Máte
otázku?

Vymáhanie pôžičky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trenčín
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vymáhanie pôžičky

Moja mama požičala peniaze v r. 2011 a ma o tom aj doklad. Zatiaľ jej však dotičný nič nesplatil, aj keď ho vyzvala.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky

Dobrý deň,

vo Vašej otázke neuvádzate, ako bol dohodnutý termín vrátenia peňazí.

Ak bola splatnosť (teda termín vrátenia peňazí) presne určený a splatnosť už nastala, môže sa domáhať vrátenia peňazí podaním žaloby na súde. Je ale nutné uviesť, že ak od dohodnutého termínu splatnosti už uplynula lehota troch rokov, dlžník môže vzniesť v súdnom konaní námietku premlčania a Vaša matka v tomto konaní z dôvodu premlčania nebude úspešná.

Ak termín splatnosti nebol dojednaný vôbec alebo bol ponechaný na vôli veriteľa - Vašej matky, prvým dňom nasledujúcom po dni, v ktorý Vaša matka požičala peniaze začala plynúť trojročná premlčacia doba. Ak ide vo Vašom prípade o túto situáciu, ak by sa Vaša matka domáhala vrátenia peňazí v súdnom konaní a dlžník by vzniesol námietku premlčania, rovnako by nebola Vaša matka v tomto súdnom konaní úspešná.

Dohodu o dobe splatnosti (resp. jej neexistenciu), rovnako aj skutočné odovzdanie peňazí bude muesiť v súdnom konaní preukázať ako žalobkyňa Vaša matka, ktorá má povinnosť tvrdenia a zaťažuje ju aj dôkazné bremeno.

Súdny poplatok za podanie žaloby je 6 % zo žalovanej istiny a žaloba sa podáva na všeobecnom súde žalovaného (všeobecným súdom je ten okresný súd, v obvode ktorého má žalovaný adresu trvalého pobytu).

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vymáhanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
požičal som väčší obnos peňazí, niečo na účet a niečo v hotovosti, bolo to ešte v roku 2019 a doteraz mi nevrátili nič, len stále odkladajú splátky, napísali mi aj zmluvy notárom overené podpisy, mám aj zmenku, ktorej platnosť už skončila môžem o tie peniaze prísť po určitej dobe, keď mi to nevrátia ? Ďakujem za odpoveď, Milan.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.10.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste požičali peniaze niekedy v roku 2019, pričom zrejme na celú sumu máte spísanú zmluvu o pôžičke s overenými podpismi u notára. 

Z otázky usudzujeme, že v zmluve o pôžičke boli dohodnuté splátky resp. splatnosť celej pôžičky bola dohodnutá k určitému dátumu. Dôležité je aj to, či ste sa v zmluve o pôžičke dohodli, že neuhradením jednej splátky dochádza k splatnosti celého dlhu naraz v zmysle ust. § 565 Obč. zákonníka :

"Ak ide o plnenie v splátkach, môže veriteľ žiadať o zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky, len ak to bolo dohodnuté alebo v rozhodnutí určené. Toto právo však môže veriteľ použiť najneskôr do splatnosti najbližšie nasledujúcej splátky."

Nepoznáme obsah Vašej zmluvy o pôžičke, ale odporúčame dlžníka vyzvať k úhrade omeškaných splátok, resp. celého dlhu v zmysle zmluvy o pôžičke a ak k úhrade nedôjde podať návrh na súd. Uvádzame, že ak by ste sa vo veci obrátili na advokáta, platobný rozkaz po splnení zákonných náležitostí bude vydaný v lehote do 10 pracovných dní.

Uvádzame, že všeobecná premlčacia doba je v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka 3 roky a plynie odo dňa, kedy sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu pred dvoma rokmi si bývalý priateľ vzal úver 10 000 eur z dôvodu zariadenia domu, ktorý patrí mne vzhľadom k tomu, že sme spolu chceli v dome bývať. Po ukončení vzťahu ešte pred samotným bývanín si ex priateľ žiada sumu 10 000 eur, ktoré si požičal, a ktorými mi zariadil byt. Chcem sa spýtať do akej miery môže peniaze odo mňa pýtať, keďže robil všetko dobrovoľne a jediný dôkaz je sms komunikacia. Ďakujem z odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.04.2021)

Dobrý deň,
posúdenie Vašej veci nie je na základe uvedených informácií jednoduché. Dôležité je to, ako boli presne tieto peniaze použité. Tzn. či Vám peniaze dal, aby ste si nakúpili zariadenie bytu alebo peniazmi disponoval on a namiesto Vás platil faktúry za zariadenie bytu. Je to podstatný rozdiel jednak z dôvodu plynutia premlčacej doby alebo aj z dôvodu toho, či disponuje dokladmi, ktorými vie preukázať existenciu svojho dlhu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, ako sa dá riešiť prípad, keď som požičal istej osobe 3400 e a do dnešného dna mi nevrátila ani cent. Dna 14. 02. 2020 bola 1. Pôžička vo výške 2600 e, je o tom spísaná aj zmluva, podpísaná pred notárom. Dna 18. 02. 2020 bola 2. Pôžička vo výške 800 e, o tom je len písomný záznam podpísaný oboma stranami. Obe sumy mali byt splácané v týždenných splátkach. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.04.2020)

Dobrý deň, 
rozhodujúce vo Vami uvedenom prípade je to, ako máte dohodnuté platenie v splátkach a teda či v zmluve o pôžičke je uvedené, že nezaplatením jednej splátky sa stane splatným celý dlh. V tomto prípade môžete vymáhať celú sumu v súlade s ust. § 565 Obč. zákonníka :
"Ak ide o plnenie v splátkach, môže veriteľ žiadať o zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky, len ak to bolo dohodnuté alebo v rozhodnutí určené. Toto právo však môže veriteľ použiť najneskôr do splatnosti najbližšie nasledujúcej splátky."


Ak takúto formuláciu Vaša zmluva o pôžičke neobsahuje, potom môžete vymáhať cestou súdu len nezaplatené splátky,  teda nie celý dlh.

Odporúčame dlžníka vyzvať k úhrade dlžných splátok prípadne pripraviť zmenu zmluvy o pôžičke s tým, že nezaplatením niektorej splátky sa stane splatným celý dlh naraz a v celosti.
V prípade záujmu môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vymáhanie pôžičky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, potrebujem poradiť vybavoval som si úver cez súkromnú osobu, keďže ma banky zamietali ale daná osoba ma uviedla do omylu žiadala akontáciu 10% z pôžičky 6000 e čo som samozrejme nezaplatil a dohodli sme sa, že zaplatím len prídu peniaze a tu nastáva problém žiadne peniaze neprišli a to mi poslal aj potvrdenie z banky o prevode v banke mi to preverili a povedali, že pdf súbor bol upravený a ide o podvod, lenže ja som potom ako mi ukázal doklad o prevode podpísal zmenku na 600 e, že zaplatím akonáhle prídu peniaze ale tie neprišli lebo to bol podvod ako mám postupovať? Mám podať trestne oznámenie na polícii? Lebo sme podpísali aj zmluvu o vrátení peňazí ale žiadne peniaze som nedostal ale zmluva je a mám strach, že to bude odo mňa niekto vymáhať aj tu zmenku síce som nič neplatil takže dotyčný sa neobohatil ale uviedol ma do omylu zámerne je to trestný čin? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.11.2019)

Dobrý deň,

z Vami uvedenej otázky vyplýva, že ste sa obrátili na súkromnú osobu so žiadosťou o pôžičku.

Predpokladáme, že máte uzatvorenú písomnú zmluvu o pôžičke, z ktorej vyplýva, že v prípade, že pôžička bude vybavená a teda uhradená na Váš účet, zaväzujete sa zaplatiť veriteľovi sumu 10 % t.j. 600 €; t.j. : vyplatenie sumy 600 € je podmienené tým, že  pôžičku aj reálne dostanete.
Sme názoru, že sa nemáte čoho obávať a to z dôvodu, že ste žiadnu pôžičku neobdržali. 
Odporúčame fin. situáciu neriešiť formou pôžičky od tejto súkromnej osoby, keďže jednak uhradením sumy 600 € za sprostredkovanie  a následné splácanie pôžičky za nejasných podmienok, by bolo pre Vás viac ako zaťažujúce, teda pôžičku by ste značne preplatili a dostali do značných finančných problémov ešte väčších.

V prípade, že by Vás veriteľ kontaktoval a nútil k pôžičke, prípadne žiadal preplatenie 600 €, dajte nám vedieť, aby sme Vám pomohli.
Z otázky usudzujeme, že ste podpísali zmenku a túto aj zaslali na adresu veriteľa.

Ak je to tak, napíšte veriteľovi, že nemáte záujme o pôžičku a žiadajte vrátenie originálu zmenky.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Vďaka za odpoveď aj ja som Vám dal vysoké hodnotenie a recenziu. A moja doplňujúca otázka znie, že: moja zmluva ma názov: Notárska zápisnica, potom je tam dlžníkove meno a moje meno overené údaje atď. Ďalej hrubým napísané: VYHLÁSENIE povinnej osoby o uznaní dlhu a o súhlase s vykonateľnosťou notárskej zápisnice podľa § 45 ods. 2 zákona c 233/1995 Z. z. Exekučného poriadku v znení neskorších predpisov. A ďalej sú tam písané podmienky zmluvy atď. Tak sa pýtam, či mi viete podľa toho povedať, že do kedy mám čas alebo do kedy je limit, aby som to dal na exekúciu, aby mi to neprepadlo. Keďže dlžník mi vravel, že bude pár dni meškať. Vopred vďaka za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 110 Obč. zákonníka platí, že "

"(1) Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty.

(2) Rovnaká premlčacia doba platí aj pre jednotlivé splátky, na ktoré bolo plnenie v rozhodnutí alebo v uznaní práva rozložené; premlčacia doba sa pri jednotlivých splátkach začína odo dňa ich zročnosti. Ak sa nesplnením niektorej zo splátok stane zročným celý dlh (§ 565), začne plynúť desaťročná premlčacia doba od zročnosti nesplnenej splátky."

T.j. : Máte lehotu 10 rokov od uplynutia lehoty na úhradu. Odporúčame vec nenechávať na koniec uvedenej lehoty.

Návrh na vykonanie exekúcie Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor za poplatok 16,50 € plus DPH. Návrh na vykonanie exekúcie musí byť podaný elektronickými prostriedkami. Jediným exekučným súdom je Okresný súd Banská Bystrica, ktorý Vašu vec pridelí exekútorovi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, vidím, že je tu veľa ľudí spokojných s vašimi službami. Tak by som sa aj rad opýtal na jednu otázku. Keď napríklad: uzatvoril som zmluvu o pôžičke. Ja som ako veriteľ a kolega je dlžník. Ma mi to vyplatiť teraz do konca roka 2018, ale vraví mi, že bude meškať asi 10 dni. Zmluva je robená tak, že môžem ho dať hneď na exekúciu. Tak sa pýtam, či ho musím dať hneď alebo to až tak nevadí, keď ho dám až o 10 dni neskôr na exekúciu v prípade, že mi ani o 10 dni nevráti peniaze. Neviem do kedy je limit dať papiere na exekúciu, aby mi to neprepadlo. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.12.2018)

Dobrý deň, 

aby nedošlo k zbytočnému súdnemu sporu odporúčame vyčkať lehotu tých 10 dní na úhradu dlžnej sumy aj keď splatnosť pôžičky je do konca roku 2018. Odporúčame, aby dlžník Vám uvedenú okolnosť, že dlh uhradí do 10.1.2019 potvrdil aj písomne.

V prípade, že dlžník neuhradí dlžnú sumu ani v tejto dodatočnej lehote, vec môžete postúpiť na súd s návrhom na vydanie platobného rozkazu.

V prípade, že zmluvu máte spísanú formou notárskej zápisnice ako exekučného titulu, vymáhanie dlžnej sumy budete môcť odstúpiť priamo súdnemu exekútorovi v lehote 3 rokov od splatnosti dlžnej sumy.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vymáhanie pôžičky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám problém s priateľom sme brali pôžičku v roku 2016 a som jeho spolu dlžník a rozchádzame všetky veci, ktoré sme zato kúpili mu ostávajú ako to mám urobiť, aby som, keď by on prestal platiť pôžičku, aby som ju nemusela platiť ja lebo mám dosť malý príjem a ja tiež platím svoje pôžičky.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.10.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku  predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Nevieme či ste pôžičku nebrali  nebankovej spoločnosti, kde zmluva môže obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky. Preto by bolo vhodné posúdiť samotnú zmluvu a prípadne s veriteľom dohodnúť, aby ste vystúpili z predmetného záväzku voči veriteľovi. Bude to však vecou dohody, prípadne nájsť nového spoludlžníka.

2./ Pokiaľ si Váš priateľ ponecháva všetky veci, ktoré boli zakúpené za peniaze z pôžičky, odporúčame spísať zoznam týchto vecí a to s potvrdením Vás oboch, že všetky veci /s ich popisom, hodnotou a identifikačnými znakmi, najlepšie foto/ zostávajú u Vášho priateľa a zaväzuje sa hradiť záväzky voči veriteľovi v celom rozsahu až do úhrady dlžnej sumy v celosti s tým, že v prípade nehradenia splátok bude povinný Vám hradiť vzniklú škodu. Podpisy môžete nechať overiť na matrike alebo u notára.

Najlepšie bude ak Vás listinu vyhotoví advokát.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Ďakujem za odpoveď, termín vrátenia nebol určený, na zaplatenie ho vyzývala len ústne. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.08.2017)

Dobrý deň,

v prípade ak termín vrátenia pôžičky nebol určený, premlčacia doba začala plynúť prvým dňom po poskytnutí pôžičky. Ak k poskytnutiu pôžičky preto došlo v roku 2011, nárok Vašej mamy na vrátenie požičanej sumy je už premlčaný. Ak by v súdnom konaní žalovaný vzniesol námietku premlčania, žaloba Vašej mamy by bola z tohto dôvodu zamietnutá.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď, ešte by som sa chcela spýtať ako by sa postupovalo v prípade, že by nastali nečakane udalosti napr. úmrtie zo sestrinej strany. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.05.2017)

Dobrý deň, v tomto prípade, ak by sestra zomrela, museli by ste si uplatniť pohľadávku voči dedičom. Pokiaľ by však sestra nemala žiaden majetok, dedičia by sa mohli vzdať dedičstva a tým pádom by bola pohľadávka nevymožiteľná.

Riešte to preto ešte v čase, keď sa to dá vymáhať.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vymáhanie pôžičky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, požičala som sestre nemalú sumu peňazí a chcem sa spýtať ako to môžem právne ošetriť ak chcem, aby mi boli peniaze vrátené. Je možné do zmluvy uviesť, že ak niekedy zdedí majetok budem mať naň prednostné právo do výšky uspokojenia mojej pohľadávky? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.05.2017)

Dobrý deň, pokiaľ chcete aj dobrú zmluvu o pôžičke, odporúčam zmluva o pôžičke z tejto stránky:Dobrá zmluva o pôžičke.

Do zmluvy o pôžičke uveďte konkrétny dátum, kedy ma sestra vrátiť peniaze. Keď neskôr bude tento dátum aktuálny, a Vy sa rozhodnete, že nechcete, aby Vám sestra vracala dlh, tak uzatvorite dodatok k zmluve, ktorým predĺžite lehotu splatnosti.

 

Podmienku, ktorú chcete uviesť do zmluvy by som takto neuvádzal kvôli neurčitosti. Vždy je jednoduchšie sa dohodnúť na predĺžení lehoty splatnosti. Takto budete mať ošetrené,  že Vám sestra bude musieť v budúcnosti vrátiť peniaze, ktoré ste jej požičali.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Pekný deň, mám úver z banky a chcel by som to vysporiadať tak, že by so im ponúkol môj podiel v jednej nehnuteľnosti kde som spoluvlastníkom. Jednoducho by som sa dobrovoľne vzdal môjho spoluvlastníctva v prospech banky s tým, že by sa mi vymazal úver. Nechcel by som tak riešiť, že neplatím, upomienky, pokuty, exekúcia. Úver je samozrejme dodnes riadne platený. Je na to nejaká možnosť? Čakám na Vašu odpoveď ako by ste mi vedeli pomôcť s vysporiadaním, napíšte akou formou a aj výšku Vášho honoráru. Zatiaľ v kocke toľko ďakujem s pozdravom.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.05.2017)

Dobrý deň, zákony takúto možnosť splnenia dlhu nevylučuje. S bankou by ste museli podpísať dohodu o zmene Vášho záväzkového vzťahu, tzv. nováciu. Problém vidím však skôr v prístupe banky k takejto možnosti splnenia Vášho dlhu. Nepredpokladám, že by s tým banka súhlasila. Treba si uvedomiť, že banka nie je subjektom, ktorá hromadí nehnuteľnosti a má z nich zisk. Banka je inštitúcia, ktorá pracuje s  finančnými tokmi a pre nich je oveľa výhodnejším, aby ste si svoj dlh splnili, prípadne ak ho nebudete plniť tak uskutočnia dražbu zaťaženej nehnuteľnosti. To, či môžete takýmto spôsobom splniť svoj dlh sa musíte informovať priamo v banke, kde Vám oznámia či s takýmto postupom súhlasia alebo nie. Následne by sa to po právnej stránke dalo vyriešiť. Ku každej dohode však potrebujete súhlas oboch zmluvných strán.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer, chcela by som sa spýtať ako vyhotoviť zmluvu o pôžičke ak som si zobrala ja pôžičku z banky na to, aby si priateľ kúpil auto (jemu pôžičku neschválili) v tom prípade, že ju bude splácať. Keďže nikdy človek nevie, čo sa stane, tak by som chcela vyhotoviť zmluvu, kde som ja chránená tým, že on sa mi zaviazal so splácaním pôžičky, ktorá je na moje meno. Auto neni ani na mňa písané tak v prípade rozchodu, aby som nemusela platiť za niečo, čo ani nemôžem nijak dokázať, že som kúpila ja. Takže, ak správne to zoberem po rozchode by mi ostala len pôžička bez auta a chcela by som byt pred niečim takých chránená. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.02.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ide o zmluvu o pôžičke a priateľa, tak túto situáciu môžete riešiť tak, že spíšete uznanie dlhu. Uznanie dlhu v časti "dôvod vzniku dlhu" napíšete, ako dlh vznikol medzi Vami, že ste si zobrali pôžičku a túto ste mi poskytli a ako sa dlh priateľ zaviazal splácať. Uznanie dlhu si môžete zadarmo stiahnuť zo stránky www.uznanie-dlhu.sk.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vymáhanie pôžičky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer. Pred pár rokmi sme si s manželom vzali pôžičku z poštovej banky v sume 1660 eur. Splácali sme po 50 eur mesačne. Dostali sme sa do tiesne a pár mesiacov sme nezaplatili. Po telefonickom rozhovore sme ďalej pokračovali v splácaní tým, že mužovi strhali peniaze priamo z platu. Medzitým to prebrala firma pro civitas a dnes nám na našu žiadosť poslali papier kde nám tvrdia, že sme dlžní 3200 eur a suma sa stále úročí! Viete nám prosím vás poradiť? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.02.2017)

Doporučujeme si pôvodnú zmluvu s Poštovou bankou nechať posúdiť advokátom, ktorý vyhodnotí či uvedená zmluva neobsahuje neprijateľné podmienky. V takomto prípade by bola zmluva bezúročná a bez poplatkov, a preto by ste museli vrátiť banke, resp. teraz firme Pro Civitas len to, čo ste si naozaj požičali, resp ak ste zaplatili naviac, túto sumu je táto spoločnosť povinná vám vydať. Okrem toho ak sú pochybenia na strane poštovej banky, máte nárok na odškodnenie v podobne primeraného finančného zadosťučinenia, ktorého výška sa ustáli vzhľadom na konkrétny prípad po celkovom posúdení.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, mala som pozicku od nebankovky, ktora nebola dlhodobo uhradzana. Som dlhodbo v zahranici a emailovou komunikaciou som ziadala o splatkovy kalendar, ale bezuspesne. Nebankovka na mna podala trestne stihanie, pozicku som po kontaktovani policie uhradila obratom. Budem mat zapis v registri trestov? Je mozne, aby trestne stihanie nebankovka stiahla?

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.01.2017)

Dobrý deň, z dôvodu, že si niekto neplní svoje dlhy nie je možné na Slovensku podať trestné oznámenie. Neplatenie dlhov nie je trestným činom. Ak podali na Vás trestné stíhanie a Vy ste na základe toho obratom uhradili Váš dlh je možné, že trestné stíhanie bude zastavené. Trestné oznámenie však nie je možné vziať späť alebo stiahnuť. Po podaní trestného oznámenia majú orgány činné v trestnom konaní zo zákona povinnosť prešetriť oznámený skutok a takýmto oznámením sa zaoberať. Vzhľadom na to, že ste svoj dlh uhradili je málo pravdepodobné, aby toto trestné konanie bolo ukončené Vaším odsúdením.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den. Pred 2 rokmi som pozicala "kamaratke" 2200 eur s tym, ze mi ich vrati co najskor. odvtedy mi vratila len 200 ( poslanim na moj ucet) pisala som si s nou vela sms, kde spominam aj sumu, ktoru mi este dlzi, na co ona reagovala tym sposobom, ze to nevyvratila, len stale posuvala termin, kedy mi to vrati. rozne vyhovorky atd. prosim Vas o radu ake alternativy mam, pripadne nejaky vzor zmluvy, ktory sa jej pokusim dat podpisat. nemam od nej ziadny papier, iba tie sms. pripadne, ci by sa toho na zaklade sms mohla ujat firma na vymahanie dlhov. Vopred dakujem.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.05.2016)

Dobrý deň,
s kamarátkou ste uzavreli zmluvu o pôžičke tým, že ste je požičali peniaze. Právna úprava zmluvy o pôžičke je zakotvená v § 657 až 658 Občianskeho zákonníka. Na vznik zmluvy o pôžičke nie je nutné uzavrieť aj písomnú zmluvu, keďže sa jedná o reálny právny úkon, ktorý vzniká odovzdaním druhovo určenej veci predovšetkým peňazí. Mohli by ste jej však dať podpísať, že dlh uznáva. Tým by sa vaša pozícia pred súdom posilnila. Ak by Vám Vaša priateľka uznala dlh jednoduchšie a rýchlejšie by ste od nej mohli prostredníctvom súdu vymôcť dlh, ktorý má voči Vám. Inštitút uznanie dlhu je upravený v § 558 Občianskeho zákonníka. Je potrebné, aby písomne uznala, že zaplatí dlh určený čo do výšky aj dôvodu. V tom prípade sa predpokladá, že dlh v čas uznania trval. Stiahnuť zadarmo si môžete uznanie dlhu odtiaľto: http://uznanie-dlhu.sk. Ďalší postup by som Vám odporučil podať návrh na súd na vydanie platobného rozkazu. Je to skrátený druh súdneho konania, upravený je v § 172 Občianskeho súdneho poriadku, od 1. júla 2016 kedy nadobudne účinnosť Civilný sporový poriadok v § 265 tohto zákona. Výhodou platobného rozkazu je, že súd môže aj bez výslovnej žiadosti navrhovateľa a bez vypočutia odporcu vydať platobný rozkaz, ak sa v návrhu uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy vyplývajúce zo skutočností uvedených navrhovateľom. V platobnom rozkaze uloží odporcovi, aby do 15 dní od doručenia platobného rozkazu zaplatil navrhovateľovi uplatnenú pohľadávku a trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal odpor na súde, ktorý platobný rozkaz vydal. Dokonca ak navrhovateľ predloží spolu s návrhom na začatie konania návrh platobného rozkazu na tlačive uverejnenom ministerstvom spravodlivosti na jeho webovom sídle a na vydanie platobného rozkazu sú splnené zákonom ustanovené podmienky a je zaplatený súdny poplatok, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do desiatich pracovných dní od splnenia týchto podmienok. Až potom ako budete mať právoplatné rozhodnutie súdu môžete vymáhať túto peňažnú čiastku. Odporučila by som Vám na vymáhanie tohto dlhu splnomocniť advokátsku kanceláriu nie firmu na vymáhanie dlhov, z dôvodu že si môžete spôsobiť ďalšie nepríjemnosti ako napríklad, ak by použili nezákonné praktiky mohlo by Vám hroziť aj trestné stíhanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vymáhanie pôžičky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, pred dvomi rokmi som pozicala znamemu 4900 eur. Mame podpisanu zmluvu, ale nie notarsky overenu, kde sme si dohodli vsekty podmienky splacania. Suma mala byt splatna do 5 rokov, v pravidelnych mesacnych splatkach 80 eur na moj ucet. Dlznik mi peniaze poriadne nesplaca, niekolko splatok vymeskal uplne, niektore platil len po 50 eur v hotovosti. Porusil hned niekolko podmienok zmluvy. Ziadala som od neho peniaze niekolko krat, zakazdym poslal len 50 eur aj to po niekolkych mojich vyzvach. Ako by som mala postupovat, aby mi boli peniaze vyplatene? Dakujem

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.04.2016)

Dobrý deň. Za daných okolností je rozhodujúce znenie zmluvy. Ak sa v zmluve o pôžičke dohodne postupné splácanie, niektoré zmluvy majú mechanizmus straty výhody splátok v prípade omeškania dlžníka so splácaním. Pokiaľ má aj Vaša zmluva takýto mechanizmus, potom môžete od dlžníka požadovať splatenie celého dlhu. V opačnom prípade by ste na súde mohli žalovať iba tie splátky, ktoré sú už splatné a dlžník ich neuhradil.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám zrejme dosť neštandardnú otázku ohľadom pôžičiek. Pred pár mesiacmi som požiadal o pôžičku cez internet, následne ma kontaktovali ohľadom overenia informácií o pôžičke, kde som potvrdil svoje údaje. Nakoľko som medzičasom nemal záujem o pôžičku (problémy v práci), zrušil som túto žiadosť, pričom som žiadne peniaze neprevzal, ani som nič nepodpísal (nedostala sa ku mne žiadna zmluva ani nič podobné). Chcel by som vedieť Váš názor, či sa mám niečoho obávať, nechcel by som zažiť žiadnu exekúciu či súd. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.02.2015)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o zmluvu o pôžičke cez internet, tak platí, že ak ste žiadne peniaze neprevzali (resp. vám neboli odoslané), nemáte sa čoho obávať. Zmluva o pôžičke je tzv. reálnym kontraktom, čo znamená, že na jej vznik sa vyžaduje reálne odovzdanie a prevzatie predmetu pôžičky (v tomto prípade finančných prostriedkov). Pokiaľ teda vo Vašom prípade nedošlo k poskytnutiu finančných prostriedkov a navyše ani k podpisu zmluvy, mám ta zo, že zmluva nevznikla. Ďalšou dôležitou skutočnosťou je to, že Vašu žiadosť o pôžičku ste zrušili. Z dôvodu opatrnosti Vám odporúčam, aby ste si prekontrolovali pohyby na účte z obdobia žiadosti o pôžičku (či Vám náhodou predmetné finančné prostriedky predsa len neposlali na účet) a taktiež Vám odporúčam, aby ste si odložili doklad preukazujúci zrušenie žiadosti o pôžičku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymáhanie pôžičky" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku