Dedenie po smrti vlastníka bytu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Dedenie po smrti vlastníka bytu

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadne dedenia môjho bytu po mojej smrti. Som vydatá, ale byt som nadobudla ešte za slobodna od mojich rodičov na základe kúpnej zmluvy. V byte sme bývali spolu s mojim priateľom asi 8 rokov pred sobášom. Deti spolu nemáme. Kto bude mat právo podieľať sa na dedičstve môjho bytu po mojej smrti? A kto by mal právo dediť, ak by zomrel po krátkom čase aj môj manžel? Alebo by sme umreli naraz napr. pri autonehode. Bola by som rada aby byt zostal v prípade smrti nás oboch v mojej rodine. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie po smrti vlastníka bytu

Dobrý deň, ak nezriadite závet, ktorým by ste disponovali svojím majetkom pre prípad smrti, bude sa dediť zo zákona. Nakoľko nemáte potomkov tak sa vo Vašom prípade bude dediť v tzv. druhej dedičskej skupine, v ktorej dedia manžel, rodičia a osoby, ktoré s poručiteľom žili v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok pred jeho smrťou a z toho dôvodu sa starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázané výživou na neho. V tejto skupine dedí manžel aspoň polovicu. Tzn. že by v tomto prípade dedil Váš manžel a Vaši rodičia. Ak sú obaja Vaši rodičia nažive, ich dedičský podiel by predstavoval 1/4 a manželov 1/2. V rámci dedičského konania by sa mohli dohodnúť napr. na tom, že celú nehnuteľnosť nadobudne do svojho výlučného vlastníctva Váš manžel a Vašich rodičov vyplatí z ich podielu. Následne ak by sa niečo stalo jemu, nehnuteľnosť by dedili jeho dedičia, jeho najbližší príbuzný. Ak chce predísť tomu, aby akúkoľvek časť na Vašej nehnuteľnosti zdedili príbuzní Vášho manžela, odporúčam Vám v závete odkázať celý Váš majetok Vaším rodičom.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dedenie po smrti vlastníka bytu (Dedičské právo)

Dobrý deň. Mám byt v osobnom vlastníctve z prvého manželstva a dospelé deti. Keďže som sa vydala po druhýkrát, chcela by som predať polovičku bytu manželovi, aby mohol užívať byt do svojej smrti.
Otázka je, či manžel môže predať byt po mojej smrti, aj keď moju časť dedia moje deti a on ?
Ako sa dá zariadiť, aby on mohol disponovať bytom, a po jeho smrti všetok majetok aj čo sme nadobudli spolu dedili moje deti? Stačí na to závet z jeho strany ? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie po smrti vlastníka bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.08.2020)

Dobrý deň,
v prvom rade treba uviesť, že aj keby ste predali podiel na byte terajšiemu manželovi, po Vašej smrti on a dedičia sa môžudohodnúť rôznym spôsobom o tom, čo bude s bytom. Manžel ako podiel. spoluvlastník však nemôže predať celý byť, ale len svoj podiel na byte.

V závere sa pýtate, resp. hľadáte možnosť, aby po úmrtí Vašom a aj manžela  nadobudli len Vaše deti z predchádzajúceho manželstva.

Uvádzame, že terajšieho manžela nemôžete primäť k tomu, aby napísal závet, ako chcete vy, pričom on zatiaľ nie je ani podiel. spoluvlastníkom bytu. Vyslovujete  prianie, aby byt po Vašej smrti a smrti terajšieho manžela nadobudli Vaše deti z predchádzajúceho manželstvta. Riešením je, aby ste Vy ako výlučný vlastník bytu spísali závet s tým, že dedičmi bytu budú Vaše dve deti z predchádzajúceho manželstva a manžel bude mať doživotné právo užívania a bývania v predmetnom byte. Závet najlepšie ak Vám spíše notár.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie po smrti vlastníka bytu (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať ohľadne dedičského konania. Otec s mamou boli rozvedení, ale na dvoch nehnuteľnostiach mali bezpodielové spoluvlastníctvo. Neboli majetkovo vyrovnaní hoci boli rozvedení už 5 rokov, otec zomrel, z manželstva má 2 deti a 1 dieťa má s inou partnerkou, s ktorou nebol zosobášený. Chcem sa informovať aký nárok majú a v akej percentuálnej výške pozostalí, bývala manželka a 3 pozostalé deti. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie po smrti vlastníka bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.11.2018)

Dobrý deň, ak sa Vaši rodičia po rozvode manželstva nevyporiadali a už uplynulo 5 rokov, uplatnila sa zákonná domnienka vyporiadania BSM. Vo vzťahu k nehnuteľnostiam platí, že tieto vlastnia v podielovom spoluvlastníctve, každý o podiele 1/2. Po smrti Vášho otca budú jeho deti (bez ohľadu na to, či pochádzajú z manželstva alebo nie) dediť jeho majetok rovnakým podielom. V tomto prípade to znamená, že každé dieťa zdedí 1/3 z 1/2 nehnuteľnosti (čiže 1/6). Bývalá manželka nemá žiadny nárok na dedičstvo, nakoľko už neboli v čase smrti zosobášení, rovnako nemá nárok na dedičstvo partnerkou, s ktorou žil pred svojou smrťou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku