Máte
otázku?

Neplatenie bezúčelového úveru


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trenčín
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Neplatenie bezúčelového úveru

Dobry deň chcel by som sa opýtať mám bezučelovy úver slovenskej sporiteľni ktorý som si zobral ešte keď som bol slobodny. teraz mám rodinu. priateľka je na rodičovskej dovolenke a ja som živiteľ rodiny a nevychádza mi to platiť tak, ako by som mal. ale určitú čiastku platim pravidelne. Oni mi stale posielaju poštou listy, že to nestačí a že má dajú na súdne konanie, majú na to právo. keď platim a mám snahu aj keď menšiu sumu ako je v zmluve ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie bezúčelového úveru

Dobrý deň,

neplatenie bezúčelového úveru je spojené so sankciami. V zmysle zmluvy o bezúčelovom úvere ste sa dohodli s veriteľom, že budete úver platiť riadne a včas. Platenie bezúčelového úveru riadne znamená, že budete platiť celú splátku úveru.

 

Pokiaľ teda neplatíte celú sumu, veriteľ (Slovenská sporiteľňa) sa môže obrátiť na súd a žiadať zaplatiť dokonca aj celý úver naraz, ak ste sa dohodli, že v prípade omeškania majú právo požadovať celý úver vyplatiť ihneď.

4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Neplatenie bezúčelového úveru (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať či je z právneho hľadiska možné aby napríklad ak som požiadala ja o úver a prevodom ho poslala bratovi, ktorý ho mal splácať, ale nesplácal takže nabehli úroky a teraz mi hrozí exekúcia, či je možné, aby prevzal úver na seba, a aby všetky exekučné poplatky a ostatné upomienky atď už boli riešené len s ním.  Za odpoveď ďakujem. L.

Odpoveď: Neplatenie bezúčelového úveru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.01.2021)

Dobrý deň, zrejme ste chceli pomôcť Vášho bratovi.
Z právneho hľadiska je to možné, aby brat prevzal za Vás úver v celosti aj s príslušenstvom, ale budete potrebovať písomný súhlas veriteľa Vy alebo Váš brat.

Platí ust. §  531 a § 532 Obč. zákonníka :

" § 531
(1) Kto sa dohodne s dlžníkom, že preberá jeho dlh, nastúpi ako dlžník na jeho miesto, ak na to dá veriteľ súhlas. Súhlas veriteľa možno dať buď pôvodnému dlžníkovi, alebo tomu, kto dlh prevzal.
(2) Kto bez dohody s dlžníkom prevezme dlh zmluvou s veriteľom, stane sa dlžníkom popri pôvodnom dlžníkovi.
(3) Zmluva o prevzatí dlhu vyžaduje, aby sa uzavrela písomnou formou.
(4) Námietky, ktoré má voči veriteľovi pôvodný dlžník, môže uplatniť aj osoba, ktorá dlh prevzala.
§ 532 :
Obsah záväzku sa prevzatím dlhu nemení, ale zabezpečenie dlhu poskytnuté tretími osobami trvá len vtedy, ak tieto osoby súhlasia so zmenou v osobe dlžníka."

Odporúčame komunikovať priamo s bankou vrátane prítomnosti brata.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie bezúčelového úveru (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,

poprosila by som o radu, mám úver na s.r.o. a po nezaplatení 4 splátok mi nebanková spoločnosť úver zosplatnila a žiada doplatiť celú zvyšnú sumu aj s úrokmi z omeškania, inak to bude vymáhať súdnou cestou. Budem teda pravdepodobne musieť celú sumu zaplatiť? Rada by som sa ešte predtým poradila.

Ďakujem za info.

Odpoveď: Neplatenie bezúčelového úveru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.03.2020)

Dobrý deň, ak došlo k zosplatneniu úveru v súlade s podmienkami dohodnutými v úverovej zmluve a vo všeobecných podmienkach, nebanková spoločnosť môže naozaj požadovať od Vás úhradu celej dlžnej sumy. Úhradou celej dlžnej sumy zanikne Vaša povinnosť voči spoločnosti, ktorá Vám poskytla úver. Ak by ste mali konkrétnu otázku k tejto problematike, napíšte nám ju.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie bezúčelového úveru (Vymáhanie pohľadávok)

Od nebankovej spoločnosti som si vzal pôžičku, ktorú som z finančných dôvodov nedokázal splácať, splátka rapídne narástla a po mnohých upozorneniach som dostal správu, že mám posledné dni na splatenie mimosúdnou cestou. Ako sa takáto situácia vyvíja ak to nemôžem splatiť ani do uvedeného dátumu ?

Odpoveď: Neplatenie bezúčelového úveru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.12.2018)

Dobrý deň, 

v otázke nepíšete kedy a koľko ste si požičali, koľko ste doteraz uhradili a kedy nastala splatnosť pohľadávky.

Zmluvu s nebankovou spoločnosťou pošlite na posúdenie Komisii pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR. Posúdenie môže trvať cca 2 - 3 mesiace. 

Zmluva bude určite obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré sú neplatné. Ak bude posúdenie zo strany MS SR v takomto znení, potom budete môcť požiadať súd, aby určil, že zmluva je bezúročná a bez poplatkov.

Základnou otázkou je kedy ste si peniaze požičali a kedy nastala splatnosť pohľadávky, teda či pohľadávka veriteľa nie je premlčaná. Všeobecná premlčacia doba je 3 roky. 

Ak chcete môžete nás kontaktovať za účelom posúdenia dokladov.

Bez konzultácie s advokátom pohľadávku veriteľa - nebankovej spoločnosti neuznávajte.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Neplatenie bezúčelového úveru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplatenie bezúčelového úveru (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať kamarátka ma poprosila, aby som jej zobrala pôžičku na moje meno a teraz to nespláca. Mne už prišla upomienka ak to nezaplatím pošlú mi exekútora a začnú trestné konanie. Ako by som mala v tejto veci pokračovať. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie bezúčelového úveru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

1./ Sme názoru, že nie je správne brať pôžičky na svoje meno pre cudzie osoby. V otázke neuvádzate, či máte medzi sebou spísanú nejakú zmluvu. V  tejto veci odporúčame, aby ste pozreli na našej stránke uznanie dlhu, ktoré je potrebné vyplniť a dať podpísať  Vašej kamarátke. Link na stránku : www.uznanie-dlhu.sk.

2./ Nepíšete v otázke o aký bankový dom sa jedná, prípadne či sa nejedná o nebankovú spoločnosť a akú, resp. koľko ste si požičali a koľko je uhradené. Ak by sa jednalo o nebank. spoločnosť prípadne aj banku, je možné, že zmluva obsahuje neprijateľné zml. podmienky a v prípade súdneho vymáhania by súd určil, že zmluva je bez poplatkov a je bezúročná. Z otázky predpokladáme, že upomienku resp. výzvu Vám poslala nejaká vymáhačská spoločnosť, ktorá Vás upozorňuje na exek. konanie a podanie trestného oznámenia. exekútor môže nastúpiť až v prípade, že dlh nebude uhradený na základe súdneho rozhodnutia  príslušného súdu. Trestné oznámenie by síce mohli podať, ale neplatenie pôžičky nie je trestným činom. Trestným činom by toto konanie mohlo byť považované v prípade, že od počiatku, teda v čase požičania peňazí by ste boli uzrozumená s tým, že pôžičku beriete preto, že ju aj tak nikdy nesplatíte.

3./ Zmluvu odporúčame poslať na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné nám 13, 813 11 Bratislava, na posúdenie. Odporúčame, aby kamarátka Vám podpísala uznanie dlhu voči Vašej osobe.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie bezúčelového úveru (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, . Mám úver v Slovenskej sporiteľni, ktorý už vyše roka neplatím z finančných dôvodov. Banka už odomňa žiada vyplatenie celého úveru. Medzičasom som dostal podmienečný trest na 2 roky (autonehoda ). Majú tieto dve veci nejakú súvislosť? Môžu ma za to vziať do väzby? Nie je to úverový podvod len som to už po cca 3 rokoch nevládal splácať. Ďakujem za odpoveď.

 

Odpoveď: Neplatenie bezúčelového úveru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.04.2018)

Dobrý podvečer,  

na Vašu otázku uvádzame :

1./ Autonehoda a neplatenie úveru v lehote splatnosti sú dve rozdielne veci.  V prípade úveru by muselo byť v konaní trestnom preukázané, že už v čase požičania peňazí ste vedeli, že úver nebudete splácať a rátali ste s tým, že ho splácať ani nebudete. 

2./ Zmluvu o bezúčelovom úvere  odporúčame poslať  na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR, Komisia pre posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava. Je možné, že zmluva obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky v zmysle ust. . Obč. zákonníka a v rozpore s ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa a že budete musieť uhradiť len istinu. MS SR spravidla odpovie v lehote cca 2 - 3 mesiace.  

Pokiaľ by ste boli medzičasom než Vám dôjde odpoveď  z Ministerstva spravodlivosti SR  kontaktovaný na úhradu dlhu resp. na jeho písomné uznanie, dajte nám vedieť do podotázok.

 

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie bezúčelového úveru (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, potrebovala by som právnu pomoc. Mám pôžičky a nevládzem všade platiť, tak posielam po 30 €, ako viem a niekde aj nič. Už mám vymáhačské spoločnosti na krku. Ja platiť chcem, ale všade sa nedá, čo mám teda robiť? Prosím, ako je to s tým osobným banktotom?

Odpoveď: Neplatenie bezúčelového úveru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.02.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ ste v situácii, kedy nedokážete uhrádzať všetky Vaše záväzky, je na mieste uvažovať nad oddlžením - osobným bankrotom. Oddlženie je pritom zákonom upravený proces, v dôsledku ktorého sa môže fyzická osoba (či už ide o podnikateľa alebo nie) zbaviť svojich dlhov. Súčasná právna úprava oddlženia umožňuje dva alternatívne spôsoby, z ktorých si môže dlžník vybrať. Dlžník má teda na výber konkurz alebo splátkový kalendár, z ktorých si môže vybrať s prihliadnutím na jeho osobné pomery. Odporúčam Vám, aby ste sa obrátili na príslušnú kanceláriu Centra právnej pomoci podľa Vášho trvalého bydliska, kde Vám poskytnú všetky potrebné informácie.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Neplatenie bezúčelového úveru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplatenie bezúčelového úveru (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, potrebovala by som právnu pomoc. Mám pôžičky a nevládzem všade platiť, tak posielam po 30 ako viem, niekde nič a už mám vymáhačske spoločnosti na krku. ja chcem platiť, ale všade sa nedá, čo mám robiť. Dakujem.

Odpoveď: Neplatenie bezúčelového úveru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.08.2017)

Dobrý deň, skúste vyhlásiť osobný bankrot. Zbavíte sa tak všetkých dlhov. Teraz po novom je to už jednoduchšie a nie je žiadne 3 ročné obdobie, ako kedysi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie bezúčelového úveru (Vymáhanie pohľadávok)

Zaoberáte sa tým aj Vy, prosím? Pýtam sa preto, že už mám toho plne zuby, že sa to vlečie tak dlho. Či sa môžem obrátiť aj na Vašu advokátsku spoločnosť. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Neplatenie bezúčelového úveru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.05.2017)

Dobrý deň, áno, zaoberáme sa tým pomerne často. Je to bežný problém. Spoludlžník a spoluvlastník musí mať pocit, že ho to tlačí, pretože inak nebude konať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie bezúčelového úveru (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Mám hypotéku s bývalým partnerom. Už 4 roky sa tvári, že vybavuje, aby bol len on v úverovom rámci. Mňa tým brzdí, lebo si nemôžem zobrať inú hypotéku a začať nový život. Obaja sme dlžníci, on si dom chce nechať a ja ho nechcem. Chcem len nemať na seba napísanú tú hypotéku. Ako z toho von, keď on sa tým nechce zaoberať? Pomôžte, prosím. Neboli sme manželia. Ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie bezúčelového úveru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.05.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ide o vylúčenie z úverového rámca, tak je to trochu komplikovanejšie, pretože, s akoukoľvek dohodou medzi Vami ako spoludlžníkmi by musela súhlasiť banka.

Pokiaľ nemáte súhlas banky na to, aby ste boli vymazaná ako dlžníčka z úverového​ rámca, potom Vám dohoda s bývalým priateľom nepomôže.

Dokonca aj keby ste mali súdne rozhodnutie o tom, že celý dlh preberá iba Váš bývalý priateľ, stále by to nebolo pre banku záväzné. Pretože pokiaľ banka nie je účastníkom súdneho konania alebo dohody, tak akékoľvek rozhodnutie alebo dohoda je voči banke neúčinná.

Musíte ísť preto na to takticky. Jednou z taktík je, že by ste od bývalého priateľa požadovali náhradu za užívanie domu vo výške Vášho podielu na dome. Pokiaľ by to nezaplatil dobrovoľne, mohli by ste sa obrátiť aj na súd.

Druhá možnosť je, že budete žiadať vyplatiť z uvedeného domu svoj podiel. V konaní o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva sa nerieši úver preto priateľ bý Vás musel teda vyplatiť, keď by súd zrušil podielové spoluvlastníctvo.

Zo všetkými týmito taktikami, ako aj ďalšími, Vám môže pomôcť advokát, prípadne to môžete riešiť aj sama.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Neplatenie bezúčelového úveru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplatenie bezúčelového úveru (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, moja sestra sa psychicky zrutila a je hospitalizovana na psychiatrii. Domnievam sa, ze je to aj kvoli financiam - ma niekolko uverov. Ja by som chcela vediet v akej vyske uvery cerpala a aka je vyska dlznych sum? Dakujem.

Odpoveď: Neplatenie bezúčelového úveru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.04.2017)

Dobrý deň, uvedené informácie je možne zistiť resp. sa na ne dotazovať u veriteľov (banky, nebankové subjekty), ktorým je Vaša sestra zaviazaná vrátiť poskytnuté finančné prostriedky. Vzhľadom na dôvernosť týchto informácii, poskytnú sa len oprávnenej osobe, ktorou je len Vaša sestra ako účastník zmluvného vzťahu. Vzhľadom na uvedené Vám preto odporúčam vyžiadať si alebo nechať si Vašou sestrou podpísať písomné splnomocnenie konať v jej mene v súvislosti s predmetnými zmluvami o úvere. Ak Vaša sestra trpí tak vážnou psychickou poruchou, ktorá ju vylučuje zo spôsobilosti splnomocniť Váš na tieto právne úkony, tento postup nie je možný. Budete tak musieť iniciovať súdne konanie, v ktorom Vás súd ustanoví za opatrovníka svojej sestry pre obmedzenie spôsobilosti Vašej sestry na právne úkony. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie bezúčelového úveru (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den. Mam takyto problem. Otec si kupil auto na uver z AAAauto cez Quatro car. Stihol nejake splatky vyplatit ale zomrel. Na pozostalosti bolo auto notarom ohodnotene na 1700 eur iny majetok nemal. A dlh u Quatro asi 3900, proti dlhu sme podali protest. Notar povedal ,ze dlhy dedime len do vysky zdedeneho majetku tak som to auto zdedil. Na pisal som do Qautro ako to dalej budeme riesit. Po case mi zavolali,ze je tam dlh asi 450 a ked nezaplatim pridu a zoberu si auto ale majitelka auta je moje maloleta dcera chcem sa spytat ako teraz dalej musim vyplatit cely dlh mozu mi zobrat auto cista hodnota zdedeneho majetku je okolo 1200 eur dakujem.

Odpoveď: Neplatenie bezúčelového úveru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.04.2017)

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovné :

Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka  dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.

Dedičské konanie máte zrejme ukončené.  Vy resp. Vaša dcéra ste v podstate zdedil dlh resp. záväzok Vášho otca voči predajcovi, ktorý podľa otázky je v konečnej výške v sume 450,- €. Odporúčame dlh uhradiť a  súčasne požiadať od predajcu doklad, že máte voči ním vyrovnané všetky záväzky. Odporúčame jednať s nimi osobne pri súčasnom splatení dlhu , teda Vy zaplatíte a oni súčasne dajú Vám uvedený doklad /ako sa hovorí z ruky do ruky/.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie bezúčelového úveru (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom svojich rodičov, ktori majú úver 30 000 e.  Zo začiatku ho splácali, teraz vsak už nie. Otec je na invalidnom dôchodku, mama je zamestnaná. Bývajú v rodinnom dome, na ktorom je záložné právo v prospech banky. Pomohli nim mne ako dcére. Aj úver je na moje meno ako dcéru. Ja by som len chcela vedieť, ako to budú riešiť na súde, keď dnes dostali predvolanie ohľadom toho uveru? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie bezúčelového úveru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.03.2017)

Dobrý deň, zaviazanou zo zmluvy o úvere je tá osoba, ktorá je ako dlžník na zmluve podpísaná. Môže však ňou byť aj spoludlžník, alebo napr. ručiteľ. Uvádzate, že úver je na Vaše meno, teda splácať ho ste povinná Vy a nie rodičia. Vo svojom príspevku neuvádzate konkrétnu otázku, preto opísať všetky možné rozhodnutia, ktoré súd v tejto veci môže vyrieknuť presahuje rámec tejto odpovede a závisí od konkrétnych skutkových okolností. Spravidla však súd v konaní, v ktorom veriteľ uplatňuje svoje právo na splatenie úveru, zaviaže dlžníka na splnenie tejto povinnosti. Predpokladom úspechu podanej žaloby je presné označenie oprávnenej i povinnej strany (žalobcu i žalovaného) a preukázanie právneho vzťahu. V priebehu konania nie je vylúčené, aby sa dlžník dohodol s veriteľom na spôsobe vyrovnania záväzku v podobe splátok, a to napr. vo forme súdneho zmieru. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Neplatenie bezúčelového úveru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplatenie bezúčelového úveru (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať na možnosti riešenia mojej situácie. S manželkou sme už rok v rozvodovom konaní, ktoré žiaľ ešte nie je ukončené z dôvodu rozhodovania o starostlivosti o dieťa. Syn je dočasne zverený do mojej starostlivosti. Pri rozchode som odišiel zo spoločného domu, ktorý máme v BSM. Bol som nútený situáciou aká nastala nájsť si podnájom, kde so synom bývame. Manželka zostala bývať v našom spoločnom dome. Po niekoľkých mesiacoch od môjho odchodu z domácnosti začala prispievať polovicu na hypotéku a posiela peniaze za energie a ja ich platím. Avšak posledné 2 mesiace mi nezaplatila polovicu hypotéky a ani niektoré položky za energie. Dostávam sa do nemilej situácie, kedy platím celú hypotéku za dom, v ktorom nie som a ešte aj čiastočne energie za domácnosť, v ktorej nežijem. Popri tom musím platiť prenájom v byte, v ktorom som so synom. Prosím poraďte mi, aké mám možnosti? Už som ju niekoľkokrát vyzýval, aby mi doplatila, no dočkal som sa len odpovede, aby som ju kľudne dal na súd. Ja už to neviem utiahnuť finančne. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Neplatenie bezúčelového úveru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.02.2017)

Dobrý deň, pokiaľ počas rozvodového konania platíte hypotéku a energie, tak sa má za to, že to platíte zo spoločného a pri vyporiadaní si nebudete môcť nárokovať polovicu splátok ktoré ste zaplatili. Ak by ste chceli započítať platby na hypotéku a energie, museli by ste to platiť z peňazí, ktoré nepatria do BSM (napríklad darovaných peňazí alebo peňazí, ktoré ste získali pred sobášom alebo dedičstvom). Takže, ak aby Vám posielal peniaze napríklad váš otec na hypotéku a energie a bol by to dar, potom by ste mohli požadovať  pri vysporiadaní polovicu z tejto sumy.

Počas rozvodového konania ju nedonútite prispievať na hypotéku ani súdnou cestou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie bezúčelového úveru (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Píšem v mene môjho partnera ktorý sa teraz nachádza v zahraničí .Ocitol sa pre nás v neriešiteľnej situácií a tak sa obraciame na Vás o pomoc . V skratke : V predošlom manželstve nadobudol s bývalou manželkou dom na ktorý si zobrali úver + úver na rekonštrukciu .Čiastočne ho zrekonštruovali .Po rozvode sa rozhodla bývalá manželka , že tam zostane bývať aj s deťmi do doby kým sa dom predá a bude sa oň aj starať kedže vyslovene žiadala , aby ex manžel nemal prístup do domu . v BZM-ku podpísal , že úvery budú splácať na polovicu. Po čase však obaja prestali úver splácať. Jej dôvod neviem , jeho bola strata zamestnania. Keď sa opäť zamestnal chcel svoj dlh doplatiť tak žiadal o prerozdelenie úveru na 2 polovice čo mu ale umožnené nebolo lebo on je na zmluve ako spoludlžník a bez nej sa zmena urobiť nedá .Medzi časom sa s domu ex manželka odsťahovala a dom zostal v značnom poškodenom stave. O všetkom sú záznamy v znaleckých posudkoch. Čiastočne prerobená nehnuteľnosť ktorá mala hodnotu 03.04.2014 108 000 eur / v čase kedy tam bývala / na sumu 93 200 eu s dátumom 05.10 2015. Moja otázka znie : Dá sa spoločný úver rozdeliť na 2 polovice kde každý si bude splácať tu svoju bez ohľadu nato či ju ten druhý splatí alebo nie? A hlavne, dá sa zohľadniť ten veľký finančný rozdiel ktorý ona spôsobila užívaním domu ? Svojim konaním ma ako spolumajiteľa poškodila. Taktiež bol dom ponúkaný cez realitnú kanceláriu a keď bol záujemca o kúpu v hodnote 129 000 eu tak stiahla dom s ponuky. Totiž peniaze s predaja domu mali byť použité na vyplatenie úveru. Dohoda s ňou žiaľ nieje možná a tak sa to musí riešiť cestou súdu. za odpoveď vopred ďakujem, s pozdravom.

Odpoveď: Neplatenie bezúčelového úveru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.12.2016)

Dobrý deň,

úver spoludlžníkov sa nedá rozdeliť na polovicu. Ide o tzv. solidárnych dlžníkov, ktorí sú z úveru zaviazaní spoločne a nerozdielne. Banku teda nezaujíma ktorý z dlžníkov plní, pretože musia plniť obaja. Medzi dlžníkmi potom nastupuje tzv. regresný nárok, kedy si môže dlžník, ktorý zaplatil viac uplatniť tento rozdiel od druhého dlžníka. Voči veriteľovi - banke však nie je možné úver deliť. Pokiaľ sa jedná o náhradu škody v súvislosti s domom, táto by eventuálne prichádzala do úvahy, ak je dom predmetom záložného práva v prospech banky a v prípade jeho predaja by suma výťažku nepostačovala na úhradu zostatku úveru. Muselo by byť však preukázané, že škoda vznikla porušením nejakej povinnosti vlastníčky nehnuteľnosti a vznikla jej zavinením. Po preukázaní týchto okolností by mohlo prichádzať do úvahy uplatnenie náhrady škody voči exmanželke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie bezúčelového úveru (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, prosim vas ja len strucne, aby som vedela, ci je to mozne riesit. V 2008 som si zobrala uver v banke 50000 sk plus 10000 sk. Zaplatila som niekolko splatok a poistila som si to, ze keby pridem o pracu, tak rok mi daju na to, aby som si nieco nasla. Lenze som to neriesila a k dnesnemu dnu mi prislo vela listov, ze to cele prebera dalsia a dalsia spolocnost. K dnesnemu dnu mi davaju zaplatit 3 polozky asi dokopy 15000 eur a nechapem preco. Prva 6500 eur, druha 6700 eur a tretia 2700 eur nechapem za co.

Odpoveď: Neplatenie bezúčelového úveru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.11.2016)

Dobrý deň. Pokiaľ ste úver neuhradili riadne a včas, je možné, že z dôvodu omeškania sa úver navýšil o rôzne sankcie (napr. zmluvné pokuty a pod). Sumu, ktorú Vám dávajú na úhradu, môže tvoriť neuhradená istina, úroky z omeškania, príp. zmluvné pokuty a pod. Na druhej strane nemožno vylúčiť ani to, že sumy, ktoré od Vás žiadajú nie v celom rozsahu oprávnené. Rovnako nemožno vylúčiť ani to, že by Váš dlh mohol byť už medzičasom premlčaný (vzhľadom na to, že dlh vznikol ešte v roku 2008). Pre náležité posúdenie celej veci by však bolo potrebné mať k dispozícii kompletnú dokumentáciu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Neplatenie bezúčelového úveru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplatenie bezúčelového úveru (Vymáhanie pohľadávok)

V roku 2011 mi brat dobrovolne ručil pri uvere, teraz je ženaty a jeho manželka si nežela, aby bol ručitel. Pohladavku si platim na čas , nieje na nej žiadny dlh. Začala ma nutit, aby som to zmenila a ja neviem ako sa mam k tomu postavit. Uver trva do roku 2020. Može ma prinutit, aby som musela zrusit jeho ručenie? Za odpoved vam dakujem.

Odpoveď: Neplatenie bezúčelového úveru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.11.2016)

Dobrý deň,

nikto Vás nemôže nútiť k tomu, aby ste konali to, čo Vám zákon neukladá. Ak si svoju povinnosť riadne plníte, potom je vysoký predpoklad, že Váš dlh a teda aj samotné ručenie Vášho brata zanikne splnením dlhu, teda tým že dlh riadne a včas uhradíte. Ak by aj bol Váš brat ako ručiteľ vyzvaný, aby splnil dlh miesto Vás, mohol by od Vás túto sumu požadovať späť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie bezúčelového úveru (Vymáhanie pohľadávok)

Prosím Vás chcem si zobrať úver 3000 eur na zmenku. Aký majetok musím vlastniť aby mi mohol byť poskytnutý? Platí sa za poskytnutie úveru na zmenku poplatok? Ďakujem za odpoveď. Pozdravujem

Odpoveď: Neplatenie bezúčelového úveru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.06.2016)

Dobrý deň, zodpovedanie Vašich otázok nemá právny základ. Odpovede na Vaše otázky sa totiž nenachádzajú v žiadnom zákone. Žiadny zákon neupravuje to, aký majetok musí mať záujemca o poskytnutie úveru a tiež sa neupravuje minimálna výška alebo vôbec prípustnosť žiadať poplatok za poskytnutie úveru. Tieto Vaše otázky je potrebné smerovať skôr na poskytovateľov úverov, t.j. na banky alebo nebankovky, ktoré takýmto spôsobom poskytujú úver. Každá banka a nebankovka majú nastavené osobitné podmienky pre poskytnutie úveru a tiež osobitné požiadavky na majetkové pomery toho, kto o úver žiada.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie bezúčelového úveru (Vymáhanie pohľadávok)

Obdržala som výzvu na vyhlásenie o majetku v exekucii, ktora sa vztahuje k úveru uzatvorenú dna 2.10.2009 na sumu 2200 eur. Z toho uhradenych je 1402,90 eur. Exekútor žiada zaplatenie istiny vo výške 2205,45 eur s príslušenstvom. Po preštudovaní úverovej zmluvy som zistila, že tam nie je uvedený presný dátum poslednej splátky, čo je v rozpore so zákonom o spotrebiteľských úveroch a tým sa stáva zmluva bezúročná. Môžem podať návrh na súd o preskúmanie úverovej zmluvy, prípadne vyhlásit jej neplatnost? A čo premlčacia doba? Musím zaslať do 7 dní od doručenia výzvy vyhlásenie o majetku, ak nevlastním nič? Prosím o vašu právnu pomoc s vypracovaním návrhov na súd. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neplatenie bezúčelového úveru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.03.2016)

Dobrý deň, povinnosť splatenia úveru je v súčasnosti vymáhaná v exekučnom konaní. To znamená, že už prebehlo súdne konanie, v ktorom ste mohli uplatniť Vami uvádzané námietky, vrátane premlčania práva veriteľa. Súdne rozhodnutie je tak právoplatné a vykonateľné. Podľa § 54 ods. 2 Exekučného poriadku, exekútor môže predvolať povinného a vyzvať ho na splnenie povinnosti, ktorú mu ukladá rozhodnutie, a na vyhlásenie o svojom majetku. Povinný (Vy) musí odpovedať exekútorovi do jedného týždňa od doručenia výzvy. Ak túto povinnosť nesplníte alebo ak v odpovedi uvediete úmyselne nepravdivé alebo neúplné údaje, môže Vám súd na návrh exekútora uložiť poriadkovú pokutu. Uvedenú odpoveď teda musíte zaslať aj v prípade, že ste nemajetná.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Neplatenie bezúčelového úveru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplatenie bezúčelového úveru (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, Mal by som otazku, mam uver v slovenskej sporitelni, ale uz azi tri roky to neplatim a oni ma dali to nejakym vymahacom a oni chceli, aby som splacal aspon 120 eur na mesiac, ale ked nemam na to financne prostriedky, tak by som platil tu pozicku napr. vo vyske 30eur. cize som ochotny im to splacat, mozu oni mi urobiť nieco,  bo nedal by som im taku splatku, ktoru oni chcu? Alebo mozu oni siahnut na moju vyplatu, ak robim v Cesku? dakujem

Odpoveď: Neplatenie bezúčelového úveru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.09.2015)

Dobrý deň, ak budete splácať aspoň 30 eur, tak im vždy do poznámky napíšte, že ide o splátku istiny. Stačí takto: "splátka istiny". Nestane sa potom, že budete donekonečna platiť a dlh sa bude stále zvyšovať. 
Na Vašu výplatu v Česku môžu siahnuť iba ak majú rozhodnutie súdu o  tom, že ste povinný zaplatiť dlh.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Neplatenie bezúčelového úveru" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku