Máte
otázku?

Obvinenie z krádeže


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Bratislava

Otázka: Obvinenie z krádeže

Dobrý deň, raz som spravil jednu hlúposť a ukradol som rybársky navijak na výstave v Trenčíne v hodnote cca 650 e. Na miesto bola privolaná aj polícia. Tovar som vrátil s tým, že som sa s poškodenými dohodol, že to ďalej už riešiť nebudeme, keďže som sa ospravedlnil tovar vrátil. Preto odmietli podať proti mne trestné oznámenie. Asi mesiac po incidente som bol v mieste bydliska Rohožník predvolaný na vysvetlenie ako svedok. Využil som právo nevypovedať proti sebe. Tak sa správa poslala do Trenčína na riaditeľstvo. Teraz ma zasa predvolali, ale už ako obvineného. Podľa info od miestnej polície na podnet polície v Trenčíne a nie poškodeného (s nimi sme si to vysvetlili ešte priamo na mieste ako som spomínal a ospravedlnil som sa). Ako mám postupovať, prečo to polícia stále vyťahuje i napriek tomu, že s poškodenými sme to uzavreli na mieste? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Obvinenie z krádeže

Dobrý deň, skutočnosť, že ste si to s poškodenými vysvetlili a dohodli sa s nimi, že nepodajú trestné oznámenie za Váš skutok, ešte automaticky nemusí znamenať, že sa za tento skutok nezačne viesť trestné stíhanie. Podľa ustanovenia § 2 ods. 6 Trestného poriadku sú orgány činné v trestnom konaní povinné konať z úradnej povinnosti. Tzn. že trestné stíhanie môžu začať voči Vám aj bez toho, aby poškodený podal na Vás trestné oznámenie. Stačí ak sa o skutku dozvedia počas výkonu svojej právomoci alebo sprostredkovane od iných osôb. Vo Vašom prípade sa policajti dozvedeli o skutku práve vtedy, keď boli privolaní na miesto pri odcudzení veci. Hoci ste sa ospravedlnili a vec vrátili, skutok bol v tom čase dokonaný, tzn. že ste svojim konaním mohli naplniť znaky skutkovej podstaty trestného činu krádeže. To, že ste obvinený však ešte automaticky nemusí znamenať, že budete odsúdený na trest odňatia slobody. Trestné stíhanie je možné ukončiť i rôznymi alternatívnymi spôsobmi a tiež alternatívnymi trestami. 

Trápi vás "Obvinenie z krádeže" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Obvinenie z krádeže (Trestné právo)

Dobrý deň, bola som zamestnaná v súkromné zubnej klinike. Momentálne som dala výpoveď a potom, čo ma bývalý zamestnávateľ pdmietal vyplatiť som bola na 100% rozhodnutá, že už naďalej nechcem ostávať pracovať v tejto firme (dozvedela som sa, že aj predomnou ľudí čo odišli mal problém vyplatiť a vždy s nimi chcel vyhúpať). Lenže ja som o svoju výplatu bojovala a tri dni po ukončení pracovnej zmluvy mi bývali zamestnávateľ zavolal a oznámil mi, že v kase chyba 4000e, a že ak mu ich nevrátim tak podá na mňa trestne oznámenie, ja som sa ohradila na kamerový systém na klinike. Bola som si istá, že osvedčí moju nevinu. Lenže nakoniec som sa dozvedela, že kamerový systém nieje funkčný no on stále trvá na tom, že na mňa podá trestne oznámenie. V napĺňaní mojej práce nebola starosť o kašu ani o vydávanie blokov (to mala na starosti recepčná). Ku kase mal prístup každý, lenže ja som už od začiatku odmietala pracovať s ňou a pracovala som s ňou v nevyhnutných situáciách. Neviem ako si v tomto poradiť, zajtra sa chystám na políciu ale potrebujem právny názor. Nikdy som mu nič neodcudzila a špiní moju česť a meno. Neviem čo robiť. Človek čo tam pracoval mi povedal, že to mám ignorovať, že on iba zneužíva ľudí. Prosím o pomoc.

Odpoveď: Obvinenie z krádeže

(odpoveď odoslaná: 16.04.2019)

Dobrý deň,

podstatné vo Vami uvedenom prípade je to, či ste mali podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti za schodok na hodnotách zverených na vyúčtovanie, či bola vykonaná inventarizácia pokladne pri vzniku pracovného pomeru, ako aj pri ukončení pracovného pomeru; uvedené sa týka aj ostatných zamestnancov, ktorý mali prístup do pokladne as touto pracovali a disponovali peniazmi. 

Poznamenávame, že dohoda o hmotnej zodpovednosti musí byť uzatvorená písomne inak je neplatná.

Ak ste nemali podpísanú žiadnu dohodu o hmotnej zodpovednosti, nemôže od Vás zamestnávateľ vyžadovať úhradu schodku - chýbajúce peniaze v pokladni. Do úvahy následne by mohla prichádzať teoreticky len zodpovednosť za škodu, ktorú je Vám povinný zamestnávateľ preukázať, a to ako výšku škody, tak aj Vaše zavinenie v zmysle ust. Zákonníka práce.

V otázke uvádzate, že Vás zamestnávateľ kontaktoval telefonicky a žiada uhradiť  4000 €. 

Na telefonickú výzvu zamestnávateľa k úhrade  4000 € nereagujte a požiadajte ho, aby všetky nároky voči Vám vzniesol v písomnej forme doporučeným listom s riadnym právnym zdôvodnením a odôvodnením Vašej zodpovednosti za ním tvrdené chýbajúce peniaze vrátane ich výšky. 

Podľa Vami uvedenej otázky, že chcete na zamestnávateľa podať trestné oznámenie, toto by bolo odmietnuté, lebo zamestnávateľ Vás vyzval k úhrade len telefonicky. Pokiaľ je zamestnávateľ toho názoru, že ste spôsobili škodu a spáchali trestný čin, nech sám podá riadne zdôvodnené a právne podložené trestné oznámenie; Vy sama nie ste povinná zamestnávateľa poučovať ako má postupovať.

V prípade problémov so zamestnávateľom nás kontaktujte. Žiadne peniaze neuhradzujte a na telefonickú výzvu nereagujte, reagujte len tým, aby požiadavky voči Vám vzniesol písomne riadne zdôvodnené a zdokladované.


Podotázka: Obvinenie z krádeže (Trestné právo)

Dobrý deň, aký trest je za krádež v hotovosti 6000eur ďakujem.

Odpoveď: Obvinenie z krádeže

(odpoveď odoslaná: 16.01.2019)

Dobrý deň,

v zmysle ustanovenia 212 Trestného zákona Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Podľa odseku 3 tohto ustanovenia 

Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

b) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený, alebo

c) z osobitného motívu.

 

Väčšou škodou je škoda prevyšujúca 2.660,- €. 

Mohli by ste teda dostať trest odňatia slobody, ktorý v lepšom prípade môže súd podmienečne odložiť, prípadne peňažný trest.

 

Nie je možné povedať, aký trest by ste mohli presne dostať, nakoľko to závisí od množstva okolností, najmä priťažujúcich a poľahčujúcich skutočností, či ste doposiaľ viedli riadny život, či ste boli odsúdený a pod. Konečné rozhodnutie je na súde.


Podotázka: Obvinenie z krádeže (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, keď som v škole odcudzil kamarátovi bicykel a on sa mi začal vyhrážať tým, že ak mu nedám bicykel a k tomu 100 eur na ruku, že si to so mnou vyrieši osobne a mám v pláne dať a je tak max v cene 200 eur, či sa to počíta ako trestný čin alebo len priestupok.

Odpoveď: Obvinenie z krádeže

(odpoveď odoslaná: 01.06.2018)

Dobrý deň, 

trestný čin je dokonaný, keď sú naplnené všetky znaky jeho skutkovej podstaty. Ak ste odcudzili kamarátovi bicykel, podľa toho čo uvádzate ste naplnili skutkovú podstatu krádeže. To, či pôjde o priestupok proti majetku, alebo o trestný čin krádeže záleží od spôsobenej škody. Ak by sa hodnota bicykla stanovila (znalcom) na menej ako 266 eur, potom by išlo o priestupok proti majetku. Ak by sumu 266 eur prekročila, potom by išlo o trestný čin.  Skutočnosť, že bicykel vrátite, nespôsobuje zánik trestnosti tohto skutku.


Trápi vás "Obvinenie z krádeže" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obvinenie z krádeže (Trestné právo)

Zdravím, chcela by som sa opýtať. Môj bývalý priateľ bol viac krát trestaný za krádeže, a urobil ďalšiu krádež na podmienku celková škoda 73eur, koľko asi tak môže dostať? Ďakujem.

Odpoveď: Obvinenie z krádeže

(odpoveď odoslaná: 07.05.2017)

Dobrý deň, pokiaľ je škoda 73 eur a nešlo o osobitný prípad, kedy sa škoda pod 266 eur považuje za krádež, tak mu hrozí iba priestupok z a tento skutok.

Ak však mal predchádzajúcim rozhodnutím uloženú podmienku, potom mu ju súd v osobitnom konaní premení a bude musieť nastúpiť do výkonu trestu.


Podotázka: Obvinenie z krádeže (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať na bezproblémové prevádzkovanie už aktívnej živnosti v prípade dopustenia sa krádeže. Situácia je nasledovná: Boli sme v nemenovanom obchodnom reťazci a zjedli sme (ochutnali) malé množstvo orieškov v hodnote, ktorú vyčíslili cca 0,90 e zachytila nás kamera a následne na to zavolali príslušné orgány. Samozrejme hodnotu orieškov sme bez problémov zaplatili a ospravedlnili sme sa ale dostali sme podmienku na 12 mesiacov. Príslušní orgán nás bez problémov pustil a všetko sa vyriešilo. Moja hlavná otázka je, že ma vyzsie uvedená podmienka na prevádzkovanie živnosti určitý vplyv? Ďakujem.

Odpoveď: Obvinenie z krádeže

(odpoveď odoslaná: 20.04.2017)

Dobrý deň

ak už podnikáte a boli ste odsúdený, ste povinný to ohlásiť živnostenskému úradu. Podľa zákona podmienkou získania živnosti je bezúhonnosť, čo v zmysle živnostenského zákona rozumieme osobu, ktorá nebola odsúdená za majetkový trestný čin, hospodársky trestný čin, úmyselný trestný čin, ktorý súvisí s predmetom podnikania. Živnostenský úrad rozhodne či Vám bude oprávnenie zrušené alebo nie. Každý prípad posudzuje samostatne v súvislosti s predmetom podnikania a možnosťou opätovného dopustenia sa rovnakého/obdobného trestného činu.

 

Ak ste dostali za "oriešky" podmienečný trest, to znamená, že uvedeného konania ste sa museli dopustiť opakovane, teda boli ste za obdobný skutok už postihnutý.


Podotázka: Obvinenie z krádeže (Trestné právo)

Dobrý deň. Naša suseda si vzala kuch. linku po inej nebohej susede s tým, že si odomkla byt, ktorý nie je vysporiadaný v dedičskom konaní a mal by byt zapečatený až do rozsudku v dedičskom konaní. Upozornila som ju na to, čo spravila, že v tom byte namala čo hľadať, nieto ešte niečo z neho brat. Na to my povedala, že jej nebohá linku povolila zobrať. Ale to sa už nikto nedozvie, keďže je po smrti. Čo svojim skutkom spáchala?

Odpoveď: Obvinenie z krádeže

(odpoveď odoslaná: 04.04.2017)

Dobrý deň, podľa § 628 Občianskeho zákonníka, darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. Taktiež platí, že neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti. Uvedené ustanovenie teda rieši len neplatnosť darovacej zmluvy. Z okolností uvedených vo Vašom príspevku a na základe citovaných ustanovení zákona, je teda vylúčené, aby suseda nadobudla do vlastníctva kuchynskú linku darovacou zmluvou uzavretou ústnou formou alebo až po smrti jej pôvodnej vlastníčky. Z týchto okolností sa preto možno dôvodne domnievať, že došlo k spáchaniu trestného činu krádeže podľa § 212 Trestného zákona. 


Trápi vás "Obvinenie z krádeže" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obvinenie z krádeže (Trestné právo)

Dobrý deň. Prosím Vás o pomoc, o radu. Som gambler. Pracoval som v potravinách a po dobu dvoch mesiacov som tam ukradol hotovosť 2200eur. K takej sume som sa priznal. Reálne podľa videozáznamov SBS ta suma môže narásť na 5500eur. Čo mám robiť? Je to basa alebo na podmienku. Ku krádeži ma prinútila moja blbosť, gamblerstvo a rozchod s partnerkou-nemal spm kde bývať. Mám dcéru. 5ročnú. Starám sa o ňu. Liečim sa na gamblerstvo a kleptomaniu. Nemám peniaze na právnika. Priznal spm sa. Spolupracujem. Časť ukradnutých peňazí som vrátil. Mám splátkový kalendár. Splacam dôžnu sumu, zatiaľ 2200eur. Pracujem. Splacam. Som psychicky na dne. Ak ma zavrú stratím dcéru, prácu a vylezem z basy a bez roboty, bez bývania, bez dcéry, len dlhy na splácanie ostanú. Ako dosiahnuť podmienku? Alebo domáce väzenie. Ok. Urobil som chyba. Lutujem. Bol som blbý. Ale basa mi zničí život.

Odpoveď: Obvinenie z krádeže

(odpoveď odoslaná: 21.02.2017)

Dobrý deň, ak ste sa priznali a na súde priznate svoju chybu tak, ako ste to priznali vo svojej otázne, nedostanete nepodmienečný trest. Skončí to podmienkou. Podmienkou by to nemuselo skončiť ak by ste ste pred tým už boli súdne trestaný.

Vtedy by som Vám odporúčal sa s advokátom aspoň poradiť. Rada s advokátom stojí za to.


Podotázka: Obvinenie z krádeže (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať, či keď sa jeden zo spoluvlastníkov rozhodne, že zoberie spoločné auto a znemožní tak užívanie druhému spoluvlastníkovi, môže považovať za krádež. Ďakujem.

Odpoveď: Obvinenie z krádeže

(odpoveď odoslaná: 22.04.2015)

Dobrý deň, 

ak vychádzame z § 212 Trestného zákona, ktorý hovorí o tom, že kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Pojem cudzia vec objasňuje nasledujúce vyjadrenie súdu  R 60/1993, podľa ktorého sa za cudziu vec v zmysle § 247 ods. 1 TZ ( teraz § 212 TZ – pozn. autora) treba považovať vec, ktorá páchateľovi vôbec nepatrí, resp. mu nepatrí výlučne, za predpokladu, že s ňou nakladá tam uvedeným spôsobom ako s vlastnou, alebo spôsobom, ktorý je vyhradený výlučnému vlastníkovi, t.j. bez ohľadu na oprávnenie ďalších spoluvlastníkov.

Z vyššie uvedeného by sa teda dalo usúdiť, že konanie, ktoré popisujete je možné považovať za krádež.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Obvinenie z krádeže" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku