Máte
otázku?

Námietky proti exekúcii


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Žilina

Otázka: Námietky proti exekúcii

Dobrý večer. Kto by mi prosím mohol napísať námietku exekútorovi? Neviem, čo všetko má námietka obsahovať. Obávam sa, že nás donútia vypýtať nehnuteľnosť. Ďakujem vopred za rýchlu odpoveď. Situácia je taká, že minulý rok sme s manželom podpísali predaj našej nehnuteľnosti pod cenou, so súhlasom, že nám budú vyplatené úvery a exekúcie. Nachádzali sme sa v ťažkej situácii. Boli sme navyše presvedčení, že sa uskutoční len vklad do katastra ako pri hypotéke. Miesto toho nám ale predložili na podpísanie kúpno-predajnú zmluvu. Nájom sme mali zaplatiť vo výške 900 eur mesačne. Keďže môj manžel nepracoval a ja som zarábala príliš málo, nebolo nám možné takúto sumu platit. Nasledujúci týždeň sme chceli nehnuteľnosť späť odkúpiť, avšak katastrálne konanie neprebehlo počas pol roka. Pamätám si, že to celé pripadalo účelové. Vopred ďakujem za rýchlu odpoveď.

Odpoveď: Námietky proti exekúcii

Dobrý deň,

podľa § 50 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) povinný môže vzniesť u exekútora povereného vykonaním exekúcie námietky proti exekúcii do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a to vtedy, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. Námietky musia byť odôvodnené - na dodatočne uvedené dôvody sa neprihliadne.

O námietkach bude následne rozhodovať exekučný súd.

Trápi vás "Námietky proti exekúcii" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Námietky proti exekúcii (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň. Po 12 rokoch mi dorazil dopis od exekútora o začiatku exekúcie v súvislosti so zameškaným výživným. Sumy sú uvedené v SKK. Údajné zameškané platby výživného už nemám ako dokladovať. Posledný súd, ktorý sa týkal zvýšenia výživného, bol v roku 2009 a tam sa žiadne zameškané výživné za rok 2006 nespomínalo. Rád by som sa dozvedel, či je možné takúto vec premlčať, alebo či je možné, že exekúcia začne po 12 rokoch, nehovoriac o mene SKK, ktorá už neexistuje. Exekútor jednoducho našiel niečo, čo vložil do obálky a poslal. Žijem v Českej republike a nemám možnosť pristupovať k tomuto dopisu. Aké právo mám v tejto situácii? Musím to najskôr zaplatiť a potom sa sťažovať? A ak áno, komu by som sa mal sťažovať? Ďakujem.

Odpoveď: Námietky proti exekúcii

(odpoveď odoslaná: 15.09.2018)

Dobrý deň,

v tomto prípade ide o celkom netradičný postup. Právo priznané právoplatným súdnym rozhodnutím sa premlčí až po 10 rokoch. Ak sa počas tejto lehoty "stihlo" uplatniť u exekútora (bol podaný návrh na vykonanie exekúcie) premlčacia lehota prestane plynúť. 

Odporúčam podať návrh na zastavenie exekúcie a uviesť všetky relevantné dôvody, ktoré prichádzajú vo Vašej veci do úvahy a podať tento návrh exekútorovi. O návrhu bude rozhodovať exekučný súd. Hlavný dôvod, podľa toho, čo uvádzate, je, že ste si svoje povinnosti splnili. Toto tvrdenie však budete musieť aj preukázať.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Námietky proti exekúcii (Procesné právo (civilné))

Toto viem. Len by som chcela vedieť, či to môžem spísať ja alebo radšej požiadať právnika.

Odpoveď: Námietky proti exekúcii

(odpoveď odoslaná: 15.02.2017)

Dobrý deň,

toto rozhodnutie je výlučne na Vás - Exekučný poriadok neustanovuje povinnosť účastníka konania dať sa zastúpiť na podanie námietok proti exekúcii. Môžete byť teda zastúpená ale aj nemusíte. Rovnako ak sa aj nechcete dať zastúpiť, samotné námietky Vám môže sformulovať a pripraviť aj advokát, najlepšie taký, ktorý sa špecializuje aj na exekučné právo.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Námietky proti exekúcii" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.