Máte
otázku?

Koho súd ustanoví za opatrovníka?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Koho súd ustanoví za opatrovníka?

Chcem sa opýtať, kto by mal väčšiu šancu uspieť v opatrovníkom konani, matka alebo manželka, ak by došlo k súdnemu riešeniu situácie? Muž je v kóme po nehode, nateraz prepustený do domácej starostlivosti. Jeho matka a manželka majú rozdielny názor na to, ako by mala vyzerať starostlivosť o neho, dokonca až protichodný a každá si ho chce vziať k sebe domov do opatery.

Odpoveď: Koho súd ustanoví za opatrovníka?

Dobrý deň, podľa § 27 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka, zákonným zástupcom fyzickej osoby, ktorého súd rozhodnutím pozbavil spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony súd rozhodnutím obmedzil, je súdom ustanovený opatrovník. Ak sa za opatrovníka nemôže ustanoviť príbuzný fyzickej osoby ani iná osoba, ktorá spĺňa podmienky pre ustanovenie za opatrovníka, ustanoví súd za opatrovníka orgán miestnej správy, prípadne jeho zariadenie, ak je oprávnené vystupovať svojím menom. Z uvedeného vyplýva, že opatrovníkom fyzickej osoby, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony, má byť predovšetkým príbuzný a to ten, u ktorého sú väčšie predpoklady chrániť záujmy zastúpeného. Spravidla by opatrovníkom mal byť manžel tejto osoby, nakoľko tieto predpoklady obsah manželských práv a povinnosti upravený v zákone o rodine, predpokladá. 

Trápi vás "Koho súd ustanoví za opatrovníka?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Koho súd ustanoví za opatrovníka? (Občianske právo)

Je možné, aby súd ustanovil neplnoletého opatrovníka k súdnemu pojednávaniu? Ide o vymáhanie dlhov.

Odpoveď: Koho súd ustanoví za opatrovníka?

(odpoveď odoslaná: 20.09.2016)

Dobrý deň. Podľa procesných predpisov by mal mať procesný opatrovník spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Pritom plná spôsobilosť na právne úkony sa v zásade nadobúda dovŕšením plnoletosti. Súd by preto nemal ustanoviť za opatrovníka neplnoletú osobu.


Podotázka: Koho súd ustanoví za opatrovníka? (Občianske právo)

Dobrý deň. S manželom kupujeme byt a chceli by sme si vziať hypotéku na rodičovský dom, na ktorý je dané vecné bremeno dožitia starých rodičov. Jeden z nich je pozbavený spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a ako jeho opatrovníčka bola určená jeho manželka, ktorá so zrušením vecného bremena súhlasí. Chcem sa spýtať či pri podpisovaní zmluvy o zrušení vecného bremena stačí, keď to podpíše opatrovníčka, ktorá má povolenie na rozhodnutie v bežných veciach, alebo je potrebný súhlas súdu?

Odpoveď: Koho súd ustanoví za opatrovníka?

(odpoveď odoslaná: 06.09.2016)

Dobrý deň,

podľa konštatnej rozhodovacej činnosti slovenských súdov nie je uzavretie zmluvy o zrušení vecného bremena opatrovníkom osoby, v prospech ktorej bolo vecné bremeno zriadené bežnou vecou a preto sa na platnosť takejto zmluvy vyžaduje jej schválenie súdom.


Podotázka: Koho súd ustanoví za opatrovníka? (Občianske právo)

Môže byť tá istá osoba (dcéra) opatrovníkom svojej sestry a svojho otca? Všetci traja sú pokrvní príbuzní a občanmi SR.

Odpoveď: Koho súd ustanoví za opatrovníka?

(odpoveď odoslaná: 31.08.2015)

Dobrý deň, súd ustanoví opatrovníka inej plnoletej osobe podľa Občianskeho zákonníka v prípade, ak súd obmedzil osobe spôsobilosť na právne úkony. Maloletému dieťaťu súd ustanoví opatrovníka podľa zákona o rodine v prípade, ak rodičia sú pozbavení spôsobilosti na právne úkony, sú obmedzené rodičovské práva atď. Zákon nevylučuje možnosť, aby jedna osoba bola opatrovníkom pre viacero osôb a pri ustanovovaní osoby za opatrovníka vyberá z príbuzných a známych osôb a osôb, ktoré sa o osoby osobne starajú. Ak sestru ustanoví súd za opatrovníčku svojmu otcovi, nevylučuje to možnosť ustanoviť ju za opatrovníčku aj svojej sestre.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Koho súd ustanoví za opatrovníka?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku