Máte
otázku?

Potrebujem poradiť ohľadom výživného


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilina

Otázka: Potrebujem poradiť ohľadom výživného

Dobrý deň, potrebujem poradiť ohľadom zvýšenia výživného zo strany bývalej partnerky môjho manžela, s ktorou má šesťročnú dcéru. Momentálne majú súdom stanovenú dohodu vo výške 100 eur mesačne. Matka dieťaťa sa práve rozvádza a momentálne už žije u druhého partnera, ktorý ju živí. Požaduje zvýšenie výživného, s úmyslom použiť tieto prostriedky na splatenie svojich dlhov - presne toto povedala môjmu manželovi po telefóne. Vieme, že peniaze, ktoré jej dávame na dcéru, nepoužíva na jej potreby, ale na vlastné účty. Tri roky poriadne nepracuje, v roku 2015 dokonca nebola vôbec zamestnaná, len dva mesiace pracovala v krčme načierno. V podstate sa necháva hýčkať od iných mužov a keď sa s niektorým rozejde, nájde si iného, aby mala kam ísť bývať. Hnevá nás to a nevieme, ako sa máme brániť. Vidíme, aká je situácia: ja a môj manžel pracujeme poctivo, aby sme dokázali udržať domácnosť. Tiež by sme si chceli založiť rodinu, no ona stále požaduje viac peňazí a pritom vôbec sa nesnaží nájsť si prácu a tiež si niečo zarobiť. Vieme, že dieťa sa má podieľať na životnej úrovni oboch rodičov, ale čo robiť v našom prípade, keď mama nie je ochotná svojmu dieťaťu zabezpečiť žiadnu životnú úroveň a stále sa len presúva od muža k mužovi, pokým sú ochotní ju živiť. Akým spôsobom sa môže môj manžel brániť na súde proti zvýšeniu výživného? A ešte jedna otázka. Je možné na súde použiť nahrávku, na ktorej jej môj manžel povedal, že peniaze potrebuje na splatenie svojich dlhov? Je to protizákonné, ak nevie, že sme ju nahrávali? Ďakujem.

Odpoveď: Potrebujem poradiť ohľadom výživného

Dobrý deň, v zmysle zákona o rodine sa pri určovaní výšky výživného vychádza z odôvodnených potrieb maloletého dieťaťa a zo schopností, možností a majetkových pomerov povinného. Vo Vašom prípade Vám v súdnom konaní o zvýšenie výživného odporúčam poukazovať na to, že matka dieťaťa je, dá sa povedať, dobrovoľne nezamestnaná. Neprejavuje žiadnu snahu nájsť si prácu a tým zabezpečiť dostatočný príjem nielen pre seba, ale aj pre maloleté dieťa. Obaja rodičia majú totiž povinnosť prispievať na výživu svojho dieťaťa podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Rovnako je vhodné poukázať aj na fakt, že máte od nej informácie, že výživné, ktoré sa posiela dieťaťu používa na splácanie svojich dlžôb. V tomto smere však nemôžete použiť nahrávku rozhovoru, nakoľko ste ju nahrali bez jej súhlasu a tým pádom je to protizákonné. Túto skutočnosť však môžete preukázať výpoveďou ako svedkyňa i Vy a rovnako počas výsluchu aj Váš manžel. Rovnako by som v súdnom konaní poukázal na časté striedanie partnerov a tým pádom i výchovného prostredia maloletého dieťaťa. Je však dôležité dodať, že súd vo veciach starostlivosti o maloleté deti vždy prihliada na ich záujem. Tzn. že ak bude v záujme dieťaťa zvýšiť výživné, výživné súd s veľkou pravdepodobnosťou zvýši.

Trápi vás "Potrebujem poradiť ohľadom výživného" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Potrebujem poradiť ohľadom výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, rád by som sa poradil v oblasti výživného pre maloleté dieťa. S partnerkou nie sme zosobášení a momentálne žijeme v jednej domácnosti, ale otec dieťaťa trávi veľa času v zahraničí kvôli práci. Chcel by som s ním uzavrieť dohodu o výške výživného. Ako mám postupovať? Je dostatočné spísať dohodu, ktorú obaja podpíšeme a následne ju notársky overiť, alebo je nutné predložiť ju na súd? Ďalej by som sa chcel dozvedieť, ako si mám vypočítať sumu výživného. Zaujíma ma taktiež, aké sú podmienky pri výcestoch dieťaťa do zahraničia. Keďže dieťa má priezvisko otca, chcel by som vedieť, či je potrebné mať notársky overenú dohodu o jeho súhlase s dočasným vycestovaním dieťaťa do zahraničia, napríklad na dovolenku. Vopred ďakujem za vašu odpoveď.

Odpoveď: Potrebujem poradiť ohľadom výživného

(odpoveď odoslaná: 06.12.2023)

Dobrý deň,
ak sa viete dohodnúť o výkone rodičovských práv povinností, tak takáto dohoda v podstate nemusí mať ani písomnú podobu a nie je potrebné ju ani notársky overiť. Čo sa týka dočasného vycestovania do zahraničia, tu väčšinou postačuje iba druhého rodiča informovať. Treba však poznamenať, že niektoré štáty vyžadujú súhlas oboch rodičov, to si je však potrebné overiť podľa konkrétneho štátu. 

Ohľadom výšky výživného. Tu sa v zásade tiež môžete dohodnúť akokoľvek, avšak pri výpočte výživného sa zohľadňujú najmä príjmy a výdavky rodičov ako aj výdavky na dieťa. V prípade, ak má v osobnej starostlivosti dieťa iba jeden z rodičov, tak výživné je súdom určené približne vo výške 15-25% z príjmu povinného rodiča. V prípade, že by bolo dieťa v striedavej starostlivosti, tak by sa výživné určovalo iba vtedy, ak by existovali veľké rozdiely medzi príjmami rodičov, a to na dorovnanie životnej úrovne. 

V prípade, ak by ste sa dohodnúť nedokázali, tak je potrebné podať návrh na súd. Určite vhodné si dohodnúť konzultáciu s advokátom, ktorý Vás prevedie celým procesom. Vyvarujete sa tak množstvu chýb v procese.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Potrebujem poradiť ohľadom výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Rozvádzame sa s manželkou a dohodli sme sa na vyživovacom príspevku pre nášho syna vo výške 200 eur. Od apríla pravidelne posielam túto sumu. V piatok 10. novembra 2023 mi dorazili papiere zo súdu, kde moja manželka ako navrhovateľka požaduje vyživné 350 eur. Po telefónnom rozhovore mi navrhla zníženie sumy na 270 eur. Chcel by som vedieť, či je potrebné tento nesúhlas so zvýšením vyživného formálne zachytiť u právnika, alebo postačí, ak sa na súde obaja zhodneme na sume 270 eur a tým bude celá záležitosť vyriešená. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Potrebujem poradiť ohľadom výživného

(odpoveď odoslaná: 18.11.2023)

Dobrý deň,
ak ste sa na sume výživného s manželkou zhodli, tak bude postačovať, ak priamo na pojednávaní budete obaja súhlasiť so sumou 270 eur. Ak sa viete dohodnúť aj ohľadom ostatných záležitostí ohľadom dieťaťa, tak môžete vypracovať písomnú dohodu o úprave práv a povinností k dieťaťu aj so spomínaným výživným, ktorú obaja podpíšete a dáte ju súdu na schválenie. Súd dohodu schváli, ak bude v najlepšom záujme dieťaťa.


Podotázka: Potrebujem poradiť ohľadom výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Otec mojich troch detí poberá prídavky. Nežijeme spolu, ale dohodli sme sa, že mi bude posielať 180 €, ktoré patria deťom, a navyše ešte 50 € na každé dieťa. Teraz to odmieta a tvrdí, že mi pošle len peniaze na deti, ale rodinné prídavky nie. Nepreberali sme to súdom a deti žijú so mnou. Ako to, prosím Vás, je? Je povinný mi posielať rodinné prídavky a ešte navyše peniaze na deti? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Potrebujem poradiť ohľadom výživného

(odpoveď odoslaná: 17.08.2023)

Dobrý deň, vysvetlím. 

Otec mal. detí je povinný prispievať na ich výživu formou výživného za predpokladu, že sa o deti osobne nestará. Minimálna výška výživného je stanovená zákonom ako 30% sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa. V takejto výške si je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť na každé zo svojich mal. detí. Ak tak nerobí, potom sa dopúšťa trestného činu zanedbania povinnej výživy v zmysle ust. § 204 Trestného zákona. Súčasne ak poberá prídavky na deti on, je povinný ich odovzdať vám, nakoľko vy máte deti v osobnej starostlivosti a prídavky patria deťom. Sú štátom určené na zabezpečenie ich potrieb.

Preto, ak by sme to chceli vypočítať, otec je povinný vám zasielať sumu rodinných prídavkov, čo je suma 180,- EUR podľa toho čo uvádzate a súčasne minimálne 3 x sumu 36,86 EUR (čo je súčasná výška minimálneho výživného na jedno nezaopatrené neplnoleté dieťa), t.j. spolu sumu 290,58 EUR.

Pripomínam, že uvedená výška výživného je len minimálna. Reálna výška výživného sa počíta podľa majetkových pomerov povinného rodiča vo vzťahu k oprávneným výdavkom mal. dieťaťa. Pričom, čím je dieťa staršie, tým vyššie sú náklady spojené s jeho starostlivosťou a výživou. 


Trápi vás "Potrebujem poradiť ohľadom výživného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Potrebujem poradiť ohľadom výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám trvalý pobyt aj s maloletou dcérou v Rakúsku. Otec mojej maloleté dcéry pracuje vo Švajčiarsku, no trvalý pobyt má na Slovensku. Rada by som sa spýtala: - Môžem požiadať o zvýšenie výživného aj na Slovensku? S dcérou mám na Slovensku aj prechodný pobyt. Ďakujem za odpoveď. Katarína.

Odpoveď: Potrebujem poradiť ohľadom výživného

(odpoveď odoslaná: 18.03.2023)

Dobrý deň,
nie, nedá sa to riešiť na Slovensku, pretože maloletá žije v Rakúsku. Dôležitý je reálny pobyt. 


Podotázka: Potrebujem poradiť ohľadom výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, obdržal som predvolanie na súd ohľadom zvýšenia alimentov. Chcel by som sa opýtať, či sa môžem zastupovať sám, keďže nemám možnosť zaplatiť advokáta. Prípadne, potrebujem súdu niečo oznámiť alebo poslať nejaké písomné vyrozumenie? Ďakujem.

Odpoveď: Potrebujem poradiť ohľadom výživného

(odpoveď odoslaná: 23.02.2023)

Dobrý deň,
áno samozrejme, v danom konaní sa môžete zastupovať aj sám. V danom konaní postupujte podľa pokynov súdu, ak vás vyzve na vyjadrenie sa, tak sa vyjadrite. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Potrebujem poradiť ohľadom výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Priateľova exmanželka napísala priateľovi správu, v ktorej ho požiadala o to, či by nemohol prispieť na výživné o 30 eur viac, než má stanovené. Priateľ s tým súhlasí. Otázka teda znie: Stačí, ak zmení trvalý príkaz a zvýši sumu na účte alebo by to malo byť potvrdené písomne a overené u notára? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Potrebujem poradiť ohľadom výživného

(odpoveď odoslaná: 08.11.2022)

Dobrý deň, uvedené nie je potrebné, žiadny zákon to neustanovuje. Vyživovacia povinnosť je zákonná povinnosť každého rodiča. Pri stanovení výšky výživného sa vychádza na jednej strane z oprávnených potrieb povinného a na druhej z možností, schopností a majetkových pomerov povinného. V prípade, že by si ju rodič prestal plniť, mohol by sa dopustiť trestného činu zanedbania povinnej výživy. Zákon teda predpokladá dobrovoľné plnenie. Je na rodičoch, ak spolu nežijú, aby sa výške výživného na svoje mal. dieťa dohodli. Ak sa dohodnúť nevedia, môžu sa obrátiť na súd s návrhom, aby o tejto výške rozhodol súd. Rodičia si ohľadom výšky výživného môžu spísať aj písomnú dohodu, ale nemusia. Nie je to povinnosť. To, že rodič si výživné plní v konkrétnej výške vie preukázať výpisom zo svojho účtu. Preto stačí, ak váš priateľ zmení trvalý príkaz na vyššiu sumu. 


Trápi vás "Potrebujem poradiť ohľadom výživného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Potrebujem poradiť ohľadom výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku ohľadne výživného pre môjho syna. Minulý rok v decembri oslávil 18. narodeniny. Napriek tomu školu ukončil až teraz. Exmanžel naňho platí výživné. Je mi však nejasné, kedy má naposledy zaplatiť. Či ešte v júli alebo až v septembri? Synovi prišlo na nadstavbu, ale rozhodol sa nepokračovať ďalej. Momentálne sa zamestnal. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Potrebujem poradiť ohľadom výživného

(odpoveď odoslaná: 05.07.2021)

Dobrý deň,
vek pri vyživovacej povinnosti nie je dôležitý (ak má viac ako 18). Dôležité je to, či bude dennou formou pokračovať v štúdiu na strednej alebo vysokej škole. Ak nie, vyživovacia povinnosť zaniká. Podľa judikatúry zanikne k 01.09. nakoľko podľa školských predpisov je do 31.08. študentom. Ak bola jeho vyživovacia povinnosť určená súdom, musí na súd podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti.


Podotázka: Potrebujem poradiť ohľadom výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja dcéra má 19 rokov a v máji končí štúdium na strednej škole. Som rozvedená a jej otec na ňu platí výživné. Rada by som sa poradila, ako sa to bude riešiť ďalej. Dcéra plánuje navštevovať pomaturitné štúdium, ale vo forme externého štúdia. Má ešte nárok na výživné? Ak nie, do kedy má otec poskytovať výživné? Ďakujem.

Odpoveď: Potrebujem poradiť ohľadom výživného

(odpoveď odoslaná: 09.05.2021)

Dobrý deň,

platenie výživného je pre rodičov zákonnou povinnosťou, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné živiť sa samé. To, kedy je dieťa už schopné samo sa živiť, sa posudzuje z rôznych hľadísk, napríklad aj to či študuje denné štúdium alebo či študuje diaľkovo. Preto ak Vaša dcéra bude študovať externe a riadne pracovať, znamená to, že je už schopná sama sa živiť prácou, za ktorú dostáva pravidelný príjem. Preto výživné na dcéru Váš bývalý manžel už nebude musieť platiť. Nič mu však nebráni v tom, aby výživné dobrovoľne platil aj naďalej. 

S konaním o rozvode je obligatórne spojené i konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností. Ak súd o otázke výživného rozhodol, zrušenie výživného je potrebné zrušiť podaním návrhu na jeho zrušenie. Potom až do právoplatného skončenia konania je Váš bývalý manžel výživné povinný plniť.


Podotázka: Potrebujem poradiť ohľadom výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať: Ak platím výživné a dieťa vidím len raz za rok, môžem navrhnúť súdu zrušenie výživného?

Odpoveď: Potrebujem poradiť ohľadom výživného

(odpoveď odoslaná: 12.02.2019)

Dobrý deň, v tomto prípade nemôžete navrhnúť zrušenie výživného. Predpokladáme, že máte súdom stanovenú túto povinnosť a že naopak matka dieťaťa má povinnosť umožniť Vám styk s dieťaťom. Preto môžete podať žalobu na splnenie povinnosti matky, teda aby Vám umožnila styk s dieťaťom podľa rozhodnutia.

Výživné musíte platiť, aj keď sa s dieťaťom nestretávate. 


Trápi vás "Potrebujem poradiť ohľadom výživného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Potrebujem poradiť ohľadom výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Môj manžel posiela svojmu nemanželskému dieťaťu alimenty poštovou poukážkou. Momentálne však žijeme v zahraničí a on by preferoval posielanie na účet, ktorý ale nemá. Je možné posielať tieto platby z môjho účtu? Nebude potom problém, ak by v prípade potreby predloženia dokladu o platbe bolo na ňom uvedené moje meno? Za odpoveď vopred ďakujem. S pozdravom, N.

Odpoveď: Potrebujem poradiť ohľadom výživného

(odpoveď odoslaná: 18.07.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Zriadenie samostatného účtu Vášho manžela nie je problémom nikde, takto by ste sa vyhli prípadným nezhodám v budúcnosti kto platil výživné.

Možným riešením je vklad financií zo strany Vášho manžela na Váš účet, aby bol pre Vás preukázaný vkladateľ a následne výživné posielať na účet do zrejme do SR s tým, že v účele platby bude uvedené výživné za konkrétny mesiac a kto platí - teda meno Vášho manžela. Len poznamenávame, že pokiaľ by nebolo uvedené meno manžela v prevode peňazí, prijímateľ by to mohol považovať za dar z Vašej strany ako odosielateľa.

 

 

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Potrebujem poradiť ohľadom výživného" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.