Máte
otázku?

Úmrtie dediča pred smrťou poručiteľa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislava

Otázka: Úmrtie dediča pred smrťou poručiteľa

Dobrý deň. Stala sa nasledujúca situácia: zomrela pani A., ktorá nemala deti, manžela, spolužijúcu osobu ani rodičov. Mala iba troch súrodencov. Jeden z nich, pán B., zomrel v roku 2008 a zanechal po sebe dvoch synov. Ešte pred smrťou svojho brata, pán B., pani A. zanechala závet, v ktorom označila všetkých troch súrodencov za svojich dedičov. Pani A. zomrela v roku 2017, čo spustilo dedičské konanie. Notár potom oznámil, že podiel, ktorý mal podľa závetu pripadnúť pánovi B., sa uvoľnil v dôsledku jeho smrti a bude sa preto dediť zo zákona. To znamená, že tento podiel sa musí rozdeliť medzi dvoch žijúcich súrodencov a dvoch synov zomrelého pána B. Inými slovami, podiel, ktorý nepripadne zomrelému pánovi B., nebudú v plnej miere dediť jeho dvaja synovia, pretože neboli v závete určení ako náhradní dediči. Jedného z týchto synov, konkrétne pána B., by som vás chcela požiadať o odpoveď, či je v poriadku, že si domáha celý podiel zanechaný pani A, hoci v závete bola pani A. označená ako dedič brata, pána B. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Úmrtie dediča pred smrťou poručiteľa

Dobrý deň, notár v tomto prípade postupuje správne. 

Podľa Občianskeho zákonníka platí, že:

Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona.

Preto sa v tomto prípade bude dediť podľa zákona. Podiel zomrelého dediča sa stal voľným.

Trápi vás "Úmrtie dediča pred smrťou poručiteľa" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Úmrtie dediča pred smrťou poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň. Pán X, ktorý mal 3 deti (A, B, C), zomrel a práve prebieha dedičské konanie. Počas tohto konania ale zomrelo aj jeho dieťa C, ktoré zanechalo manželku a dieťa (D, E). Ako bude teraz notár postupovať? Dedičstvo po páne X sa bude deliť na 3 časti a časť, ktorá mala pripadnúť pánovi C, sa rozdelí medzi D a E? Alebo sa tretina, ktorá mala pripadnúť pánovi C, rozdelí podľa zákona, teda rovnakým dielom medzi jeho súrodencov A a B a jeho manželku a dieťa D a E? Bude sa teda jedna tretina celku deliť rovným dielom medzi súrodencov A, B a medzi manželku a dieťa D, E, alebo sa táto tretina rozdelí iba medzi manželku a dieťa D, E?

Odpoveď: Úmrtie dediča pred smrťou poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 07.02.2020)

Dobrý deň. Ak počas konania o dedičstve zomrel dedič po poručiteľovi, ktorý bol jeho priamym potomkom, tak potom na miesto tohto zosnulého dediča nastupujú jeho deti. Ak táto osoba zanechala len jedno dieťa a manželku, tak v prebiehajúcom dedičskom konaní bude dediť len dieťa (nie manželka).

V konkrétne Vami opísanej modelovej situácii bude dediť 1/3 dedič A, 1/3 dedič B a 1/3 dedič E (dieťa zosnulého dediča).


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Úmrtie dediča pred smrťou poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku k dedičskému konaniu. Pán X, ktorý mal tri deti (A, B, C), zomrel a momentálne prebieha dedičské konanie. Avšak počas tohto konania zomrlo aj jeho dieťa C, ktoré zanechalo za sebou manželku a dieťa (D, E). Ako bude teraz notár postupovať? Dedičstvo po pánovi X sa bude rozdeliť na tri rovnaké časti a časť, ktorá mala pripadnúť pánovi C, sa rozdelí medzi D a E? Alebo sa tretí diel, ktorý mal pripadnúť pánovi C, rozdelí podľa zákona rovnakým dielom medzi jeho súrodencov A a B a jeho manželku a dieťa D a E? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Úmrtie dediča pred smrťou poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 05.02.2020)

Dobrý deň. Zo zadanej otázky je zrejmé, že sa dedí podľa zákona v prvej dedičskej skupine. V rámci tejto dedičskej skupiny sa uplatňuje princíp dedičskej reprezentácie, ktorý je normatívne vyjadrený v ustanovení § 473 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia platí: "Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci." S poukazom na uvedené bude dediť dieťa/deti zomrelého dediča.

Pokiaľ ide o veľkosť dedičských podielov, tá je nemenná a pri troch dedičov (deťoch poručiteľa) bude predstavovať 3 x po 1/3 k celku. Ak aj jedno dieťa zomrie a uplatní sa reprezentácia, tak stále sa uplatní len vo vzťahu k jemu prináležiacej jednej tretine.

 


Podotázka: Úmrtie dediča pred smrťou poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať - zomrel mi švagor na ubytovni v Čechách. Chcela by som vedieť, či je zamestnávateľ českej firmy povinný zaplatiť prevoz na Slovensko. Za odpoveď Vám vopred ďakujem!

Odpoveď: Úmrtie dediča pred smrťou poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 27.02.2019)

Dobrý deň, 

pokiaľ sa zamestnávateľ k tomu nezaviazal, nie je jeho povinnosťou zabezpečiť prevoz telesných pozostatkov Vášho švagra.

Odporúčame Vám obrátiť sa priamo na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe - link : https://www.mzv.sk/web/praha/konzularne_informacie/umrtie_obcana.

Po finančnej stránke by mohlo pomôcť to, ak Váš švagor mal dojednané komerčné poistenie pre tento prípad.

Ak k úmrtiu došlo zavinením inej soby, potom je treba vymáhať predmetné náklady od vinníka.


Trápi vás "Úmrtie dediča pred smrťou poručiteľa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Úmrtie dediča pred smrťou poručiteľa (Dedičské právo)

Dobrý deň. Zaujímala by ma ešte jedna vec. Konkrétne, jeden z dedičov tvrdí, že ak pani A. v závete explicitne nenapísala, že jej výlučnými dedičmi sú jej súrodenci (t.j. slovo "výlučne" sa tam nenachádza), automaticky to znamená, že synovia zosnulého dediča, pána B., dedia celý podiel, ktorý mal pôvodne dostať ich otec. V závete však nie sú ustanovení žiadni náhradní dediči. Je možné, že na základe tohto argumentu môžu napadnúť závet a žiadať celý podiel? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Úmrtie dediča pred smrťou poručiteľa

(odpoveď odoslaná: 21.04.2017)

Dobrý deň, toto nie argument, ktorý by obstál, takže sa nemusíte obávať.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Úmrtie dediča pred smrťou poručiteľa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.