Vymáhanie pôžičky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trenčiansky
Odpovedá: Advokát (Trenčín)
Odpovedané dňa: 6. 7. 2017

Otázka: Vymáhanie pôžičky

Moja mama požičala peniaze v r. 2011 a ma o tom aj doklad. Zatiaľ jej však dotičný nič nesplatil, aj keď ho vyzvala.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky

Dobrý deň,

vo Vašej otázke neuvádzate, ako bol dohodnutý termín vrátenia peňazí.

Ak bola splatnosť (teda termín vrátenia peňazí) presne určený a splatnosť už nastala, môže sa domáhať vrátenia peňazí podaním žaloby na súde. Je ale nutné uviesť, že ak od dohodnutého termínu splatnosti už uplynula lehota troch rokov, dlžník môže vzniesť v súdnom konaní námietku premlčania a Vaša matka v tomto konaní z dôvodu premlčania nebude úspešná.

Ak termín splatnosti nebol dojednaný vôbec alebo bol ponechaný na vôli veriteľa - Vašej matky, prvým dňom nasledujúcom po dni, v ktorý Vaša matka požičala peniaze začala plynúť trojročná premlčacia doba. Ak ide vo Vašom prípade o túto situáciu, ak by sa Vaša matka domáhala vrátenia peňazí v súdnom konaní a dlžník by vzniesol námietku premlčania, rovnako by nebola Vaša matka v tomto súdnom konaní úspešná.

Dohodu o dobe splatnosti (resp. jej neexistenciu), rovnako aj skutočné odovzdanie peňazí bude muesiť v súdnom konaní preukázať ako žalobkyňa Vaša matka, ktorá má povinnosť tvrdenia a zaťažuje ju aj dôkazné bremeno.

Súdny poplatok za podanie žaloby je 6 % zo žalovanej istiny a žaloba sa podáva na všeobecnom súde žalovaného (všeobecným súdom je ten okresný súd, v obvode ktorého má žalovaný adresu trvalého pobytu).

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vymáhanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, potrebujem poradiť vybavoval som si úver cez súkromnú osobu, keďže ma banky zamietali ale daná osoba ma uviedla do omylu žiadala akontáciu 10% z pôžičky 6000 e čo som samozrejme nezaplatil a dohodli sme sa, že zaplatím len prídu peniaze a tu nastáva problém žiadne peniaze neprišli a to mi poslal aj potvrdenie z banky o prevode v banke mi to preverili a povedali, že pdf súbor bol upravený a ide o podvod, lenže ja som potom ako mi ukázal doklad o prevode podpísal zmenku na 600 e, že zaplatím akonáhle prídu peniaze ale tie neprišli lebo to bol podvod ako mám postupovať? Mám podať trestne oznámenie na polícii? Lebo sme podpísali aj zmluvu o vrátení peňazí ale žiadne peniaze som nedostal ale zmluva je a mám strach, že to bude odo mňa niekto vymáhať aj tu zmenku síce som nič neplatil takže dotyčný sa neobohatil ale uviedol ma do omylu zámerne je to trestný čin? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.11.2019)

Dobrý deň,

z Vami uvedenej otázky vyplýva, že ste sa obrátili na súkromnú osobu so žiadosťou o pôžičku.

Predpokladáme, že máte uzatvorenú písomnú zmluvu o pôžičke, z ktorej vyplýva, že v prípade, že pôžička bude vybavená a teda uhradená na Váš účet, zaväzujete sa zaplatiť veriteľovi sumu 10 % t.j. 600 €; t.j. : vyplatenie sumy 600 € je podmienené tým, že  pôžičku aj reálne dostanete.
Sme názoru, že sa nemáte čoho obávať a to z dôvodu, že ste žiadnu pôžičku neobdržali. 
Odporúčame fin. situáciu neriešiť formou pôžičky od tejto súkromnej osoby, keďže jednak uhradením sumy 600 € za sprostredkovanie  a následné splácanie pôžičky za nejasných podmienok, by bolo pre Vás viac ako zaťažujúce, teda pôžičku by ste značne preplatili a dostali do značných finančných problémov ešte väčších.

V prípade, že by Vás veriteľ kontaktoval a nútil k pôžičke, prípadne žiadal preplatenie 600 €, dajte nám vedieť, aby sme Vám pomohli.
Z otázky usudzujeme, že ste podpísali zmenku a túto aj zaslali na adresu veriteľa.

Ak je to tak, napíšte veriteľovi, že nemáte záujme o pôžičku a žiadajte vrátenie originálu zmenky.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Vďaka za odpoveď aj ja som Vám dal vysoké hodnotenie a recenziu. A moja doplňujúca otázka znie, že: moja zmluva ma názov: Notárska zápisnica, potom je tam dlžníkove meno a moje meno overené údaje atď. Ďalej hrubým napísané: VYHLÁSENIE povinnej osoby o uznaní dlhu a o súhlase s vykonateľnosťou notárskej zápisnice podľa § 45 ods. 2 zákona c 233/1995 Z. z. Exekučného poriadku v znení neskorších predpisov. A ďalej sú tam písané podmienky zmluvy atď. Tak sa pýtam, či mi viete podľa toho povedať, že do kedy mám čas alebo do kedy je limit, aby som to dal na exekúciu, aby mi to neprepadlo. Keďže dlžník mi vravel, že bude pár dni meškať. Vopred vďaka za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 110 Obč. zákonníka platí, že "

"(1) Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty.

(2) Rovnaká premlčacia doba platí aj pre jednotlivé splátky, na ktoré bolo plnenie v rozhodnutí alebo v uznaní práva rozložené; premlčacia doba sa pri jednotlivých splátkach začína odo dňa ich zročnosti. Ak sa nesplnením niektorej zo splátok stane zročným celý dlh (§ 565), začne plynúť desaťročná premlčacia doba od zročnosti nesplnenej splátky."

T.j. : Máte lehotu 10 rokov od uplynutia lehoty na úhradu. Odporúčame vec nenechávať na koniec uvedenej lehoty.

Návrh na vykonanie exekúcie Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor za poplatok 16,50 € plus DPH. Návrh na vykonanie exekúcie musí byť podaný elektronickými prostriedkami. Jediným exekučným súdom je Okresný súd Banská Bystrica, ktorý Vašu vec pridelí exekútorovi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, vidím, že je tu veľa ľudí spokojných s vašimi službami. Tak by som sa aj rad opýtal na jednu otázku. Keď napríklad: uzatvoril som zmluvu o pôžičke. Ja som ako veriteľ a kolega je dlžník. Ma mi to vyplatiť teraz do konca roka 2018, ale vraví mi, že bude meškať asi 10 dni. Zmluva je robená tak, že môžem ho dať hneď na exekúciu. Tak sa pýtam, či ho musím dať hneď alebo to až tak nevadí, keď ho dám až o 10 dni neskôr na exekúciu v prípade, že mi ani o 10 dni nevráti peniaze. Neviem do kedy je limit dať papiere na exekúciu, aby mi to neprepadlo. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.12.2018)

Dobrý deň, 

aby nedošlo k zbytočnému súdnemu sporu odporúčame vyčkať lehotu tých 10 dní na úhradu dlžnej sumy aj keď splatnosť pôžičky je do konca roku 2018. Odporúčame, aby dlžník Vám uvedenú okolnosť, že dlh uhradí do 10.1.2019 potvrdil aj písomne.

V prípade, že dlžník neuhradí dlžnú sumu ani v tejto dodatočnej lehote, vec môžete postúpiť na súd s návrhom na vydanie platobného rozkazu.

V prípade, že zmluvu máte spísanú formou notárskej zápisnice ako exekučného titulu, vymáhanie dlžnej sumy budete môcť odstúpiť priamo súdnemu exekútorovi v lehote 3 rokov od splatnosti dlžnej sumy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Ďakujem za odpoveď, termín vrátenia nebol určený, na zaplatenie ho vyzývala len ústne. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky

Odpovedá: Advokát (Trenčín) (odpoveď odoslaná: 10.08.2017)

Dobrý deň,

v prípade ak termín vrátenia pôžičky nebol určený, premlčacia doba začala plynúť prvým dňom po poskytnutí pôžičky. Ak k poskytnutiu pôžičky preto došlo v roku 2011, nárok Vašej mamy na vrátenie požičanej sumy je už premlčaný. Ak by v súdnom konaní žalovaný vzniesol námietku premlčania, žaloba Vašej mamy by bola z tohto dôvodu zamietnutá.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk