Máte
otázku?

Vymáhanie dlhu bez dokladu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trenčín

Otázka: Vymáhanie dlhu bez dokladu

Dobrý večer, osoba, ktorá je mi dlžná, je vo výhode, pretože nemám žiadny doklad o tom, že mi dlží peniaze. Jediný dôkaz o jej dlhu a výške sumy sa uvádza v mojom rozhovore s danou osobou na Facebooku. Chcela by som zistiť, či môžem cez advokáta len s týmto dôkazom získať peniaze späť alebo nie. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu bez dokladu

Dobrý deň,

vymáhanie dlhu bez dokladu je tiež možné. Pokiaľ by ste však chceli vec riešiť súdnou cestou, potrebovali by ste aspoň svedeckú výpoveď. Nemusí ísť pritom o osobu, ktorá bola osobne prítomná pri požičiavaní peňazí, stačí ak ide o osobu, ktorá počula primo od dlžníka, že Vám dĺži peniaze a že Vám ich zaplatí. Môže to byť aj cez telefón (napríklad hlasitý odposluch rozhovoru). Môžete to urobiť aj tak, že s touto osobou prídete za dlžníkom a budete sa ho pýtať na dlh. Ak to potvrdí pred touto osobou, tak táto osoba môže svedčiť na súde o existencii dlhu. Vymáhanie dlhu bez dokladu a bez svedeckej výpovede by bolo veľmi komplikované. Niekedy sa stáva, že dlžník na súde potvrdí svoj dlh, vtedy súd môže rozhodnúť o povinnosti vrátiť Vám dlh aj bez dokladu.

Často sa stretávame s tým, že súd akceptuje ako dôkaz aj komunikáciu z facebooku. Tu však je potrebné poznamenať, že súd takýto doklad o dlhu nemusí akceptovať, pretože nie je dokázané, že táto osoba je skutočne dlžníkom. Pokiaľ by to však dlžník na súde potvrdil, že je to jeho komunikácia, potom by súd na tento dôkaz prihliadal.

Skúste dlžníkovi predložiť na podpis uznanie dlhu, ktoré si môžete zdarma stiahnuť zo stránky: www.uznanie-dlhu.sk.

 

Trápi vás "Vymáhanie dlhu bez dokladu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vymáhanie dlhu bez dokladu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel som si preniesť mobilné číslo do Orange, ale zamietli mi to s odôvodnením, že tam mám dlh vo výške približne 54 eur. Keď som tam zavolal, uvedli mi výšku dlhu ako 741 eur. Dlh vraj vznikol v roku 2004 na číslo, ktoré si nepamätám, že by som ho používal. Nikdy som nedostal žiadne upozornenie. V roku 2012 postúpili pohľadávku exekútorovi, od ktorého som do dnešného dňa nedostal žiadne vyrozumenie. Môžem považovať tento dlh za premlčaný? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu bez dokladu

(odpoveď odoslaná: 06.04.2021)

Dobrý deň,
podstatné vo Vami uvedenom prípade je to, či vo veci bol vydaný platobný rozkaz alebo rozsudok a či je tento právoplatný a vykonateľný. Toto zistíte na prísl. okresnom súde miesta vášho trvalého bydliska /OS P./, teda či voči Vám bol podaný nejaký návrh a kedy.  Bez právoplatného plat. rozsaku alebo rozsudku, ktorý ste zrejme neobdržali, nie je možné vec postúpiť súdnemu exekútorovi.

Pre plynutie premlčacej doby je podstatné vo vašom prípade ust. § 101 Obč. zákonníka, podľa ktorého premlčacia doba je 3 roky a plynie odo dňa, kedy sa právo mohlo vykonať prvý raz. Návrh na vykonanie exekúcie musí byť podaný v lehote do 10 rokov od nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti plat. rozkazu alebo rozsudku. T.J. : Pokiaľ vo veci nebol vydaný žiadny platobný rozkaz ani rozsudok, vec nemôže byť vedená v exek. konaní a nie je právny dôvod, aby mobil. operátor vašej žiadosti o prenos čísla nevyhovel.

Pokiaľ ide o mobil. operátora, pokúste sa prípadne od neho vyžiadať písomné doklady resp. aspoň číslo konania na súde a u exekútora, aby ste vec mohli preveriť. Pokiaľ spĺňate podmienky pre mobil. operátora, aby ste sa stali jeho zákazníkom a tento Vám napriek splneniu podmienok nevyhovie, odporúčame obrátiť sa na Úrad pre reguláciu elektron. komunikácií a poštových služieb, prípadne nájsť výhodnejšieho mobil. operátora pre vás.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vymáhanie dlhu bez dokladu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Mám otázku. Čo môžem robiť, ak som požičala peniaze bývalému priateľovi a nemám žiaden doklad o tom, že som mu peniaze požičala? Zobrala som si niekoľko úverov a teraz všetky musím splácať sama.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu bez dokladu

(odpoveď odoslaná: 05.03.2020)

Dobrý deň prajem,

zmluva o pôžičke nemusí byť písomná. Ak máte napr. SMS komunikáciu (či podobnú), z ktorej by vyplynulo, že ste mu peniaze dali, že ste sa dohodli na vrátení, prípadne máte svedkov, ktorí by to dosvedčili, tak by to bolo možné teoreticky vymáhať tiež, no bolo by to ťažšie. Môžete si napr. nechať od neho podpísať uznanie dlhu (ak by bol ochotný), prípadne zmenku. Potom by sa to vymáhalo jednoduchšie. 


Podotázka: Vymáhanie dlhu bez dokladu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám podobný problém s nevyplatením peňazí. Nemám žiadny doklad o požičaní peňazí danej osobe. Táto osoba súhlasila, že by sme mohli ísť k notárovi a spísať pred ním dlžnú sumu (viac ako 8 tisíc EUR), aby som mal niečo v rukách pred súdom. Avšak dočítal som sa, že to je možné aj prostredníctvom zmenky a on by ju len podpísal, aby som nemusel platiť notára. Nevieťe mi poradiť, ako by som mal následne postupovať, ak by som mal túto zmenu podpísanú? Mám to posunúť ďalej len nejakému právnikovi? Ďakujem za prípadnú odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu bez dokladu

(odpoveď odoslaná: 09.12.2019)

Dobrý deň, 

ak by ste podpísali zmenku, tak súd by v konaní o zaplatenie dlžnej sumy neskúmal dôvod vzniku dlhu. Právnym základom na vymáhanie je samotná zmenka. Zmenka by však mala obsahovať dátum zročnosti (splatnosti) a ten by mal byť v budúcnosti, teda nemal by byť antidatovaný, pretože potom by to dlžník mohol napadnúť. Môžete uzavrieť napr. dohodu, ktorou posuniete splatnosť na krátku dobu a zabezpečíte ju zmenkou. Toto je jedna z možností. Potom je možnosť spísať uznanie dlhu, kde by súd tiež neskúmal to, aký je dôvod vzniku dlhu, mal by za to, že dlh existuje. Uznanie dlhu nemusí byť spísané u notára, ani podpis dlžníka nemusí byť overený (podľa zákona), no aby ste sa vyhli prípadným pokusom vyhnúť sa plneniu tým, že dlžník bude tvrdiť, že podpis nie je jeho, odporúčam, aby aspoň podpis dlžníka bol overený (stačí aj na mestskom úrade). Následne, ak nesplní daný dlh v dohodnutej dobe, môžete podať žalobu na súd. Druhá možnosť, ktorú tiež odporúčam, je podpísanie uznania dlhu. Vzor si vyplnte a stiahnite zadarmo zo stránky www.uznanie-dlhu.sk. Tento vzor je urobený správne a ochráni Vás. Podpis dlžník nech overí u notára (stojí to 2,50 €).


Trápi vás "Vymáhanie dlhu bez dokladu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhu bez dokladu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, minulý rok, začiatkom 10/2018, sa mi telefonicky ozval známy, s ktorým som sa roky nevidel a nepočul. Urgentne potreboval na zaplatenie hypotéky 350 eur a tvrdil, že hneď po výplate, do 1 - 2 týždňov, mi požičané peniaze vráti. Peniaze som mu poslal bankovým prevodom, bez akejkoľvek písomnej zmluvy. Ako dôkaz mám iba bankový výpis. Známy však dodnes nevrátil všetky peniaze. Hneď ako začal meškať s vrátením, čo bolo ešte v 10/2018, som s ním začal komunikovať cez SMS a odvtedy sme si vymenili niekoľko správ. Vo svojich odpovediach svoj dlh priznáva a vyjadruje vôľu peniaze vrátiť, zakaždým však uvádza dôvody, prečo nemôže vrátiť. V 2/2019 mi bankovým prevodom predsa len vrátil 100 eur. Stále ho kontaktujem cez SMS a do 8/2019 mi ešte aj odpovedal, sľubujúc vrátenie. Od 8/2019 mi však už neodpisuje, ale ja mu stále minimálne raz za mesiac posielať SMS na pripomenutie. Zostatok dlhu k dnešnému dňu je 250 eur. Aké mám možnosti dostať sa späť k peniazom? Dlžná čiastka zrejme už nestačí ani na trestné oznámenie (je menej ako 266 eur). Má zmysel ísť na políciu a podať nejaké hlásenie? Existuje ešte nejaká šanca, že by som vedel právnou cestou donútiť známeho vrátiť peniaze? Samozrejme, ide aj o pomer dlžnej sumy a nákladov na jej vymoženie. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu bez dokladu

(odpoveď odoslaná: 05.12.2019)

Dobrý deň, odporúčame dlžníkovi napísať výzvu formou doporučeného listu s tým, že ak dlžnú sumu neuhradí vo Vami stanovenej lehote, vec postúpite na súd, ktorý ho zaviaže k úhrade aj súdneho poplatku, ktorý je v sume 16,50 €, ako aj k úhrade trov právneho zastupovania.

Vaše doklady - prevodné príkazy cez banku a výzvy formou SMS by mali byť v súdnom konaní dostatočným dôkazom na preukázanie Vašich tvrdení o požičaní dlžnej sumy.


Podotázka: Vymáhanie dlhu bez dokladu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň prajem. Už je to viac ako päť rokov, odkedy sme naleteli jednému známemu, podvodníkovi, ktorý tvrdil, že naliehavo potrebuje veľkú sumu penazí kvôli situácii života a smrti. Do dnešného dňa nám peniaze nevrátil. Občas sa ozve cez telefón a vždy spomenie, že si je vedomý svojej povinnosti vrátiť peniaze. Avšak, keďže sa nedokáže zamestnať na trvalý pracovný pomer, peniaze nám neposiela. Situácia je o to komplikovanejšia, že peniaze boli požičané z banky a teraz už túto sumu splácame niekoľko rokov. Samozrejme, nemáme žiadny doklad o požičaní, ktorý by bol podpísaný týmto podvodníkom. Prostredníctvom tohto listu sa na vás obraciam s otázkou, či je nejaká šanca, že tieto peniaze ešte niekedy uvidíme. Budem vám vďačná za akúkoľvek odpoveď alebo radu. Vopred ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu bez dokladu

(odpoveď odoslaná: 04.12.2019)

Dobrý deň. Nachádzate sa v pomerne komplikovanej situácii. Pokiaľ by ste nevedeli preukázať existenciu pôžičky, tak poskytnutie sumy by sa dalo kvalifikovať ako bezdôvodné obohatenie, ktoré by mala dotyčná osoba vydať. Tu je však problém s tým, že bezdôvodné obohatenie sa premlčuje v subjektívnej lehote dvoch rokov. Preto v prípade sporu by mohol dlžník namietať premlčanie, čo by malo za následok zamietnutie žaloby.

Navyše, ak by ste aj vedeli preukázať poskytnutie peňazí titulom pôžičky, aj tu je potrebné počítať s premlčaním. Nárok z pôžičky sa premlčí za tri roky od dohodnutej splatnosti.

Vzhľadom na uplynulý čas piatich rokov preto zrejme pôjde už o premlčaný nárok. Za daných okolností by potom bolo vhodné docieliť to, aby dlžník premlčaný dlh uznal (z uznania však musí byť zrejmé, že sa uznáva premlčaný dlh, inak nenastanú účinky uznania dlhu). Odporúčam Vám odkomunikovať s dlžníkom potrebu uznania dlhu, čo by teoreticky bolo možné, nakoľko dlžník sa sám ozve s tým, že svojho dlhu si je vedomý.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vymáhanie dlhu bez dokladu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Som živnostník a spolu s kolegom, ktorý je tiež živnostník, sme montovali svietidlá v jednej reštaurácii. Každý sme vystavili faktúru za práce v hodnote 300 eur. Tieto faktúry sú už dva mesiace po splatnosti. Veriteľ prestal komunikovať e-mailom a neberie telefón. Rád by som sa opýtal, či je rentabilné vymáhať aj takéto nižšie sumy. Ako podklad mám len faktúru a e-mailovú komunikáciu, v ktorej potvrdili, že majú na pamäti moju faktúru a v priebehu týždňa ju uhradia (e-mail bol odoslaný 12.2.2019). Je to dostatočný podklad na vymáhanie? Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu bez dokladu

(odpoveď odoslaná: 01.04.2019)

Dobrý deň, pokiaľ máte doklady, okrem iných aj faktúru a emailovú komunikáciu,  nepíšete či máte aj nejaký preberací protokol, mali by tieto doklady postačovať k vymáhaniu dlžnej sumy prípadne aj cestou súdu.

Predpokladáme, že z emailovej komunikácie vyplýva tá podstata, že ste práce vykonali, aké práce a že bol prisľúbený dátum úhrady.

Odporúčame, aby ste si odfotili výsledok Vami vykonanej práce, čo bude v záujme veci, keďže sa jedná o reštauráciu nemal by s tým byť problém.

Pošlite veriteľovi výzvu s upozornením že ak  dlžné sumy nebudú uhradené v lehote, vec postúpite na vymáhanie cestou súdu, s čím sú spojené náklady súdneho konania /súdny poplatok, trovy právneho zastupovania advokátom/.

V prípade problémov s neuhradením nás môžete kontaktovať.

 


Trápi vás "Vymáhanie dlhu bez dokladu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhu bez dokladu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, ako je možné vymáhať dlh od strýka. Požičal som mu sumu 5000 €, avšak ešte mi dlhuje 4000 €. Nepodpísal som s ním žiadnu zmluvu, máme iba ústnu dohodu. Na jej potvrdenie mám svedkov. Aký bude ďalší postup a ako sa platí u vás? Je to dopredu alebo až po vyplatení dlhu? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu bez dokladu

(odpoveď odoslaná: 22.01.2017)

Dobrý deň,

samozrejme, dá sa vymáhať aj dlh, ktorý vznikol na základe ústnej zmluvy. Jeho preukazovanie je ale trocha obtiažnejšie. Ak ale máte svedkov, ktorí dosvedčia, že išlo z Vašej strany o pôžičku, potom by nemal byť s vymáhaním problém. Dôležité je tiež to, či dlh už nie je premlčaný. Pokiaľ máte záujem o zastupovanie našou advokátskou kanceláriou, vyplňte prosím tento formulár http://ficek.sk/advokatska-kancelaria-bratislava/dohodnut-termin-konzultacie.html 


Podotázka: Vymáhanie dlhu bez dokladu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako postupovať pri vymáhaní dlhu bez dokumentácie. Disponujem výpismi z banky o vklade, výpisom z účtu a správami z aplikácie, ktorá je viazaná na číslo. Dotyčný odmieta akýkoľvek dlh uznať alebo podpísať uznania dlhu. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu bez dokladu

(odpoveď odoslaná: 27.11.2016)

Dobrý deň, často veritelia nedisponujú ani základným dokladom, a to dokladom preukazujúcim odovzdanie peňazí. Vy disponujete dokladmi o bezhotovostných prevodoch, ktoré sú základom vymáhania väčšiny pohľadávok. Otázkou vo Vašom prípade zostáva to, z akého právneho titulu sa bude táto Vaša pohľadávka vymáhať. T.j. či došlo medzi Vami k uzatvoreniu zmluvy o pôžičke (hoci ústnou formou) alebo išlo o bezdôvodné obohatenie. Pre zodpovedanie tejto otázky často poslúži aj komunikácia s dlžníkom, v ktorej môžete dohadovať splatnosť jeho pôžičky alebo sám môže priznať, že išlo o poskytnutie pôžičky. Táto kvalifikácia (či pôžička alebo bezdôvodné obohatenie) je dôležité z pohľadu plynutia premlčacej doby. Pri záväzku zo zmluvy o pôžičke je totiž premlčacia doba trojročná, kým pri bezdôvodnom obohatení iba dvojročná a začína plynúť odo dňa poskytnutia finančných prostriedkov. V prípade záujmu o poskytnutie právnej pomoci pri vymáhaní Vašej pohľadávky nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke.


Podotázka: Vymáhanie dlhu bez dokladu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som Vás požiadať o odbornú pomoc s mojím problémom. Pred polrokom som si, ako právny subjekt - s.r.o., nechala urobiť službu živnostníkom, pričom uvedený živnostník od mňa nemal objednávku, nemali sme spísanú zmluvu, a ani sme sa ústne nedohodli na sume za službu. Viem, že je to netradičné, ale verila som mu, že sa po ukončení práce dohodneme na cene. Po skončení služby mi však poslal faktúru s čiastkou, ktorá ma prekvapila. Snažila som sa mu komunikovať, koľko mu som ochotná zaplatiť, ale to nepomohlo a na výške fakturácie nástojí. Rada by som sa informovala, ako by som mala v tejto situácii postupovať a či môže živnostník takúto sumu vymáhať súdne. Zaujímalo by ma tiež, či by mal s takýmto požiadavkom úspech a či mám poslať len sumu, ktorú som mu ochotná dať. Radi by som vedela, aké potenciálne následky môžu nastať, ak mu nedoplatím celú sumu. Veľmi pekne Vám ďakujem za pomoc a ostávam s pozdravom.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu bez dokladu

(odpoveď odoslaná: 18.09.2015)

Dobrý deň, nakoľko ste neuviedli niektoré detaily presnejšie budem vychádzať z Vašej otázky. Vzhľadom na formuláciu Vašej otázky je možné predpokladať, že medzi Vami došlo k uzavretiu zmluvy o dielo. Cenu za dielo ste neurčili, napriek tomu je ústne uzavretá zmluva platná. Vychádzajúc z § 546 ods. 1 druhej vety Obchodného zákonníka je možné určiť akú cenu ste povinná zaplatiť zhotoviteľovi. Treba pritom vychádzať ceny, ktorá sa platí za porovnateľné dielo v čase uzavretia zmluvy za obdobných obchodných podmienok. Ak ním požadovaná cena je porovnateľná s cenami za iné diela v čase uzavretia zmluvy, má zhotoviteľ reálnu šancu vymáhať túto sumu od Vás súdnou cestou. Ak by bola cena prehnane vysoká oproti iným dielam je jeho šanca na úspech nižšia, avšak nie vylúčená. Záležalo by na tom, ako by odôvodnil výšku požadovanej ceny. 


Trápi vás "Vymáhanie dlhu bez dokladu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhu bez dokladu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, či existuje nejaká možnosť vymáhať dlh, keď nemám žiadne potvrdenie o pôžičke. Požičal som sumu peniazí známemu a neviem, ako túto sumu od neho získať späť. Vopred ďakujem za skorú odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu bez dokladu

(odpoveď odoslaná: 10.09.2015)

Dobrý deň, áno je to možné. Potrebujete však nejaky dokaz. Môže to byť svedok, mailova alebo SMS komunikácia ale aj iné dôkazy. Najskôr mu skúste dať podpísať uznanie dlhu. Stiahnite si ho odtiaľto: http://uznanie-dlhu.sk.

Ak to nepodpíše, tak potom by ste mali mať svedka, ktorý dosvedčí existenciu pôžičky. Musí dosvedčiť, že si dlžník požičal, že to počul od dlžníka a tiež kedy mal dlh vrátiť.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymáhanie dlhu bez dokladu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.