Premlčanie pôžičky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 10. 9. 2016

Otázka: Premlčanie pôžičky

dobrý den, prosim vas o radu dna 19.8.2005 som zobrala uver zo slovenskej sporitelni vo vyske 300000 tisic korun. zaplatila som okolo 250000 tisic pre nepriaznive finacne problemy som uver prestala splacat dna 8.4.2013 som mala schvaleny sudny zmier kde som sa zaviazala splacat 100 eur mesacne do mesiaca maj 2015 som si splatky riadne platila od juna 2015 som prestala platit znovu nakolko moj partener mal onkologicke ochorenie a chybali mi financie. po smrti partnera som sa starala o matku v terminalnom stadiu onkologickej choroby takze som bola nezemestana evidovana na urade prace matka zomrela 4.8.2015 a dna 15.6.2015 bol podany navrch na vykonanie exekucie a domahania sa zostatku pohladavky. Splatnost uveru bola 5 rokov momentalne exekutor ziada odomna konecnu sumu a nezaplatene uroky rocne uroky sudne trovy vo vyske 15273 eur. Je mozne s tym nieco robit pripadne podat namietku premlcania nakolko tento dlh nejsom schopna splatit momentalne som pn mam vyzivovacu povinost na jedno dieta zijem sama so synom, ktory nastavevuje SOS. exekuciu mam na plate aj na dochodku, ktory poberam vo vyske 170 eur. momentalne neplatim nic nakolko som pn som v zufalej situacii pomozte mi prosim. Poprosim o radu srdecna vdaka. S.

Odpoveď: Premlčanie pôžičky

Dobry den, pozicka nebude premlcana, pretoze ste mali sudne konanie a po sudnom rozhodnuti bola podana exekucia. Obavam sa, ze kedze uz prebehlo sudne konanie, nebude sa s tym dat robit nic.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Premlčanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, pán JUDr. Ficek, už som Vám raz písala ohľadom nebank.  spoločnosti. Žiadala som ich, aby poslali písomne vyjadrenie začo všetko žiadajú odo mňa ešte 850 €. Do dnešného dna som nič nedostala, len upomienky mailom, desať telefonátov denne a vyhrážanie, že ma dajú na exekúciu a zoberú mi majetok. Na otázku prečo nežiadali tých 850 € spolu spoločne s tými 190 € čo žiadali cez okresný súd, odpovedali, že to sú úroky a pokuty, poplatky za upomienky a to je zvlášť dlh. Tak som im povedala, že im nič nebudem uhrádzať, len vtedy, keď okresný súd o tom rozhodne, že to musím uhradiť. Dobre som spravila? Alebo môžu ten dlh dať hneď exekútorovi? Za odpoveď Vám vopred ďakujem S pozdravom Katka.

Odpoveď: Premlčanie pôžičky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.08.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ vo veci už rozhodoval okresný súd a zaviazal Vás k úhrade 190 €, nie je právny dôvod, aby ste platili ďalšie sumy titulom úrokov, poplatkov a upomienok. Treba uhradiť dlžnú sumu len podľa rozsudku.

V otázke neuvádzate, či o týchto nárokoch súd rozhodoval a zamietol návrh nebank. spoločnosti alebo vôbec neboli predmetom konania. 

Ak Vás aj spoločnosť kontaktuje telefonicky alebo emailom, prípadne aj písomne, nepodpisujte žiadne uznanie záväzku, splátkový kalendár alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, keďže by ste mohli uznať premlčaný záväzok.  

Poznamenávame, že právnym nástupcom nebank. spoločnosti, ktorá zmenila právnu formu na európsku spoločnosť, ktoré údaje nájdete na stránke obchod. registra. 

Ak chcete napíšte nám do podotázok, ktorý okresný súd vo veci rozhodoval, plus číslo konania a dátum rozsudku; Vaše meno sa nedozvieme, lebo údaje sú v systéme anonymizované. 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Dna 19. 05. 2006 sme zobrali úver vo výške 49. 790, 88e na 14 rokov cez CFH/VÚB, a.s. Dna 14. 03. 2011 nám bolo oznámené, že bola začatá realizácia záložného práva veriteľom, a to z dôvodu, že napriek výzve neboli uhradené nedoplatené splátky. Pohľadávku postúpili dražobnej spoločnosti. Posledná splátka bola uhrádzaná dna 20. 04. 2011. Začiatkom roka 2011 sme spoločnosť CFH, VÚB, a.s. a dražobnú spoločnosť dali na súd, a to z dôvodu určenia kto je veriteľom úveru. Zároveň sme sa domáhali informácie, v ktorých mesiacoch malo dôjsť k omeškaniu splátok. Spoločnosť VÚB, a. s. daný úver vôbec neevidovala. Zo strany VÚB, a.s. a CFH neprebehlo žiadne súdne konanie ani exekúcia. Dna 12. 04. 2019 nám bol zaslaný list z dražobnej spoločnosti, a to vo veci ohodnotenia predmetu dražby. Vzťahuje sa na tento prípad premlčacia doba? Prípadne, čo by ste poradil ako protiopatrenie k dražbe bytu ? Ďakujem.

Odpoveď: Premlčanie pôžičky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.05.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. §  151j/ Občianskeho zákonníka platí :

"(1) Ak pohľadávka zabezpečená záložným právom nie je riadne a včas splnená, môže záložný veriteľ začať výkon záložného práva. V rámci výkonu záložného práva sa záložný veriteľ môže uspokojiť spôsobom určeným v zmluve alebo predajom zálohu na dražbe podľa osobitného zákona,3e) alebo domáhať sa uspokojenia predajom zálohu podľa osobitných zákonov,3f) ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak.

(2) Ak pohľadávka zabezpečená záložným právom nie je riadne a včas splnená, môže sa záložný veriteľ uspokojiť alebo domáhať sa uspokojenia zo zálohu aj vtedy, keď zabezpečená pohľadávka je premlčaná."

 

T.j. :Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že pohľadávka z úveru aj keby bola premlčaná, veriteľ sa môže domáhať uspokojenia svojej pohľadávky predajom zálohu; otázkou je však zostatok pohľadávky, ktorú by ste mali resp. mohli uhradiť, aby nedošlo k výkonu záložného práva.

Odporúčame úverovú zmluvu ako spotrebiteľskú zmluvu poslať na posúdenie Komisii pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré zmluvu posúdi po právnej stránke, či táto spĺňa náležitosti a neobsahuje neprijateľné zmluvné podmienky; výsledkami posúdenia zmluvy budete môcť operovať pri uplatnení svojich námietok k úverovej zmluve.

Odporúčame súčasne hradiť istinu úveru aspoň podľa možností, pri platbe uviesť, že uhradzujete istinu.

Odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, pán JUDr. Ficek, veľmi pekne Vás prosím o pomoc. V roku 2014 som si zobrala pôžičku od spol. Minihotovosť, posledné splátky som splatila minulý rok podľa rozhodnutie Okresného súdu. Lenže podľa rozhodnutia som mala splatiť už len 190 Eur, ale Minihotovosť mi od vtedy 5x denne vyvolávajú, že im mám ešte zaplatiť 850 Eur, za úroky a za upomienky, ktoré som vôbec nedostala. Viete mi poradiť ako sa mám brániť voči spoločnosti Minihotovosť? Prečo ešte odo mňa žiadajú toľko peňazí, keď minulý rok chceli len 190 EUR. Ďakujem veľmi pekne Katka.

Odpoveď: Premlčanie pôžičky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.02.2019)

Dobrý deň, pokiaľ ste boli rozhodnutím súdu zaviazaná uhradiť sumu 190 € a túto ste aj uhradili, nie ste povinná nič viacej uhradzovať.

Podľa ust.§ 9a/ zákona o ochrane spotrebiteľa platí (citujeme) :

"Predávajúci ani osoba, ktorá v mene veriteľa alebo vo vlastnom mene vymáha pohľadávky vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy, nesmie spotrebiteľa v súvislosti s uplatňovaním alebo vymáhaním pohľadávok osobne navštevovať v jeho domácnosti alebo na pracovisku. Na tento účel je rovnako zakázané akýmkoľvek spôsobom kontaktovať alebo obťažovať spotrebiteľa počas sviatkov, dní pracovného pokoja alebo počas pracovných dní v čase po osemnástej hodine."

 

Dôvod, prečo od Vás požadujú telefonicky ešte 850 €  je ten, že súd tieto ich poplatky a úroky nezpriznal a ani neprizná, keďže sa jedná o neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré sú zo zákona neplatné.

Ak by Vás kontaktovali opätovne, požiadajte ich, aby svoju požiadavku na Vás vzniesli v písomnej forme doporučeným listom.

Nič neuhradzujte.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Potrebujem poradiť. V roku 2005 som mala nejakú kreditnú kartu z banky ČSOB. Tento mesiac v tomto roku 2018 mi došiel list, že postúpili pohľadávku na EOS. Sk. Nič viac tam uvedené nie je. Vtedy boli ťažké časy. Chcem sa spýtať, nemôže tam platiť premlčacia doba? Počas tých rokov žiadnie upozornenie neprišlo. Ďakujem.

Odpoveď: Premlčanie pôžičky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.12.2018)

Dobrý deň, 

v otázke neuvádzate bližšie informácie ohľadom požičanej sumy a poslednej neuhradenej splátky.

v otázke neuvádzate, či zmluvný vzťah s bankou existuje a či a kedy nastala splatnosť dlhu, obyčajne nezaplatením splátky podľa zmluvy s bankou sa stáva splatným dlh v celosti.

Ak uplynuli viac ako 3 roky od nezaplatenia poslednej splátky, bude nárok veriteľa bude premlčaný.

Pokiaľ by Vás vymáhačská spoločnosť kontaktovala s tým, aby ste uznali pohľadávku, oznámte, že pohľadávku neuznávate a vznášate námietku premlčania.

V prípade problému nás kontaktujte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer, chcela by som sa spýtať v roku 2002 sme si s ex manželom brali hypotéku ja, som bola jeho spolu dlžník bývalý manžel prestal platiť a prišlo, že sme sa stali neplatičmi v roku 2005 sme boli v exekúcii kde nám byt predali za zostatkovú cenu a zaplatili niečo na zostatok hypotéky o byt sme prišli ale museli sme platiť ešte za hypotéku, ktorú sme neplatili a do dnešnej doby mi neprišlo nič platiť ani žiadnu upomienku to znamená, že do keď, je premlčacia doba lebo som si požiadala výpis z bankového registra kde 10. 04. 2015 dátum ukončenia. Neviem čo to ma ako znamenať to, akože bolo všetko vyplatené, keďže mi nič neprišlo.

Odpoveď: Premlčanie pôžičky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.12.2018)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 61o/ exek. poriadku platí, že Vám malo byť doručené exekútorom upovedomenie o ukončení exekúcie. Doručením upovedomenia o ukončení exekúcie súdu sa exekučné konanie končí.

Súčasne platí, že v exekučnom konaní nemožno podať žalobu na obnovu exekučného konania po jeho skončení; alebo inakšie, ak bolo exekučné konanie raz ukončené nie je  možné ho znova obnoviť.

Či je voči Vám vedené exekučné konanie môžete zistiť na stránke www.cre.sk.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Tu sú údaje uvedené na výpise. Na výpise je uvedené Poskytnutý úver 2250 e, Počiatočný stav 1593, 45 e a Konečný stav 3705, 05 e k 30. 9. 2015. Úrok bol vo výške 18% a sprostredkovateľ bol Consumer Finance Holding, a. S. Kežmarok.

Odpoveď: Premlčanie pôžičky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.10.2018)

Dobrý deň, 

na základe Vami poskytnutých číselných údajov Vám nevieme poskytnúť kvalifikovanú právnu pomoc, lebo, ako sme už písali, potrebujeme vidieť všetky doklady. 

Požičaná suma 33 000 Sk zodpovedá sume 1 095 €, a nie sume 2250 € atď. Naviac spoločnosť Consumer Finance Holding a.s. právne neexistuje /bola rozdelená/ a zrejme došlo k postúpenie pohľadávky z uvedenej spoločnosti na ďalšiu spoločnosť. 

V každom prípade je potrebné napísať na súd, že vznášate námietku premlčania.

Odporúčame kontaktovať advokáta, prípadne sa obrátiť na nejakú organizáciu na ochranu spotrebiteľa, napr. spotrebiteľské centrum /link : https://spotrebitelskecentrum.sk/.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. V roku 12/2005 som si vzala úver vo výške 33. 000 sk s mesačnou splátkou 1 100 sk. Splácala som nepravidelne, potom mi úver a splátky navýšili kvôli omeškaniu. Posledný krát som uhradila 19. 8. 2013 a prestala som splácať úver. V roku 11/2015 bol vydaný platobný rozkaz, na ktorý som nereagovala. Na výpise je uvedené úver 2250 €, počiatočný stav 1593,45 € a konečný stav 3705,05 €  k 30. 9. 2915. Medzičasom ma čaká pojednávanie kde žiadajú zaplatiť od 1. 1. 2009 do 30. 9. 2015 sumu 3705, 05 € s príslušenstvom a trovy vymáhania 358,75 €.  Vo februári 2018 som sa mala písomne vyjadriť k žalobe z 11/2015 no neurobila som tak. Môžem použiť premlčaciu dobu ale už mi nič nepomôže ?

Odpoveď: Premlčanie pôžičky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.10.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Najprv je potrebné uviesť, že so súdom musíte komunikovať. 
Odporúčame dodatočne vo veci napísať vyjadrenie na súd, že žiadate, aby súd posúdil samotnú zmluvu o úvere  ako spotrebiteľský spor, či táto zodpovedá podmienkam zákona a či nedošlo k porušeniu jeho ustanovení z hľadiska ochrany spotrebiteľa. 
Vo vyjadrení na súd z dôvodu právnej istoty môžete uviesť, že vznášate námietku premlčania.

Dôvod je ten, že aj keď ste poslednú splátku uhradili v roku 2013, pričom  suma 33 000 Sk bola požičaná v roku 2005 a platobný rozkaz bol vydaný v 11/2015, je možné, že pohľadávka veriteľa je aspoň čiastočne premlčaná.
K posúdeniu celej veci  by sme však potrebovali vidieť samotnú zmluvu o úveru, ako bolo dojednané splácanie úveru /istina, úroky, poplatky, ich výška/, ako aj históriu samotného splácania úveru. V otázke neuvádzate, akú sumu celkom ste k dnešnému dňu uhradili.

V prípade potreby, aby sme Vás vo veci zastupovali, môžete nás kontaktovať podľa inštrukcií na úvodnej stránke našej poradne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

S bývalým partnerom som bola vo vzťahu 7 rokov. Platila som mu napr. tel. účty, energie, internet, úver na jeho dom. Vždy mi zavolal, že nestíha, alebo nemá pri sebe peniaze, že mi to vráti. Nikdy mi nič nevrátil. Po rozchode od neho žiadam uhradiť dlžnú sumu, Nereaguje, neazajíma sa. Potvrdenky, ktoré som mu platila sú od roku 2012-2017. Mám nárok, aby mi dlžnú sumu uhradil a v akom období? Je tam nejaká premlčacia doba? Dlžná suma je 1456,58€. Na nákup auta som mu požičala 700,-€, žiaľ bola to len ústa dohoda, môžem vymáhať aj tých 700,-€? Ďakujem za poradenstvo.

Odpoveď: Premlčanie pôžičky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.10.2018)

Dobrý deň,

Na základe Vami uvedených skutočností môžeme konštatovať, že sa Váš partner bezdôvodne obohatil. Podľa ustanovení § 454 OZ "Bezdôvodne sa obohatil aj ten, za koho sa plnilo, čo podľa práva mal plniť sám."  Premlčacia doba na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia je však 2 roky odo dňa, kedy sa oprávnený (v tomto prípade Vy) dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor bezdôvodne obohatil. Teda sa plnenia musíte domáhať v lehote 2 rokov. 

V prípade, že by Vám partner písomne uznal právo čo do výšky a dôvodu, premlčacia doba by bola 10 rokov od uznania. Ak však bola v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty.

POZOR! Ak by Váš partner uznával premlčaný dlh, v uznaní sa musí uviesť, že uznáva PREMLČANÝ dlh. V uznaní teda musí byť výslovne uvedené, že sa jedná o premlčaný dlh.
 

Čo sa týka požičaných 700€, ak čas splnenia nie je dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal. Vzhľadom na to, že Občiansky zákonník neustanovuje formu uzavretia zmluvy o pôžičke, môže byť táto zmluva uzatvorená aj ústne. Je však ťažšie ju preukázať, ak nemáte svedkov, alebo iné dôkazy. Ak dokážete preukázať, že zmluva o pôžičke existuje, môžete plnenie vymáhať súdnou cestou. Pri pôžičke je premlčacia doba 3 roky od poskytnutia pôžičky.

Bohužiaľ sú pravdepodobne všetky Vaše pôžičky pred rokom 2015 premlčané.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Premlčanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím Vás o radu dňa 1. 9. 2010 som uzatvorila zmluvu o pôžičke podľa § 657 občianskeho zákonníka na sumu 10 000 EUR s 0% úrokom. K zmluve mi bol vystavený splátkový kalendár v 60 mesačných splátkach. Posledná splátka mala byť uskutočnená 1. 8. 2015. Doteraz mám pokryté len necelé 2 splátky, ktoré boli splatné 25. 10. 2010, nestíham platiť pre závažné zdravotné problémy. Naposledy som úhradu realizovala 1. 2. 2018 vo výške 50 EUR a mala by byť priradená k 2 splátke splatnej 25. 20. 2010. V zmluve je uvedené, že ak sa omeškám 3 mesiace s platením splátky stáva sa celý dlh splatným. Vzťahuje sa aj na tento typ zmluvy o pôžičke premlčacia lehota 3 roky od nezaplatenia splátky? Teda v mojom prípade 1. 1. 2011? V tomto termíne som nebola vyzvaná na zaplatenie celého dlhu, ani upozornená na nezaplatenie niektorej zo splátok. Naposledy som uhradila 50 EUR 1. 2. 2018. V prípade, že odo mňa bude požadovať úhradu, bude mať nárok aj na úroky, keď v zmluve sú 0%? Ďakujem za skorú odpoveď. Poprosím o radu srdečná vďaka.

Odpoveď: Premlčanie pôžičky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.03.2018)

Dobrý deň, na tento záväzok sa vzťahuje trojročná premlčacia doba ako ste uviedli vo svojej otázke. To by neplatilo iba v tom prípade, ak by ste svoj dlh v súčasnosti dodatočne uznali. Nakoľko však ide o premlčaný dlh, v uznaní dlhu by bolo potrebné uviesť, že ste si vedomá premlčania svojho dlhu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk