POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Späťvzatie trestného oznámenia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Žilina

Otázka: Späťvzatie trestného oznámenia

Dobrý večer. Budem nesmierne vďačná, ak mi odpíšete -veľmi mi to pomôže. Môj priateľ má na rok podmienku za krádež alkoholu a teraz ho jedna pani obvinila z vyhrážania, pretože ju malo-byť skrtil. Pani nemá žiadne dôkazy, dokonca tvrdí, že jej ukradol aj veci, avšak ani na to nemá dôkazy ani svedkov. Pani to nakoniec oľutovala a chcela by odvolat svoje obvinenie - je to možné? Ak nie, koľko rokov môže môj priateľ stráviť vo väzení a existuje nejaké riešenie, aby ho neposadili do väzenia? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Späťvzatie trestného oznámenia

Dobrý deň,

v prvom rade je potrebné uviesť, že raz podané trestné oznámenie nie je možné vziať späť. O každom podanom trestnom oznámení sú orgány činné v trestnom konaní povinné náležite konať a zisťovať, či sa stal skutok, ktorý je predmetom trestného oznámenia, či tento skutok je trestným činnom, kto ho spáchal a pod. Osoba, ktorá podala trestné oznámenie (oznamovateľka) preto nemôže podané trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu vyhrážania vziať späť.

Samozrejme, oznamovateľka môže orgánu konajúcemu trestné konanie oznámiť, že skutok, pre ktorý podala trestné oznámenie si vymyslela. V takomto prípade sa ale oznamovateľka jednak vystavuje riziku, že bude voči nej vznesené obvinenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu krivého obvinenia a rovnako ani orgány činné v trestnom konaní nie sú nijakým spôsobom viazané takýmto prípadným oznámením, pretože tie sú povinné zisťovať vždy skutkový stav veci nezávisle od návrhov a oznámení rôznych subjektov.

Čo sa týka samotného trestu, ak by bol Váš priateľ jednak uznaný za vinného zo spáchania trestného činu, ktorého sa dopustil počas skúšobnej doby (podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody), podľa judikatúry sa má za to, že takýto páchateľ sa v skúšobnej dobe neosvedčil, čo má za následok nariadenie výkonu trestu odňatia slobody. V prípade, ak by bol Váš priateľ uznaný za vinného zo spáchania trestného činu počas skúšobnej doby, bol by preto povinný vykonať jednak trest za krádež, ktorý mu bol podmienečný odložený a jednak aj trest za nový trestný čin, ktorého sa dopustil v skúšobnej dobe. Pri spáchaní trestného činu v skúšobnej dobe naviac už nie je možné výkon trestu odňatia slobody (ak je za ďalší trestný čin súdom uložený) podmienečne odložiť (§ 49 ods. 2 Trestného zákona). Konkrétne druhy trestov ani ich výmeru nie je možné bez poznania ďalších podrobností prípadu prezumovať.

Trápi vás "Späťvzatie trestného oznámenia" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Späťvzatie trestného oznámenia (Trestné právo)

Chcel by som sa opýtať, či je možné stiahnuť podané trestné oznámenie v prípade, že už prebehlo vypočutie strán. Situácia mi veľmi ubližuje a už na to nemám sily.

Odpoveď: Späťvzatie trestného oznámenia

(odpoveď odoslaná: 13.06.2018)

Dobrý deň,

trestné právo je postavené na princípe oficiality, čo znamená, že orgány činné v trestnom konaní sú povinné prešetriť každý trestný čin, o ktorom sa dozvedia. Nefunguje to ako v civilnom práve, kde je možné vziať žalobu späť. Jedinou možnosťou je tzv. súhlas poškodeného podľa § 211 Trestného poriadku:

(1) Trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 157 a 158, ohrozovania pohlavnou chorobou podľa § 167, neposkytnutia pomoci podľa § 177 a 178, krádeže podľa § 212, sprenevery podľa § 213, neoprávneného užívania cudzej veci podľa § 215, neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 216 a 217, podvodu podľa § 221, podielnictva podľa § 231 a 232, úžery podľa § 235, zatajenia veci podľa § 236, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa § 237 a 238, poškodzovania veriteľa podľa § 239, zvýhodňovania veriteľa podľa § 240, poškodzovania cudzej veci podľa § 245 a 246, poškodenia a zneužitia záznamu na nosiči informácií podľa § 247, porušovania autorského práva podľa § 283, krivého obvinenia podľa § 345, nebezpečného prenasledovania podľa § 360a, ohovárania podľa § 373, poškodzovania cudzích práv podľa § 375 Trestného zákonaproti tomu, kto je vo vzťahu k poškodenému osobou, voči ktorej by mal poškodený ako svedok právo odoprieť výpoveď, ako aj pre trestný čin opilstva podľa § 363 Trestného zákona, ak inak vykazuje znaky skutkovej podstaty niektorého z týchto trestných činov, možno začať a v už začatom trestnom stíhaní pokračovať iba so súhlasom poškodeného. Ak je poškodených jedným skutkom niekoľko, stačí súhlas len jedného z nich.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak takým činom bola spôsobená smrť alebo poškodeným je štát, obec, vyšší územný celok, právnická osoba s majetkovou účasťou štátu alebo právnická osoba, ktorá hospodári s verejnými financiami.

Ak sa týka § 211 aj Vášho prípadu, potom, ak by poškodený nedal súhlas, resp. tento vzal späť, potom by sa v trestnom konaní nepokračovalo.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Späťvzatie trestného oznámenia (Trestné právo)

V piatok, 3.3.2017, som podal trestné oznámenie na manželku za to, že ma napadla nožom, keď som sa kúpal. Bola vtedy pod vplyvom alkoholu. Aktuálne sa lieči na psychiatrickom oddelení v Žiline. Pri jej útoku som ju dokázal odzbrojiť. Mám stiahnuť trestné oznámenie, ak chcem s ňou žiť ďalej alebo sa mám radšej rozviesť? Toto nie je prvýkrát, čo sa lieči z alkoholizmu. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Späťvzatie trestného oznámenia

(odpoveď odoslaná: 07.03.2017)

Dobrý deň, trestné oznámenie nie je možné vziať späť. Orgány činné v trestnom konaní sú podľa trestného poriadku povinné aj z vlastnej iniciatívy začať trestné stíhanie, ak sa dozvedia o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin. Trestné právo nepozná inštitút "späťvzatia trestného oznámenia". V prípade, že by ste svoju vôľu prejavili na príslušnom oddelení PZ SR v trestnom stíhaní by pokračovali. Rovnako trestné stíhanie nie je prekážkou pre rozvod manželstva.


Podotázka: Späťvzatie trestného oznámenia (Trestné právo)

Dobrý večer. Budem nesmierne vďačná, ak mi odpíšete, veľmi mi tým pomôžete. Môj priateľ bol odsúdený na ročnú podmienku za krádež alkoholu a teraz ho jedna pani obvinila z vyhrážania sa jej, pretože ju údajne skrtil. Pani nemá žiadne dôkazy a dokonca tvrdila, že jej ukradol veci, avšak ani na to nemá dôkazy ani svedkov. Pani už svoje konanie oľutovala a chcela by tieto obvinenia stiahnuť. Je to možné? Ak nie, koľko rokov by môj priateľ mohol stráviť vo väzení? Existuje nejaké riešenie, aby ho neuzavreli? Ďakujem za skorú odpoveď. S pozdravom,

Odpoveď: Späťvzatie trestného oznámenia

(odpoveď odoslaná: 30.08.2016)

Dobrý deň,

v prvom rade je potrebné uviesť, že raz podané trestné oznámenie nie je možné vziať späť. O každom podanom trestnom oznámení sú orgány činné v trestnom konaní povinné náležite konať a zisťovať, či sa stal skutok, ktorý je predmetom trestného oznámenia, či tento skutok je trestným činnom, kto ho spáchal a pod. Osoba, ktorá podala trestné oznámenie (oznamovateľka) preto nemôže podané trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu vyhrážania vziať späť.

Samozrejme, oznamovateľka môže orgánu konajúcemu trestné konanie oznámiť, že skutok, pre ktorý podala trestné oznámenie si vymyslela. V takomto prípade sa ale oznamovateľka jednak vystavuje riziku, že bude voči nej vznesené obvinenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu krivého obvinenia a rovnako ani orgány činné v trestnom konaní nie sú nijakým spôsobom viazané takýmto prípadným oznámením, pretože tie sú povinné zisťovať vždy skutkový stav veci nezávisle od návrhov a oznámení rôznych subjektov.

Čo sa týka samotného trestu, ak by bol Váš priateľ jednak uznaný za vinného zo spáchania trestného činu, ktorého sa dopustil počas skúšobnej doby (podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody), podľa judikatúry sa má za to, že takýto páchateľ sa v skúšobnej dobe neosvedčil, čo má za následok nariadenie výkonu trestu odňatia slobody. V prípade, ak by bol Váš priateľ uznaný za vinného zo spáchania trestného činu počas skúšobnej doby, bol by preto povinný vykonať jednak trest za krádež, ktorý mu bol podmienečný odložený a jednak aj trest za nový trestný čin, ktorého sa dopustil v skúšobnej dobe. Pri spáchaní trestného činu v skúšobnej dobe naviac už nie je možné výkon trestu odňatia slobody (ak je za ďalší trestný čin súdom uložený) podmienečne odložiť (§ 49 ods. 2 Trestného zákona). Konkrétne druhy trestov ani ich výmeru nie je možné bez poznania ďalších podrobností prípadu prezumovať.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Späťvzatie trestného oznámenia" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.