Máte
otázku?

Pozbavenie spôsobilosti a kóma


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trenčín

Otázka: Pozbavenie spôsobilosti a kóma

Dobrý deň, mám 32-ročného brata, ktorý je v bdelej kóme. Potrebujeme riešiť rôzne veci. Je možné, aby som bola ustanovená za jeho opatrovňičku kvôli právnym záležitostiam? Na koho sa mám obrátiť? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Pozbavenie spôsobilosti a kóma

Dobrý den, vo Vašom prípade je potrebné podať návrh na súd, ktorým budete žiadať o pozbavenie spôsobilosti na právne úkony a ustanovenie opatrovníka na všetky právne úkony. Pokiaľ je Váš brat v kóme, súd mu ustanoví opatrovníka. V návrhu na pozbavenie spôsobilosti navrhnete aj ustanoviť konkrétneho opatrovíka (prípadne aj seba).

Trápi vás "Pozbavenie spôsobilosti a kóma" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Pozbavenie spôsobilosti a kóma (Rodinné právo)

Dobrý deň! Od minulého roka je na Slovensku zakázané pozbavovať ľudí svojprávnosti. Ale je možné, že osoba bude na Slovensku považovaná za nesvojprávnu len na základe toho, že bola v minulosti pozbavená svojprávnosti v Rusku? Ďakujem!

Odpoveď: Pozbavenie spôsobilosti a kóma

(odpoveď odoslaná: 07.05.2017)

Dobrý deň, na Slovensku nebolo zakázané pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, bolo len upravené, že je možné pozbavenie spôsobilosti súdom určiť len konkrétne - teda vymedzuje sa v rozsudku rozsah obmedzenia.

Ak bolo rozhodnuté o pozbaveni spôsobilosti v Rusku, platí to aj na našom území.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Pozbavenie spôsobilosti a kóma (Rodinné právo)

Ale u danej osoby neexistuje žiadny záznam o zbavení svojprávnosti na povolení pobytu na Slovensku. Takže, je možné podať žiadosť o zbavenie svojprávnosti na súd a bude potom táto osoba aj na Slovensku nesvojprávnou? Dotyčný je občanom Ruska. Ďakujem.

Odpoveď: Pozbavenie spôsobilosti a kóma

(odpoveď odoslaná: 07.05.2017)

Dobrý deň, to znamená, že ani nebolo ohlasované, že je nesvojprávny. Dajte to zapísať do povolenia na pobyt na základe rozhodnutia ruského súdu. Mal by to urobiť ustanovený opatrovník.

Na Slovensku nemusíte opätovne podávať návrh na zbavenie svojprávnosti ku konkrétnym úkonom.


Podotázka: Pozbavenie spôsobilosti a kóma (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám podobný problém. Moja mama žije sama a celý svoj dôchodok míňa na alkohol. Vďaka tomu vznikajú nedoplatky na nájme, elektrike, plyne a telefóne. Tento stav trvá už 3 roky. Vždy všetko upravím, ale cítim sa z toho veľmi vyčerpaná. Mama vlastní byt a obávam sa, aby oň neprišla a neostala na ulici vďaka nedoplatkom, alebo kvôli ľuďom, s ktorými sa stretáva a ktorí vedia o jej závislosti a demencii. Potrebujem vedieť, ako by som ju mohla zbaviť spôsobilosti na právne úkony. Už chodila aj k psychiatrovi, ktorý jej navrhoval liečbu, podobne ako ja, no odmietla a prestala chodievať na návštevy. Ďakujem za vašu odpoveď.

Odpoveď: Pozbavenie spôsobilosti a kóma

(odpoveď odoslaná: 06.08.2016)

Dobrý deň,

od 01.07.2016 už nie je možné osobu úplne pozbaviť spôsobilosti na právne úkony. Občiansky zákonník síce obsahuje ustanovenie o pozbavení spôsobilosti v plnom rozsahu, no toto ustanovenie je už obsolentné, nakoľko nemá oporu v nových procesných pravidlách. Podľa Civilného mimosporového poriadku je možné osobe len obmedziť spôsobilosť na právne úkony, no nie úplne ju pozbaviť. Uvedené vychádza z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, podľa ktorého je pozbavenie osoby spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu protiprávnym konaní v rozpore s ľudskými právami.

Je však stále možné podať návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, pričom súd v rozhodnutí presne vymedzí, aké úkony osoba nebude môcť robiť.


Trápi vás "Pozbavenie spôsobilosti a kóma" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pozbavenie spôsobilosti a kóma (Rodinné právo)

Dobrý deň, som slovenský rodák žijúci v Čechách. Moja mama, vyštudovaná inžinierka, žije v Bardejove. Úplne sa jej zmenila osobnosť. Od lekára dostala správu o začínajúcej demencii. Je veľmi nezodpovedná v oblasti financií - berie si pôžičky, ktoré nemá šancu splácať, neplatí nájomné v byte, v ktorom žije sama, a požičiava peniaze hocikomu na ulici a podobne. Moja sestra sa o ňu stará, ale už to nezvláda. Chcel by som sa opýtať, aký je postup v takomto prípade, aby sme ju mohli zbaviť právnej zodpovednosti? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pozbavenie spôsobilosti a kóma

(odpoveď odoslaná: 05.02.2016)

Dobrý deň, 

podľa § 10 ods.1 Občianskeho zákonníka Ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, nie je vôbec schopný robiť právne úkony, súd ho pozbaví spôsobilosti na právne úkony. Návrh na začatie konania o pozbavneí spôsobilosti na právne úkony môže podať zdravotnícke zariadenie, štátny orgán alebo iná osoba. Ak návrh nepredloží zdravotnícke zariadenie alebo štátny orgán môžete naávrh na súd podať aj Vy, bude nutné súdu predložiť aj lekársku správu o závažnosti ochorenia Vašej matky. Návrh (pokiaľ ho už nepodalo zdravotnícke zariadneie) je potrebné podať na Okresný súd podľa bydliska Vašej matky. Je potrebné uviesť všetky skutočnosti, pre ktoré navrhujete pozbavenie. Dovoľujem si Vám však dať do pozornosti skutočnosť, že od 01.07.2016 nadobudne účinnosť nový Civilný mimosporový poriadok, podľa ktorého už nebude možné osobu pozbaviť spôsobilosti na právne úkony, len podať návrh na obmedzenie.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Pozbavenie spôsobilosti a kóma" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.