POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Koho súd ustanoví za opatrovníka?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Koho súd ustanoví za opatrovníka?

Chcel by som sa opýtať, kto by mal väčšiu šancu uspieť v opatrovníckom konaní - matka alebo manželka, v prípade, že by situácia dospela až k súdnemu riešeniu? Muž je po nehode v kóme a momentálne je prepustený do domácej starostlivosti. Jeho matka a manželka si nevedia poradiť v názore na to, ako by mal vyzerať jeho ošetrovanie. Ich názory sú dokonca protichodné a každá by ho chcela mať na starosti u seba doma.

Odpoveď: Koho súd ustanoví za opatrovníka?

Dobrý deň, podľa § 27 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka, zákonným zástupcom fyzickej osoby, ktorého súd rozhodnutím pozbavil spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony súd rozhodnutím obmedzil, je súdom ustanovený opatrovník. Ak sa za opatrovníka nemôže ustanoviť príbuzný fyzickej osoby ani iná osoba, ktorá spĺňa podmienky pre ustanovenie za opatrovníka, ustanoví súd za opatrovníka orgán miestnej správy, prípadne jeho zariadenie, ak je oprávnené vystupovať svojím menom. Z uvedeného vyplýva, že opatrovníkom fyzickej osoby, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony, má byť predovšetkým príbuzný a to ten, u ktorého sú väčšie predpoklady chrániť záujmy zastúpeného. Spravidla by opatrovníkom mal byť manžel tejto osoby, nakoľko tieto predpoklady obsah manželských práv a povinnosti upravený v zákone o rodine, predpokladá. 

Trápi vás "Koho súd ustanoví za opatrovníka?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Koho súd ustanoví za opatrovníka? (Občianske právo)

Dobrý deň, som opatrovateľ mojej mamy. Predtým to bol môj brat a zistila som, že jej nadobudol dlhy na nájomnom. Kto má teraz tieto dlhy zaplatiť?

Odpoveď: Koho súd ustanoví za opatrovníka?

(odpoveď odoslaná: 02.11.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že mama mohla a môže disponovať len určitou sumou a že disponentom na bankovom účte bol váš brat ako opatrovník osoby obmedzenej v spôsobilosti na právne úkony.
Ak na tento účet chodil aj prípadný dôchodok matky, resp. brat dôchodok preberal osobne na pošte, prípadne prostredníctvom poštového doručovateľa, potom mal nájom a úhrady spojené s bývaním uhradiť.

Ak tak neurobil, je teraz zrejmé, že na nájomnom je dlh, ktorý sa prejaví aj vo vyúčtovaní za byt za rok 2023 a tento bude nevyhnutné uhradiť, aby nedošlo k tomu, že správca bytového domu podá návrh na súd resp. navrhne vykonanie dobrovoľnej dražby bytu.

Odporúčam postup ten, aby ste dlžnú sumu na nájomnom uhradili a následne dlžnú sumu vymáhali od vášho brata.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Koho súd ustanoví za opatrovníka? (Občianske právo)

Je možné, aby súd ustanovil opatrovníka pre neplnoletého k súdnemu pojednávaniu? Ide o vymáhanie dlhov.

Odpoveď: Koho súd ustanoví za opatrovníka?

(odpoveď odoslaná: 20.09.2016)

Dobrý deň. Podľa procesných predpisov by mal mať procesný opatrovník spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Pritom plná spôsobilosť na právne úkony sa v zásade nadobúda dovŕšením plnoletosti. Súd by preto nemal ustanoviť za opatrovníka neplnoletú osobu.


Podotázka: Koho súd ustanoví za opatrovníka? (Občianske právo)

Dobrý deň. S manželom plánujeme kúpiť byt a chceli by sme si na tento účel vziať hypotéku na rodičovský dom, na ktorom je ustanovené vecné bremeno dožitia starých rodičov. Jeden z nich je pozbavený spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, pritom jeho opatrovníčkou bola určená jeho manželka, ktorá súhlasí so zrušením vecného bremena. Moja otázka znie: Stačí, keď zmluvu o zrušení vecného bremena podpíše len opatrovníčka, ktorá má povolenie rozhodovať v bežných veciach, alebo je potrebné získať aj súhlas súdu?

Odpoveď: Koho súd ustanoví za opatrovníka?

(odpoveď odoslaná: 06.09.2016)

Dobrý deň,

podľa konštatnej rozhodovacej činnosti slovenských súdov nie je uzavretie zmluvy o zrušení vecného bremena opatrovníkom osoby, v prospech ktorej bolo vecné bremeno zriadené bežnou vecou a preto sa na platnosť takejto zmluvy vyžaduje jej schválenie súdom.


Trápi vás "Koho súd ustanoví za opatrovníka?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Koho súd ustanoví za opatrovníka? (Občianske právo)

Môže tá istá osoba (dcéra) byť opatrovníkom svojej sestry a svojho otca? Všetci traja sú pokrvní príbuzní a občania SR.

Odpoveď: Koho súd ustanoví za opatrovníka?

(odpoveď odoslaná: 31.08.2015)

Dobrý deň, súd ustanoví opatrovníka inej plnoletej osobe podľa Občianskeho zákonníka v prípade, ak súd obmedzil osobe spôsobilosť na právne úkony. Maloletému dieťaťu súd ustanoví opatrovníka podľa zákona o rodine v prípade, ak rodičia sú pozbavení spôsobilosti na právne úkony, sú obmedzené rodičovské práva atď. Zákon nevylučuje možnosť, aby jedna osoba bola opatrovníkom pre viacero osôb a pri ustanovovaní osoby za opatrovníka vyberá z príbuzných a známych osôb a osôb, ktoré sa o osoby osobne starajú. Ak sestru ustanoví súd za opatrovníčku svojmu otcovi, nevylučuje to možnosť ustanoviť ju za opatrovníčku aj svojej sestre.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Koho súd ustanoví za opatrovníka?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.