Máte
otázku?

Vymáhanie pôžičky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trenčín

Otázka: Vymáhanie pôžičky

Moja mama si požičala peniaze v roku 2011 a má o tom doklad. Dotyčný jej však zatiaľ nič nesplatil, hoci ho k splateniu vyzvala.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky

Dobrý deň,

vo Vašej otázke neuvádzate, ako bol dohodnutý termín vrátenia peňazí.

Ak bola splatnosť (teda termín vrátenia peňazí) presne určený a splatnosť už nastala, môže sa domáhať vrátenia peňazí podaním žaloby na súde. Je ale nutné uviesť, že ak od dohodnutého termínu splatnosti už uplynula lehota troch rokov, dlžník môže vzniesť v súdnom konaní námietku premlčania a Vaša matka v tomto konaní z dôvodu premlčania nebude úspešná.

Ak termín splatnosti nebol dojednaný vôbec alebo bol ponechaný na vôli veriteľa - Vašej matky, prvým dňom nasledujúcom po dni, v ktorý Vaša matka požičala peniaze začala plynúť trojročná premlčacia doba. Ak ide vo Vašom prípade o túto situáciu, ak by sa Vaša matka domáhala vrátenia peňazí v súdnom konaní a dlžník by vzniesol námietku premlčania, rovnako by nebola Vaša matka v tomto súdnom konaní úspešná.

Dohodu o dobe splatnosti (resp. jej neexistenciu), rovnako aj skutočné odovzdanie peňazí bude muesiť v súdnom konaní preukázať ako žalobkyňa Vaša matka, ktorá má povinnosť tvrdenia a zaťažuje ju aj dôkazné bremeno.

Súdny poplatok za podanie žaloby je 6 % zo žalovanej istiny a žaloba sa podáva na všeobecnom súde žalovaného (všeobecným súdom je ten okresný súd, v obvode ktorého má žalovaný adresu trvalého pobytu).

Trápi vás "Vymáhanie pôžičky" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vymáhanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v roku 2014 mala byť splatená kreditná karta. Teraz ma oslovila spoločnosť Kruk, a to aj napriek tomu, že mi už v roku 2018 poslali dopis, o ktorom som nevedela. Ako mám postupovať?

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky

(odpoveď odoslaná: 05.04.2024)

Dobrý deň,

podľa toho, čo uvádzate sa javí byť nárok menovanej spoločnosti premlčaný. Ak Vás teraz spoločnosť kontaktovala, adresujte jej list, v ktorom je oznámite že voči jej nároku vznášate námietku premlčania. Ak by na Vás podala žalobu, určite vzneste námietku premlčania, súd bude povinný nárok zamietnuť, ak bude premlčaný. Na premlčanie však súd neprihliada ex offo, vždy len na návrh strany. Preto je potrebné vzniesť námietku premlčania. Domnievame sa však, že veriteľ na Vás žalobu nepodá, pokiaľ si je premlčania vedomý, bude Vás len takýmto spôsobom neustále vyzývať na úhradu zvyšnej časti dlhu. Na niektorých ľudí to má efekt a začnú platiť aj napriek tomu, že dlh je premlčaný.  

Na to však, aby sme Vám vedeli na 100 % povedať, že pohľadávka veriteľa je skutočne premlčaná by sme potrebovali poznať bližšie informácie a vidieť doklady. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vymáhanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné vymáhať pôžičku aj v prípade, keď "zmluva o pôžičke" nebola podpísaná u notára. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky

(odpoveď odoslaná: 27.11.2023)

Dobrý deň, Občiansky zákonník neukladá povinnosť, aby podpisy účastníkov zmluvy o pôžičke boli úradne overené či už notárom alebo na obci.


Podotázka: Vymáhanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, požičal som významný obnos peňazí - časť na účet a časť v hotovosti. Tento krok som urobil ešte v roku 2019 a doteraz mi nevrátili ani cent, len neustále odkladajú splátky. Poskytli mi zmluvy s notárom overenými podpismi a v držbe mám aj zmenku, ktorej platnosť už skončila. Mám tak otázku: Môžem o tie peniaze prísť po určitej dobe, keď mi ich nevrátia? Ďakujem za odpoveď, Milan.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky

(odpoveď odoslaná: 13.10.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste požičali peniaze niekedy v roku 2019, pričom zrejme na celú sumu máte spísanú zmluvu o pôžičke s overenými podpismi u notára. 

Z otázky usudzujeme, že v zmluve o pôžičke boli dohodnuté splátky resp. splatnosť celej pôžičky bola dohodnutá k určitému dátumu. Dôležité je aj to, či ste sa v zmluve o pôžičke dohodli, že neuhradením jednej splátky dochádza k splatnosti celého dlhu naraz v zmysle ust. § 565 Obč. zákonníka :

"Ak ide o plnenie v splátkach, môže veriteľ žiadať o zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky, len ak to bolo dohodnuté alebo v rozhodnutí určené. Toto právo však môže veriteľ použiť najneskôr do splatnosti najbližšie nasledujúcej splátky."

Nepoznáme obsah Vašej zmluvy o pôžičke, ale odporúčame dlžníka vyzvať k úhrade omeškaných splátok, resp. celého dlhu v zmysle zmluvy o pôžičke a ak k úhrade nedôjde podať návrh na súd. Uvádzame, že ak by ste sa vo veci obrátili na advokáta, platobný rozkaz po splnení zákonných náležitostí bude vydaný v lehote do 10 pracovných dní.

Uvádzame, že všeobecná premlčacia doba je v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka 3 roky a plynie odo dňa, kedy sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Vymáhanie pôžičky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Pred dvoma rokmi si môj bývalý priateľ vzal úver 10 000 eur, aby zariadil dom, ktorý patrí mne. Mysleli sme, že tam budeme spolu bývať. Po ukončení vzťahu, ešte pred samotným nastelením do domu, si môj ex-priateľ žiada späť sumu 10 000 eur, ktorú si požičal na zariadenie bytu. Chcem sa opýtať, do akej miery môže od mňa tieto peniaze žiadať, keď všetko robil dobrovoľne a jediný dôkaz je naša sms komunikácia. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky

(odpoveď odoslaná: 19.04.2021)

Dobrý deň,
posúdenie Vašej veci nie je na základe uvedených informácií jednoduché. Dôležité je to, ako boli presne tieto peniaze použité. Tzn. či Vám peniaze dal, aby ste si nakúpili zariadenie bytu alebo peniazmi disponoval on a namiesto Vás platil faktúry za zariadenie bytu. Je to podstatný rozdiel jednak z dôvodu plynutia premlčacej doby alebo aj z dôvodu toho, či disponuje dokladmi, ktorými vie preukázať existenciu svojho dlhu.


Podotázka: Vymáhanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Chcel by som sa opýtať, ako riešiť prípad, keď som požičal istej osobe 3400 eur a do dnešného dňa mi nevrátila ani cent. Dňa 14. 2. 2020 som jej požičal prvýkrát, a to sumou 2600 eur. Táto pôžička je dokladaná zmluvou, ktorú sme podpísali pred notárom. Dňa 18. 2. 2020 nasledovala druhá pôžička vo výške 800 eur, o ktorej existuje len písomný záznam podpísaný oboma stranami. Obe sumy mali byť splácané v týždenných splátkach. Vopred ďakujem za vašu pomoc.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky

(odpoveď odoslaná: 01.04.2020)

Dobrý deň, 
rozhodujúce vo Vami uvedenom prípade je to, ako máte dohodnuté platenie v splátkach a teda či v zmluve o pôžičke je uvedené, že nezaplatením jednej splátky sa stane splatným celý dlh. V tomto prípade môžete vymáhať celú sumu v súlade s ust. § 565 Obč. zákonníka :
"Ak ide o plnenie v splátkach, môže veriteľ žiadať o zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky, len ak to bolo dohodnuté alebo v rozhodnutí určené. Toto právo však môže veriteľ použiť najneskôr do splatnosti najbližšie nasledujúcej splátky."


Ak takúto formuláciu Vaša zmluva o pôžičke neobsahuje, potom môžete vymáhať cestou súdu len nezaplatené splátky,  teda nie celý dlh.

Odporúčame dlžníka vyzvať k úhrade dlžných splátok prípadne pripraviť zmenu zmluvy o pôžičke s tým, že nezaplatením niektorej splátky sa stane splatným celý dlh naraz a v celosti.
V prípade záujmu môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vymáhanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Vybavoval som si úver cez súkromnú osobu, keďže banky ma zamietali. Táto osoba ma však uviedla do omylu a žiadala od mňa akontáciu 10% z pôžičky, čo je 6000 €. Samozrejme, nezaplatil som a dohodli sme sa, že zaplatím len vtedy, keď prídu peniaze. Tu však nastáva problém - žiadne peniaze neprišli. Aj keď mi poslal potvrdenie z banky o prevode, v banke mi preverili tento dokument a povedali, že PDF súbor bol upravený a je to podvod. Lenže ja som, potom ako mi ukázal doklad o prevode, podpísal zmenku na 600 €, že zaplatím, akonáhle prídu peniaze. Peniaze však neprišli, pretože to bol podvod. Ako mám postupovať? Mám podať trestné oznámenie na políciu? Podpísali sme aj zmluvu o vrátení peňazí, ale žiadne peniaze som nedostal. Existuje zmluva a mám strach, že niekto bude odo mňa vymáhať túto zmenku. Síce som nič neplatil a dotyčný sa neobohatil, ale uviedol ma do omylu zámerne - je to trestný čin? Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky

(odpoveď odoslaná: 10.11.2019)

Dobrý deň,

z Vami uvedenej otázky vyplýva, že ste sa obrátili na súkromnú osobu so žiadosťou o pôžičku.

Predpokladáme, že máte uzatvorenú písomnú zmluvu o pôžičke, z ktorej vyplýva, že v prípade, že pôžička bude vybavená a teda uhradená na Váš účet, zaväzujete sa zaplatiť veriteľovi sumu 10 % t.j. 600 €; t.j. : vyplatenie sumy 600 € je podmienené tým, že  pôžičku aj reálne dostanete.
Sme názoru, že sa nemáte čoho obávať a to z dôvodu, že ste žiadnu pôžičku neobdržali. 
Odporúčame fin. situáciu neriešiť formou pôžičky od tejto súkromnej osoby, keďže jednak uhradením sumy 600 € za sprostredkovanie  a následné splácanie pôžičky za nejasných podmienok, by bolo pre Vás viac ako zaťažujúce, teda pôžičku by ste značne preplatili a dostali do značných finančných problémov ešte väčších.

V prípade, že by Vás veriteľ kontaktoval a nútil k pôžičke, prípadne žiadal preplatenie 600 €, dajte nám vedieť, aby sme Vám pomohli.
Z otázky usudzujeme, že ste podpísali zmenku a túto aj zaslali na adresu veriteľa.

Ak je to tak, napíšte veriteľovi, že nemáte záujme o pôžičku a žiadajte vrátenie originálu zmenky.

 

 


Trápi vás "Vymáhanie pôžičky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Ďakujem za odpoveď aj za vysoké hodnotenie a recenziu, ktoré som od vás dostal. Mám doplňujúcu otázku týkajúci sa mojej notárskej zápisnice. Zmluva má názov "Notárska zápisnica" a obsahuje meno dlžníka, moje meno a overené údaje. Nachádza sa tam aj hrubo napísané "VYHLÁSENIE povinnej osoby o uznaní dlhu a o súhlase s vykonateľnosťou notárskej zápisnice podľa § 45 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučného poriadku v znení neskorších predpisov". Ďalej sú tam uvedené podmienky zmluvy atď. Chcel by som sa opýtať, či mi viete povedať, do kedy mám čas, alebo kedy je limit na podanie o exekúciu, aby mi právo na ňu neprepadlo. Dlžník mi totiž povedal, že bude pár dní meškať. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky

(odpoveď odoslaná: 29.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 110 Obč. zákonníka platí, že "

"(1) Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty.

(2) Rovnaká premlčacia doba platí aj pre jednotlivé splátky, na ktoré bolo plnenie v rozhodnutí alebo v uznaní práva rozložené; premlčacia doba sa pri jednotlivých splátkach začína odo dňa ich zročnosti. Ak sa nesplnením niektorej zo splátok stane zročným celý dlh (§ 565), začne plynúť desaťročná premlčacia doba od zročnosti nesplnenej splátky."

T.j. : Máte lehotu 10 rokov od uplynutia lehoty na úhradu. Odporúčame vec nenechávať na koniec uvedenej lehoty.

Návrh na vykonanie exekúcie Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor za poplatok 16,50 € plus DPH. Návrh na vykonanie exekúcie musí byť podaný elektronickými prostriedkami. Jediným exekučným súdom je Okresný súd Banská Bystrica, ktorý Vašu vec pridelí exekútorovi.


Podotázka: Vymáhanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Všimol som si, že mnoho ľudí je spokojných s vašimi službami. Rád by som sa preto opýtal na jednu konkrétnu otázku. Uzavrel som zmluvu o pôžičke, v ktorej som ja veriteľ a môj kolega je dlžník. Má mi vrátiť peniaze do konca roka 2018, no tvrdí, že bude meškať asi 10 dní. Zmluva je zostavená tak, že môžem okamžite iniciovať exekúciu. Môžete mi prosím poradiť, či ho musím na exekúciu dať hneď, či to nie je problém, ak to spravím až o 10 dní neskôr. Rád by som sa tiež informoval, kedy je posledný možný termín na podanie exekúcie, aby mi právo na ňu nevypršalo. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky

(odpoveď odoslaná: 28.12.2018)

Dobrý deň, 

aby nedošlo k zbytočnému súdnemu sporu odporúčame vyčkať lehotu tých 10 dní na úhradu dlžnej sumy aj keď splatnosť pôžičky je do konca roku 2018. Odporúčame, aby dlžník Vám uvedenú okolnosť, že dlh uhradí do 10.1.2019 potvrdil aj písomne.

V prípade, že dlžník neuhradí dlžnú sumu ani v tejto dodatočnej lehote, vec môžete postúpiť na súd s návrhom na vydanie platobného rozkazu.

V prípade, že zmluvu máte spísanú formou notárskej zápisnice ako exekučného titulu, vymáhanie dlžnej sumy budete môcť odstúpiť priamo súdnemu exekútorovi v lehote 3 rokov od splatnosti dlžnej sumy.


Podotázka: Vymáhanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám problém. S priateľom sme si v roku 2016 vzali pôžičku, na ktorej som spoludlžník. Teraz, keď končíme náš vzťah, všetky veci, ktoré sme za ňu kúpili, mu zostávajú. Chcela by som sa informovať, ako postupovať, keby on prestal platiť pôžičku. Rada by som si uchránila seba, pretože mám dosť malý príjem a zároveň aj ja splácam svoje pôžičky.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky

(odpoveď odoslaná: 19.10.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku  predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Nevieme či ste pôžičku nebrali  nebankovej spoločnosti, kde zmluva môže obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky. Preto by bolo vhodné posúdiť samotnú zmluvu a prípadne s veriteľom dohodnúť, aby ste vystúpili z predmetného záväzku voči veriteľovi. Bude to však vecou dohody, prípadne nájsť nového spoludlžníka.

2./ Pokiaľ si Váš priateľ ponecháva všetky veci, ktoré boli zakúpené za peniaze z pôžičky, odporúčame spísať zoznam týchto vecí a to s potvrdením Vás oboch, že všetky veci /s ich popisom, hodnotou a identifikačnými znakmi, najlepšie foto/ zostávajú u Vášho priateľa a zaväzuje sa hradiť záväzky voči veriteľovi v celom rozsahu až do úhrady dlžnej sumy v celosti s tým, že v prípade nehradenia splátok bude povinný Vám hradiť vzniklú škodu. Podpisy môžete nechať overiť na matrike alebo u notára.

Najlepšie bude ak Vás listinu vyhotoví advokát.

 

 

 


Trápi vás "Vymáhanie pôžičky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok)

Ďakujem za odpoveď. Termín vrátenia nebol určený, na zaplatenie požadovali len ústne. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie pôžičky

(odpoveď odoslaná: 10.08.2017)

Dobrý deň,

v prípade ak termín vrátenia pôžičky nebol určený, premlčacia doba začala plynúť prvým dňom po poskytnutí pôžičky. Ak k poskytnutiu pôžičky preto došlo v roku 2011, nárok Vašej mamy na vrátenie požičanej sumy je už premlčaný. Ak by v súdnom konaní žalovaný vzniesol námietku premlčania, žaloba Vašej mamy by bola z tohto dôvodu zamietnutá.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymáhanie pôžičky" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.