Máte
otázku?

Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešov

Otázka: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku?

Dobrý den, je možné spätné vyžiadať preplatenie nevyplatenej dovolenky po zániku pracovej zmluvy, ak nebolo možné ju vybrať pred ukončením zmluvy a zamestnávateľ ju nevyplatil? Je premlčacia doba dokedy je možné žiadať preplatenie, ak zamestnávateľ nejedná korektne a ústne sa vyjadril, že nárok na dovolenku nevznikol, pričom v poslednej výplatnej páske dodanej až po roku na vyziadanie zamestnanca je uvedeny počet dní dovolenky, ktoré neboli čerpane? Ďakujem

Odpoveď: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku?

Dobrý deň, nakoľko mi nie sú známe konkrétne okolnosti Vášho prípadu, uvádzam len znenie právnej úpravy, ktorá je na Váš prípad aplikovateľná. Podľa § 116 ods. 2 a 3 Zákonníka práce, za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru. Náhrada mzdy je vymáhateľným nárokom zamestnanca, ktorý možno na súde uplatniť v trojročnej premlčacej dobe, ktorá plynie odo dňa jej splatnosti. 

Trápi vás "Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku? (Pracovné právo)

Dobrý deň,
v novembri som zostal doma na PN. Počas PN som bol prinútený pod nátlakom nevyplatenia odmien podpísať dohodu o ukončení pracovného pomeru ku dňu 31. 12. 2022. Na poslednej výplatnej páske mám zostatok 18, 5 dňa dovolenky aké si môžem uplatniť nároky. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku?

(odpoveď odoslaná: 24.01.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že nechcete robiť žiadne právne kroky ohľadom skončenia prac. pomeru, odmeny Vám boli vyplatené, a zostala nevyčerpaná dovolenka 18,5 dňa.

V tomto prípade platí ust. § 116 ods. 3 Zákonníka práce :

"Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Odporúčam poslať zamestnávateľovi výzvu k úhrade mzdy za nevyčerpanú dovolenku s poukázaním na ust. § 116 ods. 3 Zákonníka práce a ak k úhrade nedôjde, vec budete musieť postúpiť na súd.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku? (Pracovné právo)

Dobrý deň, potreboval by som poradiť
Som vo výpovednej dobe do konca roka mám platnú pracovnú zmluvu a od 1. 1. 2023 som nezamestnaný. Chcem sa opýtať, či mám nárok na preplatenie 6 dní dovolenky, keď som oddnes PN a budem PN do konca roka a nestihnem si tých 6 dni dovolenky vybrať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku?

(odpoveď odoslaná: 28.11.2022)

Dobrý deň,
vo Vašom prípade platí ust. § 116 ods. 3 Zákonníka práce :

"Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku Vám bude vyplatená vo výplatnom termíne po skončení pracovného pomeru.


Podotázka: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku? (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať ohľadom náhrady za nevyčerpanú dovolenku pri skončení pracovného pomeru.
V mesiaci november 2021 som zamestnávateľovi oznámil a poslal výpoveď( pracovný pomer začal 3. 11. 2020), zamestnávateľ súhlasil s výpovednou dobou jeden mesiac, čiže koniec pracovného pomeru nastal 31. 12. 2021. Počas výpovednej doby som čerpal dovolenku, ktorá však nebola vyčerpaná úplne, zostali 3, 5 dňa. V poslednej výplate tzn. za mesiac december náhrada vyplatená nebola.
Chcel by som sa teda spýtať, mám nárok na nevyčerpanú dovolenku? Ak áno aké, ktorý by som mal následne podniknúť?
Ďakujem. Tomáš

Odpoveď: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku?

(odpoveď odoslaná: 10.01.2022)

Dobrý deň, vo Vami uvedneom prípade platí ust. §  116 Zákonníka práce :

"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."
 
Z uvedneého zák. ustanovenia vyplýva, že ak ste si dovoelnku nemohli vyčerpať, je potrebné zamesntávateľa vyzvať k jej preplateniu s poukázaním na ust. §  116 Zákonníka práce. Ak zamesntávateĽ náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku nepreplatí, budete sa musieť obrátiť so žalobou na súd.
V prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 

 

 


Trápi vás "Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku? (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať : 1. 9. som ukončil pracovný pomer a ostalo mi 5 dní dovolenky, týchto 5 dní mi musí byť vyplatených alebo nemusí ? Rado

Odpoveď: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku?

(odpoveď odoslaná: 04.09.2021)

Dobrý deň,
platí ust. § 116 ods. 3 Zákonníka práce :

"Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Záver  : Zamestnávateľ musí Vám preplatiť náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku.


Podotázka: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku? (Pracovné právo)

Dobrý deň,

U zamestnávateľa som pracovala od 01. 01. 2020 na trvalý prac. pomer. Dna 25. 05. 2020 som ho požiadala o ukončenie prac. pomeru dohodou k 31. 05. 2020, s čím zamestnávateľ súhlasil.
Za obdobie, kedy som pre zamestnávateľa pracovala, som nemala ani jeden deň dovolenku, ani som o ňu nežiadala. Ak viem správne, vznikol mi nárok na 8, 5 dni dovolenky.

Výplata za mesiac máj mi prišla, avšak bez preplatenia náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku. Ekonómku u zamestnávateľa som na to upozornila, pričom jej odpoveď bola, že: na strane zamestnávateľa nenastala prekážka na to, aby ste si tu dovolenku čerpali, nevidíme dôvod, aby Vám táto dovolenka bola vyplatená. Vyplatenie nevyčerpanej dovolenky by nastalo len z prekážky zo strany zamestnanca, ktorý si takúto dovolenku nemohol čerpať a hlavne sa to týka nevyčerpanej dovolenky z predošlých rokov.

Moja otázka znie: Mám nárok na preplatenie danej dovolenky? Ako mám ďalej postupovať?

Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku?

(odpoveď odoslaná: 04.06.2020)

Dobrý deň,
odpoveď na Vašu otázku dáva § 116 ods. 3 Zákonníka práce, podľa ktorého:

Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru.

Ak ste nepracovali celý rok, máte nárok na pomernú časť dovolenky. Pri 5 prac. dňoch to je za 5 mesiacov cca tých 8 až 8,5 dňa. Zamestnávateľ Vám to musí vyplatiť. Je jedno, z akého dôvodu nebola čerpaná. Odporúčam ho písomne vyzvať, aby Vám ju preplatil. Ak to odmietne, tak potom to budete musieť vymáhať na súde.

 


Podotázka: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku? (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám otázku v júny toho roku som skončil prácu na zmluvu nebola mi vyplatená dovolenka v hodnote 309 €,  práceneschopnosť 68 € a ešte mi sťahoval exekútora a nevyplatil mi ho suma celková je 780 €. Poradíte mi ? 

Odpoveď: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku?

(odpoveď odoslaná: 19.11.2018)

Dobrý deň, 

je potrebné zaslať zamestnávateľovi výzvu k úhrade nevyplatených mzdových nárokov a určiť mu lehotu. 

V prípade, že dlžná suma nebude uhradená, vo veci budete musieť podať návrh na súd na vydanie platobného rozkazu ako formy skráteného súdneho konania.

Súd, v prípade, že sú splnené všetky zákonom stanovené náležitosti, vydá platobný rozkaz v lehote do 10 pracovných dní, ktorým zaviaže zamestnávateľa k úhrade dlžnej sumy s príslušenstvom.

Vo veci nás môžete kontaktovať, aby sme vec vybavili.

 


Trápi vás "Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku? (Pracovné právo)

Pracovný pomer mi skončil 30.9.2015 lebo sa firma premenovala na druhého konateľa a nebola mi vyplatená dovolenka za rok 2014 sedem dní a za rok 2015 celá dovolenka. Ten istý zamestnávateľ stále riadi firmu a stále sa vyhovára, že nemôže nájsť výplatné pásky, ktoré nemám už 14 mesiacov. V účtárni to mám potvrdené, že dovolenka bola preplatená a stále sa nemôže nájsť ta páska, samé výhovorky.

Odpoveď: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku?

(odpoveď odoslaná: 12.10.2016)

Dobrý deň. Povinnosť poskytnúť zamestnancovi výplatnú pásku vyplýva priamo zo Zákonníka práce (§ 130 ods. 5 ZP). Ak zamestnávateľ poruší túto povinnosť, nemalo by to ísť na ťarchu zamestnanca. 

 


Podotázka: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku? (Pracovné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, ci je možne žiadať nejakú náhradu od bývaleho zamestnávateľa pri nasledovnej situácii: manžel ukončil pracovný pomer dohodou s 2-mesačnou výpovednou lehotou u zamestnávateľa k 31.05.2016. Vo výpovednej lehote sa e-mailovo informoval (na všetkých prospektoch vo firme to tak mali napísane, že majú kontaktovať oddelenie buď e-mailom alebo telefonicky, oddelenie sa presunulo do iného štátu ) na oddelenie ľudských zdrojov, na koľko dní dovolenky má nárok - aby si ju mohol vyčerpať. Bolo mu odpísané, že na 9 dní s tým, že vzhľadom na jeho pracovne zaradenie vo firme mal nárok aj na 2 extra dni dovolenky, na ktoré sa informoval v osobitnom e-maily, či si ich môže tiež vyčerpať. Na to mu bolo odpisané, že áno, že ma teda 11 dni dovolenky. V júni vo výplatnej páske mu boli strhnuté peniaze za tieto dva dni dovolenky. Informoval sa e-mailom, že ako je to možne a odpísali mu, že nárok na dovolenku sa robí pomerne k počtu odpracovaných dni a že to bola dovolenka nad rámec nároku a muselo to byt strhnuté, hoci ako priznali, odpoveď z oddelenia ľudských zdrojov nebola úplne presná. Ak by vedel, že na tie dva dni dovolenky nemá nárok, tak by si ich nebral, vyčerpal ich len preto, lebo mu bolo odpísané, že na taký počet dní má nárok. Dá sa od bývalého zamestnávateľa niečo požadovať? Ďakujem pekne za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku?

(odpoveď odoslaná: 07.07.2016)

Dobrý deň, Zákonník práce v ustanoveniach o dovolenke upravuje len minimálnu základnú výmeru dovolenky v rozsahu 4 týždňov. Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ môže túto výmeru zvýšiť. Vyššia výmera dovolenky môže vyplývať z kolektívnej zmluvy alebo aj z pracovnej zmluvy, ktorú uzatvoril Váš manžel. Obsah pracovnej zmluvy môže v časti výmery dovolenky odkazovať na vnútorný predpis zamestnávateľa. Z uvedených dokumentov preto musia jasne vyplývať, a to kedykoľvek v priebehu trvania pracovného pomeru, dohodnuté pracovné podmienky a to aj v otázke výmery dovolenky, na ktorú mal nárok Váš manžel. V prípade, že v uvedených predpisoch tieto pracovné podmienky boli nejasne formulované a Váš manžel ako zamestnanec požiadal o výklad relevantných ustanovení, na čo mu bola poskytnutá nesprávna informácia, ktorou sa riadil, podľa môjho názoru zamestnávateľ zodpovedá Vášmu manželovi za to, že mu nebola poskytnutá náhrada mzdy. Uvedený nárok je preto možné ako majetkové právo uplatniť súdnou žalobou na súde. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Patrí mi náhrada za nevyčerpanú dovolenku?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku