Prenájom bytu ako podnikanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Trenčiansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Prenájom bytu ako podnikanie

Dobrý deň. Pracujem ako štátny zamestnanec na základe zákon o štátnej službe colníkov. V zmysle ust. § 44 ods. 6 zákona č. 200/1998 Z.z. colník nesmie vykonávať podnikateľskú činnosť. Zákaz inej zárobkovej činnosti podľa odseku 6 sa nevzťahuje na správu vlastného majetku. V žiadnej právnej norme však nie je definovaný uvedený pojem, nachádza sa len na diskusných webových stránkach. Môžem Vás požiadať o Váš právny výklad, či prenájom bytu v osobnom vlastníctve je považovaný za podnikanie a teda je to v rozpore so zákonom č. 200/1998 Z.z. alebo prenájom je možné považovať za správu vlastného majetku a tým táto činnosť nie je v rozpore s uvedeným zákonom? Za Vašu ochotu odpovedať Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Prenájom bytu ako podnikanie

Dobrý deň. Podľa môjho názoru si pri odpovedi na Vašu otázku možno pomôcť ustanovením § 4 ods. 1 živnostenského zákona, podľa ktorého: „Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov je živnosťou, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom.“ S poukazom na citované ustanovenie možno dovodiť, že prenájom bytu by bol živnosťou (a teda aj podnikaním), pokiaľ by ste popri prenájme poskytovali aj iné než základné služby spojené s prenájmom. Samotný prenájom bytu preto podľa môjho názoru nemožno považovať za podnikanie. Ak teda nejde o podnikanie, priklonil by som sa k tomu, že ide skôr o správu vlastného majetku v zmysle Vami spomínaného zákona.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Prenájom bytu ako podnikanie (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala doplňujúcu otázku k tejto téme a síce, či ako SZČO si musím rozšíriť živnosť o ďalší predmet podnikania, ak chcem prenajímať byt v osobnom vlastníctve. Vlastním síce ZL ale nemám v ňom zahrnutý ako predmet podnikania "prenájom nehnuteľnosti" - musela by som to ohlásiť ako ďalšiu živnosť / činnosť?
Podobne ako uvádzate vo Vašej odpovedi vyššie - s poukazom na citované ustanovenie živnostenského zákona možno dôvodiť, že prenájom bytu by bol živnosťou len ak by sa popri prenájme poskytovali aj iné než základné služby spojené s prenájmom - to však nemám v úmysle, hoci netuším, čo konkrétne sa tým mysli (? ). Mala by som záujem len o samotný prenájom bytu. Môžem ho teda prenajímať ako radový občan (súkromná osoba) aj napriek tomu, že som SZČO a nemusím mať na túto činnosť konkrétnu živnosť zapísanú v ZL?
VEĽMI PEKNE ĎAKUJEM ZA ODPOVEĎ a prajem pekný deň.

.

Odpoveď: Prenájom bytu ako podnikanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.09.2019)

Dobrý deň,

nie je právnou prekážkou na prenájom bytu Vami ako fyzickou osobou to, že ste SZČO.

Ak chcete prenajať byť na základe uzavretej nájomnej zmluvy, pričom nejde o prenájom nehnuteľnosti vykonávaný na základe živnostenského oprávnenia, príjem dosiahnutý z takéhoto prenájmu bude považovaný za príjem podliehajúci dani, ktorý je potrebné priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov Fo.
Zo zákona o dani z príjmov vyplýva, že ak daňovník prenajme na území SR nehnuteľnosť resp. jej časť (okrem pozemku), a nie je registrovaný na miestne príslušnom daňovom úrade z titulu vykonávania podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, vzniká mu povinnosť registrácie, a to v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom na území SR prenajal nehnuteľnosť.

Vzhľadom na okolnosť, že ste už registrovaná u prísl. správcu dane, nevzniká vám povinnosť registrácie ani povinnosť oznámiť túto skutočnosť prenájom bytu - správcovi dane.
Príjem z prenájmu nehnuteľností je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur za príslušné zdaňovacie obdobie, a preto  pri podávaní daňového priznania zahrniete do základu dane len príjem z prenájmu nehnuteľností presahujúci sumu 500 eur.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku