Máte
otázku?

Mám nárok na právne zastúpenie zdarma?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Mám nárok na právne zastúpenie zdarma?

Dobrý deň, chcem podať žalobu na vysťahovanie mojej sestry z môjho domu. Rada by som sa Vás opýtala, či a kedy mám nárok na právne zastúpenie zdarma. Som nezamestnaná a poberám dávky v hmotnej núdzi. Jediný majetok, ktorý vlastním, je tento dom. Za Vašu odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Mám nárok na právne zastúpenie zdarma?

Dobrý deň,

odporúčam Vám obrátiť sa na niektoré z centier právnej pomoci, kde Vám poskytnú presnejšie informácie o tom, či máte nárok na bezplatnú právnu pomoc, alebo nie. O tom, aké sú podmienky si môžete prečítať aj na tejto stránke: http://www.centrumpravnejpomoci.sk/otazky-a-odpovede/otazky-a-odpovede.

Trápi vás "Mám nárok na právne zastúpenie zdarma?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Mám nárok na právne zastúpenie zdarma? (Občianske právo)

Dobrý deň. Rád by som sa informoval, či osobu na okresnom súde môže zastupovať jedinec bez právnickej kvalifikácie. K žalobe, ktorá bola na danú osobu podaná, sa táto osoba vyjadrila v zákonnej lehote a podala nové skutočnosti súvisiace so žalobou a jej navrhovateľkou. Následne, po určitom čase (približne 2 roky), obdržala predvolanie na Okresný súd. Otázka teda znie, je možné, aby ju v danej veci zastupovala osoba bez právnickej prípravy. Ďakujem.

Odpoveď: Mám nárok na právne zastúpenie zdarma?

(odpoveď odoslaná: 29.03.2019)

Dobrý deň, v zmysle § 89 Civilného sporového poriadku sa môžete dať zastúpiť aj osobou bez právnického vzdelania. Musia byť však splnené zákonné podmienky.

§ 89 CSP
"(1) Strana sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Zvolený zástupca sa nemôže dať zastúpiť, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(2) Ak zvoleným zástupcom podľa odseku 1 nie je advokát, súd uznesením, ktoré doručí zastúpenej strane, rozhodne, že zastúpenie podľa odseku 1 nepripúšťa, ak zástupca zjavne nie je spôsobilý na riadne zastupovanie alebo ak ako zástupca vystupuje vo viacerých konaniach."

Povinne sa musíte dať zastúpiť v prípadoch uvedených v § 90 CSP: "Strana musí byť zastúpená advokátom v sporoch vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou, v sporoch z ochrany hospodárskej súťaže, v sporoch z nekalého súťažného konania, v sporoch z ohrozenia alebo porušenia práva na obchodné tajomstvo a v sporoch súvisiacich s ochranou práva duševného vlastníctva."

Zastúpenie advokátom však má svoje výhody najmä v zložitejších sporoch. Advokát vždy postupuje s odbornou starostlivosťou a na základe skúseností a vzdelania dokáže lepšie hájiť práva klienta. Preto určite odporúčame aj zvážiť zastúpenie advokátom.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Mám nárok na právne zastúpenie zdarma? (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som Vás požiadala o radu ohľadne mojho prípadu. Dostala som sa do bezvýchodiskovej situácie s bývalým partnerom, ktorý je zároveň otcom môjho päťročného syna. Rozhodla som sa riešiť náš konflikt súdnou cestou. Predložila som súdu návrh na zverenie dieťaťa do mojej starostlivosti. Som slobodná pracujúca matka s čistým príjmom 500 eur. Môj bývalý partner prispieva na výživu dieťaťa sumou 200 eur a moje náklady na život predstavujú 340 eur (byt, energie atď.). Nemám teda dostatok finančných prostriedkov na právneho zástupcu. Termín súdneho pojednávania je naplánovaný o dva mesiace. Chcela by som sa opýtať, aké kroky mám podniknúť, aby som bola aj právne zastúpená? Odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Mám nárok na právne zastúpenie zdarma?

(odpoveď odoslaná: 14.08.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ máte záujem o právnu pomoc v podobe právneho zastúpenia na súde, môžete si skúsiť nájsť advokáta. Nie je vylúčené, že prípadný advokát prispôsobí formu a výšku odmenu Vašim finančným možnostiam.

Ďalšou alternatívou je využitie služieb Centra právnej pomoci. Na takáto právnu pomoc ma nárok ten, kto sa nachádza v stave materiálnej núdze, ak je v právnom spore vylúčená zrejmá bezúspešnosť sporu a hodnota sporu prevyšuje minimálnu mzdu (okrem sporov, v ktorých hodnotu sporu nie je možné vyčísliť v peniazoch). V tomto smere nájdete bližšie informácie na stránke http://www.centrumpravnejpomoci.sk/.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Mám nárok na právne zastúpenie zdarma?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava