Mám zápis v registri trestov. Dá sa zmazať? Kde sa môžem zamestnať?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Nitriansky
Odpovedá: Advokát Nitra
Odpovedané dňa: 27. 11. 2015

Otázka: Mám zápis v registri trestov. Dá sa zmazať? Kde sa môžem zamestnať?

Dobrý deň, môj manžel bol policajt, ale 24.9.2015 pravoplatne ho uznali vinneho pre precin zneuzitia pravomoci verejneho cinitela dostal penazny trest vo vyske 500 e (ktory je uz zaplateny) alebo nahradny trest 2 mesiace odnatia slobody. Po akom čase sa to zapíše do registra trestov? Teraz pracuje v SBS a zmluvu mu maju predĺžiť vo februári. Chcem sa spýtať či po 2 rokoch sa dá tento zapis v registri zmazať? A v akých odvetviach sa môže zamestnať?

Odpoveď: Mám zápis v registri trestov. Dá sa zmazať? Kde sa môžem zamestnať?

Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 92 ods. 2 Trestného zákona dochádza k tzv. zahladeniu odsúdenia trestov, okrem trestu odňatia slobody, už ich vykonaním. Tzn. že ak Váš manžel uhradil peňažný trest, uhradením došlo k zahladeniu odsúdenia. Nakoľko trest uhradil, tak k vykonaniu náhradného trestu nedôjde. Zápis do registra trestov sa vykoná po právoplatnom odsúdení. Treba v tomto smere rozlišovať výpis z registra trestov a odpis z registra trestov. Vo výpise z registra trestov sú zapísané odsúdenia a tresty, ktoré neboli zatiaľ zahladené. V odpise z registra trestov sú zapísané všetky právoplatné odsúdenia dotknutej osoby. Tzn. že Váš manžel má v súčasnosti "čistý" výpis z registra trestov (ak predtým nebol odsúdený za iný trestný čin). Nie je nutné požiadať o zahladenie. Avšak v odpise z registra trestov je zaznamenané, že bol právoplatne odsúdení za trestný čin, bol mu uložený trest a je tam i záznam o vykonaní trestu. Váš manžel sa môže zamestnať v akomkoľvek odvetví. Na Vášho manžela sa v súčasnosti hľadí ako keby nebol odsúdený, tzn. môže vykonávať i sbs činnosť, prípadne si založiť živnosť.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Mám zápis v registri trestov. Dá sa zmazať? Kde sa môžem zamestnať? (Trestné právo)

Doby deň, chcel by som sa opýtať, keď už mám zápis v registri trestov a chcel by som, aby bol zmazaný, tak čo je potrebné spraviť, aby sa to uskutočnilo. Je potrebné niekam zavolať alebo ísť osobne? Bol by som veľmi rad ak by ste mi pomohol. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Mám zápis v registri trestov. Dá sa zmazať? Kde sa môžem zamestnať?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.09.2019)

Dobrý deň. Úvodom by som rád poznamenal, že register trestov sa vedie v zásade v dvoch podobách, a síce ako výpis z registra trestov a ako odpis z registra trestov. Rozdiel spočíva v tom, že ak ide o odpis z registra trestov, záznamy v ňom sa nedajú zmazať. Zmazať sa dajú len záznamy vo výpise z registra trestov a to tak, že súd rozhodne o zahladení odsúdenia (ak ide o nepodmienečný trest odňatia slobody). V ostatných prípadoch (pri iných druhoch trestov) nastáva výmaz automaticky po vykonaní trestu, resp. po osvedčení sa v skúšobnej dobe.

Pre riešenie Vašej situácie je teda rozhodujúce aj to, aký druh trestu Vám bol uložený. Ak nepodmienečný výkon trestu odňatia slobody, je potrebné požiadať o zahladenie odsúdenia príslušný súd. V danej súvislosti však treba poukázať na fakt, že okrem žiadosti je potrebné aj splnenie zákonných podmienok uvedených nižšie:

Súd môže v súlade s ust. § 92 ods. 1 Trestného zákona zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej

- desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,

- päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,

- tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.

Ak odsúdený preukázal podľa ust. § 92 ods. 3 Trestného zákona po výkone alebo odpustení trestu alebo premlčaní jeho výkonu svojím vzorným správaním, že sa napravil, môže súd zahladiť odsúdenie na žiadosť odsúdeného i pred uplynutím doby uvedenej v odseku 1.

Záverom si dovoľujem uviesť, že žiadosť o zahladenie odsúdenia musí obsahovať najmä označenie súdu, označenie odsúdeného, označenie rozhodnutia, ktorým bol odsúdenému uložený trest, odôvodnenie žiadosti, tzn. stručný opis skutkových okolností, z ktorých vyplýva, že odsúdený splnil vyššie uvedené podmienky a samotný návrh na zahladenie odsúdenia. Táto žiadosť sa podáva na príslušný okresný súd v obvode ktorého má odsúdený v čase podania návrhu bydlisko, alebo kde mal naposledy bydlisko.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Mám zápis v registri trestov. Dá sa zmazať? Kde sa môžem zamestnať? (Trestné právo)

Dobrý deň, syn ma záznam v registri trestov za jazdu pod vplyvom alkoholu, bol odsúdený, mal podmienku, pokutu 500e, ktorú zaplatil a odobratý vodičský preukaz na 2 roky. V júni tohto roku uplynie dvojročná lehota, avšak VP už opäť získal po žiadosti o predčasne pridelenie a absolvovaní skúšobných testov. Po akej dobe sa vymaze tento záznam?

Odpoveď: Mám zápis v registri trestov. Dá sa zmazať? Kde sa môžem zamestnať?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.04.2019)

Dobrý deň, táto doba záleží od doby, na ktorú bol odsúdený. Podľa § 92 Trestného zákona 

"Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej

a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,

b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,

c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok."

Je však dôležití uviesť, že ak dôjde k zahladeniu trestu, odstráni sa záznam iba z výpisu registra trestov, nie z odpisu. V odpise z registra trestov tento záznam ostane do konca života.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk