Máte
otázku?

Kúpa bytu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Trnava

Otázka: Kúpa bytu

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať. S priateľom sme minulý mesiac kúpili byt od jednej staršej pani. Peniaze boli ihneď vyplatené z banky s tým, že ona je jediná vlastníčka a má dve deti. Problém nastal, keď jej syn nás podal na súd, tvrdiac že mu nebola vyplatená suma, ktorú sme v zmluve uviedli. Túto zmluvu si on sám vyžiadal, aby boli peniaze z bytu rozdelené medzi neho a jeho sestru rovnakým dielom. Sestra má dokonca výpis z účtu, ktorý potvrdzuje, že peniaze jej z bytu skutočne boli poslané iba jemu. Ako náhle však peniaze dorazili, zobral ich exekútor, takže syn vlastne nič nedostal. Jeho záměr je tvrdiť na súde, že sme ho oklamali a že vôbec nevedel, aké zmluvy podpisoval pred notárom. Je možné, že súd mu uverí, že sme na neho tlačili a on nevedel, čo podpisuje? Obyvat by sme neradi prišli o byt aj peniaze. A ešte by som chcela vedieť, či má vôbec nárok na byt, kým je majiteľkou stále táto pani. Syn nie je spoluvlastníkom, a teda by to bolo výlučne na rozhodnutí majiteľky, či si peniaze nechá, alebo ich rozdelí medzi syna a dcéru. Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Kúpa bytu

Dobrý deň, čo sa týka spôsobu zaplatenia kúpnej ceny, tá závisí výlučne na dohode zmluvných strán. Majiteľka bytu sa mohla slobodne rozhodnúť tak, že kúpna cena má byť vyplatená na dva rôzne účty, pričom by išlo o účty jej detí. Jej deti vôbec nemuseli podpisovať kúpnu zmluvu, ak neboli vlastníkmi nehnuteľnosti. V tomto smere nám ani nie je zrejmé na základe čoho ju podpisovali aj oni. Ak on bude v súdnom konaní tvrdiť, že zmluvu podpisoval pod nátlakom, musí tento nátlak preukázať, inak neunesie dôkazné bremeno a súd jeho žalobu zamietne. S ohľadom na skutočnosť, že zmluvu podpisovali aj deti majiteľky bude potrebné vykonať podrobnejšiu analýzu zmluvy, že či Vám nevznikla povinnosť priamo voči nemu, ale iba voči jeho matke. Za účelom zistenia tejto skutočnosti Vám odporúčame objednať sa na osobné stretnutie prostredníctvom nášho formulára.

Trápi vás "Kúpa bytu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Kúpa bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môže realitná kancelária vykonávať úschovu peňazí (forma vinkulácie) pri predaji hnuteľného alebo nehnuteľného majetku? Je to pri predaji/kúpe právne v poriadku? Aké riziká sú plynúce z využitia takejto služby? Ďakujem. Martin

Odpoveď: Kúpa bytu

(odpoveď odoslaná: 11.07.2022)

Dobrý deň, nepoznáme obsah vami podpísanej zmluvy resp. zmluvy, ktorú plánujete podpísať.

Uvádzame, že v zmysle ustanovení živnostenského zákona  realitná kancelária aj keď len ako SZČO je sprostredkovateľom pre kúpu a predaj nehnuteľnosti /viď Skupina 204 - položka 61 zákona o živnostenskom podnikaní/. SZČO ako fyická osoba podnikateĺ zodpovedá celým svojim majetkom.
Odporúčam zmluvu, ktorá vám bola predložená na podpis, aby ste si nechali skontrolovať advokátom, ktorý zo zákona je povinný mať poistenie zodpovednosti advokáta.

 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Kúpa bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, plánujem kúpiť byt, v ktorom sa momentálne nachádza nájomca. Rada by som si zaistila v kúpnej zmluve, že predávajúci ukončí nájom a byt bude odovzdaný bez nájomcu. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, alebo naformulovať klauzulu, ktorú by som mohla použiť v kúpnej zmluve? Ďakujem. S pozdravom, Kristína.

Odpoveď: Kúpa bytu

(odpoveď odoslaná: 24.07.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že byt, ktorý plánujete kúpiť, obýva v súčasnosti nájomca, ktorý má spísanú nájomnú zmluvu s prenajímateľom ako budúcim predávajúcim.

V prípade predaja bytu Vám ako kupujúcej platí ust. § 680 Obč. zákonníka :

"(1)Zničením prenajatej veci nájomná zmluva zaniká.

(2)Ak dôjde k zmene vlastníctva k prenajatej veci, vstupuje nadobúdateľ do právneho postavenia prenajímateľa a nájomca je oprávnený zbaviť sa svojich záväzkov voči prvšiemu vlastníkovi, len čo mu bola zmena oznámená alebo nadobúdateľom preukázaná.

(3) Ak dôjde ku zmene vlastníctva k nehnuteľnej veci, môže z tohto dôvodu vypovedať nájomnú zmluvu iba nájomca, a to aj vtedy, ak bola zmluva uzavretá na dobu určitú; výpoveď však musí podať v najbližšom výpovednom období, pokiaľ je zákonom alebo dohodou ustanovené. Pri zmene vlastníctva k hnuteľnej veci môže zmluvu vypovedať aj nadobúdateľ."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak by ste kúpili byt, ktorý v súčasnosti obýva nájomca, na Vás ako kupujúceho - nadobúdateľa nehnuteľnosti prechádzajú práva a povinnosti zo zmluvy o nájme a teda vstupujete do právneho postavenia prenajímateľa.
Odporúčame vo veci najprv oboznámiť sa so samotnou nájomnou zmluvou a riešiť túto otázku vopred pred podpísaním kúpnej zmluvy s predávajúcim ako vlastníkom bytu. Samotná formulácia v zmluve ohľadom vysťahovania nájomcu by zaväzovala len účastníkov tejto kúpnej zmluvy a nie nájomcu bytu.
 
Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta, aby posúdil samotnú nájomnú zmluvu, jej obsah a pripravil pre Vás aj znenie kúpnej zmluvy.
Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

Podotázka: Kúpa bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s priateľkou sme kúpili byt v developerskom projekte. Byt bude postavený o tri roky a zatiaľ máme podpísanú zmluvu o budúcej zmluve. Ako mi nárastol príjem, dohodli sme sa, že byt kúpim sám. Chcel by som sa opýtať, ako je najlepšie to realizovať. Napríklad, či je potrebná nejaká písomná dohoda, ktorú predložím developerovi pri podpise kúpnej zmluvy. Ďakujem, M.

Odpoveď: Kúpa bytu

(odpoveď odoslaná: 24.03.2021)

Dobrý deň,
vec je potrebné riešiť  s developerom najlepšie už teraz, s tým, že sa dohodnete na zmene zmluvy a jediným bud. kupujúcim bude Vy. 

Na vypracovanie príslušnej zmeny zmluvy môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Kúpa bytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kúpa bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
mám otázku ohľadne kúpy bytu z pohľadu kupujúceho. Predávajúci nadobudol nehnuteľnosť darovacou zmluvou. Je potrebné špeciálne ošetriť kúpno-predajnú zmluvu pre prípad, ak by sa darca rozhodol požadovať dar späť od predávajúceho, alebo som ako kupujúci dostatočne chránený zákonom a nemôžem o nehnuteľnosť prísť kvôli prípadným neskorším sporom medzi darcom a predávajúcim?
Ďakujem!

Odpoveď: Kúpa bytu

(odpoveď odoslaná: 23.03.2021)

Dobrý deň,
pokiaľ kupujete nehnuteľnosť, ktorú predávajúci nadobudol darovaním, pôvodný darca sa od Vás ako kupujúceho nemôže domáhať vrátenia daru. Je to tak z dôvodu, že Vy ste neboli účastníkom darovacej zmluvy, ktorú teraz chcete kúpiť. 

V zmysle ust. par. 630 Obč. zákonníka platí, že darca sa môže domáhať vrátenia daru od obdarovaného, ak dôjde k hrubému narušeniu dobrých mravov voči darcovi alebo príslušníkom jeho rodiny zo strany obdarovaného.

Ak teraz obdarovaný predá nehnuteľnosť a z jeho strany by došlo k hrubému porušeniu dobrých mravov, avšak nehnuteľnosť by medzičasom predal, potom platí, že darca sa môže domáhať len finančnej náhrady. Zjednodušene : Ak Vy kúpite dom od obdarovaného, pôvodný darca od Vás nemôže žiadať vrátenie nehnuteľnosti, lebo Vy ste neboli obdarovaný.


Podotázka: Kúpa bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, V krátkosti predstavujem svoju situáciu: 1. Vybral som si byt a s predávajúcim sme sa dohodli, že by som ho rád kúpil. 2. Predávajúci súhlasil a chce, pochopiteľne, podpísať čo najskôr rezervačnú zmluvu. 3. Peniaze na kúpu bytu mám v hotovosti, takže nemusím čakať na schválenie hypotéky. Teda, žiadne obštrukcie zo strany kupujúceho by nemali nastať. Moja otázka znie: Je lepšie podpísať rezervačnú zmluvu alebo zmluvu o budúcej kúpe? Ktorá z týchto možností viac chráni predávajúceho, resp. kupujúceho? Prípadne, ktorá z nich má "definitívnejší" charakter? Vopred ďakujem za odpoveď, Adam.

Odpoveď: Kúpa bytu

(odpoveď odoslaná: 13.02.2021)

Dobrý deň,
z hľadiska právnej istoty Vás ako budúceho kupujúceho je spísať zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy podľa ust. § 50a/ Obč. zákonníka.

Pokiaľ však predávajúci chce nehnuteľnosť predať Vám, a dohodli ste sa kúpe, treba uzavrieť riadnu kúpnu zmluvu.

V pripade záujmu kontaktujte našu AK.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Kúpa bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem Vás požiadať o pomoc v súvislosti s družstevným bytom. Už približne 12 rokov som nájomníčka v družstevnom byte. Niekoľkokrát som požiadala o odkúpenie bytu od bytového družstva, avšak moja žiadosť nebola nikdy akceptovaná, keďže som nezaplatila nájom v stanovenom termíne. Tento rok som sa dostala do finančných ťažkostí a bez predchádzajúceho upozornenia zo strany bytového družstva bola na moju žiadosť zo správy bytu zorganizovaná dražba. Napokon sa však dražba nekonala, pretože som dlhovú sumu uhradila. Nanešťastie, táto suma sa nelíši medzi správou bytov a bytovým družstvom. Rada by som byt odkúpila, avšak v stanovách bytového družstva nie je ani zmienka o možnosti odkúpenia bytu a bytové družstvo mi jeho okamžité odkúpenie odmieta povoliť. Ďakujem za pomoc. M.

Odpoveď: Kúpa bytu

(odpoveď odoslaná: 27.11.2020)

Dobrý deň,

prípadný nedoplatok voči bytovému družstvu by mal vyplývať z vyúčtovania za rok 2019, ktoré ste mali obdržať do konca mája 2020.

V otázke uvádzate, že iná suma dlhu je vedená na správe bytov a iná na bytovom družstve. Uvádzame, že podľa ust. § 6 ods. 3 zákona o vlastníctve bytov a nebyt. priestorov platí, že bytový dom môže mať len jedného správcu a len jeden typ správy byt. domu (správca byt. domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov).

Vo veci odporúčame, aby ste podali písomne formou doporučeného listu žiadosť o prevod vlastníctva bytu na bytové družstvo so špecifikáciou bytu a Vašich osobných údajov. Vzor žiadosti nájdete na internete alebo na stránke Vášho byt. družstva (žiadosť o rpevod vlastníctva bytu).

Obvykle sa prevody vlastníctva bytov riešia v byt. v družstvách k určitému dámu (k 30.6. alebo k 31.12. prísl. roka).

Nie ej právny dôvod, aby Vám byt. družstvo nepredalo byt pokiaľ splníte formálne náležitosti /žiadosť/ a uhradíte prísl. poplatky.

 

 


Trápi vás "Kúpa bytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kúpa bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, za akých podmienok môže cudzinec (občan UK) kúpiť a byť vlastníkom nehnuteľnosti (bytu) na Slovensku? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kúpa bytu

(odpoveď odoslaná: 18.09.2020)

Dobrý deň,
zákon nijako neobmedzuje osoby inej štátnej príslušnosti v nadobúdaní bytu na území SR. Ak máte predávajúceho, je potrebné spísať písomnú zmluvu, kde je potrebné uviesť osobné údaje v rozsahu podľa katastrálneho zákona.


Podotázka: Kúpa bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, máme záujem o kúpu bytu, ale stojíme pred nasledujúcim problémom. Majiteľka bytu dlhodobo žije v USA a momentálne ju na základe splnomocnenia zastupuje jej brat. Keďže plánujeme financovať byt čiastočne aj prostredníctvom hypotekárneho úveru, musí byť majiteľ prítomný. Majiteľka sa dohodla s realitnou kanceláriou, že nehnuteľnosť prepíše na brata, ktorý potom byt predá nám. Mohli by ste nám, prosím, poradiť, aký typ zmluvy by mal existovať medzi súrodencami pri prepise nehnuteľnosti, aby byt nebol v budúcnosti napadnuteľný z ich strany? Alebo, čo by sme mali zahrnúť do kúpnej zmluvy medzi predávajúcim (bratom) a nami, ako kupujúcimi? Veľmi pekne vám ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď: Kúpa bytu

(odpoveď odoslaná: 18.08.2020)

Dobrý deň,
riešenie predaja nehnuteľnosti ako uvádzate v otázke, nie je dobré.

Ak by sestra predala prípadne darovala byt bratovi, a tento následne byt predal Vám, je to nevyhovujúce riešenie, keďže brat by musel platiť daň z príjmu podľa podmienok uvedených v zákone o dani z príjmov.

Nevieme z akého dôvodu nechce splnomocniť vlastník bytu svojho brata na predaj nehnuteľnosti, toto riešenie považujeme za najjednoduchšie.Úradne overiť podpis na konkrétne právne úkony môže vlastníčka nehnuteľnosti aj v USA, napr. na našom veľvyslanectve, alebo prísl. orgáne oprávnenom operovať podpisy v USA.

 

 


Podotázka: Kúpa bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
moji rodičia žijú už 19 rokov ako nájomníci v obecnom byte. Už niekoľko krát zaslali obci žiadosť na odkúpenie bytu, ktorý užívajú. Avšak len raz im prišla z obce odpoveď a to zamietavá. Odôvodnenie bolo: "Nepredloženie žiadosti všetkých nájomníkov o odkúpenie bytov. " Hľadala som aj na stránke obce nejaké uznesenie, kde by bolo poslancami schválené, že byty musia odkúpiť všetci nájomníci, inak jednotlivec nemá právo byt odkúpiť. Avšak takéto uznesenie som bohužiaľ nenašla. Čo je zaujímavé, na nájomnej zmluve, ako ani na dodatkoch nie je nikde uvedená dĺžka nájmu, a teda, či sa byt prenajíma na dobu určitú alebo na neurčito. Podľa Zákona č. 182/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, konkrétne  § 32e  -  Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. Januára 2016, je uvedené:
"Vlastník domu alebo bytu uvedený v § 17 ods. 3 a § 29 ods. 7 je povinný uzavrieť s nájomcom bytu, ktorý požiadal o prevod vlastníctva bytu do 31. Decembra 2016, zmluvu o prevode vlastníctva bytu; cenu bytu, pozemku zastavaného domom a priľahlého pozemku je povinný vypočítať podľa § 18, § 18a ods. 1 a § 18b. Ak vlastník domu alebo bytu zmluvu o prevode vlastníctva bytu do dvoch rokov od doručenia žiadosti neuzavrie, nájomca bytu môže po uplynutí tejto lehoty podať návrh na súd, aby uložil splnenie tejto povinnosti. " Rodičia podali žiadosť na odkúpenie bytu v rokoch 2003, 2005 a 2012. Len k žiadosti z roku 2012 dostali zamietavú odpoveď. Chcela by som sa opýtať, či teda na základe Zákona č. 182/1993 Z. z. mali a stále majú nárok na odkúpenie bytu, v ktorom bývajú už 19 rokov.  Ďakujem za odpoveď a pomoc.  

Odpoveď: Kúpa bytu

(odpoveď odoslaná: 20.02.2020)

Dobrý deň, 
ako ste uviedli v otázke, platí ust. § 32e/ ods. 3 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v zmysle ktorého je povinnosťou obce previesť vlastníctvo bytu na nájomcu, ale za splnenia podmienky uvedenej v ust. § 29a/ cit. zákona :
"Obec je povinná s nájomcom bytu uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva bytu do dvoch rokov odo dňa, keď nájomca požiada o prevod vlastníctva bytu podľa tohto zákona v dome, v ktorom požiada o prevod vlastníctva najmenej 50 % nájomcov bytov. Túto povinnosť obec nemá, ak nájomcom bytu je právnická osoba, ak ide o byt v rodinnom dome alebo ak ide o byt, na ktorý sa nevzťahovala povinnosť previesť vlastníctvo bytu podľa § 29 ods. 3 a vlastníctvo tohto bytu prešlo na obec podľa osobitného predpisu."


T.j. : Je potrebné, aby aspoň polovica nájomcov požiadala o prevod vlastníctva bytu. Prípadné nariadenie obce o tom, že o prevod vlastníctva bytu musia požiadať všetci nájomcovia bytov je v rozpore so zákonom.
 


Trápi vás "Kúpa bytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kúpa bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, touto cestou Vás prosím o radu, ako najlepšie postupovať v konkrétnej situácii. Pred dvomi mesiacmi mi umrela mama. Bola invalidnou dôchodkyňou a po nej nezostal žiadny majetok. Viem, že exekútor jej strhával nejakú čiastku, takže po nej pravdepodobne zostal nevyplatený dlh. Byt, v ktorom bývala, je družstevný. Zmluva bola na jej meno, no ja a môj brat, obaja plnoletí, sme tu mali trvalý pobyt. Môžeme dedičstvo odmietnuť a byt odkúpiť do osobného vlastníctva? Môže nás družstvo deložovať? Ak by sme chceli byt odkúpiť, bolo by to možné za trhovú hodnotu alebo by sme mohli platiť "zostatkovú" sumu vzhľadom na dlhoročné užívanie, za ktorú bolo odkúpenie ponúknuté mojej mame? Prípadne, ako postupovať, aby nebola ohrozená strecha nad hlavou môjho brata? Zároveň sa pýtam, či je v takomto prípade možné, aby sme po vzájomnej dohode odkúpili byt v pomere 50/50 a vlastnícke práva prevedené na brata. Mohol by ma potom z hypotekárneho úveru na tento byt vyplatiť, ak sa naň kvalifikuje? Vopred ďakujem za Váš čas, odpoveď a tým pádom aj pomoc. S pozdravom, B.

 

Odpoveď: Kúpa bytu

(odpoveď odoslaná: 01.02.2020)

Dobrý deň, 
Vami položená otázka pozostáva z viacerých právnych problémov, ku ktorým zaujímame nasledovné stanovisko :

1./ Dlhy po matke : Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."
V  otázke neuvádzate sumu, ktorú vymáha súdny exekútor. 
Pokiaľ  máte vedomosť o dlhoch Vašej nebohej matky, treba v exek. konaní  zistiť aký je stav zostatku pohľadávky v exek. konaní. Ak dedičstvo prevezmete, zo zákona zodpovedáte za dlhy poručiteľa ako uvádzame vyššie podľa § 470 Obč. zákonníka. Keďže vec je v exek. konaní, súdny exekútor následne Vás bude kontaktovať a žiadať úhradu dlhu v exek. konaní  (§ 38 exe. poriadku).
Vec nie je možné riešiť tak, že v dedič. konaní odmietnete pasíva - dlhy a  budete od družstva žiadať odkúpenie bytu;  dedičstvo môžete prijať len ako celok, teda majetok - aktíva, ako aj pasíva, dlhy a rovnako je možné dedičstvo odmietnúť len ako celok.
Ak by sme vychádzali z predpokladu, že výška pohľadávky v exek. konaní je nízka, nie je dôvod  dedičstvo odmietnuť.

2./ V otázke neuvádzate približnú trhovú hodnotu bytu, ktorý by ste mohli zistiť podľa ponuky a dopytu po podobných bytoch v konkrétnej lokalite podľa vybavenosti, vrátane stavu bytu. Táto vec je Vám určite známa.
Uvádzate, že Vaša mama bola členkou družstva, byt nebol odkúpený. Podľa ust. § 706 ods. 3 Obč. zákonníka platí, že "ak zomrie nájomca družstevného bytu a ak nejde o byt v spoločnom nájme manželov, prechádza smrťou nájomcu jeho členstvo v družstve a nájom bytu na toho dediča, ktorému pripadol členský podiel."
Pre dedič. konanie v zmysle ust. § 200 civil. mimospor. poriadku platí :
"(1) Na základe súpisu majetku a dlhov poručiteľa súd uznesením určí všeobecnú hodnotu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva, prípadne výšku jeho predlženia v čase smrti poručiteľa.
(2) Všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou."

Hodnota členského podielu, ktorý v podstate predstavuje hodnotu bytu sa určí podľa toho, ako sme uviedli vyššie, k čomu citujeme z rozs. NS SR, sp. zn. : 2 Cdo 8/2007 :
"Vzhľadom na to, možno za trhovú cenu členského podielu v bytovom družstve pokladať cenu za ktorú je možné v konkrétnom čase a mieste nadobudnúť členské práva a povinnosti k bytu v porovnateľnej veľkosti, vybavenia, polohy a pod. Preto v týchto prípadoch overenie hodnoty členského podielu podľa tzv. účtovnej zostatkovej hodnoty vôbec neprichádza do úvahy. Aj zo všeobecne známej skutočnosti je zrejmé, že táto tzv. trhová hodnota značne prevyšuje zostatkovú hodnotu členského podielu zisteného podľa účtovníctva družstva."

3./ Pokiaľ ide o vyporiadanie čl. podielu v bytovom družstve, súd potvrdí nadobudnutie členského podielu všetkým dedičom, ktorých dedič. právo bolo preukázané (§ 484 Obč. zákonníka).  Na dedičov ale v takom prípade nemôže prejsť spoločné členstvo v bytovom družstve a ani
spoločný nájom družstevného bytu, lebo tomu bránia kogentné ustanovenia Obč. zákonníka - spoločný nájom môže vzniknúť len medzi manželmi.

Sme názoru, že v dedičskom konaní je lepšie sa dohodnúť komu pripadne členský podiel v družstve a teda aj na koho prejde následne nájom bytu. Ako je Vám známe, je rozdiel medzi účtovnou zostatkovou hodnotou členského podielu a trhovou hodnotou, ktoré sumy môžu diametrálne odlišné. 
V dedičskom konaní je lepšie dohodnúť akú sumu a kto komu, zrejme brat Vám, vyplatí titulom dedenia členského podielu v družstve, čo by mala obsahovať samotná dohoda uzatvorená v dedičskom konaní s uvedením konkrétneho dátumu splatnosti dohodnutej sumy za členský podiel (pre Vás jedna polovica trhovej hodnoty bytu);  t.j. nenechávať vec tak, že až napr. brat odkúpi byt do osobného vlastníctva od bytového družstva a následne sa dohodnete na vyplatení sumy, lebo výsledok v takomto prípade by bol viac ako neistý. Brat totiž od byt. družstva nemusí odkúpiť.

Ktorému notárovi bol dedičský spis pridelený zistíte na prísl. okresnom súde podľa miesta trvalého pobytu Vašej matky v čase úmrtia (treba hľadať v rozvrhu práce prísl. okresného súdu a to podľa dátumu úmrtia).

Po skončení dedič. konania je treba kontaktovať družstvo na uzatvorenie nájomnej zmluvy a následné odkúpenie bytu do osobného vlastníctva. Bližšie informácie o postupe nájdete na stránke byt. družstva. Nie je právny dôvod, aby družstvo brata deložovalo.

V prípade, že by ste v dedič. konaní niečomu nerozumeli, je lepšie poradiť sa a následne pristúpiť k dohode dedičov.
 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Kúpa bytu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.