Predsedom bytového domu môže byť len vlastník


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilinský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 6. 6. 2016

Otázka: Predsedom bytového domu môže byť len vlastník

Dobry vecer, mam zaujem robit predsedu bytoveho domu, v kt.nie som vlastnikom. Mam tam trvaly pobyt aj tam byvam. Byt patri svokrovcom. Moze byt svokor zapisany v registri a mne dat generalnu plnu moc na vykon tejto funkcie? Stahovat sa nemienim. Dakujem. Podla zakona od januara t.r. moze byt predsedom len vlastnik, neda sa tento zakon dajako obist?

Odpoveď: Predsedom bytového domu môže byť len vlastník

Dobrý deň, konanie právnických osôb, ktorým je aj spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, je upravené v § 20 Občianskeho zákonníka. Podľa uvedeného ustanovenia právne úkony právnickej osoby vo všetkých veciach robia tí, ktorí sú na to oprávnení zmluvou o zriadení právnickej osoby, zakladacou listinou alebo zákonom (štatutárne orgány). V prípade spoločenstva vlastníkov bytov je podľa § 7c ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v aktuálnom znení štatutárnym orgánom, ktorý je oprávnený robiť právne úkony predseda spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Z rozhodovacej činnosti súdov taktiež vyplýva, že konanie štatutárneho orgánu, ktorým fyzická osoba ako štatutár udelila generálnu plnú moc tretej osobe bolo považované za absolútne neplatný právny úkon pre obchádzanie zákona (analogicky napr. rozhodnutie NS ČR sp. zn. 32Cdo 4133/2009, 29Cdo 1227/2007).

Okrem toho, Ústavný súd Slovenskej republiky rovnaký právny záver konštatoval aj v prípade, ak by takéto generálne plnomocenstvo tretej osobe bolo udelené samotnou právnickou osobou - spoločenstvom vlastníkom (a nie štatutárom ako fyzickou osobou). Uvedený právny záver vychádza z rozhodnutia ÚS SR, sp. zn. III. ÚS 353/2012-17 zo dňa 01.08.2012, v ktorom súd konštatoval, že: "...ak by sa predmetné splnomocnenie malo interpretovať tak, že je udelené spoločnosťou a v rozsahu oprávnenia robiť právne úkony spoločnosti vo všetkých veciach, ústavný súd považuje za potrebné ako obiter dictum vysloviť názor, že by šlo o právny úkon absolútne neplatný podľa (§ 39 Občianskeho zákonníka), pretože zo zákona (§ 20 ods. 1 Občianskeho zákonníka) patrí tento rozsah právomoci výlučne iba konateľom" (pozn. štatutárom).

So zreteľom na vyššie uvedené zákonné ustanovenia ako aj rozhodovaciu činnosť súdov je preto nutné konštatovať, že udelenie generálneho plnomocenstva (či právnickou osobou alebo štatutárom ako fyzickou osobou) na výkon funkcie štatutára - predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov by bolo považované za absolútne neplatný právny úkon.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Predsedom bytového domu môže byť len vlastník (Občianske právo)

Dobrý deň, od 27. 12. 2019 je predseda nášho spoločenstva vlastníkov bytov hospitalizovaný s vážnou diagnózou kde lekári vyslovili predpoklad, že doba liečenia presiahne obdobie 3 posebe nasledujúcich mesiacov. Rada v bytovom dome si zvolila predsedu rady, písomne splnomocnenie na zastupovanie predsedu SVB nemá v písomnej forme podpísanú predsedom SVB ani jeden člen rady. Ústne sme sa dohodli na zastupovaní počas 3 mesiacov. Je možné po uplynutí 3 mesiacov od začatia zastupovania zvolať zhromaždenie a zvoliť nového predsedu SVB s odvôvodnením, že nie je schopný zo zdravotných dôvodov vykonávať funkciu predsedu, alebo musí byt aj v tomto prípade najskôr hlasovanie o odvolaní a až potom vyhlásené hlasovanie o voľbe nového predsedu SVB.
Ďakujem.

Odpoveď: Predsedom bytového domu môže byť len vlastník

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.01.2020)

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku sa nachádza v ustanovení § 7c ods. 3 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov:

Predsedu odvoláva zhromaždenie. Funkčné obdobie predsedu sa skončí dňom, keď zanikne vlastnícke právo predsedu k bytu alebo k nebytovému priestoru v dome. Ak je predseda odvolaný alebo sa skončilo funkčné obdobie predsedu z dôvodu zániku jeho vlastníckeho práva k bytu alebo k nebytovému priestoru v dome a nie je súčasne zvolený nový predseda, ak sa predseda vzdá funkcie alebo ju nie je schopný vykonávať z iných dôvodov najmenej po dobu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, do zvolenia nového predsedu vykonáva funkciu predsedu člen rady určený radou.

Z tohto ustanovenia je zrejmé, že samotný zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov predvída, že ak je predseda spoločenstva odvolaný, súčasne sa volí nový. Zákon počíta aj s možnosťou, že žiadneho sa, súčasne s odvolaním pôvodného predsedu, nepodarí zvoliť. Tzn. že je možné zároveň pôvodného predsedu odvolať a nového zvoliť. Zákon pritom neupravuje dôvody, pre ktoré je možné predsedu odvolať.

Nad rámec Vašej otázky si dovoľujem upozorniť na zastupovanie súčasného predsedu bez písomného poverenia. Ak by totiž takýto zástupca podpisoval právne úkony v mene spoločenstva, bez potrebného oprávnenia, môže ísť o neplatný právny úkon.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk