Môžno predať dom bez dedičského konania?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Môžno predať dom bez dedičského konania?

Môže môj brat predať rodičovský dom, keď ešte nebolo dedičské konanie?

Odpoveď: Môžno predať dom bez dedičského konania?

Dobrý deň. Podľa ustanovenia § 201 Civilného mimosporového poriadku platí, že: "Dedičia môžu veci patriace do dedičstva počas konania scudziť alebo urobiť iné opatrenia presahujúce rámec obvyklého hospodárenia len so súhlasom súdu."

Vychádzajúc z citovaného zákonného ustanovenia možno skonštatovať, že predmet dedenia - rodičovský dom môžu dedičia  predať jedine ak na to majú súhlas súdu. Predaj nehnuteľnosti totiž bezpochyby presahuje tzv. rámec obvyklého hospodárenia.

Bez dohody s dedičmi a súhlasu súdu teda k predaju rodičovského domu, ktorý sa má dediť, nemôže dôjsť.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Môžno predať dom bez dedičského konania? (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa poradiť. Moja mama si kúpila byt ale nakoľko nemala dostatok peňazí jej syn si zobral ešte úver.
Úver je už vyplatený. V prípade predaja bytu keby ma chcel vyplatiť môže si odtrhnúť čiastku, ktorú vložil on ?

Odpoveď: Môžno predať dom bez dedičského konania?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.03.2020)

Dobrý deň,
z otázky sme pochopili, že Vaša mama kúpila byt, na ktorý si zobral úver jej syn, ktorý úver je už teraz vyplatený. Usudzujeme, že výlučným vlastníkom bytu podľa výpisu z LV je Vaša mama. Pýtate sa či v prípade predaja bytu matkou si môže syn strhnúť sumu za vyplatený úver. 
Keďže matka je výlučným vlastníkom bytu, bude aj predávajúcou a jej bude uhradená aj predajná cena. 
Keďže syn úver vyplatil a zrejme nebola žiadna zmluva medzi matkou a synom ohľadom vyporiadania úveru, na strane matky vzniklo bezdôvodné obohatenie. 
Riešením vrátenia uhradeného úveru je, aby matka určitý podiel na byte darovala synovi prípadne matka uznala svoj dlh voči synovi formou uznania dlhu. Na tento účel môžete využiť aj našu stránku www.uznanie-dlhu.sk.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžno predať dom bez dedičského konania? (Dedičské právo)

Práve, že oficiálne nikto dom neužíva. Chodia tam súrodenci len do záhrady alebo v lete posedieť na dvore. Oni všetci bývajú v bytoch, len my mame rodinný dom, takže nepotrebujeme využívať danú nehnutelnosť. A problém je v tom, že súrodenci ho nechcú ani predať, ani sa nijako finančne vysporiadať. Asi sa pokúsime súrodencom ponúknuť oficiálnou cestou odkúpenie manželovej časti. Tiež sa chceme vyhnúť súdnym procesom. Ďakujem za Vašu odpoveď a Vás čas.

Odpoveď: Môžno predať dom bez dedičského konania?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.02.2020)

Dobrý deň, riešením vo Vašom prípade je aj to, aby ste dom dali do prenájmu ako celok.

Ak by podiel. spoluvlastník ponúkol svoj podiel ostatným na predaj a títo by s takýmto návrhom nesúhlasili, potom je príslušným vo veci len súd, ktorý rozhodne o zrušení podiel. spoluvlastníctva, prípadne ak žiadny zo spoluvlastníkov túto nechce, rozhodne o jej predaji a výťažok sa rozdelí podľa podielov.

Uvedené vyplýva z ust. § 142 ods. 1 Obč. zákonníka :

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

Samotný rozsudok o zrušení podiel. spoluvlastníctva a nariadení predaja nehnuteľnosti je exekučným titulom. Následne môže ktorýkoľvek zo spoluvlastníkov ako účastníkov konania podať návrh na vykonanie exekúcie podľa predmetného rozsudku v zmysle ust. exekučného poriadku.

Ako sme už uviedli, vec odporúčame riešiť dohodou  resp. prenajať nehnuteľnosť, ponúknuť na predaj spoluvlastnícky podiel, súdne konanie je ako zdĺhavé, tak aj finančne nákladné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžno predať dom bez dedičského konania? (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, môj manžel zdedil 1/4domu po zosnulých rodičoch. Ďalšie 3/4 zdedili jeho traja súrodenci. Všetci rovnakým dielom. Nedohodli sa ani na predaji, ani na vyplatení medzi sebou, a manžel myslel, že sa dom predá a peniaze si rozdelia. No súrodenci nechcú dom predať, ale ani ho vyplatiť. Je možné nejakým spôsobom dostať financie zo svojho podielu? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Môžno predať dom bez dedičského konania?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.02.2020)

Dobrý deň,
riešením Vami uvedenej situácie je, aby manžel ako podielový spoluvlastník ponúkol svoj podiel na predaj ostatným súrodencom a to v rovnakom pomere k jeho podielu za ním uvedenú cenu, prípadne cenu podľa znaleckého posudku. Následne by bola uzatvorená zmluva o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva.
Ak ponuka zo strany ostatných podiel. spoluvlastníkov nebude prijatá, kompetentným na riešenie je súd na základe podaného návrhu na zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva.
Otázkou vo Vašom prípade je to, kto je užívateľom RD ako celku a od tohto spoluvlastníka  prípadne užívateľa Váš manžel môže požadovať nájomné v rozsahu jeho podielu na nehnuteľnosti. Aj riešenie tejto otázky nájomného môže prispieť k vyriešeniu predaja podielu Vášho manžela na nehnuteľnosti.

Odporúčame  vec riešiť zmierčou cestou bez účasti súdu vzhľadom na zdĺhavosť, ako aj nákladovosť súdneho konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk