Predkupné právo a prevod podielu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 13. 12. 2019

Otázka: Predkupné právo a prevod podielu

Jedná sa o predkupné právo časti pozemku, ktoré by som chcel využiť a kúpiť ten pozemok. Vo výzve sa píše, aby som im do 30 dní poslal písomne uplatnenie práva a zaplatil. Tomu som zatiaľ rozumel, ale potom je doplnená táto veta: "Pri výkone predkupného práva ste povinný postupovať v zmysle Občianskeho zákonníka." Čo tým myslia?

Odpoveď: Predkupné právo a prevod podielu

Dobrý deň. Ako spoluvlastník máte zákonné predkupné právo ak chce iný spoluvlastník svoj podiel predať. Ak by sa toto predkupné právo nerešpektovalo, tak by bol prevod na tretiu osobu relatívne neplatný, a teda po dobu troch rokov napadnuteľný.

Ak Váš spoluvlastník ponúkol podiel na predaj, postupoval správne. Nesprávne však uviedol lehotu 30 dní, pretože táto lehota je zo zákona pri nehnuteľnostiach 60 dní. Pre úplnosť ešte dodávam, že ponuku a rovnako aj akceptáciu je potrebné realizovať písomne.

Predkupné právo je upravené v §140 v spojení s § 602 a nasl. Občianskeho zákonníka. Tieto ustanovenia sú teda vo Vašom prípade rozhodujúce. Osobne si myslím, že Vami citovaná veta má sledovať za cieľ to, aby ste akceptáciu ponuky realizovali písomne. Plus je potrebné v spomenutej lehote vyplatiť cenu za prevod podielu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk