Máte
otázku?

Mám nárok na byt po smrti manžela?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitra

Otázka: Mám nárok na byt po smrti manžela?

Dobrý deň, pred rokom som sa vydala a môj manžel zdedil byt darovacou zmluvou. Mám nárok na tento byt po jeho smrti? Manžel má taktiež dve deti z prvého manželstva. Ďakujem.

Odpoveď: Mám nárok na byt po smrti manžela?

Dobrý deň, uvádzate, že Váš manžel zdedil byt darovacou zmluvou. Uvedený výrok si odporuje, nakoľko dediť darovacou zmluvou sa nedá. Aj napriek tomu, pri dedení i darovaní nehnuteľnosti, byt nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Z toho dôvodu sa vyporiadanie BSM počas dedičského konania nebude týkať predmetného bytu. Preto bude celý byt predmetom dedičského konania. Ak Váš manžel nezanechal závet, v ktorom by svoj byt odkázal len svojim deťom, tak sa bude dediť zo zákona. Tzn. že dedičmi budú osoby výslovne upravené v Občianskom zákonníku v ustanoveniach § 473 a nasl. V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel (Vy), pričom každý dedí rovnakým dielom. Vo Vašom prípade, Vy i jeho dve deti, nadobudnete predmetný byt do podielového spoluvlastníctva, každý v podiele 1/3. Samozrejme v dedičskom konaní sa môžu dedičia medzi sebou dohodnúť i inak, je to na vôli všetkých dedičov.

Trápi vás "Mám nárok na byt po smrti manžela?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Mám nárok na byt po smrti manžela? (Dedičské právo)

Dobrý deň, má moja svokra nárok na byt po svojom svokrovi, ktorý tento byt vlastnil už dávno pred ich svadbou?

Odpoveď: Mám nárok na byt po smrti manžela?

(odpoveď odoslaná: 13.01.2020)

Dobrý deň. V prípade smrti svokra (ako poručiteľa) bude svokra (ako manželka poručiteľa) patriť medzi zákonných dedičov. V rámci prvej dedičskej skupiny bude manželka spolu s deťmi dediť rovnakým dielom. Manželke sa teda v prípade smrti má dostať toľko, koľko aj deťom. Pri uplatnení zákonného dedenia teda bude byt predmetom spoluvlastníckeho práva, pričom spoluvlastníkmi budú manželka poručiteľa a jeho deti, pričom každému bude patriť rovnaký spoluvlastnícky podiel na byte.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Mám nárok na byt po smrti manžela?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.