Máte
otázku?

Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešov

Otázka: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku?

Dobrý deň, je možné požiadať o preplatenie nevyplatených dní dovolenke po zániku pracovnej zmluvy, keď nebolo možné túto dovolenku vyčerpať pred ukončením zmluvy a zamestnávateľ ju nevyplatil? Existuje nejaká premlčacia lehota, počas ktorej je možné za takúto dovolenku požiadať o preplatenie, ak zamestnávateľ nekoná korektne a ústne vyhlásil, že žiadny nárok na dovolenku nevznikol? V poslednej výplatnej páske, ktorú zamestnávateľ dodal na vyžiadanie až po roku, je uvedený počet dní dovolenky, ktoré neboli vyčerpané. Ďakujem.

Odpoveď: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku?

Dobrý deň, nakoľko mi nie sú známe konkrétne okolnosti Vášho prípadu, uvádzam len znenie právnej úpravy, ktorá je na Váš prípad aplikovateľná. Podľa § 116 ods. 2 a 3 Zákonníka práce, za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru. Náhrada mzdy je vymáhateľným nárokom zamestnanca, ktorý možno na súde uplatniť v trojročnej premlčacej dobe, ktorá plynie odo dňa jej splatnosti. 

Trápi vás "Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či je možné si nechať vyplatiť nevyčerpanú dovolenku z minulého roka (6 dní) a z aktuálneho roka (4 dni), keďže končím pracovný pomer dohodou a som živnostník. Ďakujem vopred za Vašu odpoveď. Prajem pekný deň. S pozdravom, S.

Odpoveď: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku?

(odpoveď odoslaná: 14.03.2024)

Dobrý deň, vo vami uvedenom prípade platí ust. § 116 Zákonníka práce :

"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. (3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

 

Ak váš pracovný pomer skončil či už dohodou alebo výpoveďou z vašej strany, prípadne uplynutím doby, na ktorý bol dohodnutý, požiadajte zamestnávateľa o preplatenie nevyčerpanej dovolenky s poukazom na vyššie uvedneé zákonné ustanovenie.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku? (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám nárok na finančné vyrovnanie tohtoročnej dovolenky, ak mi zamestnávateľ vypovedal pracovný pomer k ukončeniu doby určitej podľa § 59 ods. 2 Zákonníka práce? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku?

(odpoveď odoslaná: 16.11.2023)

Dobrý deň,

Váš pracovný pomer bol dohodnutý na dobu určitú, a jej uplynutím skončí.

Podľa § 59 ods. 2 Zákonníka práce, "Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby."

Ak Vám zostávajú dni nevyčerpanej dovolenky, a ak si ju nestihnete vyčerpať, zamestnávateľ Vám ju preplatí, pri výplate poslednej mzdy.

Podľa § 116 ods. 2 Zákonníka práce, "Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku."   Podľa § 116 ods. 3 Zákonníka práce, "Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."


Podotázka: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku? (Pracovné právo)

Dobrý deň, od 6. 2. 2023 som na dlhodobej ošetrovacej dovolenke so svokrou. Teda ošetrovacia dovolenka mi končí 30. 4. 2023, rovnako ako aj pracovný pomer, ktorý je ukončený dohodou z dôvodu opatrovania blízkej osoby. Rád by som sa spýtal, či mám nárok na preplatenie nevyčerpanej 25-dňovej dovolenky. Ďakujem.

Odpoveď: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku?

(odpoveď odoslaná: 13.04.2023)

Dobrý deň,
áno, nárok na preplatenie nevyčerpanej dovolenky máte, čo vyplýva z ust. § 116 ods. 3 Zákonníka práce :

 

"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. (2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. (3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."
Trápi vás "Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku? (Pracovné právo)

Dobrý deň, muž podal písomnú dohodu o výpovedi k dňu 28. 2. 2023. Vedenie prišlo k nemu s otázkou, či by mohol pracovať až do konca marca 2023, kým nenájdu náhradu. Muž súhlasil. Vznikol však problém s nevyčerpanou dovolenkou, ktorej mu zo roku 2022 ostalo 28 dní a na nový rok má pridelených 6 dní. Nechcú mu umožniť ju vyčerpať a s vyplatením sa tiež vyhýbajú. Viete nám, prosím, poradiť ako postupovať? S firmou nie je možné dohodnúť sa ani na dobrej vlně, ani po zlej. Trvajú na tom, že u nich ostáva, ale on už má k 1.4.2023 nástup do novej práce. Obávame sa, aby zamestnávateľ nezneužil situáciu a neprisvojil si jeho dovolenku. Ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku?

(odpoveď odoslaná: 08.03.2023)

Dobrý deň, v prípade Vášho manžela platí ust. § 116 Zákonníka práce :

"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. (3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."     Uvedené ustanovenie je jasné : ak si manžel nebude môcť vyčerpať dovolenku, zamestnávateľ je povinný mu ju preplatiť. Ak by nedošlo k preplateniu nevyčerpanej dovolenky, treba poslať písomnú výzvu k úhrade a následne v prípade jej dobrovoľného nevyplatenia, nárok uplatniť cestou súdu.   V prípade problémov následne kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

Podotázka: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku? (Pracovné právo)

Dobrý deň, v novembri som zostal doma na PN. Počas PN som bol pod nátlakom, nevyplatenia odmien, nútený podpísať dohodu o ukončení pracovného pomeru ku dňu 31. 12. 2022. Na poslednej výplatnej páske mám zostatok 18,5 dňa dovolenky, na ktoré si môžem uplatniť nároky. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku?

(odpoveď odoslaná: 24.01.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že nechcete robiť žiadne právne kroky ohľadom skončenia prac. pomeru, odmeny Vám boli vyplatené, a zostala nevyčerpaná dovolenka 18,5 dňa.

V tomto prípade platí ust. § 116 ods. 3 Zákonníka práce :

"Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Odporúčam poslať zamestnávateľovi výzvu k úhrade mzdy za nevyčerpanú dovolenku s poukázaním na ust. § 116 ods. 3 Zákonníka práce a ak k úhrade nedôjde, vec budete musieť postúpiť na súd.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku? (Pracovné právo)

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Som vo výpovednej lehote do konca roka a mám platnú pracovnú zmluvu. Od 1. januára 2023 budem nezamestnaný. Chcel by som sa opýtať, či mám nárok na preplatenie šiestich dní dovolenky. Od dnešného dňa som na práceneschopnosti a budem na nej až do konca roka. Nevznikne mi príležitosť tých šesť dní dovolenky vyčerpať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku?

(odpoveď odoslaná: 28.11.2022)

Dobrý deň,
vo Vašom prípade platí ust. § 116 ods. 3 Zákonníka práce :

"Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku Vám bude vyplatená vo výplatnom termíne po skončení pracovného pomeru.


Trápi vás "Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať ohľadom náhrady za nevyčerpanú dovolenku pri skončení pracovného pomeru. V mesiaci november 2021, som zamestnávateľovi oznámil ukončenie pracovného vzťahu (pracovný pomer začal 3. 11. 2020). Zamestnávateľ súhlasil s výpovednou dobou jeden mesiac, čo znamená, že koniec pracovného pomeru nastal 31. 12. 2021. Počas výpovednej doby som čerpal dovolenku, avšak nebola vyčerpaná úplne - zostalo mi 3,5 dňa. V poslednej vyplate, teda za mesiac december, náhrada nevyčerpanej dovolenky mi nebola vyplatená. Chcel by som sa teda informovať, či mám nárok na náhradu za nevyčerpanú dovolenku? Ak áno, aké kroky by som mal následne podniknúť? Ďakujem. Tomáš

Odpoveď: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku?

(odpoveď odoslaná: 10.01.2022)

Dobrý deň, vo Vami uvedneom prípade platí ust. §  116 Zákonníka práce :

"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."
 
Z uvedneého zák. ustanovenia vyplýva, že ak ste si dovoelnku nemohli vyčerpať, je potrebné zamesntávateľa vyzvať k jej preplateniu s poukázaním na ust. §  116 Zákonníka práce. Ak zamesntávateĽ náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku nepreplatí, budete sa musieť obrátiť so žalobou na súd.
V prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 

 

 


Podotázka: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Dňa 1. 9. som ukončil pracovný pomer a ostalo mi 5 dní dovolenky. Musí mi byť týchto 5 dní vyplatených alebo nie? Rado

Odpoveď: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku?

(odpoveď odoslaná: 04.09.2021)

Dobrý deň,
platí ust. § 116 ods. 3 Zákonníka práce :

"Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Záver  : Zamestnávateľ musí Vám preplatiť náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku.


Podotázka: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku? (Pracovné právo)

Dobrý deň, u zamestnávateľa som pracovala od 1. januára 2020 na trvalý pracovný pomer. Dňa 25. mája 2020 som ho požiadala o ukončenie pracovného pomeru dohodou k 31. máju 2020, s čím zamestnávateľ súhlasil. Za obdobie, kedy som pre zamestnávateľa pracovala, som nemala ani jeden deň dovolenky, ani som o ňu nežiadala. Akým spôsobom sa správne vypočíta, vznikol mi nárok na 8,5 dňa dovolenky. Výplata za mesiac máj mi prišla, avšak bez preplatenia náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku. Ekonómku u zamestnávateľa som na to upozornila, pričom jej odpoveď bola, že: na strane zamestnávateľa nenastala prekážka na to, aby ste si tú dovolenku čerpali, nevidíme dôvod, aby Vám táto dovolenka bola vyplatená. Vyplatenie nevyčerpanej dovolenky by nastalo len v prípade prekážky zo strany zamestnanca, ktorý si takúto dovolenku nemohol čerpať. Hlavne sa to týka nevyčerpanej dovolenky z predchádzajúcich rokov. Moja otázka znie: Mám nárok na preplatenie danej dovolenky? Ako mám ďalej postupovať? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku?

(odpoveď odoslaná: 04.06.2020)

Dobrý deň,
odpoveď na Vašu otázku dáva § 116 ods. 3 Zákonníka práce, podľa ktorého:

Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru.

Ak ste nepracovali celý rok, máte nárok na pomernú časť dovolenky. Pri 5 prac. dňoch to je za 5 mesiacov cca tých 8 až 8,5 dňa. Zamestnávateľ Vám to musí vyplatiť. Je jedno, z akého dôvodu nebola čerpaná. Odporúčam ho písomne vyzvať, aby Vám ju preplatil. Ak to odmietne, tak potom to budete musieť vymáhať na súde.

 


Trápi vás "Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku? (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám otázku. V júni tohto roku som skončil s prácou na zmluve, avšak nebola mi vyplatená dovolenka v hodnote 309 €. Taktiež mi bola nevyplatená pracovná neschopnosť, ktorá bola v sume 68 €. Navyše mi vykonávateľ exekúcie sťahoval určité prostriedky a ani tie mi neboli vyplatené. Celková suma, ktorú mi dlhujú, je 780 €. Mohli by ste mi prosím poradiť?

Odpoveď: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku?

(odpoveď odoslaná: 19.11.2018)

Dobrý deň, 

je potrebné zaslať zamestnávateľovi výzvu k úhrade nevyplatených mzdových nárokov a určiť mu lehotu. 

V prípade, že dlžná suma nebude uhradená, vo veci budete musieť podať návrh na súd na vydanie platobného rozkazu ako formy skráteného súdneho konania.

Súd, v prípade, že sú splnené všetky zákonom stanovené náležitosti, vydá platobný rozkaz v lehote do 10 pracovných dní, ktorým zaviaže zamestnávateľa k úhrade dlžnej sumy s príslušenstvom.

Vo veci nás môžete kontaktovať, aby sme vec vybavili.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.