Rozvod manželstva a majetkové vysporiadanie po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Žilinský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 16. 12. 2016

Otázka: Rozvod manželstva a majetkové vysporiadanie po rozvode

Dobrý deň. Ak jeden z manželov počas manželstva získal vylučne vlastne finančné prostriedky darom, ktore potom použil na zakúpenie zariadenia a spotrebičov,je potrebné mať od nich doklad od darujucej osoby? Čo v tom prípade ak darujuca osoba zomrie a doklad nezanechá a darovaná suma je odobrena len slovne? Ako sa to bude posudzovať v BSM? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Rozvod manželstva a majetkové vysporiadanie po rozvode

Dobrý deň,

z hmotnoprávneho hľadiska je nutné uviesť, že ak ste darom získali finančné prostriedky, tieto finančné prostriedky boli vo Vašom výlučnom vlastníctve a preto aj všetky veci zakúpené z týchto finančných prostriedkov sú vo Vašom výlučnom vlastníctve.

Avšak súd bude v konaní o vyporiadaní BSM primárne vychádzať z toho, že veci, ktoré nadobudol jeden z manželov počas trvania manželstva patria do BSM, pokiaľ v konaní nebude preukázaný opak. Ak by ste preto v súdnom konaní nepreukázali, že Vám finančné prostriedky, za ktoré ste následne zakúpili rôzne zariadenia a spotrebiče, darované, súd by mal za to, že aj tieto veci sú súčasťou Vášho BSM.

Ak darca zomrel má síce za následok, že sa dar finančných prostriedkov bude ťažšie preukazovať, ale preukázanie tejto skutočnosti nie je ani v takomto prípade vylúčené - ak existujú napr. určitý svedkovia, ktorý boli pri tom, keď Vám darca dané finančné prostriedky daroval, resp. sám darca im to povedal a pod., možno na preukázanie uvedenej skutočnosti využiť aj takéto dôkazné prostriedky.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí