Máte
otázku?

Odstránenie otca z rodného listu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilina

Otázka: Odstránenie otca z rodného listu

Dobrý deň. Moja situácia je pomerne dosť zložitá. Momentálne sa s mojim otcom súdim ohľadne výživného, avšak, som študentka VŠ (2.ročník). Za rok budem končiť školu a výživné mi teda upadá. Kedže som plnoletá a návrh musím podať sama chcem sa opýtať ako je to s odstránením otca z rodného listu. Môj otec sa o mňa nezaujíma ani sa nestretávame cca 14 rokov od rozvodu, je to notorický neplatič výživného, má kopu dlhov, má problémy s alkoholom a celkovo je to nespoľahlivý človek. Kedže nemáme žiadny vzťah ani sa o mňa nezaujíma, je nespoľahlivý a bojím sa prípadných problémov do budúcna z jeho strany, nechcem aby bol naďalej uvádzaný v mojom rodnom liste. Takisto nechcem viac nosiť jeho priezvisko. Som si 100% istá že je môj biologický otec. Po ukončení školy by som rada podala tento návrh na súd, len neviem či sú nato splnené podmienky a čo konkrétne treba do žiadosti uviesť a ako postupovať a či je to vôbec možné. Za korektné informácie vopred ďakujem.

Odpoveď: Odstránenie otca z rodného listu

Dobrý deň,

podľa § 96 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. o rodine v účinnom znení (ďalej len "zákon o rodine") ak je to potrebné v záujme dieťaťa a ak uplynula rodičom dieťaťa lehota ustanovená na zapretie otcovstva, môže súd na návrh dieťaťa rozhodnúť o prípustnosti zapretia otcovstva.

Z uvedeného ustanovenia teda vyplýva, že ak už nemôže zaprieť otcovstvo Váš otec, pretože mu uplynula lehota na zapretie otcovstva (pričom táto lehota je 3-ročná odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnostiach dôvodne spochybňujúcich, že je otcom dieťaťa, ktoré sa narodilo jeho manželke, zaprieť na súde, že je jeho otcom), môže podať návrh na povolenie prípustnosti zapretia otcotvsta. To je prvá fáza konania, v ktorom súd povolí alebo nepovolí samotné podanie návrhu na zapretie otcovstva. Iba ak by súd mal za preukázané, že sú splnené podmienky (ktorými je, že zapretie otcovstva je vo Vašom najlepšom záujme a a že Vášmu otcovi uplynula lehota na zapretie otcovstva) na povolenie prípustnosti zapretia otcovstva, mohli by ste podať samotný návrh na zapretie otcovstva.

Treba ale uviesť že vo Vašom prípade nie sú naplnené podmienky na povolenie prípustnosti zapretia otcovstva na Váš návrh, pretože z rozhodovacej praxe súdov vyplýva, že splnenie podmienky - "ak je to potrebné v záujme dieťaťa" - sa neposudzuje podľa Vami uvádzaných kritérií ako je starostlivosť o Vás, stretávanie a pod., ale súdna prax vykladá uvedený pojem tak, že povolenie prípustnosti zapretia otcovstva na návrh dieťaťa je v záujme dieťaťa napr. vtedy ak je potrebné zosúladiť biologické rodičovstvo s právnym (o taký prípad ale podľa toho čo uvádzate vo Vašom prípade nejde).

Na záver je nutné uviesť, že ak by aj bolo povolené pripustenie podania návrhu na zapretie otcovstva Vami, v tejto 2. fáze konania (konania o samotnom zapretí otcovstva) súd spravidla vykonáva znalecké dokazovanie vykonaním DNA testov. Ak by sa potvrdilo, že Váš otec zapísaný v matrike je aj Vaším biologickým otcom, Váš návrh na zapretie otcovstva by bol zamietnutý.

Na základe vyššie uvedených dôvodov možno konštatovať, že slovenský právny poriadok umožňuje dieťaťu podať návrh na zapretie otcovstva len vo výnimočných prípadoch - ak sa má takto dosiahnuť napr. zosúladenie právneho a biologického rodičovstva. Len z dôvodu, že otec má dlhy alebo sa o dieťa nestará či neplatí výživné neumožňuje slovenský právny poriadok zaprieť otcovstvo, či už na návrh otca alebo dieťaťa.

Trápi vás "Odstránenie otca z rodného listu" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Odstránenie otca z rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať ako sa dá odstrániť otec z papierov, aby som nededila po ňom dlhy a exekúcie.
Ďakujem za radu. Vladimíra

Odpoveď: Odstránenie otca z rodného listu

(odpoveď odoslaná: 21.09.2021)

Dobrý deň,
otca z rodného listu jednoducho odstrániť nemôžete.

V prípade úmrtia otca môžete dedičstvo odmietnuť v celosti a nenesiete tak žiadnu zodpovednosť za jeho dlhy. Ak dedičstvo odmietnete, hľadí sa na Vás ako keby ste sa smrti poručiteľa nedožili.


Podotázka: Odstránenie otca z rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, mám rozsudok o zapretí otcovstva, čo s exekúciou, ktorú som musela dať na bývalého priateľa, aby som mohla dostať náhradné výživné? Budem to musieť zaplatiť ja ako matka na rodičovskej dovolenke? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Odstránenie otca z rodného listu

(odpoveď odoslaná: 28.07.2018)

Dobrý deň,

ak bolo otcovstvo zapreté voči bývalému priateľovi, voči ktorému sa vedie exekúcia, potom odpadol dôvod na jej pokračovanie, pretože nemá povinnosť plniť vyživovaciu povinnosť ak nie je otcom. Podľa § 61n ods. 1 písm. b) Exekučného poriadku, môže oprávnený požiadať o zastavenie exekúcie. V takom prípade exekútor zastaví exekúciu. Ak sa pýtate na to, či budete musieť vrátiť bývalému priateľovi výživné, ktoré Vám vyplatil, sú na to rôzne názory. Podľa judikatúry, ak by bol určený aj nový právny otec, mal by možnosť žiadať nahradiť bezdôvodné obohatenie od neho. Ak však otec určený nie je, má právo žiadať náhradu od matky, teda od Vás. Ako som však uviedol, nie sú na to jednotné názory. Okrem toho je pravdepodobné, že budete znášať aj trovy exekúcie. 


Podotázka: Odstránenie otca z rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa návrhu na zapretie otcovstva. Z dôvodu, že otec je vedený v rodnom liste, pracuje a ma hypotéku, žiada odo mňa súdne vyživovaciu povinnosť k rodičovi. Mám 23 rokov, na čo by som sa mal v návrhu prioritne zamerať, keď, že som sa dočítal, že je to potrebné v záujme dieťaťa, aké prioritne dôvody by mohli byt v môj prospech? Vopred Vám veľmi pekne ďakujem, za akúkoľvek odpoveď.

Odpoveď: Odstránenie otca z rodného listu

(odpoveď odoslaná: 24.08.2017)

Dobrý deň,

skutočnosť, že od Vás otec žiada výživné ešte neznamená, že na neho má nárok. To bude predmetom dokazovania v súdnom konaní, kde súd na základe všetkých relevantných skutočností uváži, či otcovi nárok na výživné vznikol, alebo nie. Nárok rodiča na výživné vyplýva z ustanovenia § 66 a 67 Zákona o rodine.

§ 66

Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú.

§ 67

(1) Každé dieťa plní vyživovaciu povinnosť voči rodičom v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných detí.

(2) Vyživovacia povinnosť medzi manželmi a poskytovanie príspevku na výživu rozvedenému manželovi predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom.

Uvádzate, že otec pracuje, potom predpokladám, že je schopný sa o seba postarať, a preto by súd jeho návrh s najväčšou pravdepodobnosťou zamietol.

 

Pokiaľ ide o zapretie otcovstva, najskôr by ste v jednom konaní museli preukázať právny záujem na tomto zapretí (podľa Vašej otázky to, že nechcete platiť výživné). Ak by súd pripustil, že existuje Váš právny záujem na zapretí až potom by nasledovalo druhé konanie o zapretie otcovstva, kde by ste museli preukázať, že skutočne dotyčný muž nie je otcom. Ak však Vašim otcom je, potom by ste v tomto konaní boli neúspešný.

Odporúčam Vám poradiť sa s advokátom osobne vo Vašom okolí.


Trápi vás "Odstránenie otca z rodného listu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstránenie otca z rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň. Rád by som sa spýtal, či po vydaní rozsudku súdom o vzdaní sa otcovstva môžem ísť s týmto rozsudkom na matriku a na základe tohto rozhodnutia ma môžu z rodného listu vymazať alebo je potrebné dať ďalší návrh na súd na zmazanie z rodného listu, ktorý vydajú na základe predošlého rozhodnutia. Ďakujem

Odpoveď: Odstránenie otca z rodného listu

(odpoveď odoslaná: 22.12.2016)

Dobrý deň, vychádzajúc zo zákona o matrikách je možné uviesť, že ak súd vydá rozsudok o zapretí otcovstva (nie o vzdaní sa, taký pojem zákon o rodine nepozná) je povinný vydanie takéhoto rozhodnutia oznámiť príslušnej matrike, ktorá vydala rodný list maloletého dieťaťa. Súd vydanie a existenciu takého rozhodnutia musí po právoplatnosti rozhodnutia oznámiť tejto matrike. Matrika na základe toho vykoná zmenu v rodnom liste maloletého dieťaťa. Odporúčam Vám po právoplatnosti rozhodnutia o zapretí otcovstva na matrike zistiť, či im súd doručil rozhodnutie a ak nie, tak rozhodnutie predložiť matrike sám. Na základe toho následne matrika vykoná zmenu v rodnom liste maloletého dieťaťa.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odstránenie otca z rodného listu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku