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu podľa inštrukcií uvedených na úvodnej stránke /časť kontakty/.


Trápi vás "Spísať uznanie dlhu alebo nie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Požičal som kamarátovi (vedúcemu) bez zmluvy na základse ústnej dohody 9. 6. 2020 prevodom zo svojho účtu 15 000 EUR na jeho účet. Vrátenie bolo dohodnuté do 4-5 pracovných dni. Dna 9. 7. 2020 bolo splatených (vrátených) na môj účet 3000 EUR. Zvyšok zostal ako dlh. Snažil som sa do riešiť dohovorom, stále sľubuje, že mi to vráti. Mám uloženú celú sms komunikáciu ako sa mi to snaží vrátiť, ale mám pocit, že len naťahuje čas a vyhovára sa. Mám nejakú šancu to vymôcť. Vedeli by ste mi poradiť ako by som mal postupovať. Prípadne ak sa z ním nedohodnem vedeli by ste ma právne zastupovať a pomôcť mi s tým. Koľko by to asi stalo. Ďakujem.

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

(odpoveď odoslaná: 23.07.2020)

Dobrý deň, 
áno, pomôžeme vám s tým. Najskôr vyskúšajte to, aby Vám podpísal uznanie dlhu. Stiahnuť si ho môžete zadarmo zo stránky www.uznaniedlhu.sk. Dajte mu čas cca 3 týždne a ak sa neozve a ani to nepodpíše, tak to znamená, ze dlh nechce zaplatiť. Pretože dlžník, ktorý uznáva dlh nemá žiaden problém podpísať uznanie dlhu. 

To bude pre vás signál, aby ste to hned riešili. Potom sa mi ozvite a pomôžeme vám. 


Podotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
pôžička z roku 2007 Home credit, v 09/2019 klientka podpísala dohodu o začatí mediácie a 10/2019 podpísala klientka dohodu o výsledku mediácie. 5/2020 žalobca podal na stály rozhodcovský súd žalobu o zaplatenie pôžičky.
Môže klientka vo vyjadrení sa na žalobu vzniesť námietku premlčania? Alebo podpísaním dohody o začatí mediácie svoj dlh uznala? K mediácii fyzicky nedošlo, ona iba podpísala dohody mediácie, ktoré jej nejaká pani osobne domov doručila.
Ďakujem.

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

(odpoveď odoslaná: 22.06.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že v roku 2007 bola poskytnutá pôžička a v 09/2019 bola spísaná dohoda o začatí mediácie. V otázke neuvádzate, kedy nastala splatnosť dlhu. Podľa ust. § 101 Obč. zákonníka platí, že všeobecná premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Je však viac ako pravdepodobné, že v 09/2019 bol dlh premlčaný. Aj keď klienta podpísala dohodu o mediácii, dovoľujeme si vysloviť pochybnosť, že bola upozornená na to, že dlh je už premlčaný.

Podľa ust. § 558 Obč. zákonníka platí, že " ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní."

Z uvedeného dôvodu je treba namietať premlčanie.


Podotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, som 1 rok po odlzenie, jeden z veriteľov na mňa vyvíja nátlak, aby si mu podpísal uznanie dlhu. Ako inak môže voči mne postupovať? ( o návrhu na zrušenie konkurzu, kde musí dokázať nepoctivý zámer viem). Ako prosím mám v tejto situácii postupovať ja? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

(odpoveď odoslaná: 15.06.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že pohľadávku veriteľ prihlásil do konk. konania a Vy ste ju tiež uviedli v návrhu na vyhlásenie konkurzu. Ak je to, tak, nie je právny dôvod v zmysle ust. § 166f/ zákona o konkurze a reštrukturalácii, aby súd vyhovel návrhu na zrušenie oddľženia.

Nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy.

Odkážte veriteľa na uznesenie o vyhlásení konkurzu, ktoré bolo zverejnené v obchodnom vestníku, aby postupoval v súlade s uvedeným uznesením.

Pripomíname, že podľa ust. § 167b/ Zákona o konkurze a reštrukturalizácii platí :

"Nakladanie s konkurznou podstatou
(1) Oprávnenie dlžníka nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu, ako aj konať vo veciach týkajúcich sa tohto majetku vyhlásením konkurzu prechádza na správcu; správca koná v mene a na účet dlžníka.
(2) Právne úkony dlžníka urobené počas konkurzu, ak ukracujú majetok podliehajúci konkurzu, sú voči veriteľom neúčinné; tým nie je dotknutá ich platnosť."

 


Podotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, ak by som mal ešte doplňujúce otázky je potrebné vám uhradiť nejaký poplatok?

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

(odpoveď odoslaná: 15.06.2020)

Dobrý deň,
je na Vašom rozhodnutí, ktorý typ resp. druh poradne na našej stránke si zvolíte - bezplatná alebo prémium /platená. V platenej poradni máte záruku, že odpoveď dostanete - link : https://ficek.sk/online-pravna-poradna.html.

JUDr. Ficek


Trápi vás "Spísať uznanie dlhu alebo nie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň.
Niekde som čítal od Vašej právnej poradne, že sa nemá podpisovať s vymáhačskými agentúrami dohoda o uznaní dlhu. Moju pohľadávku splátková spoločnosť totiž postúpila vymáhačskej agentúre a oni vyžadujú podpis tejto dohody. Splátky platím stále každý mesiac na účet splátkovej spoločnosti na úverovú zmluvu, no aj to vyžadujú, aby som platil na ich účet. Ako to je, keď to nepodpíšem? Navyše mi poslali na podpis aj nejakú zmluvu o rozhodcovskom konaní a ďalší papier splátkový kalendár.
Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

(odpoveď odoslaná: 13.05.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že splátková spoločnosť postúpila pohľadávku vymáhačskej spoločnosti, ktorá od Vás požaduje podpísanie splátkového kalendára a zmluvu o rozhodcovskom konaní. Z otázky tiež vyplýva, že splátky naďalej riadne platíte splátkovej spoločnosti.

K tomuto uvádzame, že podľa ust. § 524 a nasl. Obč. zákonníka platí, že veriteľ /splátková spoločnosť/ je oprávnená Veriteľ môže svoju pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka postúpiť písomnou zmluvou inému.
(2)S postúpenou pohľadávkou prechádza aj jej príslušenstvo a všetky práva s ňou spojené.

Ďalej platí ust. § 526 Obč. zákonníka a to, že "postúpenie pohľadávky je povinný postupca bez zbytočného odkladu oznámiť dlžníkovi. Dokiaľ postúpenie pohľadávky nie je oznámené dlžníkovi alebo dokiaľ postupník postúpenie pohľadávky dlžníkovi nepreukáže, zbaví sa dlžník záväzku plnením postupcovi. Ak postúpenie pohľadávky oznámi dlžníkovi postupca, nie je dlžník oprávnený sa dožadovať preukázania zmluvy o postúpení."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že postupca (splátková spoločnosť) bola povinná oznámiť Vám ako dlžníkovi, že postúpila pohľadávku voči Vám inej spoločnosti a ak Vám to bolo oznámené uvedenou splátkovou spoločnosťou, nie ste oprávnený ako dlžník dožadovať sa preukázania zmluvy o postúpení pohľadávky.
Ak vymáhačská spoločnosť od Vás požaduje podpísanie splátkového kalendára, tento nie ste povinný podpísať. Zrejme v novom splátkovom kalendári sú uvedené iné podmienky splátok, ako aj ich výška.
Pokiaľ ide o rozhodcovskú zmluvu, túto tiež nie ste povinný podpísať.
Podstatné teda vo Vašom prípade je, či Vám zo strany splátkovej spoločnosti bolo oznámené postúpenie pohľadávky.
 
Odporúčame platiť pohľadávku len podľa pôvodnej zmluvy a žiadne dodatky o splátkach, prípadne dohody o zrážkkach zo mzdy, dohody o ozhodcovkom konaní nepodpisovať.
 
Súčasne odporúčame, aby ste kópiu zmluvy s pôvodnou splátkovou spoločnosťou poslali na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, keďže je predpoklad, že táto obsahuje aj neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré v zmysle ust. § 53 Obč. zákonníka sa považujú za neplatné a teda v podstate preplácate kúpený tovar. O uvedenom svedčia aj mnohé rozsudky súdov.
Po posúdení zmluvy MS SR zrejme bude potrebné podať žalobu o neplatnosť zmluvy o spotreb. úvere a žiadať vrátiť vydanie bezdôvodného obohatenia.
Môžete kontaktovať anšu advokátsku kanceláriu.
 

Podotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)

Ak som podpísala uznanie dlhu, ktoré však nebolo overené notárom a chcem tento dlh splácať v splátkach a veriteľ chce vrátiť celý dlh naraz je v tomto prípade možnosť sa dohodnúť? Ďakujem.

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

(odpoveď odoslaná: 27.11.2018)

Dobrý deň, uznanie dlhu nemusí byť podpísané pred notárom. V prípade, ak bolo dohodnuté, že budete dlh splácať v splátkach a nebolo v zmluve o pôžičke dohodnutá strata výhody splátok, nemôže veriteľ požadovať splatiť celý dlh naraz. Strata výhody splátok znamená, že ak dlžník nesplatí čo i len jednu celú splátku v lehote splatnosti, stáva sa splatným celý dlh.

Ak nebol dlh dohodnutý na splácanie v splátkach, tak aj tak sa môžete dohodnúť na splácaní dlhu v splátkach, ale veriteľ s tým musí súhlasiť. Nemá to však vplyv na veriteľov nárok na úroky z omeškania (pokiaľ Vám ich veriteľ neodpustí). Veriteľ teda môže požadovať splnenie dlhu v celku.


Podotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Známy mi dlží určitú hotovosť. Máme uzavretú Zmluvu o pôžičke, ktorej splatnosť bola už pred cca 3 rokmi. Pred pár mesiacmi som s ním podpísal Uznanie dlhu, aby "náhodou" nenastalo premlčanie. Na Uznaní dlhu bola formulka o rozhodcovskom konaní. Môžete mi prosím poradiť ako postupovať ďalej? Ďakujem.

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

(odpoveď odoslaná: 20.04.2017)

Dobrý deň, pokiaľ máte dohodu o riešení prípadného sporu v rozhodcovskom konaní, potom je tam viacero výhod. Jednak získate lacnejšie exekučný titul, súdne poplatky sú nižšie, ďalšou výhodou je rýchlosť rozhodcovského konania, štandardne môže trvať konanie niekoľko týždňov, na rozdiel od súdneho konania, ktoré môže trvať niekoľko mesiacov až rokov.

Rozhodcovské konanie obyčajne prebieha bez pojednávania a bez účasti účastníkov konania.


Trápi vás "Spísať uznanie dlhu alebo nie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, minulý rok (v roku 2016) som požičala už teraz expriateľovi nemalú sumu. Vtedy sme ešte plánovali spolu žiť. Po rozchode som mu napísala sms-ku, že mi dlží tú danú sumu a nech ju splatí do decembra toho roku. On si dlh uznal a napísal, že to vráti. Odvtedy sa vyhovára ale peniaze som ešte späť nedostala. Neviem ako mám pokračovať. Dá sa s tým niečo robiť? Za odpoveď a pomoc  ďakujem.

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

(odpoveď odoslaná: 27.01.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ má uznanie dlhu vyvolať zamýšľané právne účinky, je potrebné, aby bolo uznanie dlhu realizované písomne a dlh bol uznaný čo do dôvodu a výšky (pozri ustanovenie § 558 Občianskeho zákonníka).
Na to, aby ste mali úspech v prípadnom súdnom konaní, je potrebné, aby ste vedeli preukázať pôžičku, resp. poskytnutie peňazí. Toto môžete preukázať napr. výpisom pohybov na účte alebo aj spomínaným uznaním dlhu (za predpokladu, že spĺňa spomenuté zákonné náležitosti).V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Spísať uznanie dlhu alebo nie?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku