Máte
otázku?

Prevod nehnuteľnosti na neplnoleté dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Prevod nehnuteľnosti na neplnoleté dieťa

Dobrý deň prajem. Môj otec, ktorý zdedil dom po svojich rodičoch, ho chce dať napísať, resp. previesť na moju dcérku (9). Moja otázka znie, či hrá nejakú úlohu jej občianstvo a trvalý pobyt, pretože bývame v zahraničí (Rakúsko)? Dom po mojich starých rodičoch je na Slovensku a ja mám slovenské obcčanstvo. Preto by som chcela vedieť, myslím kvôli nejakým podmienkam, ktoré musíme spĺňať, čo by mohol byť aj náš prípad. Za odpoveď vopred ďakujem. 

Odpoveď: Prevod nehnuteľnosti na neplnoleté dieťa

Dobrý deň

Občiansky zákonník v tomto smere darcu neobmedzuje. Podľa § 628 OZ: “1) Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. 2) Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. 3) Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.”

Pokiaľ je však dcéra neplnoletá, ide o zložitejší proces. V takomto prípade sa vyžaduje, aby takéto darovanie schválil súd. Pokiaľ by mohla vzniknúť kolízia záujmov (nepíšete či sa ide zriaďovať aj nejaké vecné bremeno v prospech Vás alebo nie), v takomto prípade je nutné ustanoviť maloletej kolízneho opatrovníka. 

Trápi vás "Prevod nehnuteľnosti na neplnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Prevod nehnuteľnosti na neplnoleté dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň,
s priateľom máme dvojročné dieťa, on vlastní nehnuteľnosť, ma úvery, ale má obavy ak by sa náhodou niečo stalo a nebol schopný splácať, preto by chcel som prepísať na syna. Ako som čítala, synovi koloznou opatrovníčkou by som bola asi ja. Mám však z minulosti nevyriešené finančne záväzky (exekúcie) malo by to prosím dosah aj na nehnuteľnosť, ktorá by patrila synovi, no ja by som náležitosti spravovala za neho? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prevod nehnuteľnosti na neplnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 05.05.2022)

Dobrý deň,
Vaše dlhy by na dieťa neprešli iba z dôvodu, že ste boli jeho kolíznym opatrovníkom. Pri takomto prevode nehnuteľnosti však dávam do pozornosti tzv. odporovateľnosť právnych úkonov. Samotný prevod nemusí nehnuteľnosť ochrániť.


Podotázka: Prevod nehnuteľnosti na neplnoleté dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, môžem prepísať dom na maloleté deti aj tak, že mama exekúciu na dome ?

Odpoveď: Prevod nehnuteľnosti na neplnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 24.01.2022)

Dobrý deň, prevod nehnuteľnostina maloleté dieťa je právne možný, avšak v súlade s ustanoveniami zákona budete na tento úkon potrebovať súhlas príslušného súdu.
Z otázky nie je celkom zrejmé o aký stav ide o vzhľadom na exekučné konanie :

1./ Ak ste Vy vlastníčkou nehnuteľnosti a nemáte žiadne exekúcie, potom prevod vlastníctva nehnuteľnostina maloleté deti darovacou zmluvou je možný za podmienky súhlasu súdu.

2./ V otázke uvádzate, že mama má exekúcie na dome, ktorý je potom zrejme v podielovom spoluvlastníctve Vás a Vašej matky, pričom Vy ako dcéra chcete prepísať podiel na dome na svoje vlastné maloleté deti. To tiež nie je prekážkou /viď bod 1./.  Ak by však Vaša matka ako povinná v exek. konaní chcela previesť svoj podiel na dome na Vaše maloleté deti, potom v zmysle ust. § 61d/ exek. poriadku platí :

"Nakladanie s majetkom podliehajúcim exekúcii

(1) Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie nemožno nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii bez predchádzajúceho písomného súhlasu exekútora s výnimkou bežných právnych úkonov.
(2) Nakladanie s majetkom v rozpore so zákazom podľa odseku 1 nemá vplyv na platnosť právneho úkonu. Takýto právny úkon je však voči oprávnenému neúčinný a nárok oprávneného môže byť uspokojený v exekúcii z toho, čo ušlo, a to bez toho, aby musel takémuto právnemu úkonu odporovať, ak ide o nakladanie s majetkom v prospech osôb podľa § 42a ods. 3 a 4 Občianskeho zákonníka, ktoré o prebiehajúcej exekúcii vedeli alebo pri vynaložení náležitej starostlivosti museli vedieť. "
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak by Vaša mama previedla podiel na dome na maloleté deti, ktorý úkon rovnako podlieha schváleniu súdom, oprávnený v exek. konaní by sa mohol domáhať úhrady pohľadávky v exek. konaní z toho čo ušlo.
 
Odporúčam kontaktovať advokáta.

 


Podotázka: Prevod nehnuteľnosti na neplnoleté dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň,
Dobrý deň, chcem sa spýtať. Chcel by som prepísať, či darovať pozemok na moje krstné dieťa, ktoré je však plnoleté až za rok. Je to možné a za akých podmienok? Ďakujem.

Odpoveď: Prevod nehnuteľnosti na neplnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 17.03.2021)

Dobrý deň,
je to možné, ale právny úkon - zmluvu by musel podpísať jeho zákonný zástupca a na to, aby bolo možné zmeniť zápis aj v katastri, je potrebné, aby zmluvu schválil súd. Inak zmluva nebude platná a kataster zmenu vlastníckeho práva nezapíše. 


Trápi vás "Prevod nehnuteľnosti na neplnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prevod nehnuteľnosti na neplnoleté dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať chcem kúpiť nehnuteľnosť na mení mojej 16 ročnej dcéry. Je to možné? Ďakujem.

Odpoveď: Prevod nehnuteľnosti na neplnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 14.08.2020)

Dobrý deň,

 

áno, aj maloleté osoby sú oprávnená nadobúdať majetkové hodnoty, vrátane nehnuteľností. Treba však povedať, že pre platnosť takéhoto právneho úkonu bude potrebné jeho schválenie súdom. Súd bude pritom posudzovať, či bol úkon vykonaný v záujme dieťaťa, inak ho neschváli.


Podotázka: Prevod nehnuteľnosti na neplnoleté dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať na postup pri prepise majetku na maloletú. Ide o byt, ktorého vlastníkom je môj partner a je zaťažený hypotékou ešte na cca 1 rok. Chceme, aby vlastníčkou nehnuteľnosti bola naša 10 mesačná dcéra s tým, že budem mať ako matka doživotné právo užívania. Ďakujem.

Odpoveď: Prevod nehnuteľnosti na neplnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 18.02.2019)

Dobrý deň, v takýchto prípadoch musí súd zhodnotiť, či je takýto úkon v záujme maloletej. Teda aby došlo k prevodu, musí súd takýto úkon schváliť, pretože dieťa nemá ešte 18 rokov.

Samotný fakt, že je nehnuteľnosť zaťažená záložným právom banky (hypotékou), nie je dôvodom, pre ktorý by súd neschválil úkon (najmä ak zostáva doplatiť úver už len 1 rok). Ak maloletá získa majetok vyšší ako je hodnota úveru, súd takého úkony obyčajne schvaľuje.

V takýchto prípadoch potrebuje maloletá zástupcu. Zmluvu by ste za ňu podpisovali Vy ako zákonný zástupca. 

Okrem úkonu prevodu sa schvaľuje aj úkon zriadenia doživotného užívacieho práva. 

Následne by ste podali návrh na súd na schválenie úkonov (oboch) za maloletú. Návrh je potrebné dobre odôvodniť.


Podotázka: Prevod nehnuteľnosti na neplnoleté dieťa (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebivala by som poradiť s jedným problémom. Chcela by som svoj byt darovať svojej 5 ročnej dcére. Zmluvu už mám vypracovanú. Ale. Môžem do darovacej zmluvy zahrnúť to, že v prípade môjho úmrtia by boli moji bratia jej poručníci? Ďakujem!

Odpoveď: Prevod nehnuteľnosti na neplnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 16.06.2018)

Dobrý deň,

takáto možnosť sa do zmluvy zahrnúť nedá, pretože o ustanovení poručníka rozhoduje súd v prípade, ak je to potrebné. Samozrejme súd uprednostňuje práve blízke osoby, ale avšak rieši to až keď takáto situácia nastane. Pre úplnosť si dovolím upozorniť, že ak sa chystáte previesť byt na maloleté dieťa, je potrebné, aby jeho právny úkon schválil súd. Bližšie si o tom môžete prečítať v tomto článku: https://ficek.sk/malolety-ako-vlastnik-nehnutelnosti-ano-alebo-nie-102


Trápi vás "Prevod nehnuteľnosti na neplnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prevod nehnuteľnosti na neplnoleté dieťa (Občianske právo)

Dobry den.Chcela by som sa spytat ohladom vysporiadania vlastnictva. S byvalim priatelom sa rozchadzame a on si nechava byt. Uz mu schvalili prefinancovanie hypoteky a cakame len na to, kym banka vyplati druhu, v ktorej mame spolocny uver. Ked to bude, mame podpisat kupnopredajnu zmluvu, v ktorej je, ze peniaze, ktore mi ma vyplatit, budu po podpise. Ja chcem, aby ma najprv vyplatil, kedze neviem, ci tie peniaze mi v skutocnosti da. On vsak chce najprv podpisat zmluvu, ist na kataster a potom do banky. Ja sa ale bojim, ze ma nevyplati. Ako spravne postupovat, aby ma neoklamal? Dakujem za radu

Odpoveď: Prevod nehnuteľnosti na neplnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 01.08.2016)

Dobrý deň. Spôsob vyporiadania ako ste ho opísali sa mi nejaví ako vyvážený. Pokiaľ máte byť korektnými zmluvnými stranami, je na mieste upraviť podmienky tak, aby boli vyvážené. Ak sa nedokážete dohodnúť, či sa peniaze majú vyplatiť pred prevodom bytu alebo po ňom, môžete sa dohodnúť na kompromise, napr. na notárskej úschove, prípadne na vinkulácii finančných prostriedkov v banke.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Prevod nehnuteľnosti na neplnoleté dieťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku