Máte
otázku?

Vymáhanie zmenky od roku 2016


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Bratislava

Otázka: Vymáhanie zmenky od roku 2016

Dobrý deň, chcem sa spýtať, ako sa zmenilo vymáhanie zmenky po novele zákona o zmenkách a šekoch od 23.12.2015. Požičal som známemu 1000€ na zmenku. Nebola vyplnená žiadna iná zmluva, iba notárom overený podpis dlžníka - môjho známeho na zmenke. Zmenka je po splatnosti už mesiac a peniaze sa nedostavujú. Mám možnosť tieto peniaze vymôcť prostredníctvom rozhodcovského súdu? V zmenke je uvedená doložka o rozhodcovskom súde a zmenka je bez protestu. Čítal som niekde, že okrem zmenky by som mal mať aj iné podklady. Mohli by ste mi prosím poradiť? Oba sme fyzické osoby. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Vymáhanie zmenky od roku 2016

Dobrý deň, pri vymáhaní pohľadávok zo zmeniek nastali dve zásadné zmeny. Prvá sa týka toho, že už nie je možné o zmenkách rozhodnúť zmenkovým platobným rozkazom v tzv. skrátenom konaní. Z toho dôvodu je potrebné všetky zmenky vymáhať na základe žaloby, ktorej prílohou je originál zmenky. Druhá zásadná zmena sa týka opisu skutkového stavu. Už nepostačuje iba predložiť zmenku a na základe nej sa domáhať vyplatenia určitej sumy. V súčasnosti je potrebné v žalobe uviesť aj tzv. opis rozhodujúcich skutočností týkajúcich sa vlastného vzťahu so žalovaným. Tzn. že je potrebné v žalobe čo najpodrobnejšie popísať na základe akého právneho vzťahu došlo k vystaveniu zmenky. V mnohých prípadoch to bolo tak, že veriteľ poskytol dlžníkovi pôžičku na základe ústnej dohody. Nepodpísali však zmluvu o pôžičke, ale dlžník vystavil veriteľovi zmenku. V súčasnosti je potrebné v žalobe popísať presne tento právny vzťah, ktorý medzi Vami vznikol.

Trápi vás "Vymáhanie zmenky od roku 2016" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vymáhanie zmenky od roku 2016 (Vymáhanie pohľadávok)

Ďakujem, veci sa pohli správnym smerom a dlžník súhlasil so spísaním uznanie dlhu. Vytlačil som papier, kde som perom vyplnil dôvod vzniku dlhu a dal som to dlžníkovi na prečítanie, aby si to skontroloval a podpísal. Keď je dôvod vzniku dlhu vypísaný perom čitateľne a vypísal ho veriteľ, a dlžník si to skontroloval, podpísal a podpis overil notárom, je to v poriadku? Ďakujem, naozaj ste mi pomohli riešiť moju situáciu.

Odpoveď: Vymáhanie zmenky od roku 2016

(odpoveď odoslaná: 10.11.2016)

Dobrý deň, uznanie dlhu je možné spraviť aj rukou písaným textom, nie je potrebné celé znenie uznania dlhu spísať na počítači a následne vytlačiť. Ak by chcel neskôr poprieť svoj dlh, dôkazné bremeno bude na ňom a bude musieť preukázať, že jeho dlh nevznikol. Úradne overený podpis iba posilňuje Vaše postavenie v prípade budúceho vymáhania pohľadávky.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vymáhanie zmenky od roku 2016 (Vymáhanie pohľadávok)

Veriteľ poskytol dlžníkovi pôžičku na základe ústnej dohody. Nepodpísali však zmluvu o pôžičke, ale dlžník vystavil veriteľovi zmenku. Ak tento právny úkon opíšem s dátumom, kedy sa to stalo a za akých podmienok som mu poskytol bezúročnú pôžičku, dokážem sa domôcť svojich peňazí na súde? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie zmenky od roku 2016

(odpoveď odoslaná: 04.11.2016)

Dobrý deň, podobný opis skutočností ako ste uviedli vyššie vo Vašej otázke bude pravdepodobne dostačujúci. Pravdepodobne uvádzam z dôvodu, že posúdenie, či to je alebo nie je dostatočné je výlučne na sudcovi, ktorý bude rozhodovať vo Vašej právnej veci. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymáhanie zmenky od roku 2016" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.