Máte
otázku?

Dohoda s exekútorom o splátkach


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trenčín
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Dohoda s exekútorom o splátkach

Dobrý deň, prajem, ručil som na úvere, ktorý nebol splácaný a dlžník išiel do osobného bankrotu. Týmto som sa dostal do exekúcie ako ručiteľ, momentálna exekúcia je vo výške 36. 000, 00 EUR. Rad by som sa spýtal, či je možné dohodnúť splátky s exekútorom aj na dlhšie obdobie cca 10 rokov po 300 EUR mesačne, alebo sú tieto záležitosti nejak časovo obmedzené. Na toto je tiež náväzná otázka, či musím ja ako ručiteľ, ktorý zdedil dlh po niekom kto išiel do bankrotu, platiť aj odmenu exekútorovi, keďže istina je cca 30. 000 EUR. Ďakujem pekne za radu.

Odpoveď: Dohoda s exekútorom o splátkach

Dobrý deň,

rozhodnutie o povolení splátok vymáhanej sumy je doposiaľ na vôli oprávneného. On rozhodne, či súhlasí so splátkami a v akom rozsahu. Preto určite požiadajte o splátkový kalendár s uvedením sumy splátky a krátkeho odôvodnenia. Následne budete čakať na stanovisko. Aj v prípade ručenia má exekútor nárok na trovy exekúcie. Vy máte zase nárok žiadať si od pôvodného dlžníka regresný nárok toho, čo ste zaňho zaplatili. 

 

 

 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Dohoda s exekútorom o splátkach (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
mám v exekúcii dlžobu 2500 €. Môžem požiadať oprávneného o splátkový kalendár napr. na 24 mes. ? Radomír

Odpoveď: Dohoda s exekútorom o splátkach

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.09.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že v exek. konaní je vymáhaná pohľadávka 2500 €, potom v zmysle § 61g/ exek. poriadku na povolenie plnenia v splátkach budete potrebovať písomný súhlas oprávneného, s ktorým sa môžete dohodnúť aj na splátkach na 24 mesiacov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dohoda s exekútorom o splátkach (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa poinformovať, nakoľko mi každý exekútor dá inú odpoveď. Som veriteľ u dlžníčky. Bola spísaná aj zmluva ale dal som to na seba ako SZČO ( veriteľ) od dlžníčky exekútor strháva mesačne 70e z dôchodk (aj v súčasnosti), lenže exekútor dostal list zo súdu, že exekúcia bude, pravdepodobne zastavená, to bolo ešte auguste 2016, doteraz však súd nevydal žiadne uznesenie ani pokyn na zastavenie exe. konania. Dlžníčke sa stále zrážajú peniaze a však zostávajú u exekútora ( neposiela mi ich). Otázka znie : Na mi ich preposlať ako veriteľovi alebo si ich má ponechať v depozite nakoľko ja som zatiaľ ( ani predtým zo súdu nič nedostal ani ma na nič nevyzvali, aby som sa vyjadril resp. niečo doložil), či postupuje súdny exekútor správne alebo ide o neoprávnená zadržiavanie a nakladanie s peniazmi. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dohoda s exekútorom o splátkach

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.05.2017)

Dobrý deň, pokiaľ exekútor vymôže nejakú časť dlhu, je povinný Vám sumu vyplatiť, môže si však časť ponechať, ale nie celú sumu.

Pošlite exekútorovi písomnú výzvu, aby vám vyplatil doteraz vymoženú sumu. Pokiaľ tak neurobí podajte podnet na súd, aby ho súd zaviazal na vyplatenie sumy a tiež môžete  podať podnet na komoru exekútorov, že zadržiava vymožené peniaze.

 

Podľa exekučného poriadku môže zadržiavať peniaze iba vtedy ak ste sa s ním na tom dohodli.

Podla zákona: Ak exekútor prijme peňažné prostriedky, je povinný tieto poukázať oprávnenému najneskôr do siedmich dní od ich prijatia, ak odsek 9 alebo štvrtá časť tohto zákona neustanovuje inak alebo ak sa exekútor s oprávneným písomne nedohodol inak. Lehota na poukázanie peňažných prostriedkov nesmie byť dlhšia ako 90 dní; dohoda, podľa ktorej má lehota presiahnuť 90 dní, je neplatná. Ak exekútora zastupuje zástupca alebo ak ide o náhradníka exekútora, uplatní sa povinnosť podľa prvej vety uplynutím sedemdňovej lehoty počítanej odo dňa, keď sa zástupca alebo náhradník ujal exekútorského úradu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dohoda s exekútorom o splátkach" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku