Máte
otázku?

Je možné stiahnutie trestného oznámenia ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Košice

Otázka: Je možné stiahnutie trestného oznámenia ?

Dobrý deň. Rád by som sa opýtal, či je možné nejakým spôsobom stiahnuť trestné obvinenie alebo zastaviť trestné konanie v prípade krádeže. Pred niekoľkými dňami mi bol odcudzený mobilný telefón. V noci toho istého dňa som spoločne s inou poškodenou osobou podal trestné oznámenie. Po premyslení som sa rozhodol, že by som chcel "stiahnuť" konanie, keďže páchateľmi boli mladí ľudia pod vplyvom alkoholu a neprial by som im za takúto chybu odsedieť 8 rokov. Je to možné? Mohol by som to urobiť písomne? (Krádež sa stala na druhom konci republiky a nerád by som sa tam musel znova prepraviť.) Do akého termínu by som mohol takéto rozhodnutie podať? Ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: Je možné stiahnutie trestného oznámenia ?

Dobrý deň, obdobný problém v našej poradni už bol niekoľko krát preberaný.

1./ V zásade platí, že raz podané trestné oznámenie nie je možné vziať späť.  Orgány činné v trestnom konaní sú povinné o všetkých trestných oznámeniach zistiť náležite skutkový stav veci,  či sa skutok stal, či je skutok trestným činom , kto ho spáchal, atď. 

2./ Nepíšete, či sa už našiel páchateľ /podľa otázky zrejme áno/ a či  mobilný telefón Vám bol už vrátený. Rozhodujúci je aj rozsah spôsobenej škody. V zmysle ust. §  212 odst. 1 Trest. zákona :  Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.  Malou škodou v zmysle ust. § 125 TZ  je škoda vo výške prevyšujúca sumu 266,- €. 

3./ Nepíšete, aká škoda Vám bola spôsobená. Riešením je úprava náhrady škody, nevieme, akým spôsobom ste je v podanom trestnom oznámení špecifikoval. Nebudeme Vás navádzať na krivú výpoveď. Možnosťou je aj zmier medzi Vami a obvineným, potom by bolo trestné stíhanie zastavené /§ 215 TP/.

 

Trápi vás "Je možné stiahnutie trestného oznámenia ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Je možné stiahnutie trestného oznámenia ? (Trestné právo)

Dobrý deň, je možná dohoda pri falošnej výpovedi, nespravodlivom obvinení?

Odpoveď: Je možné stiahnutie trestného oznámenia ?

(odpoveď odoslaná: 02.08.2017)

Dobrý deň, v zmysle § 220 Trestného poriadku, v konaní o prečine, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje päť rokov, môže prokurátor so súhlasom obvineného a poškodeného rozhodnúť o schválení zmieru a zastaviť trestné stíhanie, ak obvinený

a) vyhlási, že spáchal skutok, za ktorý je stíhaný, a nie sú odôvodnené pochybnosti o tom, že jeho vyhlásenie bolo vykonané slobodne, vážne a určito,

b) nahradil škodu, pokiaľ bola činom spôsobená, alebo urobil iné opatrenia na náhradu škody, alebo inak odstránil ujmu vzniknutú trestným činom, a

c) zloží na účet súdu a v prípravnom konaní na účet prokuratúry peňažnú sumu určenú konkrétnemu adresátovi na všeobecne prospešné účely, a táto peňažná suma nie je zrejme neprimeraná závažnosti spáchaného trestného činu

a vzhľadom na povahu a závažnosť spáchaného činu, na mieru akou bol trestným činom dotknutý verejný záujem, na osobu obvineného a na jeho osobné a majetkové pomery považuje takýto spôsob rozhodnutia za dostačujúci.

Ako trestný čin Krivej výpovede a krivej prísahy, tak i trestný čin Krivého obvinenia, sú v základnej skutkovej podstate (§ 345 ods. 1 resp. 346 ods.1 a 2 Trestného zákona) prečinmi. Pri naplnení vyššie uvedených zákonných podmienok, je preto možné zastaviť trestné stíhanie týmto spôsobom.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Je možné stiahnutie trestného oznámenia ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.