Dedenie druha alebo družky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Trenčiansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 12. 1. 2016

Otázka: Dedenie druha alebo družky

Dobrý večer. Chcela by som sa spýtať: môj brat si našiel partnerku rozvedenú so synom, s ktorou teraz čaká dieťa. Nie sú zobratí ani zatiaľ neplánujú. Naši rodičia majú dom, ktorý po ich smrti zostane bratovi, to je už tak rozdelené. On má v tom dome aj tvalé bydlisko, ale nebýva tam. Býva s tou priateľkou a jej synom v inom meste a nedávno sa stala vec, že brat prišiel za otcom, že aby jeho priateľke aj jej synovi tam dovolil trvalý pobyt, vraj kôli pošte, aby jej mala kam chodiť. Tak ho získala, ale v tom dome nebývajú ani sa o rodičov nestarajú, staráme sa my s manželom. To, čo sa chcem spýtať je, či nebude mať ona alebo nedajbože jej syn, ktorý má svojho otca, nejaký nárok na dom? Ako je to s dedením, keď žije niekto spolu ako druh a družka?

Odpoveď: Dedenie druha alebo družky

Dobrý deň. Pokiaľ ide o trvalý pobyt, jeho zriadenie samo o sebe nezakladá žiadne vecnoprávne nároky na nehnuteľnosť. Hlásenie trvalého pobytu má v zásade evidenčný charakter.

Dedenie druha a družky možno zaradiť pod tzv. druhú dedičskú skupinu (resp. aj tretiu). Druhú dedičskú skupinu tvorí manžel poručiteľa, poručiteľovi rodičia a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Práve poslednú skupinu osôb môže tvoriť druh a družka. Zákonné dedenie po druhovi alebo družke preto v zásade nemožno vylúčiť. Rovnako nemožno vylúčiť ani dedenie zo závetu v prípade, ak by druh alebo družka zriadili závet v prospech toho druhého.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dedenie druha alebo družky (Dedičské právo)

DOBRÝ DEŇ. KRÁTKA OTÁZKA. Obdarovaný syn sa zastrelil.
Dedí jeho jediná dcérka, je tam šanca, že by sa to súdom vrátilo DARCOM, KTORÍ EŠTE ŽIJÚ? ĎAKUJEM /v dobrej viere mu to darovali, že sa postará pomôže v starobe aj v chorobe/.

Odpoveď: Dedenie druha alebo družky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.01.2020)

Dobrý deň, z dôvodu smrti obdarovaného sa darovacia zmluva neruší a nehnuteľnosť prechádza na dedičov. V prípade, že Vaše právo doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti je v katastri nehnuteľnosti evidované ako právo zodpovedajúce vecnému bremenu, budete môcť naďalej nehnuteľnosť užívať. Ak by toto právo bolo dohodnuté iba ako obligačný vzťah medzi účastníkmi darovacej zmluvy, Vaše právo na doživotné užívanie nehnuteľnosti mohlo zaniknúť. Odporúčam Vám, aby ste spolu s darovacou zmluvou navštívili advokáta vo Vašom okolí, ktorý Vám poradí ako vo veci ďalej postupovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie druha alebo družky (Dedičské právo)

Dobrý večer! Moja sestra žila v jednej domácnosti, trvalý pobyt mali na jednej adrese, deti nemali a on zomrel. On mal mladšieho brata ale neboli nikdy v kontakte. Počas tohto spolužitia založili si firmu, ktorá doteraz ja aktívna, byt, 2 auta len všetko on mal na mene. On bol majiteľom. Chcela by som sa opýtať, či ona ma právo na dedičstvo? Niečo také som počula, že, keď susedia dosvedčia, že dlhé roky žili ako manželia tak ma právo dediť. Za odpoveď Vám dopredu ďakujem.

Odpoveď: Dedenie druha alebo družky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.01.2020)

Dobrý deň,

otázkam spolužitia druh - družka, ako aj súvisiacim otázkam, hlavne otázkam dedenia sa zaoberáme v mnohých našich odpovediach.

Keďže Vaša sestra a jej druh neboli manželia, nemali deti,  prichádza do úvahy dedenie v druhej alebo tretej skupine podľa ust. Obč. zákonníka :

"§ 474 :

(1) Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

(2) Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva.

§ 475

(1) Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

(2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti."

 

Svedectvo susedov nie je potrebné.

Komu bol pridelený dedičský spis, zistíte na stránke Ministerstva spravodlivosti SR podľa sídla okresného súdu, kde mal druh ako poručiteľ  trvalé bydlisko. Je treba hľadať v rozvrhu práce prísl. okresného súdu podla dátumu úmrtia druha.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk