Mám nárok na bezplatnú právnu pomoc?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Prešovský
Odpovedá: advokát Prešov
Odpovedané dňa: 13. 10. 2016

Otázka: Mám nárok na bezplatnú právnu pomoc?

Dobry den. Mal som dopravnu nehodu, vinu dali mne, ze som nedal prednost v jazde. Ja tvrdim, ze vinu ma druhy vodic, lebo isiel velkou rychlostou, preto som ho nemohol vidiet, ze prichadza. Je to v stadiu vysetrovania. Zijem zo socialnej davky, cize som v hmotnej nudzi. Mam narok na bezplatnu pravnu pomoc? Na koho sa mozem obratit? Vrela vdaka.

Odpoveď: Mám nárok na bezplatnú právnu pomoc?

Dobrý deň, neuviedli ste, či je vec riešená v trestnom alebo priestupkovom konaní. Predpokladám však, že je to druhá možnosť. Zákon o priestupkoch vo svojich ustanoveniach neumožňuje účastníkovi konania žiadať o poskytnutie právnej pomoci zo strany advokáta za zníženú resp. žiadnu odmenu. Uvedené právo neobsahuje ani správny poriadok ako právny predpis, ktorý dopĺňa ustanovenia o procese objasňovania priestupku. Napokon ani podľa § 3 zákona č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, sa tento nevzťahuje na poskytovanie právnej pomoci v konaniach o priestupkoch.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Mám nárok na bezplatnú právnu pomoc? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. V organizácií pracujem ako správca registratúry už 15 rokov. Od kedy zaviedli do podateľne špeciálny počítač. program, to je systém na elektronickú evidenciu došlej a odoslanej pošty. Pribudlo viac roboty skenovania, práca je časovo náročná. Mne povedali, že mám" pomáhať". Okrem archivácie robím aj konverziu, tiež mi pribudla elektronická, učím sa podľa manuálu. Archivácia sa robí aj v papierovej forme aj v elektronickej. Ja pomáham v podateľni na úkor svojej roboty. Ak sa ozvem prídem o odmeny alebo iné benefity. Keď jedna ide na PN, alebo na dovolenku všetko ťahám sama. Ta práca je náročná časovo, ale aj psychicky, je toho veľmi veľa. Nového človeka nechcú prijať, tak sa spoliehajú, že ja budem stále pomáhať. Ich nezaujíma, že ja nestíham svoju robotu. Prosím Vás čo mám robiť? Je to porušenie pracovnej zmluvy a mám nárok na odstupné, musím tu prácu vykonávať aj napriek tomu, že nestíham svoju robotu? Ako mám postupovať, aby som si neublížila.

Odpoveď: Mám nárok na bezplatnú právnu pomoc?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.01.2020)

Dobrý deň, 
v otázke neuvádzate ako máte formulovanú pracovnú zmluvu. 

V zmysle ust. § 43 ZP platí, že v pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú okrem iných aj druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika, ako aj mzdové podmeinky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.
Podľa ust. § 55 ZP platí, že "vykonávať práce iného druhu alebo na inom mieste, ako boli dohodnuté v pracovnej zmluve, je zamestnanec povinný len výnimočne, a to v prípadoch ustanovených v odsekoch 2 a 4, ktzoré stanovujú povinnosť zamestnávateľa preradiť zamestnanca /napr. lek. posudok, zdrav stav a pod/, čo nie je Váš prípad. 

Ďalej platí, že "zamestnávateľ môže preradiť zamestnanca aj bez jeho súhlasu na čas nevyhnutnej potreby na inú prácu, ako bola dohodnutá, ak je to potrebné na odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov.Práca, na ktorú zamestnávateľ preraďuje zamestnanca podľa odseku 3, musí zodpovedať zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu. Zamestnávateľ je povinný prihliadnuť aj na to, aby táto práca bola pre zamestnanca vhodná vzhľadom na jeho schopnosti a kvalifikáciu. Zamestnávateľ je povinný vopred prerokovať so zamestnancom dôvod preradenia na inú prácu a dobu, počas ktorej má preradenie trvať. Ak preradením zamestnanca dochádza k zmene pracovnej zmluvy, zamestnávateľ je povinný vydať mu písomné oznámenie o dôvode preradenia na inú prácu a o jeho trvaní okrem prípadov uvedených v odseku 4."

Zrejme vo Vašom prípade vykonávate práce, ktorých povinnosť vykonávať nevyplýva Vám z pracovnej zmluvy, a preto nie ste povinná ich vykonávať, pokiaľ nejde o mimoriadnu udalosť. Uvádzame, že ak by išlo napr. dlhodobú neprítomnosť zamestnanca, ktorý predmetné práce doteraz vykonával /materská a pod./, potom v takomto prípade sa nejedná o mimoriadnu udalosť. 

Odporúčame preštudovať pracovnú zmluvu a pracovný poriadok zamestnávateľa.
Následne odporúčame Vám kontaktovať nadriadeného, a ak k vyriešeniu vykonávania naviac prác nedôjde, kontaktovať priamo zamestnávateľa a požiadať o zjednanie nápravy - zmena prac. zmluvy vrátane zmeny mzdového ohodnotenia. 

Výpoveď z prac. pomeru síce môžete dať s uvedením aj bez uvedenia dôvodu, ale nárok na odstupné Vám nevznikne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk