Úmrtie dediča pred smrťou poručiteľa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Úmrtie dediča pred smrťou poručiteľa

Dobrý deň. Stala sa taká vec, že zomrela pani A., ktorá nemala ani deti, ani manžela, ani spolužijúcu osobu, ani rodičov, teda iba 3 súrodencov. Jeden z tých 3 súrodencov, pán B. zomrel v roku 2008 (ostali po ňom 2 synovia). Pani A. zanechala závet ešte pred smrťou svojho súrodenca, pána B., kde označila za svojich dedičov všetkých 3 súrodencov. Pani A. zomrela v roku 2017, začalo sa dedičské konanie, a notár oznámil, že podiel, ktorý by podľa závetu mal pripadnúť pánovi B. sa z dôvodu jeho smrti uvoľnil, a preto sa bude dediť zo zákona, čo znamená, že tento podiel sa ešte musí rozdeliť aj medzi 2 žijúcich súrodencov a 2 deti zomretého pána B. Teda, že ten podiel, ktorý nepripadne zomretému pánovi B., nededia ho celý jeho 2 synovia, keďže neboli v závete ustanovení ako náhradní dedičia. Poprosila by som Vás o odpoveď, či to je v poriadku, keďže jeden zo synov pána B. sa domáha celého podielu po zomretej pani A., čo pani A. ale v závete zanechala svojmu bratovi, pánovi B. Veľmi pekne Vám ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Úmrtie dediča pred smrťou poručiteľa

Dobrý deň, notár v tomto prípade postupuje správne. 

Podľa Občianskeho zákonníka platí, že:

Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona.

Preto sa v tomto prípade bude dediť podľa zákona. Podiel zomrelého dediča sa stal voľným.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Úmrtie dediča pred smrťou poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň. Zomrel pán X, ktorý mal 3 deti (A, B, C), práve prebieha dedičské konanie. Teraz ale počas dedičského konania zomrelo aj jeho dieťa C a po sebe zanechal manželku a dieťa (D, E). Ako bude teraz notár postupovať? Dedičstvo po pánovi X sa bude deliť na 3 časti a časť, ktorá mala pripadnúť pánovi C sa rozdelí medzi D a E? Alebo sa tretina, ktorá mala pripadnúť pánovi C delí podľa zákona, teda rovnakým dielom medzi jeho súrodencov A a B a jeho manželku a dieťa D a E? Bude sa teda 1/3 celku deliť rovným dielom medzi súrodencov A, B a medzi manželku a dieťa D, E alebo sa ta 1/3 rozdelí iba medzi manželku a dieťa D, E.

Odpoveď: Úmrtie dediča pred smrťou poručiteľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.02.2020)

Dobrý deň. Ak počas konania o dedičstve zomrel dedič po poručiteľovi, ktorý bol jeho priamym potomkom, tak potom na miesto tohto zosnulého dediča nastupujú jeho deti. Ak táto osoba zanechala len jedno dieťa a manželku, tak v prebiehajúcom dedičskom konaní bude dediť len dieťa (nie manželka).

V konkrétne Vami opísanej modelovej situácii bude dediť 1/3 dedič A, 1/3 dedič B a 1/3 dedič E (dieťa zosnulého dediča).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Úmrtie dediča pred smrťou poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku k dedičskému konaniu. Zomrel pán X, ktorý mal 3 deti (A, B, C), práve prebieha dedičské konanie. Teraz ale počas dedičského konania zomrelo aj jeho dieťa C a po sebe zanechal manželku a dieťa (D, E). Ako bude teraz notár postupovať? Dedičstvo po pánovi X sa bude deliť na 3 časti a časť, ktorá mala pripadnúť pánovi C sa rozdelí medzi D a E? Alebo sa tretina, ktorá mala pripadnúť pánovi C delí podľa zákona, teda rovnakým dielom medzi jeho súrodencov A a B a jeho manželku a dieťa D a E? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Úmrtie dediča pred smrťou poručiteľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.02.2020)

Dobrý deň. Zo zadanej otázky je zrejmé, že sa dedí podľa zákona v prvej dedičskej skupine. V rámci tejto dedičskej skupiny sa uplatňuje princíp dedičskej reprezentácie, ktorý je normatívne vyjadrený v ustanovení § 473 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia platí: "Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci." S poukazom na uvedené bude dediť dieťa/deti zomrelého dediča.

Pokiaľ ide o veľkosť dedičských podielov, tá je nemenná a pri troch dedičov (deťoch poručiteľa) bude predstavovať 3 x po 1/3 k celku. Ak aj jedno dieťa zomrie a uplatní sa reprezentácia, tak stále sa uplatní len vo vzťahu k jemu prináležiacej jednej tretine.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Úmrtie dediča pred smrťou poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň. Ešte by ma zaujímala jedna vec. A to: jeden z dedičov tvrdí, že v prípade, ak pani A. v závete nenapísala doslova, že jej výlučnými dedičmi sú jej súrodenci (teda, že sa tam nenachádza slovo "výlučne"), tak to znamená, že namiesto zosnulého dediča, pána B. automaticky nastupujú jeho synovia, a teda dedia celý podiel, čo mal pôvodné dediť ich otec. V závete ale nie sú ustanovení žiadny náhradní dedičia! Môžu týmto argumentom napadnúť závet a žiadať celý podiel? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Úmrtie dediča pred smrťou poručiteľa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.04.2017)

Dobrý deň, toto nie argument, ktorý by obstál, takže sa nemusíte obávať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku