Poplatok za právne služby za pokutu v zahraničí


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Žilinský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 19. 8. 2015

Otázka: Poplatok za právne služby za pokutu v zahraničí

Vošiel som na platenú cestu v Maďarsku a nemal som zaplatený poplatok za používanie platenej cesty. Pri tejto ceste som bol zaznamenaný kamerovým systémom, načo mi prišla z právnickej kancelárie SR výzva na zaplatenie pokuty v hodnote desať násobku poplatku dialničnej známky, plus poplatok za právne služby v sume 40,00 EUR. Pokutu som zaplatil bez otálania, avšak listom som sa ohradil voči poplatku advokátskej kancelárie. Táto však odo mňa tieto poplatky požaduje a zdôvodňuje to vyhláškou č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách trov advokátov v znení neskorších predpisov. Moja otázka: má AK právo odo mňa požadovať uvedený poplatok a som povinný im ho zaplatiť, alebo mám právo im ho nezaplatiť?

Odpoveď: Poplatok za právne služby za pokutu v zahraničí

Dobrý deň, ak ste dostali výzvu na zaplatenie poplatku za právne služby za pokutu v zahraničí zo slovenskej advokátskej kancelárie, vyžiadajte si splnomocnenie na zastupovanie, ak nebolo priložené.

Suma 40 eur nevyplýva zo žiadneho ustanovenia vyhlášky 655/2004 Z.z., preto nie je  zrejmé, ako dospela kancelária k tejto sume. Zrejme si ju určili sami. Pokiaľ s AK nemáte žiadnu zmluvu a ani nič podobné, nemusíte im uhrádzať trovy právneho zastupovania. To však nemusí platiť vo vzťahu k štátnemu orgánu z maďarskej republiky. To, či máte povinnosť zaplatiť náhradu trov zastupovania závisí od maďarských právnych predpisov, ktoré by sa vzťahovali na tento prípad. 

K tejto otázke musíte kontaktovať advokáta v Maďarsku, nakoľko my sa špecializujeme iba na slovenské právne predpisy.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Poplatok za právne služby za pokutu v zahraničí (Vymáhanie pohľadávok)

Zdravím potreboval by som poradiť prišla mi pokuta neviem však, či za prekročenú rýchlosť alebo za nekupenu diaľničnú známku, mám prevziať doporučený list alebo nie, a keď ho nepreberiem, či sa pokuta stornuje. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Poplatok za právne služby za pokutu v zahraničí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.09.2019)

Dobrý deň prajem

pokiaľ doporučený list nepreberiete, ak by v ňom aj bolo rozhodnutie o uložení pokuty, tým, že ho nepreberiete, sa pokuta nestornuje. V práve platia fikcie doručenia, takže aj keď si adresát zásielku neprevezme tá sa považuje aj tak za doručenú a môžu nastať zákonné následky, ktoré končia až vymáhaním pokuty. Záleží však o akú pokutu sa jedná. Odporúčam zvážiť prebratie zásielky a podľa jej obsahu sa poradiť s advokátom o postupe. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Poplatok za právne služby za pokutu v zahraničí (Vymáhanie pohľadávok)

Ďakujem za zodpovedanie otázok. Ste úžasní, ďakujem za ľudí, ktorým tak to pomáhate. Ľubo.

Odpoveď: Poplatok za právne služby za pokutu v zahraničí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.02.2019)

Dobrý deň, ďakujeme za Vaše slová pochvaly.

Máme radi svoju prácu a to, že pomáhame ľuďom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Poplatok za právne služby za pokutu v zahraničí (Vymáhanie pohľadávok)

Ďakujem veľmi pekne. Na úhradu mi ostáva ešte 10 dni podľa AK Petkov. Mám im teda napísať, že doplácam 6,08 e, žiadam o zápočet a tým pádom počítam vec za vyriešenú ? Vďaka za pomoc.

Odpoveď: Poplatok za právne služby za pokutu v zahraničí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.02.2019)

Dobrý deň, 
poznamenávame, že vo veci viacnásobného použitia diaľnice v Maďarsku bez diaľničnej známky, sme našli len sprostredkované informácie o tzv. maximalizácii pokút a podobne, preto sa k týmto informáciám nemôžeme vyjadriť, keďže by došlo k interpretácii textu maďarského zákona, ktorý nepoznáme. 
Pokiaľ ste sa rozhodli k úhrade zostatku pokuty, je treba napísať AK doporučený list, kde uvediete, že započítavate uhradenú odmenu 40 € dňa xy  na úhradu pokuty za použitie diaľnice bez platnej diaľničnej známky a zostatok uhradzujete vo výške  6,08 €; nezabudnite uviesť správny VS a KS pri úhrade zostatku pokuty podľa posledného listu, aby nedošlo k pochybnostiam čo a za akým účelom uhradzujete.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Poplatok za právne služby za pokutu v zahraničí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, pri zakupovaní Maďarskej diaľničnej známky som urobil chybu, následne ma doma čakal pozdrav z AK Petkov. Neznalý pomerov som uhradil komplet 46, 08e (sankčný poplatok)+40e (údajne poplatok AK). O dva dni som obdržal nový list, s novou výzvou (cesta naspäť ) s rovnakým textom. Tento som doposiaľ neuhradil. Je možné napísať AK list v zmysle, že doplatím 6,08e k prvej úhrade a počítam tieto pohľadávky voči mne za uhradené, nakoľko nie som ich klientom a žiadny právny predpis ma nezaväzuje k plateniu ich poplatku vo výške 40e? Prípadne ako formulovať daný list? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Poplatok za právne služby za pokutu v zahraničí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.02.2019)

Dobrý deň, 

na stránke maďarskej spoločnosti, ktorá má na starosti platenie diaľničných známok na území Maďarska, sme nenašli informáciu o tom, čo v prípade, ak došlo k použitiu diaľnice v jednom mesiaci dva prípadne viac krát a teda či pokuta za takúto jazdu je sankcionovaná jeden krát za mesiac, alebo pokutou je sankcionované každé jedno použitie diaľnice bez diaľničnej známky.

Podľa nášho zákona platného na území SR platí § 11 ods. 3 zákona o diaľničnej známke platí, že "za viac správnych deliktov podľa § 10a ods. 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho mesiaca tým istým vozidlom alebo tou istou jazdnou súpravou sa v jednom samostatnom rozkaznom konaní uloží len jedna pokuta podľa odseku 1. Viaceré samostatné konania vedené podľa prvej vety nie je možné spojiť do jedného konania."

Pokúšame sa túto okolnosť zistiť /použitie diaľnice v jednom mesiaci viac krát/ a dali by sme Vám vedieť.

T.j. : Pokiaľ by použitie diaľnice v jednom mesiaci mohlo byť sankcionované dva a viac krát podľa počtu použitia diaľnice bez diaľničnej známky, potom by sme urobili zápočet proti poplatku advokátskej kancelárii 40 €, ktorý ste už uhradili a k dobrovoľnej úhrade z Vašej strany by zostala suma 6,08 €.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Poplatok za právne služby za pokutu v zahraničí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer, čítal som Vás článok ohľadom pokuty z Maďarská a trovy právneho zastupovania z okt. 2018. Prišla mi pokuta za neoprávnene používanie spoplatnených ciest v Maďarsku, isto som zakúpil všetky potrebné známky na prechod krajinou, no niekde bola chyba ale to už neriešim, bolo to v lete minulého roku. Neplánujem platiť trovy zastupovania 40 EUR, keďže nie som klient ako ste spomínali v článku, no moja otázka znie, ak im na účet pošlem 14 875 HUF resp. 46, 08 EUR, za sankčný poplatok (pokuta) a nepošlem im 40 EUR za náhradu nákladov, môžem si byt istý, že sa tie 46, 08 EUR dostanú Maďarskej spoločnosti Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. So sídlom 1134 Budapešť, Váci ut. 45? Mám obavy, pretože peniaze idú na tuzemský účet v banke AK, nie priamo maďarskej spoločnosti. Nemôže sa stat, že AK neodošle peniaze na "pokutu", kým im nepošlem aj za náhradu nákladov 40 EUR? Za odpoveď pekne ďakujem Z.

Odpoveď: Poplatok za právne služby za pokutu v zahraničí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.01.2019)

Dobrý deň, 
pozerali sme stránku Vami uvedenej AK, na stránke ktorej je zverejnené  splnomocnenie na zastupovanie v uvedených veciach od maďarskej spoločnosti. Či toto splnomocnenie platí aj v súčasnosti Vám uviesť nevieme. 

Máte v podstate tri možnosti :
1./ Vyžiadať od AK splnomocnenie resp. žiadať o oznámenie, či toto splnomocnenie je platné a následne uhradiť na účet nimi uvedený s tým, že do poznámky v prevodnom príkazu uvediete, že uhradzujete sankčný poplatok 46.08 € za xyz deň jazdy bez diaľničnej známky. Môžete im tiež napísať, že sumu 40 € neuhradzujete, nakoľko nie ste ich klientom a žiaden predpis Vám túto povinnosť neukladá, naviac vo veci nie je žiadne súdne rozhodnutie.

Poznamenávame, že na internete sme nenašli ani jedno súdne rozhodnutie v takýchto veciach.

2./ Zistiť na stránke vyberateľa poplatku z Maďarska (Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.) za užívanie diaľnic číslo bankového účtu v Maďarsku, na ktorý máte uhradiť poplatok (to však predpokladá znalosť maď. jazyka).

3./ Treťou možnosťou vzhľadom na okolnosť, že táto problematika nie je doriešená na úrovni EÚ, počkať na jej doriešenie z hľadiska spustenie systému vo všetkých členských štátoch, čo bude trvať dlhšiu dobu (medzičasom môže dôjsť k uplynutiu premlčacej doby - u nás všeobecná premlčacia lehota je 3 roky), pretože niektoré štáty EÚ trvali na dlhšom prechodnom období, aby sa na zmeny stihli technologicky pripraviť (vyberáme z vyjadrenia z ministra dopravy z 6.12.2018 v denníku N), počkať na uvedený systém riešenia na úrovni EÚ, prípadne sa obrátiť priamo na príslušné ministerstvo, aby Vám k uvedenej veci dali jasné stanovisko.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk