Máte
otázku?

Dedenie druha alebo družky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Trenčín

Otázka: Dedenie druha alebo družky

Dobrý večer. Chcela by som sa opýtať: Môj brat našiel partnerku, ktorá je rozvedená a má syna, a s ktorou teraz očakáva dieťa. Zatiaľ nie sú zosobášení a ani to neplánujú. Naši rodičia majú dom, ktorý po ich smrti prejde na brata, tak už je to rozdelené. Brat má v tom dome trvalé bydlisko, ale tam nežije. Býva s partnerkou a jej synom v inom meste a nedávno sa stala situácia, že brat požiadal otca, aby jeho partnerke a jej synovi dovolil mať tam trvalý pobyt, vraj kvoli pošte, aby kde chodila. Otca presvedčil, ale v tom dome nežijú a starostlivosť o rodičov zabezpečujeme my s manželom. Moja otázka je, či nebude mať jeho partnerka alebo jej syn, ktorý má vlastného otca, nejaký nárok na tento dom? Ako je to s dedičstvom, keď žijú spolu ako partneri?

Odpoveď: Dedenie druha alebo družky

Dobrý deň. Pokiaľ ide o trvalý pobyt, jeho zriadenie samo o sebe nezakladá žiadne vecnoprávne nároky na nehnuteľnosť. Hlásenie trvalého pobytu má v zásade evidenčný charakter.

Dedenie druha a družky možno zaradiť pod tzv. druhú dedičskú skupinu (resp. aj tretiu). Druhú dedičskú skupinu tvorí manžel poručiteľa, poručiteľovi rodičia a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Práve poslednú skupinu osôb môže tvoriť druh a družka. Zákonné dedenie po druhovi alebo družke preto v zásade nemožno vylúčiť. Rovnako nemožno vylúčiť ani dedenie zo závetu v prípade, ak by druh alebo družka zriadili závet v prospech toho druhého.

 

Trápi vás "Dedenie druha alebo družky" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dedenie druha alebo družky (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o dedičských právach v nasledujúcej situácii: Partner a partnerka žijú spolu v jednom byte 15 rokov. Partner v uvedenom byte nemá trvalé bydlisko, no sú spoluvlastníkmi a majú spoločného jediného syna. Aké dedičské práva má partnerka a syn po partnerovi? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie druha alebo družky

(odpoveď odoslaná: 04.04.2024)

Dobrý deň, dedenie po druhov sa riadi pravidlami stanovenými v Občianskom zákonníku. Bez explicitného závetu by dedičmi prvého stupňa boli priami potomci, teda ich spoločný syn. Taktiež, ak je družka spoluvlastníkom nehnuteľnosti, tento spoluvlastnícky podiel na byte by sa nestal súčasťou dedičstva. Jeho podiel by pripadol synovi. Ak máte ďalšie špecifické otázky týkajúce sa rozdelenia majetku alebo potrebujete konkrétnejšiu analýzu, dajte nám vedieť. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dedenie druha alebo družky (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku. Ak som žila s partnerom 17 rokov a on náhle zomrel, nemáme žiadny oficiálny doklad o tomto vzťahu. Môj partner mal 3 deti, ktoré o neho neprejavili záujem už 20 rokov. Spolu sme mali auto na lízing a na účte nám zostalo pár eur. Pohreb som organizovala a celý som ho aj zaplatila, jeho deti sa ho ani nezúčastnili. Je mi jasné, že dedičské konanie bude s najväčšou pravdepodobnosťou iba pre nich a nikto ma nekontaktoval. Existuje nejaká možnosť, ako by som mohla aspoň peniaze za pohreb získať od dedičov? Alebo je nejaká možnosť, ako sa môžem zúčastniť na dedičskom konaní?

Odpoveď: Dedenie druha alebo družky

(odpoveď odoslaná: 04.07.2023)

Dobrý deň, vo veci kontaktujte informačné centrum okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska druha a zistíte tak meno notára, ktorého následne písomne kontaktujte. Uplatnite si súčasne náklady spojené s pohrebom vrátane predloženia dokladov vo fotokópii, plus Vaše nároky na majetok, ktoré ste uhradili Vy /auto na leasing a pod./.
Zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

V prípade, že by Vám neboli priznané náklady spojené s pohrebom, môžete tieto vymáhať od dedičov zo zákona / dcér poručiteľa/ a to podľa rozsahu nimi zdedeného majetku.


Podotázka: Dedenie druha alebo družky (Dedičské právo)

Dobrý deň, Rada by som sa informovala o pravidlách týkajúcich sa dedenia môjho bytu. S partnerom spolu bývame 6 rokov v byte, ktorý je výhradne v mojom vlastníctve. Ak by partner zomrel skôr ako ja, musela by som vyplácať jeho deti z môjho bytu, v ktorom spoločne bývame? Taktiež by ma zaujímalo, ako je to v prípade, že by som zomrela skôr ako môj partner. Dediť by môj partner polovicu môjho bytu? Je možné vyriešiť dedičstvo celého môjho bytu závetom? Nemám deti, len súrodencov. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie druha alebo družky

(odpoveď odoslaná: 24.10.2022)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste výlučným vlastníkom bytu, v ktorom bývate spolu s Vašim druhom, deti nemáte, súrodencov áno. Uvádzame, že v prípade, že by došlo k úmrtiu druha, potom predmetný byt nebude predmetom dedenia, lebo nie je von vlastníctve prípadne spoluvlastníctve druha. Ak by ste zomreli skôr Vy a zostal by druh, dedičom bytu budú v zmysle ust. § 474 Obč. zákonníka Vaši rodičia, spolužijúca osoba, ktorou je Váš druh. AK by rodičia nežili, potom prichádza do úvahy dedenie až v 3. skupine dedičov, kde by dedičmi boli aj Vaši súrodenci. Správne sa pýtate v otázke a pochopili sme, že nechcete, aby v prípade Vášho úmrtia dedili byt aj Vaši súrodenci, preto je riešením Vášho problému spísanie závetu v prospech druha. Vaši súrodenci prípadne rodičia predmetný závet napadnúť nemôžu z dôvodu, že nebudú dedičmi a to z dôvodu, že rodičia a ani súrodenci nie sú neopomuteľnými dedičmi. Neopomenuteľnými dedičmi sú len deti či už plnoleté alebo maloleté. Na spísanie závetu odporúčam kontaktovať notára. Uvádzame, že nás môžete sledovať aj na FB, ako stať sa odberateľom našich videí na youtube.  
Trápi vás "Dedenie druha alebo družky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie druha alebo družky (Dedičské právo)

Dobrý deň, Sme partner a partnerka. Partner má dve dospelé deti. Ako by to vypadalo, ak by napísal závet, v ktorom by mi ako partnerke odkázal "niečo" a taktiež by odkázal aj deťom. Existuje možnosť, že by to mohli deti napadnúť? Existuje nejaký právny dokument týkajúci sa partnerov, ktorý by toto riešil? Mám na mysli dedičstvo, odkázanie majetku. Ďakujem. Andrea

Odpoveď: Dedenie druha alebo družky

(odpoveď odoslaná: 12.06.2022)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzame, že ak by váš druh zomrel, jedinými  zákonnými dedičmi v zmysle ust. § 473 Obč. zákonníka v prípade nespísania závetu budú jeho vlastné deti, pričom vy ako družka by ste nemali nárok na dedenie jeho majetku. Predmetom dedenia po druhovi by bol majetok, ktorého je výlučným vlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom, kedy predmetom dedenia by bol len jeho spoluvlastnícky podiel.

Ak by ste vy ako družka chceli dediť, potom podmienkou by bolo, aby druh spísal závet aj vo váš prospech, pričom platí, že plnoletým potomkom by sa musela dostať aspoň jedna polovica ich zákonného podielu na dedičstve, inak by bol závet neplatný pokiaľ by nedošlo k ich vydedeniu potomkov, čo vyplýva z ust. § 479 Obč. zákonníka.

Riešením vo vašom prípade je aj to, aby druh za svojho života vám daroval podiel na jeho majetku, prípadne uzatvorenie manželstva.


Podotázka: Dedenie druha alebo družky (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj bývalý partner si nedávno nadobudol rodinný dom, v ktorom žije so svojou novou partnerkou a jej dvoma synmi. Spolu máme dve deti. Bude po ňom dediť aj jeho súčasná partnerka a jej deti?

Odpoveď: Dedenie druha alebo družky

(odpoveď odoslaná: 16.04.2022)

Dobrý deň,
ak je Váš bývalý druh vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti a má iba novú partnerku, nie manželku, tak v prípade jeho smrti budú jeho spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti dediť iba jeho (poručiteľove) deti. Partnerka (družka) nie je osobou, ktorá by dedila v prvej dedičskej skupine. Po každej osobe dedia iba jeho potomkovia alebo deti, ktoré si osvojil. Iba skutočnosť, že žijú s ním v jednej domácnosti neznamená, že budú po ňom dediť.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dedenie druha alebo družky (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj 68-ročný brat zomrel a bol majiteľom 3/8 bytu, ktorý mu darovala jeho spolubývajúca/družka. Táto žena je vo veku 87 rokov a prežila ho. Môže ona ešte dediť po ňom tento majetok, ktorý je v zmluve ako vecné bremeno? Chcem sa spýtať, či môže zdediť to, čo predtým darovala, a či vôbec môže ako spolubývajúca dediť. Ďakujem. Alžbeta

Odpoveď: Dedenie druha alebo družky

(odpoveď odoslaná: 04.01.2022)

Dobrý deň, v otázke nepíšete, či nebohý brat mal deti. Ak by mal deti, napriek tomu, že žil s družkou, potom jedinými zákonnými dedičmi po nebohom bratovi by boli tieto deti a to v zmysle ust. § 473 Obč. zákonníka.

Ak brat deti nemal, potom prichádza do úvahy dedenie v zmysle ust. § 474 Obč. zákonníka a dedičmi budú jeho rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom.

Ak rodičia poručiteľa nežijú, potom prichádza do úvahy dedenie v tretej skupine dedičov podľa § 475 Obč. zákonníka, kde dedičmi budú aj súrodenci poručiteľa a jeho družka, ktorá predpokladáme že s bratom žila najmenej jeden rok v spoločnej domácnosti.

Otázkou tiež je to, či brat nespísal závet a neurčil závetných dedičov. Ak by spásal brat závet napr. výlučne v prospech súrodencov, dedičmi budú len súrodenci. Vecné bremeno zriadené v prospech družky však zostáva zachované aj po smrti brata.

 

 

 


Trápi vás "Dedenie druha alebo družky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie druha alebo družky (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku. Moja partnerka zomrela, máme dve deti. Syn je dospelý. Partnerka mala dediť po otcovi. Chcel by som sa spýtať, či teraz to dedičstvo pripadne deťom? Mám na to nejaký nárok, aj keď sme neboli manželia? Ďakujem za odpoveď. Štefan

Odpoveď: Dedenie druha alebo družky

(odpoveď odoslaná: 09.08.2021)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že Vám zomrela družka, ktorá mala dediť po svojom otcovi.  Mali ste spolu dve deti.

V uvedenom prípade platí, že vzhľadom na okolnosť, že dcéra poručiteľa - otca - zomrela, na jej miesto ako dedičia prichádzajú jej dve deti, čo vyplýva z ust. § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."
 
Vy ako druh nárok na dedičstvo po otcovi Vašej družky nemáte.
 

Podotázka: Dedenie druha alebo družky (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, ako riešiť situáciu, keď hypotéka je na partnera, s ktorým žijem takmer 10 rokov a prispievam na splátky a chod domácnosti. Po rozhovore s mojím partnerom, ktorý by ma rád zapísal do katastra ako spolumajiteľku domu, aby sme sa vyhli situácii, že v prípade, ak by sa mu niečo stalo, by som neskončila ako bezdomovec a nevysťahovala ma jeho plnoletá dcéra, ktorú má z predchádzajúceho manželstva, mám otázku - čo robiť v takomto prípade? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie druha alebo družky

(odpoveď odoslaná: 28.07.2021)

Dobrý deň,
najlepšie a najrýchlejšie je, ak Vám daruje spoluvlastnícky podiel vo výške 1/2 na tejto nehnuteľnosti. Po darovaní budete obaja podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, pričom každý z vás bude mať podiel 1/2.


Podotázka: Dedenie druha alebo družky (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na nasledujúcu otázku. Žijem s partnerom v rodinnom dome, ktorý je v mojom vlastníctve. Partner u mňa býva už tretí rok. Ak by nastala situácia jeho smrti a on je rozvedený a má z predchádzajúceho vzťahu dve plnoleté deti, kto by bol jeho dedičom? A tiež ma zaujíma, kto by dedil v prípade mojej smrti? Ak by som chcela zmeniť čokoľvek v súvislosti s dedením, bude mi nápomocné napísať závet? Ďakujem. Lenka

Odpoveď: Dedenie druha alebo družky

(odpoveď odoslaná: 21.07.2021)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že rodinný dom, v ktorom žijete so svojim druhom, je vo Vašom výlučnom vlastníctve.

Na Vašu otázku uvádzame, že v prípade úmrtia druha, rodinný dom, ktorý je vo Vašom vlastníctve, nebude predmetom dedenia po druhovi, lebo Váš druh nie je jeho vlastníkom.

V prípade Vášho úmrtia s tým, že Váš druh by Vás prežil, a ak nemáte svoje vlastné deti a ani rodičov, druh by zdedil Váš dom ako spolužijúca osoba v zmysle ust. § 474 Obč. zákonníka :

"(1) Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
(2) Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva."
 
Z otázky usudzujeme, že Vy ako vlastníčka rodinného domu nemáte vlastné deti, resp. spoločné deti s Vašim druhom, preto riešením pre prípad Vášho úmrtia, pokiaľ chcete, aby rodinný dom nadobudol niekto iný, ako zákonný dedič je spísanie závetu. Ide o to, že nemáte neopomenuteľných dedičov /deti/ a zákonný dedičia by nemohli z tohto dôvodu závet napadnúť.
Na spísanie závetu odporúčame kontaktovať notára.

Trápi vás "Dedenie druha alebo družky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie druha alebo družky (Dedičské právo)

Dobrý deň, s partnerom sme žili 27 rokov v spoločnej domácnosti. Partner zomrel v marci 2021. Nežili sme spolu ako manželia. Spolu vlastníme, teda každý polovicu bytu. Partner má dcéru, ktorá je prvým dedičom. Rada by som sa opýtala, nemám ja ako partnerka nárok na časť majetku? Čo by som mala robiť, ak si želám po partnerovi časť majetku? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Alena.

Odpoveď: Dedenie druha alebo družky

(odpoveď odoslaná: 19.07.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste s partnerom žili spolu 27 rokov, neboli ste manželia. Vlastnili ste byt, ktorý bol v podielovom spoluvlastníctve v podiele 1/2 k celku. Partner mal jedno dieťa. Partner zomrel.

V uvedenom prípade dôjde k dedeniu podľa ust. § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci.

Predmetom dedičského konania po partnerovi bude 1/2 bytu, ktorú nadobudne len jeho dcéra, Vy ako jeho partnerka nebudete po partnerovi dediť. Vy by ste mohli byť dedičkou po partnerovi, avšak len v prípade, že by spísal závet, prípadne partner by nemal potomka.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedenie druha alebo družky" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.