Je manželka spoludlžník pri pôžičke medzi FO?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 24. 5. 2016

Otázka: Je manželka spoludlžník pri pôžičke medzi FO?

Dobrý deň, požičal som známemu peniaze - mám zmluvu o pôžičke - tá je zabezpečená blankozmenkou. Keďže dlh v dohodnutom termíne vyplatený nebol - dlžník ho sporadicky spláca, cca rok už skoro vôbec, zaujíma ma, či je jeho manželka automaticky spoludlžník. Hlavne z pohľadu exekúcie. Dlžník je totiž živnostník, ale jeho manželka pracuje v štátnej správe. Takže zrážky zo mzdy by sa dali zrealizovať iba u nej. Svadbu mali začiatkom roku 2013. Peniaze som mu požičal vo februári 2014. Dopredu ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je manželka spoludlžník pri pôžičke medzi FO?

Dobrý deň, ustanovenie § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka predvída prípady, kedy si pôžičku alebo úver vezme iba jeden z manželov. V tomto prípade je dlžníkom iba tento manžel, ktorý sa podpísal pod zmluvu o pôžičke. Jeho manželka nie je zo zákona spoludlžníkom pri tomto dlhu. To však neznamená, že nie je možné dlh jedného z manželov, ktorý vznikol za trvania manželstva vymáhať z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V prípade, ak by ste proti Vášmu dlžníkovi mali právoplatné a vykonateľné súdne rozhodnutie znejúce na určité plnenie, tak v rámci exekučného konania by bolo možné túto Vašu pohľadávku vymáhať aj z majetku patriaceho do BSM. Považujem za dôležité upozorniť na to, že nie je možné postihnúť druhého manžela, ktorý nie je účastníkom zmluvy o pôžičke, zrážkami zo mzdy. Mzda sa totiž stáva súčasťou BSM až jeho vyplatením na účet manžela, nárok na mzdu (z ktorého sa vypočítavajú zrážky) nepatrí do BSM. Tzn. že druhého manžela nie je možné postihnúť zrážkami zo mzdy, ale ak mu bude mzda vyplatená na účet vedený v banke, je možné túto sumu vymôcť z účtu druhého manžela (jeho príjem na účte už podlieha exekúcii).

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk