Máte
otázku?

Neplatené voľno po vyčerpaní dovolenky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Neplatené voľno po vyčerpaní dovolenky

Dobrý deň. Chcela by som sa informovať o možnosti čerpania neplateného voľna. Z dôvodu zabezpečenia starostlivosti o dieťa (6 rokov) počas školských prázdnin (mesiace júl a august), chcem požiadať zamestnávateľa o voľno bez náhrady mzdy. Personálne oddelenie mi tvrdí, že neplatné voľno si môžem čerpať iba vtedy, pokiaľ už mám vyčerpanú celú dovolenku. Ja som ale nenašla v Zákonníku práce explicitne uvedené, že je to tak. Dovolenku si nechcem vyčerpať celú, nakoľko, keď dieťa nastúpi do základnej školy, tak v rámci prázdnin budem musieť zabezpečiť starostlivosť o ňu. Môžete mi prosím uviesť, či má právny základ tvrdenie, že zamestnávateľ môže poskytnúť pracovné voľno bez náhrady mzdy iba v prípade, keď má zamestnanec vyčerpanú celú dovolenku? Ďakujem pekne za odpoveď. P. S: V prípade, že odpoveď na otázku podľa Vašich podmienok ma byť spoplatnená, prosím informujte ma, som ochodná prejsť aj na platenú právnu poradňu.

Odpoveď: Neplatené voľno po vyčerpaní dovolenky

Dobrý deň,

Ide o jednoduchú otázku, odpovieme Vám zadarmo. Zamestnávateľ je povinný umožniť zamestnancovi pracovné voľno, avšak iba z dôvodov uvedených v paragrafe 141 odsek 2 Zákonníka práce.

Zamestnávateľ Vás teda nemusí zo zákona povinne uvoľniť, pokiaľ o to požiadate, aj keď ide o uvoľnenie bez nároku na náhradu mzdy.

Tvrdenie o tom, že môžete dostať voľno iba vtedy, ak si vyčerpáte dovolenku, nemá oporu v Zákonníku práce.

Môžete sa však na tom dohodnúť so zamestnávateľom.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Neplatené voľno po vyčerpaní dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň,
mám vyčerpanú dovolenku a potrebujem jeden deň neplateného voľna nakoľko doprevádzam priateľku z nemocnici a zemestnávateľ mi vraví, že to neakceptuje. Ako ďalej ? Mário

Odpoveď: Neplatené voľno po vyčerpaní dovolenky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.10.2021)

Dobrý deň, podstatné z hľadiska prípadne povinnosti zamestnávateľa poskytnúť Vám pracovné voľno  s náhradou mzdy v zmysle ust. § 141 Zákonníka práce je to, či so svojou priateľkou žijete v jednej domácnosti, keďže podľa cit. ustanovenia platí, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z okrem iných aj v prípade sprevádzania rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pričom pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Rodinným príslušníkom v zmysle ust. § 40 ods. 5 Zákonníka práce sa rozumie :

"Rodinný príslušník na účely tohto zákona je manžel, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, rodič zamestnanca, súrodenec zamestnanca, manžel súrodenca zamestnanca, rodič manžela, súrodenec manžela, prarodič zamestnanca, prarodič jeho manžela, vnuk zamestnanca a iná osoba, ktorá so zamestnancom žije spoločne v domácnosti."

V otázke uvádzate, že nie ste manželia, že ide o priateľku a preto pre poskytnutie prac. voľna s náhradou mzdy budete musieť vedieť preukázať zamestnávateľovi, že žijete spoločne v jednej domácnosti.

Ďalej platí ust. § 144 Zákonníka práce a to, že ako zamestnanec ste povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna vopred ak je Vám táto prekážka v práci /sprevádzanie/ vopred známa. .Inak ste ako zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné Vám potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatené voľno po vyčerpaní dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, ja mám na Vás otázku. V práci mi nedávno bola odovzdaná dohoda o skončený pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, samozrejme, že som odmietol podpísať dohodu nakoľko nebol uvedený ani dôvod a ani mi nedali výpovednú lehotu. Kontaktoval som nariadeného, že odmietam podpísať, že ako ďalej budeme postupovať z mojimi slovami, že ja prijmem Iba výpoveď, či zo strany firmy alebo z mojej strany, že by som dal. Na to mi bolo povedané, že oni chcú iba dohodu, a že my ponúkajú teda inú prácu a to v Košiciach momentálne som pracoval v Bratislave, samozrejme, že pre mňa je to nevýhodné riešenie nakoľko nemám ani ubytovanie a nehodlám bývať niekoľko sto kilometrov od snúbenice. A momentálne neviem, že čo ďalej robiť čerpám si posledné dni dovolenky a rad by som sa dohodol naozaj nejak na výpovedi, či už z výpovednou lehotou ale, že by som dopracoval v Bratislave alebo s mesačným dostupným nakoľko som čítal, že po odpracovaný vyše jedného roka mám naňho nárok. Prosil by som Vás o nejakú radu ďakujem som ochotný aj Vás finančne odmeniť.

Odpoveď: Neplatené voľno po vyčerpaní dovolenky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.08.2018)

Dobrý deň, v prvom rade si Vám dovoľujem uviesť, že na výpovedi nie je možné sa so zamestnávateľom dohodnúť. Výpoveď je jednostranný právny úkon, ktorým zamestnával dáva výpoveď zamestnancovi. Dohodnúť sa môžete takou formou, akú Vám predložil zamestnávateľ. T.j. že sa spíše dohoda o skončení pracovného pomeru (ak zamestnanec trvá na uvedený dôvodu, zamestnávateľ ho musí v dohode uviesť alebo ak sa pracovný pomer končí z dôvodov uvedených v ustanovení § 63 ods. 1 písm. a) až c) Zákonníka práce). Ak ste robili u zamestnávateľa menej ako rok a pracovný pomer by bol skončený dohodou, nárok na odstupné by Vám vznikol iba v prípade skončenia pracovného pomeru z dôvodu uvedeného v ustanovení § 63 ods. 1 písm. a) a b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Ak nespĺňate tieto podmienky, nemáte nárok na odstupné. Samozrejme v dohode o skončení pracovného pomeru je možné sa so zamestnávateľ dohodnúť na vyplatení odstupného aj nad rámec Zákonníka práce. Tzn. že aj keby ste nespĺňali podmienky uvedené v predchádzajúcej vete, môžete sa so zamestnávateľom dohodnúť na vyplatení odstupného vo výške 1 alebo aj viac mesačnej mzdy. V rámci dohody o skončení pracovného pomeru sa určuje presný deň skončenia pracovného pomeru, ktorý je stanovený dohodou zmluvných strán, pri tomto spôsobe skončenia pracovného pomeru nie je výpovedná doba.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Neplatené voľno po vyčerpaní dovolenky" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku