Majetkové vysporialdnie po troch rokoch manželstva BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 7. 11. 2018

Otázka: Majetkové vysporialdnie po troch rokoch manželstva BSM

Dobrý deň, som tri roky po rozvode, nepodala som o majetkové vysporiadanie. Ja som ostala so synom v 2, 5 pol izbovom byte a môj exmanžel sa odsťahoval do našej novo postavenej rekreačnej chatky / je postavená ako rodinný dom/ mňa so synom tam ani nepustil a on rozhodol, že tam nemáme právo chodiť. Nechcela som sa súdiť lebo sme sa dohodli, že všetko sa prepíše na nášho spoločného syna, ale rozmyslel si to. Teraz ani neviem ako postupovať ďalej, dohodnúť sa sním nie je možné. On v dome býva so svojom snúbenicou a ja som ostala v byte s terajším manželom, Nechcela by som, aby to ostalo takto nevysporiadané. Viem urobila som chybu, že som mu verila, Teraz mi tvrdí, že už nemám právo na dom a na žiadne vysporiadanie.

Odpoveď: Majetkové vysporialdnie po troch rokoch manželstva BSM

Dobrý deň,

ak od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode uplynuli 3 roky, potom nastalo vyporiadanie zo zákona a už nie je možné BSM tým pádom vyporiadať. Podľa ustanovenia § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Ak dané nehnuteľnosti patrili do BSM (byt aj chatka) a nedošlo k ich vyporiadaniu, potom v zmysle § 149 ods. 4 OZ prešli do režimu podielového spoluvlastníctva. Aj toto spoluvlastníctvo je možné zrušiť a vyporiadať, a to buď dohodou alebo žalobou. 

Môžete teda exmanželovi navrhnúť zrušenie a vyporiadanie oboch nehnuteľností a ak nebude súhlasiť môžete podať žalobu na súd.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Majetkové vysporialdnie po troch rokoch manželstva BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Prosím o objasnenie otázky : Ak sa exmanžel znovu oženil, bude v príp. jeho smrti nová manželka dedičkou jeho podielu v dome, ktorý sme v minulosti spolu postavili ? Ďakujem vopred.

Odpoveď: Majetkové vysporialdnie po troch rokoch manželstva BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.11.2019)

Dobrý deň,

vo  Vami uvedenom prípade keďže dom nepatrí do novovzniknutého BSM nového manželstva, manželka Vášho bývalého manžela bude dedičom jeho podielu spolu s Vašimi spoločnými deťmi /jeden syn/ a to v každý rovnakým dielom, čo vyplýva z ust. § 473 Obč. zákonníka :
"V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom."

V  dedičskom konaní môže dôjsť aj k dohode dedičov a to tak, že podiel na dome po Vašom bývalom manželovi nadobudne Váš spoločný syn.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Majetkové vysporialdnie po troch rokoch manželstva BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň.
Prosím o radu. Som 13 rokov po rozvode. Mame 1 syna. S bývalým manželom sme dodnes neriešili vysporiadanie spoločne postaveného domu, teda neprebehlo BSM. Je to jediný majetok, ktorý mame spoločne.
Ex manžel sa však (ako ťažko chorý pacient s onkol. ochorením a geneticky podmienenou ľahšou formou mentálneho poškodenia) nečakane oženil pred krátkym časom s partnerkou, s ktorou býva tretí rok. Ma navyše aj dlžobu, ktorú si vzal už počas ťažkého ochorenia a vtedajšia (ešte len) partnerka o tom vedela.
Mojou otázkou ostáva-ako najlepšie ochrániť dom pred novou možnou spolumajiteľkou, aké právne kroky podstúpiť ?
Je možné brať do úvahy aj množstvo rokov, kedy som sa starala o dom sama a platila všetky výdavky spojené s domom a tiež je možné prihliadať aj na vyššie uvedené okolností vo veci zdravot. stavu ?
Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Majetkové vysporialdnie po troch rokoch manželstva BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.11.2019)

Dobrý deň, 

vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 149 odst. 4 Občianskeho zákonníka
"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak ste RD nadobudli počas trvania manželstva a patril do BSM, uplynutím troch rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva je RD v podielovom spoluvlastníctve.
Za tohto právneho stavu riešením je dohodnúť sa na zrušení podiel. spoluvlastníctva a toto vyporiadať, teda poslať bývalému manželovi návrh na odkúpenie Vášho podielu na RD a v prípade, že k dohode nedôjde, podať návrh na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva. 
Možnosťou je tiež, že mu ponúknete, ak to teda prichádza do úvahy, na predaj svoj podiel a ak ponúknutú cenu nevyplatí v lehote do dvoch mesiacov, svoj podiel na dome predáť tretej osobe. 
Pokiaľ ide o výdavky spojené s užívaním domu a nákladmi na jeho prevádzku, tu treba uviesť, že pokiaľ by ste chceli uplatňovať nároky spred 13 rokov, tieto sú už premlčané. Všeobecná premlčacia doba je tri roky.
Naviac pokiaľ manžel užíva celý dom, riešením je aj rozdelenie domu na dve samostatné časti so samostatným prívodom vody, el. energie, samostatnými vchodom. Tu by ste však potrebovali znalecký posudok na technické rozdelenie nehnuteľnosti a povolenie stav. úradu, následne po realizácii by bol RD zapísaný v katastri nehnuteľností ako dve samostatné nehnuteľnosti. Uvedené sa týka aj pozemku ak bol v BSM.

Píšete o chorobách manžela, len poznamenávame, že jeho podiel nemôže patriť do jeho novovzniknutého BSM, ktoré vzniklo uzatvorením manželstva, keďže RD nadobudol počas trvania manželstva s Vami.
Poznamenávame, že Vy ako bývalá manželka nezodpovedáte za dlhy manžela, ktoré vznikli po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku o rozvode; pri exekúcií však môže byť postihnutý spoluvlastnícky podiel bývalého manžela na RD.

Zdravotný stav.  bývalého manžela ho neobmedzuje v jeho vlastníckom práve.

Možnosťou resp. aspon čiastočným usporiadaním vlastníckych vzťahov je spísanie dohody o nájme Vášho spoluvlastníckeho podielu na RD.

Za  účelom vyporiadania odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk