Nútenie vysporiadania a možný časový rámec


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 17. 9. 2018

Otázka: Nútenie vysporiadania a možný časový rámec

Dobrý deň, prajem! Pred desaťročím zomrel otec a počas dedičského konania po ňom prepísala naša matka na mňa a brata rodičovský rodinný dom v pomere 1/2 a 1/2, zriekla sa svojho podielu a zriadilo sa bremeno doživotného užívania pre ňu. Tento rok bohužiaľ zomrela a teraz brat /-ova rodina tlači na vysporiadanie. Dom je neobývaný v pomerne zlom stave. Chcela ho jeho rodina, ale som povedal, že ho nechcem nikomu predať, a keď sa finančne pozviecham, odkúpim jeho podiel, pričom požadovanú cenu na dotaz neuviedol. Súhlasil. No teraz po niekoľkých mesiacoch začali tlačiť. Kvôli neočakávaným výdavkom ale najbližší min. polrok určite neviem financie zabezpečiť pôžičkou, keďže už splácam iné. Nechem o rodičovský dom prísť z citových dôvodov. Môžu zariadiť, aby som o neho prišiel trebárs súdnou cestou? Je nejaký časový limit dokedy musím konať, keď som prejavil záujem ale momentálne nemám financie? Ďakujem Vám! S pozdravom.

Odpoveď: Nútenie vysporiadania a možný časový rámec

Dobrý deň,

podielového spoluvlastníka nikto nemôže nútiť, aby zotrval v spoluvlastníctve. Preto, ak sa nedohodnete mimosúdne, má právo podať žalobu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. V súdnom konaní potom súd postupuje nasledovne: 

Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov. (§ 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Nedá sa preto zaručiť, že žalobu nepodá. Ak by ste na súd potom povedali, že byt nechcete ani Vy, potom súd nariadil predaj a výťažok z neho by rozdelil medzi Vás podľa podielov. 

Odporúčam skúsiť sa dohodnúť. Napr. môžete skúsiť uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve, v ktorej sa dohodnete že do určitého času, napr. do roka, uzavriete dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Takto by ste mohli získať čas, kým budete mať financie. Záleží však na ochote druhej strany. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Nútenie vysporiadania a možný časový rámec (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prajem,
rovnaká situácia ako uvádza pán predo mnou, spoluvlastnícky podiel 1/2.
Po súdnom spore o zrušenie podielového spoluvlastníctva, ktorý sa skončil súdnym zmierom, ma zaväzuje súd vyplatením 40. 000 € do 30 dni od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a ďalších 10. 000 € do skončenia kalendárneho roka.

Aký deň sa považuje za začiatok plynutia 30-dňovej lehoty? Čo v prípade, že sa táto lehota nedodrží (z dôvodu napr. nespolupráce protistrany - neposkytnutie č.u. )? Ako správne dokladovať platbu?

Na pojednávaní bolo uvedené, že nie je možnosť odvolať sa (rovnako v rozhodnutí), s tým, že sudca ústne uviedol iný právny úkon, ktorým sa daný spor dá znovu otvoriť, aký? Za akých podmienok? Nenachádzam to v zápise. V akej lehote?

Čo v prípade, že počas plynutia lehoty na vyplatenie prvej splátky mi protistrana odmieta vydať kľúče od nehnuteľnosti - rodinný dom? Rovnako odmieta spoločnú obhliadku, zápis, či fotodokumntáciu vybavenia (taktiež kedysi spoločného), odpis energií atď. ; a v rozhodnutí súdu tieto skutočnosti nie sú uvedené?

Ešte ma zaujíma, kto je zodpovedný za prepis na katastri? Sudca uviedol na pojednávaní, že toto nariadi súd, ale nestalo sa a na katastri je všetko bezo zmeny.

Ďakujem za Vaše odpovede.

Odpoveď: Nútenie vysporiadania a možný časový rámec

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.02.2020)

Dobrý deň, pokúsime sa Vám v skratke zodpovedať všetky otázky. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po právoplatnosti. Ak by ste ju nedodržali, môže protistrana voči Vám začať exekučné konanie. Ak Vám neposkytne potrebné údaje, môžete plnenie uložiť do tzv. solučnej úschovy u notára. Vzhľadom na výšku sumy, jedine bankovým prevodom. Ak je uzatvorený zmier, nie je možné sa voči rozhodnutiu odvolať. Zmier nie je možné dodatočne zrušiť, nevieme aký právny úkon mal na mysli sudca. Súdny zmier bolo možné zrušiť iba v minulej právnej úprave platnej do 01.07.2016. Ak Vám odmietne sprístupniť nehnuteľnosť, môžete podať na súd návrh na vypratanie nehnuteľnosti. Zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vybavuje súd, nakoľko zo zákona musí upovedomiť kataster o zmenách. Táto zmena sa následne vykoná záznamom. Zvyčajne to katastru trvá 60 dní od odoslania rozhodnutia zo súdu. Súd rozhodnutie odošle až keď bude právoplatné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk