Máte
otázku?

Poplatok za právne služby za pokutu v zahraničí


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Žilina

Otázka: Poplatok za právne služby za pokutu v zahraničí

Vošiel som na platenú cestu v Maďarsku a nemal som zaplatený poplatok za jej používanie. Bol som zaznamenaný kamerovým systémom, následkom čoho mi z právnickej kancelárie SR prišla výzva na zaplatenie pokuty, ktorá sa rovnala desaťkrátnej hodnote dialničnej známky, plus poplatok za právne služby vo výške 40,00 EUR. Pokutu som ihneď zaplatil, no voči poplatku právnickej kancelárie som sa písomne ohradil. Kancelária však tieto poplatky od mňa stále požaduje a zdôvodňuje to vyhláškou č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách nákladov advokátov v znení neskorších predpisov. Chcem vedieť, či má právnická kancelária právo požadovať uvedený poplatok a či som povinný ho zaplatiť, alebo mám právo ho nezaplatiť?

Odpoveď: Poplatok za právne služby za pokutu v zahraničí

Dobrý deň, ak ste dostali výzvu na zaplatenie poplatku za právne služby za pokutu v zahraničí zo slovenskej advokátskej kancelárie, vyžiadajte si splnomocnenie na zastupovanie, ak nebolo priložené.

Suma 40 eur nevyplýva zo žiadneho ustanovenia vyhlášky 655/2004 Z.z., preto nie je  zrejmé, ako dospela kancelária k tejto sume. Zrejme si ju určili sami. Pokiaľ s AK nemáte žiadnu zmluvu a ani nič podobné, nemusíte im uhrádzať trovy právneho zastupovania. To však nemusí platiť vo vzťahu k štátnemu orgánu z maďarskej republiky. To, či máte povinnosť zaplatiť náhradu trov zastupovania závisí od maďarských právnych predpisov, ktoré by sa vzťahovali na tento prípad. 

K tejto otázke musíte kontaktovať advokáta v Maďarsku, nakoľko my sa špecializujeme iba na slovenské právne predpisy.

Trápi vás "Poplatok za právne služby za pokutu v zahraničí" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Poplatok za právne služby za pokutu v zahraničí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, doručila mi pokuta z Maďarska za neoprávnené používanie diaľnice podľa Autority Kontroly Petkov (AK Petkov). Odvolal som sa. Som si vedomý toho, že som diaľnicu nepoužíval neoprávnene. V prílohe som poslal Autorite Kontroly výpis z môjho účtu, na ktorom je vidieť platba za desaťdňovú diaľničnú známku platnú od 30. júla 2019 do 8. augusta 2019. Keďže nemám k dispozícii originál bloku, telefonicky som kontaktoval čerpaciu stanicu MOL, kde som známku zakúpil. Potvrdili mi, že som tam známku skutočne kúpil a nadiktované číslo bloku je (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). Požiadal som ich o vystavenie kópie alebo zaslanie kópie cez email, avšak moja žiadosť bola zamietnutá s tým, že to nedokážu. Navyše, zistil som, že pri mojej značke je uvedená krajina Slovinsko, a nie Slovensko. Dozvedel som sa tiež, že je možné dodatočne prepísať dva znaky na bloku a pokuta bude nižšia. Moje otázky sú nasledujúce: Aký časový limit má Autorita Kontroly na odpoveď na moje odvolanie? Mám uhradiť náhradu nákladov vo výške 40 €? S pozdravom,

Odpoveď: Poplatok za právne služby za pokutu v zahraničí

(odpoveď odoslaná: 07.11.2020)

Dobrý deň,
ak Vám list doručila advokátska kancelária a Vy ste na ňu reagovali podaním, ktoré ste označili ako odvolanie, nie sú žiadnym zákonom stanovené lehoty na vzájomné vyjadrovanie.

Ak ste si istý tým, že ste neporušili predpisy neoprávnenou jazdou na diaľnici, neplaťte ani náklady spojené s uplatnením pohľadávky. Vami uvedené skutočnosti však nasvedčujú skôr tomu, že EVČ vozidla bolo nesprávne zadané. Následne je na posúdení z pohľadu maďarských predpisov, či je možné túto vadu dodatočne odstrániť a ako sa následne na takú chybu nahliada.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Poplatok za právne služby za pokutu v zahraničí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, potreboval by som poradiť. Dostal som pokutu, ale neviem, či je to za prekročenie rýchlosti alebo za nezakúpenú diaľničnú známku. Mám prevziať doporučený list alebo nie? A ak ho neprevezmem, bude pokuta stornovaná? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Poplatok za právne služby za pokutu v zahraničí

(odpoveď odoslaná: 17.09.2019)

Dobrý deň prajem

pokiaľ doporučený list nepreberiete, ak by v ňom aj bolo rozhodnutie o uložení pokuty, tým, že ho nepreberiete, sa pokuta nestornuje. V práve platia fikcie doručenia, takže aj keď si adresát zásielku neprevezme tá sa považuje aj tak za doručenú a môžu nastať zákonné následky, ktoré končia až vymáhaním pokuty. Záleží však o akú pokutu sa jedná. Odporúčam zvážiť prebratie zásielky a podľa jej obsahu sa poradiť s advokátom o postupe. 


Podotázka: Poplatok za právne služby za pokutu v zahraničí (Vymáhanie pohľadávok)

Veľmi pekne ďakujem. Podľa AK Petkov mi na úhradu ešte ostáva 10 dní. Mám im teda napísať, že doplácam 6,08 €, žiadam o zápočet a tým pádom považujem vec za vyriešenú? Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Poplatok za právne služby za pokutu v zahraničí

(odpoveď odoslaná: 15.02.2019)

Dobrý deň, 
poznamenávame, že vo veci viacnásobného použitia diaľnice v Maďarsku bez diaľničnej známky, sme našli len sprostredkované informácie o tzv. maximalizácii pokút a podobne, preto sa k týmto informáciám nemôžeme vyjadriť, keďže by došlo k interpretácii textu maďarského zákona, ktorý nepoznáme. 
Pokiaľ ste sa rozhodli k úhrade zostatku pokuty, je treba napísať AK doporučený list, kde uvediete, že započítavate uhradenú odmenu 40 € dňa xy  na úhradu pokuty za použitie diaľnice bez platnej diaľničnej známky a zostatok uhradzujete vo výške  6,08 €; nezabudnite uviesť správny VS a KS pri úhrade zostatku pokuty podľa posledného listu, aby nedošlo k pochybnostiam čo a za akým účelom uhradzujete.


Trápi vás "Poplatok za právne služby za pokutu v zahraničí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Poplatok za právne služby za pokutu v zahraničí (Vymáhanie pohľadávok)

Ďakujem za zodpovedanie otázok. Ste úžasní, vďaka za pomoc ľuďom, ktorým tým naozaj pomáhate. Ľubo.

Odpoveď: Poplatok za právne služby za pokutu v zahraničí

(odpoveď odoslaná: 15.02.2019)

Dobrý deň, ďakujeme za Vaše slová pochvaly.

Máme radi svoju prácu a to, že pomáhame ľuďom.


Podotázka: Poplatok za právne služby za pokutu v zahraničí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, pri nákupe maďarskej diaľničnej známky som urobil chybu, na čo ma doma čakala správa od AK Petkov. Bez znalosti situácie som uhradil celkovú sumu 46,08 eur (sankčný poplatok) plus 40 eur (údajný poplatok AK). Po dvoch dňoch som dostal ďalší list s novým požiadavkom (pre cestu späť) s rovnakým textom. To som zatiaľ neuhradil. Môžem poslať AK list s vysvetlením, že doplatím 6,08 eur k prvej úhrade a považujem tieto pohľadávky voči mne za uhradené, vzhľadom na to, že nie som ich klientom a neexistuje žiadny právny predpis, ktorý by ma zaväzoval platiť ich poplatok vo výške 40 eur? Ak áno, ako by mal byť takýto list formulovaný? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Poplatok za právne služby za pokutu v zahraničí

(odpoveď odoslaná: 12.02.2019)

Dobrý deň, 

na stránke maďarskej spoločnosti, ktorá má na starosti platenie diaľničných známok na území Maďarska, sme nenašli informáciu o tom, čo v prípade, ak došlo k použitiu diaľnice v jednom mesiaci dva prípadne viac krát a teda či pokuta za takúto jazdu je sankcionovaná jeden krát za mesiac, alebo pokutou je sankcionované každé jedno použitie diaľnice bez diaľničnej známky.

Podľa nášho zákona platného na území SR platí § 11 ods. 3 zákona o diaľničnej známke platí, že "za viac správnych deliktov podľa § 10a ods. 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho mesiaca tým istým vozidlom alebo tou istou jazdnou súpravou sa v jednom samostatnom rozkaznom konaní uloží len jedna pokuta podľa odseku 1. Viaceré samostatné konania vedené podľa prvej vety nie je možné spojiť do jedného konania."

Pokúšame sa túto okolnosť zistiť /použitie diaľnice v jednom mesiaci viac krát/ a dali by sme Vám vedieť.

T.j. : Pokiaľ by použitie diaľnice v jednom mesiaci mohlo byť sankcionované dva a viac krát podľa počtu použitia diaľnice bez diaľničnej známky, potom by sme urobili zápočet proti poplatku advokátskej kancelárii 40 €, ktorý ste už uhradili a k dobrovoľnej úhrade z Vašej strany by zostala suma 6,08 €.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Poplatok za právne služby za pokutu v zahraničí (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer, čítal som váš článok ohľadom pokút z Maďarska a trovy právneho zastupovania z októbra 2018. Prišla mi pokuta za neoprávnené používanie spoplatnených ciest v Maďarsku. Isto som zakúpil všetky potrebné známky na prechod krajinou, ale niekde bola chyba. To ale už neriešim, pretože sa to stalo v lete minulého roku. Neplánujem platiť trovy zastupovania v sume 40 EUR, pretože, ako ste spomínali v článku, nie som klient. No moja otázka znie: Ak pošlem na účet 14 875 HUF, resp. 46,08 EUR, za sankčný poplatok (pokutu) a nepošlem im 40 EUR za náhradu nákladov, môžem si byť istý, že sa tých 46,08 EUR dostane ku maďarskej spoločnosti Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. so sídlom na adrese 1134 Budapešť, Váci ut. 45? Obávam sa, pretože peniaze idú na tuzemský účet v banke AK, nie priamo k maďarskej spoločnosti. Nemôže sa stať, že AK neodošle peniaze na "pokutu", kým im nepošlem aj 40 EUR za náhradu nákladov? Za odpoveď vopred pekne ďakujem. S pozdravom, Z.

Odpoveď: Poplatok za právne služby za pokutu v zahraničí

(odpoveď odoslaná: 27.01.2019)

Dobrý deň, 
pozerali sme stránku Vami uvedenej AK, na stránke ktorej je zverejnené  splnomocnenie na zastupovanie v uvedených veciach od maďarskej spoločnosti. Či toto splnomocnenie platí aj v súčasnosti Vám uviesť nevieme. 

Máte v podstate tri možnosti :
1./ Vyžiadať od AK splnomocnenie resp. žiadať o oznámenie, či toto splnomocnenie je platné a následne uhradiť na účet nimi uvedený s tým, že do poznámky v prevodnom príkazu uvediete, že uhradzujete sankčný poplatok 46.08 € za xyz deň jazdy bez diaľničnej známky. Môžete im tiež napísať, že sumu 40 € neuhradzujete, nakoľko nie ste ich klientom a žiaden predpis Vám túto povinnosť neukladá, naviac vo veci nie je žiadne súdne rozhodnutie.

Poznamenávame, že na internete sme nenašli ani jedno súdne rozhodnutie v takýchto veciach.

2./ Zistiť na stránke vyberateľa poplatku z Maďarska (Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.) za užívanie diaľnic číslo bankového účtu v Maďarsku, na ktorý máte uhradiť poplatok (to však predpokladá znalosť maď. jazyka).

3./ Treťou možnosťou vzhľadom na okolnosť, že táto problematika nie je doriešená na úrovni EÚ, počkať na jej doriešenie z hľadiska spustenie systému vo všetkých členských štátoch, čo bude trvať dlhšiu dobu (medzičasom môže dôjsť k uplynutiu premlčacej doby - u nás všeobecná premlčacia lehota je 3 roky), pretože niektoré štáty EÚ trvali na dlhšom prechodnom období, aby sa na zmeny stihli technologicky pripraviť (vyberáme z vyjadrenia z ministra dopravy z 6.12.2018 v denníku N), počkať na uvedený systém riešenia na úrovni EÚ, prípadne sa obrátiť priamo na príslušné ministerstvo, aby Vám k uvedenej veci dali jasné stanovisko.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Poplatok za právne služby za pokutu v zahraničí" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.