Máte
otázku?

Lehota na premenu podmienky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Bratislava

Otázka: Lehota na premenu podmienky

Dobrý večer, chcem sa opýtať, či existuje nejaká lehota na premenu podmienky. Dočítal som sa, že je to jeden rok po uplynutí skúšobnej doby, ale tiež som sa dočítal, že je to dva roky po uplynutí skúšobnej doby. Paragraf 50, odstavec 5 udáva, že podmienka musí byť premenená do jedného roka po uplynutí skúšobnej doby, inak sa bude brať ako osvedčenie v podmienke. Porušil som podmienku tým, že som spáchal trestný čin v Rakúsku, za ktorý som bol aj odsúdený a už ma aj prepustili na podmienku domov. Teraz mi však prišlo predvolanie na verejné zasadnutie pre porušenie podmienky v skúšobnej dobe, hoci skutok sa stal v Rakúsku.

Odpoveď: Lehota na premenu podmienky

Dobrý deň, tak ako ste uviedli vo svojej otázke, ak súd nerozhodne do jedného roka po uplynutí skúšobnej doby bez Vášho zavinenia, má sa za to, že ste sa osvedčili. Neuviedli ste však vo svojej otázke, či vo Vašom prípade už uplynul rok po skončení skúšobnej doby. Ak od skončenia skúšobnej doby neuplynul jeden rok, súd nariadil verejné zasadnutie za účelom rozhodnutia o Vašom osvedčení. Tzn. že súd bude na verejnom zasadnutí zisťovať, či ste viedli riadny život a či vysloví, že ste sa osvedčili. Riadne vedenie života súd zisťuje komplexne. Tzn. že zisťuje splnenie zákonom predpísaných povinností, pracovných, rodinných a iných povinností. Ak je verejné zasadnutia nariadené krátko po tom, ako ste spáchali trestný čin v Rakúsku a boli podmienečne odsúdený, je možné, že je verejné zasadnutie nariadené aj za účelom rozhodnutia, či bude nariadený nepodmienečný výkon trestu odňatia slobody alebo ponechá v platnosti podmienečný trest odňatia slobody. Tak je možné postupovať v zmysle ustanovenia § 50 ods. 4 Trestného zákona.

Trápi vás "Lehota na premenu podmienky" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Lehota na premenu podmienky (Trestné právo)

Dobrý deň, považuje sa porušenie podmienky za ublíženie na zdraví aj za ľahké dopravné priestupky? Okresný súd mi premenil trest, preto som sa odvolal na krajský. Pritom som dodržal všetky súdne nariadenia, probačný dohľad a viedol riadny život.

Odpoveď: Lehota na premenu podmienky

(odpoveď odoslaná: 04.06.2023)

Dobrý deň,
počas skúšobnej doby je odsúdený povinný viesť riadny život. Ak odsúdený spácha priestupok, tak v zásade nesplnil túto podmienku a súd môže pristúpiť k nariadeniu výkonu trestu odňatia slobody. Počas skúšobnej doby sa preto treba vyvarovať páchaniu akejkoľvek protiprávnej činnosti, teda nie len trestný činov, ale aj priestupkov. Môže sa stať, že Krajský súd rozhodne aj inak, nakoľko sme mali aj prípady, keď odsúdenému nebol premenený trest keď spáchal malý priestupok, avšak je potrebné si dať pozor aj na dopravné priestupky. Je rozdiel ak niečo spáchate úmyselne alebo z nedbanlivosti. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Lehota na premenu podmienky (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Môj brat bol odsúdený za riadenie vozidla pod vplyvom alkoholu. V čase, keď páchal tento trestný čin, bol stále na podmienečnom prepustení za rovnaké previnenie. Tentoraz dostal štyri mesiace. Podali sme však žiadosť, aby mu tieto tresty zlúčili a dostal naraz sedem mesiacov. Skúsim sa opýtať, koľko času obvykle trvá kým súd premení podmienečný trest na nepodmienečný? Existuje nejaká stanovená lehota na takýto proces?

Odpoveď: Lehota na premenu podmienky

(odpoveď odoslaná: 06.11.2022)

Dobrý deň,
súd nemá zákonom stanovené lehoty na rozhodovanie. Ak v súčasnosti vykonáva určitý trest odňatia slobody a v ďalšom konaní mu hrozí premena trestu, vždy sa sudcovia snažia vo veci rozhodnúť spôsobom, aby to bolo ešte počas výkonu trestu, aby ho nemuseli najprv prepustiť a neskôr zasa vziať do výkonu. V prípade, že sa blíži koniec výkonu trestu odňatia slobody, navrhujem poslať súdu urgenciu a žiadosť o nariadenie verejného zasadnutia, aby súd čo najskôr rozhodol a vedel vykonať všetky tresty postupne bez prerušenia.


Podotázka: Lehota na premenu podmienky (Trestné právo)

Dobrý deň, prosím vás, ako postupovať v prípade, keď môj priateľ je vo výkone trestu a má stanovený dátum prepustenia na 27.11. (odsedí si 10-mesačný trest). Teraz mu do väzenia prišiel oznámenie o pojednávaní (ktoré sa má uskutočniť 10.10.) týkajúce sa premeny podmienky, ktorú dostal predtým, ako mu bola odobraná sloboda. Ide o premenu 3-mesačnej podmienky. Ako je potrebné postupovať, aby sa mu tento trest počas výkonu hlavného trestu nepredĺžil a aby sa podmienka posunula až na obdobie po jeho prepustení? Ak by sa na pojednávanie dostavil sám bez právnika, mal by šancu niečo s tým urobiť, alebo je nevyhnutné, aby ho zastupoval právnik, ktorý by mohol predložiť konkrétne návrhy týkajúce sa podmienky? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Lehota na premenu podmienky

(odpoveď odoslaná: 02.10.2018)

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku závisí od toho, za čo mal uloženú podmienku, aký skutok spáchal počas skúšobnej doby... Nie každé porušenie podmienky (napríklad drobný priestupok na úseku cestnej premávky) musí automaticky znamenať premenu podmienečného trestu na nepodmienečný. Na druhej strane, ak mal uloženú podmienku napríklad za alkohol za volantom a v skúšobnej dobe spáchal priestupok na úseku cestnej premávky, môže akýkoľvek priestupok na tomto úseku znamenať premenu trestu (nakoľko spáchal priestupok rovnakého druhu ako trestný čin, za ktorý mu bol uložený trest). V týchto veciach je vždy lepšie, ak sa verejného zasadnutia s Vaším partnerom zúčastní obhajca. V našom právnom poriadku totiž neznalosť zákona neospravedlňuje a svojím konaním bez právnych vedomostí na verejnom zasadnutí by si mohol uškodiť.


Trápi vás "Lehota na premenu podmienky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Lehota na premenu podmienky (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať: Vo februári 2017 som dostal podmienučný trest za krátenie daní na dobu troch rokov. Teraz ma obvinili z veci, ktorá sa stala v roku 2016 a chcú ma obviniť zo sprenevery. Ak ma odsúdia, premenia mi podmienučný trest? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Lehota na premenu podmienky

(odpoveď odoslaná: 17.05.2017)

Dobrý deň, v tomto prípade nepôjde o premenu podmienky, ale Vám zrušia predchádzajúci trest a uložila Vám nový trest za obidva skutky. To sa stane iba v prípade, ak by ste boli uznaný vinným aj pre druhý skutok.


Podotázka: Lehota na premenu podmienky (Trestné právo)

Dobrý deň, dnes som bol na oslave kamaráta, kde sa objavili ľudia, s ktorými som v minulosti mal konflikt. Predchádzal tomu výmena názorov bez znaku násilia, avšak následne ma napadli viacerí útočníci. Neudrel som nikoho a ani som nepoužil násilie. Spôsobili mi rôzne poranenia hlavy a zlomili zub. Chcel by som podať na nich trestné oznámenie, no momentálne som v podmienke súvisiacej s autonehodou. Obávam sa, že ak by oni sa dohodli na výpovedi, že som bitku vyprovokoval, hoci som nikomu neublížil na zdraví - na rozdiel od nich, mohlo by mi to priniesť problémy z pohľadu mojej podmienky. Ďakujem.

Odpoveď: Lehota na premenu podmienky

(odpoveď odoslaná: 27.03.2017)

Dobrý deň. Po podaní trestného oznámenia sa bude vyšetrovať celá vec. Na Vás je, aby ste predložili správu od lekára a dobu liečenia a taktiež aj svedkov, ktorí potvrdia Vaše tvrdenia. Každý z predvolaných svedkov bude pod prísahou a v prípade, ak bude v trestnom konaní klamať môže sa to obrátiť proti nemu. Nemyslím si, že by sa prihliadalo na Vašu podmienku, ktorú máte za úplne iný trestný čin. Prihliadať by sa mohlo len v prípade, ak by bolo na Vás podané trestné oznámenie a bolo by Vám preukázané, že Vy ste spáchali skutok tak, ako sa Vám kladie za vinu. Je ťažko na začiatku povedať ako dopadne celé trestné konanie. Dôležité je, aby ste mali správu od lekára a určili svedkov, ktorí na oslave boli a ktorí sa vedia vyjadriť k tomu, ako to naozaj bolo. Určite Vám odporúčam vyhľadať advokáta z oblasti trestného práva a poradiť sa s ním ešte pred podaním trestného oznámenia.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Lehota na premenu podmienky" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.