Vymáhanie dlhu po ôsmich rokoch


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trenčiansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vymáhanie dlhu po ôsmich rokoch

Vymáhajú odomna dlh po ôsmich rokoch môžem sa odvolať na premcaciu dobu ako mam postupovať dakujem

Odpoveď: Vymáhanie dlhu po ôsmich rokoch

Dobrý deň, pokiaľ ide o vašu otázku ohľadom vymáhania dlhu po ôsmich rokoch k tomu uvádzame:   Občiansky zákonník pozná niekoľko premlčacích lehôt (2,3,10 ročnú lehotu). Z Vašej otázky nie je zrejmé o aký dlh ide, preto nie je možné úplne presne zodpovedať Vašu otázku, či je dlh premlčaný. 

Pokiaľ by sa uplatnila dvoj alebo troj-ročná lehota, v tom prípade by bol samozrejme dlh premlčaný. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vymáhanie dlhu po ôsmich rokoch (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer, chcem sa spýtať som starobná dôchodkyňa a môj príjem je 197 €, mám dlh, ktorý je okolo 3000 €. Vyhrážajú sa mi zo súdom pritom som povedala im, že budem platiť po 30 e. Niekedy my to nevyjde lebo platím v charite 46 €. Poraďte mi prosím ako mám postupovať. Ďakujem.

Dlh vznikol ešte v roku 2006 nie je žiadna listina ja nemám žiadne papiere.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu po ôsmich rokoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.11.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 100 Obč. zákonníka platí :

" Právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe v tomto zákone ustanovenej (§ 101 až 110). Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať."

§ 101 : Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

§ 103 : Ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých splátok odo dňa ich zročnosti. Ak sa pre nesplnenie niektorej zo splátok stane zročným celý dlh (§ 565), začne plynúť premlčacia doba odo dňa zročnosti nesplnenej splátky.

§ 455 : Za bezdôvodné obohatenie sa nepovažuje, ak bolo prijaté plnenie premlčaného dlhu alebo dlhu neplatného len pre nedostatok formy.

§ 558 Uznanie dlhu Ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní."

 

Toľko uvádzame stručne z Občianskeho zákonníka.

V otázke uvádzate, že dlh vznikol v roku 2006 a že o uvedenom nie je žiadna listina. 
Dovoľujeme si uviesť, že dlh na základe nejakej skutočnosti musel vzniknúť /pôžička, nájomné a podobne/.

Ďalej uvádzate, že sa Vám veriteľ /ten, komu dlhujete/ vyhráža súdom a že ste im povedali, že budete platiť po 30 €. Zrejme ste už nejakú sumu aj uhradili a veriteľ túto čiastkovú úhradu môže považovať za uznanie zostatku dlhu.

Ako uvádzame vyššie, všeob. premlčacia doba je 3 roky. 

Nevieme na základe akej skutočnosti dlh vznikol, ale v prípade podania žaloby veriteľom by ste vzniesli námietku premlčania a súd by návrh zamietol.

Bez konzultácie s advokátom odporúčame nič neplatiť ani splátky a nepodpisovať žiadne uznanie dlhu alebo nejaké dodatočné doklady o uvedenom dlhu 3000 €. 

Od osoby, ktorá sa Vám vyhráža súdom, požiadajte, aby svoje požiadavky voči Vám napísala doporučeným listom.

Odporúčame krátku konzultáciu s advokátom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymáhanie dlhu po ôsmich rokoch (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý, deň, po 9 rokoch mi prišla pohľadávka po zosnulom bratovi, v dedičskom konaní boli pohľadávky uhradené. Teraz prišiel list ani nie do vlastných rúk, kde sa uvádza, že mám uhradiť pohľadávku voči Vúb banke, aj s číslom účtu a sumou, táto pohľadávka nebola v dedičskom konaní uvedená a doteraz neprišla ani žiadna výzva na zaplatenie, mám pocit, že ide o podvod. Je tam podpísaná Judr..., taký list bez dátumov narodenia a rodných čísiel môže vytlačiť každý. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu po ôsmich rokoch

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.11.2017)

Dobrý deň, buďte opatrná, pretože nie je výlučené, že pôjde o podvod. 

Tiež po 9 rokoch môže byť dlh premlčaný. Pošlite nám ten list do mailu, pozrieme sa na to.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku