Môžeme rodinný dom nadobudnutý darovacou zmluvou darovať tretej osobe?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešovský
Odpovedá: advokát Prešov
Odpovedané dňa: 20. 5. 2016

Otázka: Môžeme rodinný dom nadobudnutý darovacou zmluvou darovať tretej osobe?

Dobrý deň, na základe darovacej zmluvy sme dostali do daru rodinný dom. Po 3 rokoch sme sa rozhodli presťahovať a dar by sme nechceli vrátiť darcovi (otec) ale prepísať na inú osobu (brat) taktiež darovacou zmluvou. Je to možné, alebo treba najskôr dar vrátiť pôvodnému majiteľovi?

Odpoveď: Môžeme rodinný dom nadobudnutý darovacou zmluvou darovať tretej osobe?

Dobrý deň, darovacia zmluva je typom scudzovacej zmluvy, ktorá ak spĺňa všetky zákonnom požadované náležitosti je právnym titulom pre nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Na tomto základe je v prospech obdarovaného, resp. obdarovaných vložené vlastnícke právo a svedčí mu zápis na liste vlastníctva vedenom príslušným katastrom nehnuteľností. Vlastník tak s predmetom svojho vlastníctva môže ľubovoľne nakladať a teda ho následne previesť na tretiu osobu akýmkoľvek zmluvným typom napr. aj darovacou zmluvou bez toho, aby na uvedený postup potreboval súhlas predchádzajúceho vlastníka.  

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Môžeme rodinný dom nadobudnutý darovacou zmluvou darovať tretej osobe? (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem Na základe darovacej zmluvy bola mne a sestre pripísaná nehnuteľnosť. Pôvodný vlastník teda otec by chcel rozhodnutie zmeniť a namiesto požiadania daru spať by chcel prepísať dar len na mňa. Bolo by to možné?

Odpoveď: Môžeme rodinný dom nadobudnutý darovacou zmluvou darovať tretej osobe?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.06.2019)

Dobrý deň prajem,

možné by to bolo, no otec už nemá právnu možnosť zrealizovať takúto zmenu. Museli by ste uzavrieť so sestrou novú zmluvu - darovaciu, prostredníctvom ktorej by Vám ona darovala jej podiel. Ak by nesúhlasila, potom sa to zmeniť nedá.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk