Máte
otázku?

Môže mi byť uložený trest odňatia slobody za nesplatenie pôžičky?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Prešov

Otázka: Môže mi byť uložený trest odňatia slobody za nesplatenie pôžičky?

Chcel by som sa opýtať, bol som v Česku v roku 2015, a zobral si tam pôžičku. Neplatil som ju. Ku dňu 12.2.2016 mi prišiel dopis, že dlžná suma je 10 650 Kč, a bol tam aj splátkový kalendár. Nič som neplatil, keďže ešte študujem, a preto sa pýtam, či ma za to môžu zavrieť do basy. Dlh sa budem snažiť po čiastkach platiť, keď sa po doštudovaní, v roku 2017 zamestnám. Myslíte že sa to dovtedy môže nejak ťahať, a zavrú ma? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môže mi byť uložený trest odňatia slobody za nesplatenie pôžičky?

Dobrý deň, samotné nesplnenie peňažného záväzku nie je trestným činom a nemôže Vám byť preto uložený žiadny trest v zmysle Trestného zákona. Uvedený záver je odrazom znenia čl. 17 Ústavy SR, podľa ktorého, nikoho nemožno pozbaviť slobody len pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok. Aj keď Vám pre nesplatenie pôžičky nehrozí trestné stíhanie, je pravdepodobné, že si Váš veriteľ bude vymáhať splnenie Vašej povinnosti súdnou cestou a následne po nadobudnutí vykonateľnosti súdneho rozhodnutia, prostredníctvom súdneho exekútora. V prípade, že ste v súčasnosti platobne neschopný, odporúčam Vám, aby ste sa pokúsili s veriteľom dohodnúť na odložení splatnosti Vašej pôžičky resp. na jej splácaní vo výške, ktorú Vám dovoľujú alebo budú dovoľovať Vaše majetkové pomery.

Trápi vás "Môže mi byť uložený trest odňatia slobody za nesplatenie pôžičky?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Môže mi byť uložený trest odňatia slobody za nesplatenie pôžičky? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
Môžem ma dať do väzenia, keď neplatím pôžičku a nechcú sa dohodnit na splátkach?

Odpoveď: Môže mi byť uložený trest odňatia slobody za nesplatenie pôžičky?

(odpoveď odoslaná: 04.01.2022)

Dobrý deň,  ako sme už uviedli v mnohých našich odpovediach, podľa čl. 17 Ústavy SR platí, že nikoho nemožno pobaviť slobody len z dôvodu, že nie je schopný dodržať svoj zmluvný záväzok.

V otázke uvádzate, že veritel /nevieme kto/ sa nechce dohodnúť na splátkach.

Podstatné vo Vašom prípade je to kedy a koľko ste si požičali, kto je veriteľom, koľko ste doteraz uhradili, a od kedy ste v omeškaní s platením splatnej splátky. Platí v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka všeobecná oremlčacia doba 3 roky, ktorá plynie od dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Neodporúčame vec uponáhľať tým, že podpíšete dohodu o splátkach, resp. dohodu o zrážkach zo mzdy, prípadne uznanei dlhu, lebo by ste mohli uznať premlčaný dlh.

Odporúčam poradu u advokáta, aby preštudoval Vaše doklady.


Podotázka: Môže mi byť uložený trest odňatia slobody za nesplatenie pôžičky? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prajem, chcem sa spýtať, že, či si môžem podať osobný bankrot ak mám veľké dlhy, som dlhodobo nezamestnaná a sype sa to na mňa z každej strany.
Nedali mi dlhy na exekúciu, ale píšu a volajú, že ma dajú na súd, neviem ako mám postupovať a riešiť to.
Ako a kde mám podať osobný bankrot prosím. A či vôbec v mojom prípade 100% uspejem.

Odpoveď: Môže mi byť uložený trest odňatia slobody za nesplatenie pôžičky?

(odpoveď odoslaná: 24.03.2021)

Dobrý deň,
podmienky osobného bankrotu stanovuje zákon o konkurze a reštrukturalizácii, z ktorého okrem iných vyplýva, že by ste museli byť v exekúcii.

V otázke uvádzate, že Vám stále vyvolávajú a píšu. Zrejme ste si požičali peniaze v nebankovej spoločnosti a ich strany sú predmetné telefonáty.

Tu je podstatné to, kedy a koľko ste si požičali, koľko ste uhradili spolu bez ohľadu na istinu a úroky, ako aj to, od kedy ste v omeškaní so zročnou splátkou. Platí všeob. premlčacia doba 3 roky v zmysle ust. par. 101 Obč. zákonníka. Na internete nájdete množstvo rozsudkov, v ktorých súd vyhlásil zmluvy o spotreb. úvere/pôžičke za neplatné pre rozpor s ust. Obč. zákonníka a ust. zákonov o ochrane spotrebiteľa. Nebankovým spoločnostiam, bankám prípadne vymáhačským spoločnostiam nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

Napíšte podrobnejšie o dlhoch, teda kedy a koľko ste si požičali a od kedy ste v omeškaní. Je možné aj to, že dlh je premlčaný.

 


Podotázka: Môže mi byť uložený trest odňatia slobody za nesplatenie pôžičky? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň.
Chcem si požičať v zahraničí konkrétne v Anglicku. Čo sa mi môže stat ak sa po tom prestahujem z UK domov na SK a nebudem schopný ďalej splácať pôžičku v Anglicku. Môžem dostať exekúciu alebo zákaz vstupu do danej krajiny poprípadne uväznenie.
Ďakujem.

Odpoveď: Môže mi byť uložený trest odňatia slobody za nesplatenie pôžičky?

(odpoveď odoslaná: 09.07.2020)

Dobrý deň,

 

v Anglicku funguje úplne iný (angloamerický) právny systém. U nás napríklad platí, že nikto nemôže byť zbavený osobnej slobody pre neschopnosť plniť záväzok. Iné by ale bolo, ak by dlžník už v čase vzniku záväzku vedel, že plniť nebude. V takom prípade už by mohlo ísť o trestný čin.

 

Každopádne ak budete dlžníkom v Anglicku, tak po Vašom presťahovaní sa na Slovensku aj naďalej existujú možnosti, ako dlh od Vás vymáhať. Upravujú to predpisy medzinárodného práva súkromného a procesného.

 

Zákaz vstupu do krajiny alebo odňatie slobody len pre neschopnosť dodržať záväzok ale nepredpokladám. Pre úplnosť by ale bolo vhodné vec konzultovať aj s tamojším právnikom.

 


Trápi vás "Môže mi byť uložený trest odňatia slobody za nesplatenie pôžičky?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môže mi byť uložený trest odňatia slobody za nesplatenie pôžičky? (Vymáhanie pohľadávok)

Môže mi byt uložený trest odňatia slobody ak mám podmienečný trest z probacnim dohľadom a súdny príkaz na zaplatenie dlhu voči sociálnej poisťovni splácam ako vládzem po 20eur alebo po 100e len nie každý mesiac ale pár splátok tam mám a naďalej splácam probačný dohľad som neporušila?

Odpoveď: Môže mi byť uložený trest odňatia slobody za nesplatenie pôžičky?

(odpoveď odoslaná: 17.12.2018)

Dobrý deň,

neplnenie si záväzkových povinností, napr. nesplácanie dlhu, či jeho splácanie v minimálnej výške nie sú trestným činom, a teda za ne nemôžete byť trestne stíhaný. Na druhej strane, ak ide o súdom uloženú povinnosť v trestnom rozkaze, či rozsudku, mali by ste túto povinnosť splniť, pretože na konci skúšobnej doby bude súd rozhodovať o tom, či ste sa osvedčili a tam bude skúmať, či ste splnili aj povinnosti uložené súdom. Ak si túto povinnosť nesplníte, mohlo by to mať pre Vás negatívne dôsledky v tom, že súd rozhodne, že ste sa neosvedčili a trest vykonáte. Preto odporúčam odkomunikovať aspoň s poisťovňou splátkový kalendár, aby videli, že máte ochotu dlh zaplatiť, ale Vám to nedovoľuje situácia. Dlh však odporúčam určite odporúčam splatiť, najlepšie čo najskôr.


Podotázka: Môže mi byť uložený trest odňatia slobody za nesplatenie pôžičky? (Vymáhanie pohľadávok)

Prosím o radu. Mám 15000 úver, no žiaľ zo zdravotných dôvodov som prestala pracovať a už ho neplatím asi 3-4 roky. Nechcú sa so mnou dohodnúť na splátkovom kalendári. Môže mi byť uložený trest odňatia slobody? Som v zahraničí snažím sa sporiť a uhradiť naraz väčšiu sumu.

Odpoveď: Môže mi byť uložený trest odňatia slobody za nesplatenie pôžičky?

(odpoveď odoslaná: 09.07.2018)

Dobrý deň,

neplatenie dlhu, či platobná neschopnosť nie je trestným činom. O trestný čin by sa mohlo napr. jednať, ak by ste uviedli veriteľa do omylu v tom, že spĺňate podmienky na poskytnutie úveru a vylákali tak od neho peniaze. Samotné neplatenie však nie je trestné. Vystavujete sa však riziku súdneho konania a následne aj exekúcie, kde exekútor bude s najväčšou pravdepodobnosťou vymáhať okrem istiny a zmluvných úrokov aj úrok z omeškania a trovy súdneho konania. Odporúčam otvorene komunikovať s bankou a platiť, ak sa dá pravidelne.


Podotázka: Môže mi byť uložený trest odňatia slobody za nesplatenie pôžičky? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. V rodine máme problém s našou matkou, ktorá naberá pôžičky na svojho postihnuteho manžela, ktorý má invalidný dôchodok. Celá naša rodina sa jej snaží dohovoriť a v mnohých prípadoch za ňou aj dorovnávať jej dlžoby za zdravotne poistenie a požičane peniaze, ktore nabrala od rodinných známych. Keďže je manžel našej matky už v pokročilom veku, pôžičky z jeho dôchodku matka nebude môcť splácať a matka sa dostane do situácie, kedy tieto pôžičky budeme musieť splácať my, jej deti. Naša matka si nedá dohovoriť a tak sme už rozmýšĺali, že zoberieme jednu pôžičku na splatenie dlhov, ktorá sa bude splácať, zatial s manželovho dôchodku. Matka s manželom žijú iba z jeho dôchodku a matka so sumou 400 eur, ktore dostanú nieje schopná platiť už ani elektriku a nie k tomu ešte nejake dlžoby. Veľa peňazí utráca aj na cigarety. Je možne našu matku zbaviť svojpravnosti tak, aby nemohla chodiť vyberať manželov dôchodok ani brať dalšie pôžičky? Musime jej finančnú situáciu zobrať do vlastných rúk, lebo inak budeme v buducnosti musieť znášať ešte vačšie následky jej neuvážlivého konania. Ďakujeme za vašu radu.

Odpoveď: Môže mi byť uložený trest odňatia slobody za nesplatenie pôžičky?

(odpoveď odoslaná: 14.03.2016)

Dobrý deň, v zásade možno zaväzovať iného len na základe zmluvného splnomocnenia, zákonného zastúpenia alebo rozhodnutia súdu (opatrovníctvo). Ak to nie je ani jeden z uvedených prípadov, nemôže Vaša matka platne uzatvárať zmluvy o pôžičke v mene svojho manžela. Nemáte ani dôvod sa domnievať, že v prípade neplatenia záväzkov, budete tieto povinní hradiť Vy, resp. Vaši príbuzní. Za splnenie zmluvnej povinnosti zodpovedá len osoba, ktorá sa na ňu zaviazala a to len svojim majetkom. V konaní o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony, Vám môže súd ako navrhovateľovi uložiť, aby ste do primeranej lehoty predložili lekárske vysvedčenie o duševnom stave vyšetrovaného. Ak sa v tejto lehote nepredloží lekárske vysvedčenie, súd zastaví konanie.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môže mi byť uložený trest odňatia slobody za nesplatenie pôžičky?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku